hits

Bompengeran fra Ålesund til Oslo

kommentarer 55 kommentarer

Skal du kjøre bil fra Ålesund til Oslo kan du betale hele 464 kroner i bompenger. Det er mer enn det koster for en flybillett, og i fremtiden kan bompengene dobles.

Bompengebelastningen på bilistene øker stadig. Her fra bomringen i Oslo

Verstingstrekning for bompenger
Det har vært mye debatt om høye bompenger inn mot de største byene. Bompenger er ikke bare et byfenomen, men har de siste årene også blitt en stor belastning for reisende langs riksveiene. Veien fra Ålesund til Oslo er en verstingsstrekning i så måte. Den skal vi se nærmere på her.

Her er veien og flyruten mellom Ålesund og Oslo

Dersom du skal kjøre hovedveien fra Ålesund til Oslo må du passere hele 14 bomstasjoner og kan måtte betale inntil 464 kroner. Nedenfor finnes den komplette listen. Bruker du noen av bompengekalkulatorene som ligger på nettet kan du få et lavere beløp, men det er fordi ikke alle bomstasjonene er med.

Bompengepunkt

Personbil

Lastebil

E 136 Tresfjordbrua

90

270

E 136 Vågstrandtunnelen

42

126

E6 Bjørkerusten

16

32

E6 Teigkampen

33

66

E6 Hardvollsmorka

24

48

E6 Odenrud

36

72

E6 Tingberg

24

48

E6 Skaberud - Kolomoen

27

45

E6 Akershus grense - Skaberud

25

41

E6 Minnesund - Hedmark grense

24

39

E6 Boksrud - Minnesund

18

29

E6 Dal - Boksrud

23

37

E6 Hovinmoen - Dal

23

37

Oslo bomring dieselbil

49

163

Oslo rushtidsavgift

10

30

SUM

464

1 083

Denne tabellen viser bompengesatsene i kroner før eventuelle rabatter på alle bompasseringene langs hovedveien mellom Ålesund og Oslo. For lastebil er takstene for Euro5 og eldre. Nyere lastebiler betaler mindre i Oslo-ringen, men ikke i de andre bomstasjonene.

Du kan få kjøpt en flybillett fra Ålesund til Oslo for 419 kroner. Det er mindre enn du kan betale i bompenger for å kjøre med bil mellom de to byene.

Ille for næringslivet
For næringslivet innebærer summen av bompengene en vesentlig økning i transportkostnadene. Som vi ser kan en lastebil som kjører fra Ålesund til Oslo betale godt over 1 000 kroner i bompenger. Høyere transportkostnader betyr mindre konkurransedyktig næringsliv og tap av arbeidsplasser.

E136 er hovedveien ut fra eksportfylket Møre og Romsdal og kalles derfor ofte for eksportveien. Den store bompengebelastningen er et problem som skader verdiskapingen.

Det blir mye mer bompenger
464 kroner i bompenger for å kjøre fra Ålesund til Oslo er mye. Likevel er dette bare begynnelsen i forhold til hva det blir i fremtiden. Jeg skal her forsøke å gi en full oversikt over alle planlagte bomveiprosjekter på veien fra Ålesund til Oslo og anslå hvor mye det kommer til å koste. Vi begynner i Ålesund:

Bomring og ny innfartsvei til Ålesund
I Ålesund skal det bygges ny innfartsvei mellom Breivika og Lerstad som ligger inne i Nasjonal Transportplan og er en del av bypakken i Ålesund.  I forbindelse med bypakken vil det innføres en bomring. Her er det foreslått 20 kroner for liten bil og det dobbelte for lastebil

E39/E136 strekningen Breivika-Vestnes
I tilknytning til kjempeprosjektet fergefri E39 planlegges det ny E39 / E136 mellom Breivika i Ålesund og Vestnes ved Romsdalsfjorden. Først ut kommer delstrekningen Digernes - Vik der Statens Vegvesen kom med anbefaling om en helt ny trasé i november i fjor. Dette forslaget er omstridt, så her blir det antakelig endringer. Uansett vil det bli bompengefinansiering på denne strekningen. Satsene er høyst uklare foreløpig, men ut fra det som er vedtatt i andre prosjekter, er det realistisk å legge 3 kroner pr. kilometer til grunn for personbil. Avhengig av løsning og trasévalg, kan det her bli rundt 125 kroner for personbil og det dobbelte for lastebil.

