hits

Oslobyrådet roter med vaktmestere

kommentarer 15 kommentarer

Med ideologiske skylapper ønsker det røde Oslobyrådet å holde private unna kommunens drift. Nå viser det seg at byrådet ikke engang har orden på hvilke avtaler som er inngått.

Her er Oslos byråd da det tiltrådte høsten 2015

Har satt ut vaktmestertjenester til private
I 2014 inngikk Oslo kommune ved Undervisningsbygg kontrakt med selskapet Neas Teknisk Drift for utførelse av vaktmestertjenester ved en fjerdedel av kommunens skoler. Dette liker dagens røde byråd dårlig, og har nå besluttet å si opp kontrakten og heller satse på vaktmestere ansatt i kommunen, kan Klassekampen fortelle.

Rot med videreføring av avtalen
Avtalen kommunen har inngått med Neas Teknisk Drift er en rammeavtale der kommunen ved Undervisningsbygg KF hvert år gir beskjed om avtalen skal videreføres. I følge Klassekampen har byrådet besluttet å ikke videreføre avtalen. Klassekampen skriver:

«Det rødgrønne byrådet har besluttet å ikke videreføre avtalen med Neas, men ta vaktmestrene tilbake til det offentlige. Kommunen har en opsjonsavtale om å videreføre Neas-kontrakten, som de ikke vil utløse siste år av avtalen. Den utløper dermed i slutten av april.»

Det viser seg at dette rett og slett ikke stemmer. Faktisk så viser det seg at kommunen i brev av 27. november 2017 ga Neas Teknisk Drift beskjed om at avtalen skal videreføres for et år til. Dette må ha gått politisk ledelse hus forbi, for allerede 13. desember går det et nytt brev fra Undervisningsbygg hvor det bekreftes at siste år med opsjon fra 21.4.18 til 20.4.19 er utløst. Der står det:

«I brev 27.11.17 varslet vi at vi ville utløse det siste året med opsjon fra 21.04.2018 til 20.4.19.»

Men så heter det:

«Det har i ettertid vist seg at organiseringen av de arbeider som inngår i aktuelle rammeavtale sannsynligvis skal endres og at vi derfor er usikre på om vi kan utløse det siste år med opsjon. Vi er nå i dialog med byrådsavdelingen for å få klarhet i om vi eventuelt har behov for tjenestene i rammeavtalen frem til april 2019 eller om vi må avslutte i april 2018. Vi vil gi dere en endelig tilbakemelding om videreføring av avtalen på nyåret.»

I dette brevet fra Undervisningsbygg til Neas 13. desember 2017 fremgår det at Undervisningsbygg har forlenget avtalen med et år. Dette er stikk i strid med det vi får inntrykk av i Klassekampen der byråd Inga Marte Thorkildsen er intervjuet.

Forsøker å vri seg unna
Det som her synes klart er at Undervisningsbygg forsøker å vri seg unna avtalen etter først å ha varslet at den skal videreføres. Normalt vil et varsel fra den ene avtaleparten til den andre om videreføring være juridisk bindende. I lys av det, virker brevet av 13. desember pussig.  Undervisningsbygg prøver seg med at det i ettertid har vist seg at sannsynligvis skal organiseringen av arbeider endres. Å komme med slikt etter at man har inngått avtale, er noe man normalt ikke slipper unna med.

At Undervisningsbygg sin juridiske posisjon i forhold til å vri seg unna avtalen med Neas er svak, må etaten raskt ha skjønt selv. I alle fall gikk det ikke lang tid før Undervisningsbygg prøvde seg med en litt annen vri.

Allerede 19. desember kom det et nytt brev med tittelen «Mulig reduksjon av tjenester i rammeavtalen». Der slår Undervisningsbygg selv fast at siste år med opsjon allerede er utløst. Dermed skulle all juridisk tvil om det være borte. Nå er det omfanget av tjenestene Undervisningsbygg forsøker å redusere. I følge kontrakten brevet viser til, har Undervisningsbygg rett til dette. I hvilken grad dette kommer til å skje i løpet av det kommende året gjenstår å se. Dette skal Undervisningsbygg komme tilbake til når organiseringen er avklart.

I dette brevet av 19. desember 2017 fastslår Undervisningsbygg at avtalen om vaktmestertjenester er forlenget med et år. I stedet varsler Undervisningsbygg at omfanget av tjenestene kan bli redusert.

Vet byråden hva hun driver med?
Denne saken fremstår som svært rotete håndtert der det ikke kan ha vært noen god kommunikasjon mellom politisk ledelse og byråkratiet i Undervisningsbygg. Dette føyer seg i så fall pent inn i rekken av svak utførelse fra Oslos rødgrønne byråd. Det har jeg skrevet om her, her og her.

