hits

Det var en gang en statsminister- kandidat

kommentarer 26 kommentarer

Arbeiderpartiet ser ut til å være rammet av full borgerkrig. Jonas Gahr Støre fremstår som en hjelpeløs statist i dette dramaet, selv om hovedutfordreren Trond Giske synes satt ut av spill.

Jonas Gahr Støres lederposisjon i Arbeiderpartiet synes dramatisk svekket

Støre har mistet kontrollen
Det er nesten utrolig å se hvordan dramaet rundt Arbeiderpartiets ledelse spiller seg ut dag for dag. Dette er noe langt mer og annet enn varslersakene mot suspendert nestleder Trond Giske. Hadde Arbeiderpartiet hatt en fungerende ledelse, ville Giske-saken blitt håndtert av Støre med fast hånd. Det er den ikke. Håndteringen har helt siden varslene dukket opp før jul vært famlende.

Varslere har gitt uttrykk for at Støre og partikontoret har vært mest opptatt av mediehåndtering. Det gir et inntrykk av at det er fasaden som skal bevares. Etter først å ha forsøkt å bagatellisere varslene har Støre blitt drevet fra skanse til skanse. Han forsøkte på sentralstyremøtet 2. januar å legge opp til en ryddig prosess, men det ble effektivt torpedert av hans nestleder Hadia Tajik. Det er åpenbart at ledelsen ikke er samkjørt. Støre må rett og slett ha mistet kontrollen på hvordan varslersakene skal håndteres.

Hadia Tajiks frekke kupp
Det vakte betydelig oppsikt da partiets andre nestleder, Hadia Tajik, på sentralstyremøtet 2. januar leste opp fra to av varslene mot Trond Giske. Dette var stikk i strid med strategien Støre hadde lagt opp til. I en så alvorlig sak fremstår det som grovt illojalt når en nestleder tar seg til rette på denne måten. Håndteringen av varslersakene setter troverdigheten og tillitten til Arbeiderpartiets ledelse på spill. Når toppledelsen famler og så til de grader spriker i sine uttalelser og utspill, vitner det om en ledelse i full oppløsning.

Hadia Tajik er nestleder i Arbeiderpartiet. Hun fremstår som grovt illojal mot Jonas Gahr Støre etter å ha kuppet sentralstyremøtet 2. januar ved å lese opp varsler mot den andre nestlederen, Trond Giske.

Det at Tajik kunne kuppe sentralstyremøtet på en så frekk måte er utrolig i seg selv. At hun ser ut til å slippe unna med det, viser med all tydelighet hvor håpløst svak Jonas Gahr Støre sin lederposisjon nå er. Det er umulig å forestille seg at noe slikt kunne ha skjedd i partiet under Gro Harlem Brundtlands faste ledelse. Heller ikke under Jens Stoltenberg, som ofte har blitt omtalt som konfliktsky, ville dette kunne ha skjedd.

Tajik synes å mene at hun uselvisk sto opp for varslerne da hun fremførte deres historier på sentralstyremøtet. At hun har sympati med varslerne skal vi ikke trekke i tvil. Som del av partiets toppledelse er hun like fullt en dreven maktpolitiker. Hun er altfor smart til ikke å skjønne hvordan et slikt utspill påvirker tilliten til partiets ledelse og Støres posisjon. Hun har demonstrert for all verden at Arbeiderpartiet er uten en fungerende ledelse.

Hadia Tajiks frekke kupp av sentralstyremøtet var hovedtema i pressen 3. januar

Det gjenstår å se om Tajik virkelig slipper unna med dette. De som mener at varslersakene brukes i et maktspill mellom fløyene i partiet, får i alle fall sine antakelser bekreftet. Blant dem som har advart mot dette, er lederen for Aps mektige kvinnenettverk, Anniken Huitfelt. Det murrer også ute i partiorganisasjonen og blant partiets ordførere. Gjennom sin fremgangsmåte har ikke Tajik bare undergravd Støres autoritet. Hun har også sørget for at konfliktene i partiet fortsetter for fullt selv om Trond Giske skulle forsvinne ut.