Ny E39 og E136 planlegges gjennom fjellandskapet i Vestnes kommune noen mil øst for Ålesund. E39 kan bli lagt i tunnel under Trolltinden som vises på bildet her.

E6 Otta - Sjoa
I Gudbrandsdalen bygges E6 ut trinnvis. Da 33 kilometer ny vei mellom Sjoa og Frya åpnet i 2016, ble det satt opp fire bomstasjoner som koster til sammen 109 kroner for personbil. Det utgjør hele 3 kroner og 30 øre pr. kilometer, men skal reduseres til 100 kroner fra 1. mars i år. Dette var første trinn i utbyggingen i Midt-Gudbrandsdal. Det blir antakelig byggestart på strekningen nord for denne i 2023, og det blir nok bompenger her også. Muligens 30 kroner for personbil og det dobbelte for lastebil.

E6 Frya - Ringebu
Ny E6 på denne strekningen vil antakelig også gi rundt 30 kroner i bompenger for personbil og 60 for lastebil. Veien her står sannsynligvis ferdig i 2030.

Nytt løp i Øyer-tunnelen
På grunn av høy trafikk har Statens Veivesen startet planlegging av et andre løp i Øyer-tunnelen. Her er det allerede en bomstasjon som koster 24 kroner for personbil. Et nytt tunnelløp vil antakelig innebære forlengelse av bompengeperioden.

E6 Ensby - Moelv
Det nye statlige selskapet Nye Veier AS har fått ansvar for utbygging av E6 i Mjøsregionen. Fra Ensby nord for Lillehammer og sørover planlegges firefelts motorvei med 110 km/t. Det er noe usikkert når bygging vil starte her, men det blir etter at motorvei sør for Moelv står klar i slutten av 2020. Nye broer over Gudbrandsdalslågen ved Lillehammer og over Mjøsa ved Moelv vil antakelig gjøre dette prosjektet ganske kostbart. Med 3 kroner pr. kilometer kan bompengebelastningen for denne strekningen bli på rundt 110 kroner for personbil og det dobbelte for lastebil.

E6 Moelv - Kolomoen
På den 43 kilometer lange strekningen fra Moelv til Kolomoen syd for Hamar er gravemaskinene allerede i full gang. Denne strekningen vil åpnes i etapper mellom 2019 og 2020. Da Nye Veier anbefalte fire bomstasjoner som til sammen skal koste 89 kroner for personbil og 178 kroner for lastebil på denne strekningen, skapte det motstand, kan vi lese i Hamar Arbeiderblad. Endelig bompengevedtak kommer senere.

Nye bomringer i Oslo
Det skapte stort engasjement da bompengesatsene i Oslo-ringen økte kraftig 1. oktober 2017. Fra 2019 vil det komme ytterligere økning i bompengebelastningen når mer enn 50 nye bomstasjoner settes opp. Det er finansieringen av Oslopakke 3 som er bakgrunnen for dette bompengesjokket.

Fra 2019 vil det dukke opp bomstasjoner på Oslos grense rundt hele byen tilsvarende det som finnes på grensen mot Bærum i dag. I tillegg kommer det en indre bomring, slik at hele tre bomstasjoner må passeres for å komme inn til Oslo sentrum. Satsene vil reduseres og det blir en timesregel for passering i de to innerste ringene, men det blir bompengebetaling både inn og ut av byen, slik at totalbelastningen blir større.