Inga Marte Thorkildsen er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo

Det er SVs Inga Marte Thorkildsen som er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Det er dermed hun som har ansvaret for dette rotet. At hun har ideologiske skylapper og derfor vil kaste ut private aktører fra kommunal drift, er det vel få som er i tvil om. Uansett burde hun evnet å håndtere dette bedre. Det er useriøst å prøve å komme seg ut av en avtale om kjøp av vaktmestertjenester bare to uker etter at kommunale Undervisningsbygg har inngått forlengelse av den.

Hva dette rotet kommer til å koste, har Thorkildsen neppe utført noen beregninger av. Det kommer nok frem etter hvert får vi tro.

Noen stødig og kompetent håndtering er dette i alle fall ikke!

Har Thorkildsen feilinformert offentligheten?
I lys av brevene fra Undervisningsbygg 13. og 19. desember, fremstår Inga Marte Thorkildsen sine uttalelser til Klassekampen som underlige. I Klassekampen, som har intervjuet byråd Thorkildsen, får vi klart inntrykk av at avtalen med Neas skal avsluttes allerede nå i april 2018. Ut fra brevene fra Undervisningsbygg ser vi at det helt klart ikke er tilfelle, selv om omfanget av tjenestene muligens blir redusert.

Spørsmålet er i så fall om Inga Marte Thorkildsen i det hele tatt er kjent med brevene fra Undervisningsbygg og hvilke avtaler som gjelder, når hun går ut i avisen og sier at kommunen skal ta tilbake vaktmestertjenestene.

Dersom Thorkildsen ikke var kjent med avtalene som var inngått da hun tok beslutninger og uttalte seg til offentligheten, vitner det om svært svakt politisk arbeid.

Dersom hun bevisst har feilinformert offentligheten gjennom sine uttalelser til avisen, er det alvorlig.

Uansett er ikke byråd Inga Marte Thorkildsen sin håndtering av denne saken særlig tillitsvekkende!

OPPDATERING 30.1.18
Byråd for næring og eierskap, Kjetil Lund, og ansvarlig byråd for Undervisningsbygg har kommet med følgende tilsvar til blogginnlegget:

«Jeg har blitt gjort kjent med at Undervisningsbygg hadde utløst opsjonen for vaktmesteravtalen med NEAS i november. Imidlertid har Undervisningsbygg avtalefestet at «Oppdragsgiver har rett til å si opp deler av kontrakten på ethvert tidspunkt som følge av intern omorganisering». Denne delen av avtalen kommer nå til anvendelse. Det vil uansett være behov for en overgangsordning med NEAS for å sikre forsvarlig drift av anleggene frem til en permanent organisering er på plass. Det vil derfor være nødvendig med en gradvis avvikling av avtalen med NEAS. Dette jobbes det nå med»

15 kommentarer

Blomster-Ole

26.01.2018 kl.17:18

Dette er da overhodet ikke noe problem. Når kommunale vaktmestere innsettes på våren vil de Neas-ansatte naturligvis få tilbud om å fortsette i nye stillinger som vaktmesterassistent. Skulle det fremdeles være noen igjen uten oppdrag da vil flere stillinger raskt kunne etableres med stillingsbeskrivelsen vaktmesterassistentassistent, med hovedoppdrag i å assistere vaktmesterassistenten, en svært viktig og utfordrende oppgave. Slik vil kommunen på enkelt vis hindre at noen plutselig skal befinne seg uten oppdrag eller endog uten jobb. Så dette fikser Byregjeringen greit, med et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner over hele landet.

Frode

27.01.2018 kl.01:28

Når Kommunen skal ansette vaktmestre vil det fort bli dyrt for Oslo-borgerne. Det blir jo rene IA-bedriften der de fleste ikke løfter en finger, og forfallet fortsetter. OK,OK, vi ansetter 10 stk til sovesal 1.

per

29.01.2018 kl.18:18

Hun har mange skjelett i skapet, og det viktigste er ikke at innbyggerne får en god tjeneste, men at private ikke tjener penger. Nærmer seg marxisme

AldriMerAP

29.01.2018 kl.18:29

Inkompetansen til dette byrådet, eller byregjering som den keiserlige overpompador Raimånn kaller det, når nye høyder.