Kraftig misnøye med Støres nære rådgiver
Støres situasjon ble ikke bedre av at det på det samme sentralstyremøtet ble fremsatt kraftig kritikk mot lederen av stortingsgruppens sekretariat, Hans Kristian Amundsen. Det var Dagbladet som kunne melde dette onsdag 3. januar. Det var partisekretær Kjersti Stenseng som fremførte denne kritikken. Stenseng er som kjent regnet for å tilhøre Giske-fløyen, og har derfor liten tillit blant flere av dem som har varslet om Giskes oppførsel. Amundsen hevder han bare står opp for varslerne, men beskyldes også for dårlig ledelse og elendig arbeid under valgkampen i fjor høst.

Hans Kristian Amundsen, lederen for stortingsgruppens sekretariat, var Støres nære rådgiver og håndlanger under valgkampen. Nå er han i full klinsj med partikontoret og partisekretær Kjersti Stenseng.

I valgkampen ble Amundsen kjent da Arbeiderpartiet hyret en advokat for å hindre at NRK sendte et kritisk innslag om vennetjenester Støre hadde mottatt. I følge VG ringte Amundsen til skatteeksperter som hadde uttalt seg, slik at disse følte seg truet.

I kritikken som nå fremføres, beskyldes Amundsen bl.a. for at dokumenter han har hatt ansvar for er blitt lekket til pressen. Han er i tilfelle neppe den eneste som lekker. Avisene er fulle av stoff om hva som skjer på partiets interne møter, allerede mens møtene fortsatt pågår. Det synes nærmest å være krigstilstand mellom partisekretariatet og sekretariatet for stortingsgruppen.

Den overmodige statsministerkandidaten
Det er på ingen måte Giske-saken som er årsaken til at Jonas Gahr Støre er i en håpløst svak posisjon. Måten han har håndtert saker på gjennom årene, har vist at han ikke er en god mann til å lede landet. Dette ble særlig tydelig i løpet av fjoråret. Det elendige valgresultatet for Arbeiderpartiet i 2017 svekket selvsagt hans posisjon, og han var selv den viktigste årsaken til det.

2017 startet bra for Jonas. For ett år siden lå oppslutningen om partiet på 35-36%. Han følte seg sikker på å vinne valget. Den følelsen må han ha hatt langt inn i valgkampen. I første statsministerduell med Erna Solberg under Arendalsuka, oste han av selvsikkerhet. Dette ble i alle fall Ernas mest minnerike øyeblikk fra valgkampen 2017, kunne hun fortelle til VG nylig:

- Jeg kommer ikke til å glemme en duell mellom Jonas og meg på TV2 før den store partilederdebatten. Da sa han at nå måtte den utgående statsminister lytte til hva den inngående har å si. Da tenkte jeg: At du tør si det, det der er litt sånn overmot.

Deretter gikk det bare raskere nedover. Kombinasjonen av overmot og svak vurderingsevne er ikke stødig og god ledelse. For å si det forsiktig.

Mannen uten lederegenskaper
For alle som vil se, har det allerede fra begynnelsen av Støres tid som utenriksminister vært klart at han er en svak leder. Den feige måten han håndterte Karikaturstriden på i 2006 viste det tydelig. I stedet for å stå opp for ytringsfriheten da den ble truet, dro han rundt i Midtøsten og ba om unnskyldning for at vi har ytringsfrihet i Norge. Hva Støre egentlig mener om en så sentral kjerneverdi som ytringsfrihet, er fortsatt uklart. Les mer om det her.

Bedre har ikke dette blitt av hvordan Støres private økonomiske saker opp gjennom årene har blitt håndtert. Det være seg bygging av brygger, «lån» av tepper, eiendomsprosjekter, nevnte vennetjenester som håndlanger Amundsen håndterte ved hjelp av advokat. Og ikke minst: Private investeringer. Alt minner om doble standarder, svak moral og dårlig vurderingsevne.