Monsterbompenger på dager med forurensning
Treffer du dager med stillestående luft og forurensning i Oslo, kan det bli ekstra dyrt. Det er planer om å innføre en tredobling av bompengene på disse dagene, slik at bilbruk virkelig skal svi.

Så mye kan nye bompengeplaner bli til sammen
Oppsummerer vi så blir dette mye. Dette kommer i tillegg til bompengene som er på strekningen Ålesund - Oslo i dag, men noen av dagens bompengestrekninger kan være nedbetalt før alle de nye er ferdigstilt.

Her er oversikten over anslåtte bompengesatser og tid for innføring.

Strekning

Personbil

Lastebil

Innføres når

Ålesund bomring

20

40

2020

Breivika - Vestnes

125

250

2032

Otta - Sjoa

30

60

2025

Frya - Ringebu

30

60

2030

Ensby - Moelv

110

220

2025

Moelv - Kolomoen

89

178

2020

Grense Akershus - Oslo

24

72

2019

Reduksjon Osloringen pga toveisbetaling

-24

-81

2019

Ekstra ved forurensning i Oslo

118

354

2019

SUM

522

1 153

 

Dette er anslag for hva bompengesatsene ved nye veistrekninger og økninger kan bli i fremtiden mellom Ålesund og Oslo. Dette kommer i tillegg til dagens bompenger på strekningen. Det er en del usikkerhet rundt disse tallene og tidspunktene. Beløpene kan nok bli både større og mindre enn dette.

Det må gjøres noe
Dette innebærer i verste fall mer enn en dobling av dagens allerede høye bompengebelastning på veien mellom Ålesund og Oslo. For personbil kan du i fremtiden måtte betale nesten 1 000 kroner for å kjøre strekningen en vei. Lastebiler må kanskje betale rundt 2 200 kroner.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har allerede fått redusert bompengebelastningen noe. Han har fortsatt en stor jobb foran seg.

Det er viktig at disse veiene bygges. Når flere hundre milliarder kroner skal brukes på nye veier i Norge de neste tolv årene, er det selvsagt også viktig at folk får råd til å bruke veiene. Både for vanlige folk og næringslivet innebærer bompengene store kostnader. Da må det gjøres noe for å redusere bompengebelastningen fra de skyhøye nivåene vi ser her!

Slik det ligger an til å bli ligner det mest på et ran av bilistene.

 

55 kommentarer

Torbjørn Kjelvik

02.02.2018 kl.12:46

Prøv å kjør fra Fredrikstad til Stavanger!!

Gjett hvor mye boms du må ut med da!!

Kari

02.02.2018 kl.12:53

Ingen vits å argumentere mot detaljer i bompengeordningen. Det hele dreier seg ganske enkelt om et umettelig behov for skatteinntekter pga et uhorvelig offentlig sløseri. Skatter kreves inn der de er umulig for folk å unngå; transport, eiendom og strøm. Avgiftene har ikke annen tilknytning til virkeligheten enn politikernes og statens behov for penger.

Terje Nordskaug

02.02.2018 kl.13:06

Nå synes det som om det ikke finnes et politisk parti som ikke vil dette? Så hva gjør man da?

Øyvind Berg

02.02.2018 kl.13:29

Ikke noe problem, dette. Dyrt i dag, billig i morgen. Det er bare å gjøre som politikere i MdG og

Venstre, og ett par-tre politikere til, det: Innføre en kraftig økning i flyseteavgiften, og vips, det er billig å kjøre bil i Norge. Hørte dette argumentet om at det var dyrt å kjøre kollektivt, det var bare å gjøre det mye dyrere å kjøre bil, og vips så var det billig å kjøre kollektivt. Genialt! Men ment sarkastisk.

Ola

02.02.2018 kl.13:36

FRPs samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud på spørsmål om hva han kunne love velgerne, før valget i 2013: "Jeg kan garantere at det blir bompengefritt over hele landet". :)

Så hva er resultatet etter å brukt mer oljepenger på 4 år enn de rødgrønne på 8 og nesten doblet avgiftsøkningene?