Jostein Vennesla

29.01.2018 kl.18:33

På spørsmålet «Vet byråden hva hva hun driver med?» må man da vel kunne svare et rungende nei! Den dama er jaggu ikke rett på en flekk. Denne episoden er slik jeg ser det heller regelen enn unntaket: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/erna-solberg/sykehjem-klager-paa-eldrebyraad-hun-var-uhoeflig-aggressiv-og-nedlatende/a/23801582/

Makan til uspiselig uforskammet kvinnemenneske skal man lete etter 😡

Odd Karlsen

29.01.2018 kl.18:41

Godt det snart er valg :-) Husk nå å ikke gå på nye fagre valgløfter, men på faktisk resultat de siste årene.

Godt valg folkens i 2019.

Jon

29.01.2018 kl.18:42

For en del måneder siden var det et par artikler om at de kommunale forhandlingene rundt "utvidelse av veien vestover" var litt forsinket... fordi man måtte drive "voksenopplæring" av MDG sine representanter, som ikke skjønte konsekvensene av å hindre ut- og innkøring til hovedstaden.

Uten at dette hindret partiet i å foreslå "la oss bygge FLERE boliger TETT PÅ VEIEN, for da kan vi argumentere med at veien må bygges ned fordi det er farlig å bo tett inntil en trafikkert vei...

Nå viser det seg at representanter for den samme regjeringen ikke forstår hvordan avtaler fungerer... og har en noe naivistisk tro på at "bare staten gjør det, så blir det nok bra, men når private gjør det, så er det forferdelig".

Altså helt uten å forstå at man er pliktig å inngå avtaler som er inngått, og helt uten å forstå at selv om man representerer SV så er man satt til å FORVALTE fellesskapets midler, ikke bare GI DEM BORT.

Jeg skjønnner at sånt er vanskelig for SV å forstå. Spesielt den delen om at "staten vet ikke bestandig best". For de fleste andre av oss så er sånt som "markedsundersøkelser" og "brukerundersøkelser" ganske avslørende, når svaret ofte er "det er bedre nå som private aktører leverer tjenestene. Men selv for SV-folk bør det være ganske innlysende at når du må bryte lover og regler for å få det som du vil, så gjør du det sannsynligvis på feil måte. Men igjen, når idologien din tilsier "staten har alltid rett" så er det kanskje ikke rart...

André Solstad

29.01.2018 kl.18:47

Ubrukelig som statsråd, ubrukelig som byråd. Nuff said.

Scott Johansen

29.01.2018 kl.19:06

Inga Marte Thorkildsen viser med dette at hun ikke aner hvordan systemet fungerer, og kan ingen verdens ting om kontraktsrett og hvordan et avtaleverk fungerer.

Et system hvor udugelige politikere og byråkrater settes til å lede viktige deler av samfunnet, uten å ha kompetanse på området de er satt til å lede.

Odd Wilmann, Oslo

29.01.2018 kl.20:03

Sånn går det når kommunistene styrer - da blir det vanstyre.

Niri Baklid

29.01.2018 kl.20:26

Inga Marte Thorkildsen kommer nok ikke til å spørre Nettavisen og de reaksjonære kommentatorene om tidpunktet for når de kommunale vaktmestrene skal ansettes. De blir vel ansatt når det er behov for dem.

Zain

29.01.2018 kl.20:34

Denne "snille" kommunisten har for vane å rote det til. Ikke første gangen.

Dipper

29.01.2018 kl.21:21

Skulle vært lov å sparke slike udugelige byråder. For et pengesluk denne arrogante "kommunisten" har klart å på føre Oslos skattebetalere.
Følger "byrådsregjeringssjefen" i det hele tatt med på det som skjer? Eller er ledelsesfilosofien hans; det som skjer det skjer?

RMC

29.01.2018 kl.21:36

Det er veldig bra at dette blir belyst !!

Inga er nok ikke Byrådets skarpeste kniv i skuffen. Dette Byrådet begynner å koste store summer på nonsens.

Til Niri Baklid : Dette er ikke skrevet av Nettavisens journalister, det er skrevet av Kjell-Magne Rystad.

ZetaG

31.01.2018 kl.14:24

Oslo har tidenes største samling av fjols sittende i Oslo Rådhus.

De vakler fra ene skandalen til neste fadese - men det meste dysses ned av venninnekretsen i media, eksempelvis NRK. Der har de lagt ned forbud mot å nevne navnet til Lan Marie Berg - fordi hun er kvinne og kan bli "hetset".

Inga Marte Torkildsen er ikke skarpeste kniv i skuffen av sløve kniver - og hvorfor hun får holde på er det ingen som begriper.

Og det er altfor lenge til 2019 og vi kan slenge dem ut av Rådhuset.

Skriv en ny kommentar