Tor

02.02.2018 kl.13:38

Det går ikke an å bygge vei uten bom i Norge nevnte Stoltenberg så fint. Glemt var de dagene da Gro hylte mot Høyre i 1981 om at bom er usosialt,urettferdig,fordyrende og en dårlig måte å bygge vei på.

Stortinget nikker ennå i lydig tro om at bompenger er den beste måten å bygge vei....og aaaalt faen annet siden de rødgrønne fjernet spleiselagdelen av bompenger.

Tor

02.02.2018 kl.13:43

Ola: "Om vi får nok stemmer"

Ta med den delen og. Så sendingen han sa det på.

Oljefondet er også dobbelt så stort. De har og redusert handlingsregelen fra 4% til 3%.

Hvilke avgiftsøkninger? Er det de 3-4mrd du tenker på? Eller er det de 24mrd som har blitt redusert samtidig?

Samlet avgiftstrykk i Norge går ned, mens skatteinntektene til staten ØKTE. Ja du leste riktig.

Espen

02.02.2018 kl.14:06

Øyvind Berg. Du skal ikke kimse av de tankene. Leste en artikkel for noen måneder siden om strøm. Ønsket er å gå over på batterier, men naturlig nok er jo ikke det et konkurransdyktig alternativ. Men, og dette er seriøst, man ønsker å sette opp strømprisene såpass at det problemet er løst.

Ola

02.02.2018 kl.14:24

Tor: Nei, dette sa han til Nettavisen og tok slettes ikke forbehold om nok stemmer. Forutsetninga var kun samferdselsministerposten.

Holder ikke å stadig gjemme seg bak at FRP ikke har stortingsflertall alene. Noe slikt har vært fullstendig urealistisk. De ville uansett måttet forholde seg til budsjetter og prioriteringer, som ikke eksisterte i deres ordforråd før de kom i posisjon.

At oljefondet har økt endrer ikke på at de har brukt mer på 4 år enn de rødgrønne på 8.

Jeg skrev avgifter. Det stemmer at de blåblå har senket skattene, hovedsaklig for de rikeste. Men det er er småpenger i forhold til over 775 milliarder fra oljefondet i løpet av de blåblås 4 første år imot 237 milliarder i tilsvarende periode for de rødgrønne, med finanskrisen i fleisen.

Ellers har veksten på oljefondet med synkende norsk krone og utenlandsk vekst å gjøre. Jo dårligere det går hjemme og bedre ute jo større blir det.

Tor

02.02.2018 kl.15:03

10% av landets rikeste står for 40% av skattene staten tar inn.

40% av landets fattigste står for 10% av det staten tar inn.

Slutt å være misunnelig på de rikeste. Hvem tror du får smellen om de tar med seg jobbene og skatten staten får inn fra dette?

HUsk også at man må betale skatt for å få skattelette.

harald

02.02.2018 kl.15:44

Vær hjemme til bommstjasjonene er fjernet,Norge stopper opp.toppers

per

02.02.2018 kl.16:01

Ikke glem at alle disse bypakkene utelukkende er vedtatt av lokalpolitikere, så folk i disse områdene får takke seg selv. Og sammenlign tallene med de rødgrønnes opprinnelige finansiering, så kan du se hvor dyrt det skulle blitt.

Roar

02.02.2018 kl.16:39

Alt går jo i miljøkassa, og bil forurenser mer en fly, så det ikke mer en rett og rimelig, skulle nesten vært forbudt og kjøre bil spør du meg, evt kvotekjøring...

Sverre erik bjørløw

02.02.2018 kl.16:40

Det er ingen flyplass i Oslo. Så et lite tips - er å lande på Gardemoen . Det medfører nesten dobbelt så mye tid med fly.. Dessuten er det en familie på tur .. Kan nok prisen bli en helt annen..

Frode

02.02.2018 kl.16:40

Høres nå strengt tatt ikke ut som dere har så mye å klage på. Dette burde jo heller vært en gladsak over hvor billige flybilletter dere har tilgang til sør i landet.

øyvind madaen

02.02.2018 kl.17:02

Enfoldige mennesker som stemte FRP og trodde på Hoksrud før 2013.

Kystens

02.02.2018 kl.17:11

Når det gjelder Hoksrud så lovet han dette hvis han ble samferdselsminister og det hadde kun skjedd i en ren FRP regjering. Så da stemmer vi FrP. https://www.nettavisen.no/3631645.html

02.02.2018 kl.17:14

I pasientreiser er ikke bom inkludert!

Atle Atlesen

02.02.2018 kl.17:32

Ille for næringslivet, ok? Det koster å bygge vei, brukerene betaler, det er "Ille for næringslivet" å betale strøm også, bør tilfeldige bedrifter slippe å betale for strøm? Er det ikke bedre for konkurransen og et sunt marked at lar være å subsidiere noen bedrifter og ikke andre?

Ola

02.02.2018 kl.18:00

Tor: Jeg nevnte skatteletten for de rikeste bare i ei bisetning. Det er relevant i forhold til den blåblå regjeringas prioriteringer og hvorfor FRP er lysår fra å innfri valgflesket om bompenger. Det har ihvertfall ikke noe med misunnelse å gjøre. Jeg har det mer enn bra økonomisk, om ikke blant de 10%.

De som betaler mest i skatt tjener også mest på at lavere inntektsgrupper betaler mindre, og dermed er i stand til å betale for deres varer og tjenester. De tjener ikke pengene uavhengig av resten av samfunnet. Norge har lenge vært i verdenstoppen i dollar-millionærer og -milliarderer per innbygger. Foran for eksempel USA.

HF

02.02.2018 kl.18:55

Ja dette viser at bilistene betaler uforholdsmessig mykje. No er det på tide med ei kraftig avgiftsauke på flybilletter!

bjørn

02.02.2018 kl.19:19

Noe er riv ruskende galt. Den enkelte kommunes overkåthet etter nye bommer er ikke annet enn trakassering mot en stakkars bileier. Stopp hysteriet.

Anders Vikøren

02.02.2018 kl.19:30

Bilkøyring kostar òg i andre land. Det er ikkje eit uttrykk for dårleg styring, men politisk prioritering. For tida er FrP avgiftspartiet (og slår grundig tidlegare rekordar frå AP).
I Italia svidde eg i forrige veka av kr 600 på å køyra mellom dei største byane i Nord ca. 500 km til saman.
Bygg veg! Det er det viktigste.

Roald Bentzen

02.02.2018 kl.19:54

Det er bare en måte å løse dette på og det er å avskaffe bompenger helt og totalt!

tomnivo

02.02.2018 kl.20:01

Aldri har Bergens-området hatt så mye bompenger som det Solvik-Olsen har sagt ja til. Det inbefatter gamle bompengeprosjekt gjennoppsto fra de døde, nye bompengeprosjekt godkjent R39 Os-Rådal og alle bompengebodene i Nordhodland E39, som skal dekke kostnadene til lokal veiutbedring i Lindås kommue, fordobling av bomprngeinnkreving lokalt i Bergen . Alt godkjent av FrP-statsråden fra partiet som er mot skatter, avgifter og offentlig inngripen!

øyvind madaen

02.02.2018 kl.20:02

Nå må vel de fleste se at FRP er avgiftspartiet i Norge.

Eksa

02.02.2018 kl.20:06

Bygging og vedlikehold av veier må betales. Uten bom betaler turister ingenting for det. Uten bom betaler alle skattebetaler inkludert de som ikke har eller vil ha bil for det. Bom er etter min mening den mest rettferdige måten å fordele belastningen for bygging og vedlikehold av veier på de som bruker den mest og sliter den ut. Forresten, jeg liker heller ikke å betale verken skatt eller bompenger men hodet mitt sier: Det må jo betales på en eller annen måte. Hvis ikke jeg betaler så må andre betale mer eller samfunnet sier: hvis folk ikke gidder å betale så bygger vi enkelt og greit ikke flere veier og slutter og vedlikeholde de.

Robin

02.02.2018 kl.20:10

Jeg bytta ut campingvogna med båt. Barna stortrives og eliten kan aldri sette opp bomstasjoner til sjøs 😂

Takk for Det!

02.02.2018 kl.20:19

Ja, Stem frem partiene som ønsker å gi reduserte skatter. Når pungen er tom, så øker man selvsagt på bompengeinnkrevingen. Takk for Det!

Challenge

02.02.2018 kl.21:21

HUSK!

Valg 2019.

Stem bort eksisterende bystyre med AP rørleggeren og de grønne tomsingene som ødelegger hele Oslo.Får de grønne(MDG) hjernedøde tomsingene fortsette, ødelegger de resten av landet også!

Enfold

02.02.2018 kl.22:55

Et kjapt lite uttak fra oljefondet og bompenger er historie. Dette ville redusert innenlands kostnadsnivå til fordel for næringsliv og folk flest.

johannes taranger

02.02.2018 kl.23:00

En ting er i alle fall sikkert. Det hadde ikke blitt reduksjon i bompenger, selv om Frp skulle bli kastet ut av regjering. Garantert ! Det er et massivt politisk flertall for bompenger. Alternativet er mye mindre veiutbygging. Hva er verst eller best av to onder ? Unntaket er MDG som både vil ha høyere bompengesatser og mindre veiutbygging. Så, om men ønsker det, stemmer man på MDG !

Bob Kåre

03.02.2018 kl.00:39

Det fattige landet Norge hvor flertallet enten går på NAV, er pensjonist eller student, trenger mer penger. Oljeinntektene faller og hvor skal inntektene komme fra? BOMPENGER!!

Jussi

03.02.2018 kl.00:47

Den nye, planlagte traseen E39 Krsand - Sandnes vil få et voldsomt antall bomstasjoner. Man anslår at det kan koste 500 kr å kjøre hele strekningen. Blir sikkert mer når veien er ferdig, vil jeg tro. Den skal bygges stykkevis og delt, og imens blir alt dyrere.

Geir Sakariassen

03.02.2018 kl.03:11

Bob Kåre Bil er ikke nødvendig det er en luxus sa de, de tror det er barn de snakker til.. til å med når farge tv kom skulle det opp i tinge.. å en såkalt expet som sier fager kan ikke være bra for BARNA å da er du i gang. se på historien på alt dritte vi har kjøpt i itali fly helly platformer,å nå hører jeg de skal legge linjer i oslo,men når pengan er på konto så går dritten konk, kjøpe arbeid å alt brye på grunn av korrupsjon fra 1 person snorre A

03.02.2018 kl.08:36

Skulle tro man bor i et uland der vegbyggingen nettopp er kommet i gang. dette bompenge tyraniet må det bli slutt på. her kalles vi verdens rikeste land og har ikke nåla i vegen og bygge veier for. så er spørsmålet. hvor blir det av allt som heter skatter og avgifter som blir betalt inn til staten.. blir de flyttet ut av landet for at politikkerne skal kjøpe seg stillinger ute i den store verden. dette er korrupsjon

LutLei

03.02.2018 kl.09:11

Ikke tro på løgnene til AP, som samarbeider med bilhatere i SV, MDG og Rødt.

De rødgrønne i Oslo, med AP, MDG, SV og Rødt, har doblet bomsatsene i Oslo siden de kom til makta.

Og nå planlegger de 66 nye bomstasjoner midt inne i byen, slik at folk blir flådd for å krysse gata.

Når dette er gjort skal vi betale bompenger både når vi kjører ut og inn av byen.

Det hele er APs feil, siden de har forsømt bygging av veier og jernbane i mer enn 30 år, og nå er standarden så ille at vil blir flådd når vi kjører på veiene.

AP bygger ikke Norge - de er bare opptatt av likestilling og #metoo.

Erik

03.02.2018 kl.11:31

Jeg har sagt det før, for en på Fosenhalvøya i Trøndelag er det dyrere å komme seg til Værnes enn å fly Værnes-Berlin.

Frode

03.02.2018 kl.11:34

VI MÅ - GJENTAR MÅ- TENKE NYTT

Vi kan hvis vi vil stoppe dette. Da må vi følge denne linjen...

Alle må være villig til å gi fanen i eget parti.

Bort med den sløkkete loyaliteten.

Alle billister organiserer seg.

Deretter melder alle seg inn i samme parti -eks AP

Vi sparker ute alle de andre

Tar kontorene

Tar pengene

Tar makten.

Deretter gjør vi det samme med FRP

Og da legger vi ned hele driten av det politiske makkverket.

Og for å liksom støtte en mann så tar vi inn igjen Trond Giske i varmen ,- sparker ut Hadia Tajik og forandrer grunnloven. Vi får en statskirke igjen. Vi forbyr den katolske kirke å "regjere " i Norge. Og man SKAL være kristen for å komme på stortinget.

Stortinget og hovedstaden overføres til Bergen. Oslo med / omegn overgies til Sverige.

Gol & Geilo blir kulturhovedstad me gratis reise til fra - fra hele landet.

Enkelt og greit.

Ola N

03.02.2018 kl.11:34

Børsfallet i USA fredag reduserte vel verdien av oljefondet sine plasseringer i aksjer mer enn hva det vil koste å bygge ut en del av disse strekningene. Hvorfor ikke selge ut noe mens kursene er på topp og bruke disse pengene til glede for nåværende og fremtidige generasjoner fremfor på liv og død ha de plassert i aksjer mens kursen går som en berg og dalbane på de internasjonale børsene. Næringslivet på Vestlandet vil dra nytte av god infrastruktur som igjen vil generere arbeidsplasser, inntekter for landet og skape ny vekst i industrien. Og under utbyggingen vil mange ha arbeid i årevis på disse strekningene.

Ola N

03.02.2018 kl.11:46

Og for ikke å glemme, denne brukerfinansieringen i form av bompenger har kun en negativ effekt både for næringslivet og de som ellers bruker infrastrukturen. Den bør reduseres til et minimum og ikke brukes som et middel for å redusere bilbruken og finansiere prosjektene.

Lurt trill rundt

03.02.2018 kl.12:04

I dag heter det bompengestasjoner men i morgen vil det hete kontrollpunkter.

Dere holder på å bli så trill rundt at det er nesten litt skummelt å sitte og se på.

Per

03.02.2018 kl.12:06

Jaja bompenger er jo noe mdg er for og nå er det billigere med fly en bil, bra for flyselskapene

Eivind Helle

03.02.2018 kl.12:31

Om du ikke ønsker å betale fullt opp med bompenger er det mulig å kjøre alternative strekninger som tar lengre tid. Det er litt på samme måten som den billige flybilletten fra Oslo til Ålesund. Den må bestilles lenge på forhånd og du må reise på billigste måte til flyplassen. Om du har planlagt å reise t/r Oslo - Ålesund på mandag vil billigste flybillett koste deg 1540 kroner. Du må også legge til 440 kroner for å kunne parkere bilen din i nærheten av avgangshallen. Og du vil måtte betale bompenger på vei til og fra Gardermoen.

Rudy

03.02.2018 kl.13:52

Det gjelder bare å ha mange penger. Da er ikke bompenger noe å tenke på. Dessuten er veiene ledige til bruk for deg og dine rike venner. Synd at politikken har blitt slik at vanlige folk ikke kan bevege seg fritt i eget land..

Arne B

03.02.2018 kl.14:13

Selvfølgelig er det vits i å protestere! Eller hva med til og med forlange? Dere klager og syter men har hodet godt plassert i rævva. Dere er ikke billig til å gjøre noe aktivt, eller annet enn å syte på forum, i fylla etc. Dere er apekatter hele gjengen. Hvis dere vil ha en endring må dere ta PERSONLIG ANSVAR og se på mulighetene til å gjøre faktiske endringer. Ikke sutre til "mamma" og så la det ligge dødt. Eller kanskje dere kan bestille noen klistremerker og så protestere slik de harde gjør det?

Yngvar Hartløfsen

03.02.2018 kl.17:52

Herregud for noe sutring da dere. Er dere ikke voksne? Dette har vi råd til i verdens rikeste land

Dessuten Kr 522,- for å komme seg til Ålesund burde jo være en sann glede. Det er altså så fintmange plasser på veien. Hvorfor skal det være gratis liksom? Vi som ikke skal dit får eller ikke den gleden. Det er opprivende og fryktelig urettferdig

Yngvar Hartløfsen

03.02.2018 kl.17:54

Edit innlegget ovenfor

Der jeg glemte og få med utropstegnene i forrige innlegg. Slik skulle det egentlig være

*Herregud for noe sutring da dere. Er dere ikke voksne? Dette har vi råd til i verdens rikeste land!!!*

Robin

03.02.2018 kl.18:01

Yngve Hartløfsen:

Med din tankegang så tenker du vel at du ikke får glede av NAV selv om du betaler skatt. Det er også fryktelig opprivende og urettferdig!

Yngvar Hartløfsen

03.02.2018 kl.18:51

Hei Robin

Det går fint og få penger på NAV selv om man ikke betaler skatt. På en måte som å kjøre tikk uten billett det. NP :)

I slike situasjoner ikke stå med hånda i lua. Det er da det blir urettferdig

Benny Fransen

04.02.2018 kl.10:14

Det er jo ikke noe rart at dem må ta inn bompenger over alt for dem må jo ha penger til alle dissa krimminelle snylterene som dem drar hit til landet VÅRT i hopetall.

Henning Nielsen

04.02.2018 kl.14:36

Viktig og god artikkel, men den gir et galt bilde av bompenger. Bomringer i de store byene ser ut til å være "evige", men ellers er det en klar begrensning for hvor lenge man kan kreve bompenger. Normalen er ca. 15 år, etter dette forsvinner innkrevingen. Tenk på Mjøsbrua på E6, for eksempel. De nye prosjektene som forfatteren beskriver ligger ganske langt frem i tid før innkreving kan starte. I mellomtiden vil mange av dagens bompenge-strekninger være gratis. Det er dermed ikke sikkert at det blir så mye dyrere enn i dag.

Men det er likevel altfor mye.

Kåre Johan

05.02.2018 kl.08:09

De fattige er noe dritt. Hvorfor skal de fattige på død og liv kjøre bil? De bør holde seg hjemme og passe drittungene sine, slik at de som har PÆNG på bok kan få kjøre sine Tesla barn i barnehagen. Livet skal bli så mye bedre når de fattige er borte fra veiene. Det er de fattige som skaper bilkøer!!

Blomster-Ole

05.02.2018 kl.15:00

Skjønner ikke hvordan det kan være så billig som dette! Her har MDG virkelig en jobb å gjøre med å få alle avgiftsøkningene på plass. Bare tenk på alt det vil bli midler til med en tidobling av disse bompengene! Og så lenge det er styggen sjøl som betaler disse, ja privatbilistene altså, så er det ingen grunn til å ikke innføre denne mangedoblingen så fort som mulig. I klimaet og miljøet sitt navn, sett i gang nå, Lan og Trædal!

roald

06.02.2018 kl.21:31

Å kjøre bil fra Askøy til Eidfjord, som er innenfor Hordaland fylke koster det kr 242 utenom i rushtiden.

Askøypakken kr 26

Bergen kr 19/(kr 45 i rushtid)

Kvamma pakken kr 47

Hardangerbrua kr 150

Sum 242 er priser uten abbonnement. Dette er omtrent som gammeldags landeveisrøveri.

Skriv en ny kommentar