Private investeringer ble et tema i innspurten av valgkampen. Støre hadde investert i uetiske fond samtidig som han selv var forkjemper for at Petroleumsfondet skulle få sine investeringsmuligheter stadig mer innsnevret. Det som var uetisk for stortingsmannen Støre virket samtidig helt i orden for privatinvestoren Støre. Dobbeltmoral altså. Støre har også vært sterk motstander av skatteparadiser. Da det ble dokumentert at fondsselskapet Støre hadde investert hos kunne knyttes til skatteparadiset Cayman Islands, nektet han å svare på hvilket fond han hadde investert i. Altså enda mer dobbeltmoral + dårlig håndtering av saken + svak vurderingsevne. Summen er en elendig leder.

Slik har det altså gått fra sak til sak, både offentlig og privat, for Jonas Gahr Støre opp gjennom årene. Flertallet av velgerne var i fjor høst enig i at han ikke er egnet til å lede landet. Slik ståa nå er i Arbeiderpartiet, synes han også fullstendig ute av stand til å lede eget parti.

Hva skjer videre?
Den eneste sikre spådommen er at problemene i Arbeiderpartiet ikke er over. Trond Giske kjemper videre med sykemelding via rådgivere. Hadia Tajik har vært grovt illojal mot Støre og skjerpet fløykampen kraftig. Det er betydelig misnøye med hvordan partikontoret har håndtert varslersakene og isfront mellom partikontoret og sekretariatet på Stortinget.

Dette er ikke reparerbart på kort sikt og det er ikke reparerbart med dagens ledelse. Alle er på sin måte involvert. Ingen har demonstrert at sakene håndteres godt.

Ansvaret for dette ligger først og fremst hos Jonas Gahr Støre. Hadde Arbeiderpartiet hatt en god leder, ville mange av problemene partiet nå sliter med ikke oppstått. Problemer som hadde oppstått, ville blitt håndtert på en tillitsvekkende måte og dermed ikke blitt til store problemer for partiet. Det ville en stødig leder på toppen sørget for.

Det store spørsmålet er hvor lang tid det tar før hele ledelsen i Arbeiderpartiet er skiftet ut. Siden Arbeiderpartiet første gang inntok regjeringskontorene 28. januar 1928, er Reiulf Steen den eneste partileder som ikke har blitt statsminister.

Den neste partilederen i Arbeiderpartiet som aldri blir statsminister heter Jonas Gahr Støre!

26 kommentarer

Bulle

05.01.2018 kl.15:45

Vær klar over at det Rystad her kaller 'uetiske fond' er det alle andre kjenner som helt vanlige aksjefond.

Er det dobbel standard å ha sparepenger investert i fond på vanlig måte, samtidig som en arbeider politisk med etiske regler for oljefondet?

Nei, det er ikke det.

Astrid

05.01.2018 kl.15:47

Vær også klar over at kvinner bør styre staten, særlig kanskje ikke-kristne kvinner, de er mer mangfoldige. Derfor er konklusjonen klar: Tajik må vinne. NRK vil heie. Og Ap får 19 prosent, men det gjør ikke noe. NRK vil fremdeles heie. Sammen med VG. Og TV2. Og ... etc

Knut

05.01.2018 kl.15:49

Jeg er glad for at vi har en regjering vi faktisk kan være stolt av..... tenk deg dette i i reg. kontorene... Virker som ALLE hater ALLE.....En leder uten makt... nestledere.... ??? Totalt kaos fra den ene til annen. God helg, Godtfolk.

Kralsen

05.01.2018 kl.15:55

Dette skrev jeg umiddelbart etter at det var klart at AP tapte stortingsvalget i 2017 - Siste linje er vel spot on...

Kralsen for 3 måneder siden

Rett etter valgnederlaget. Nytter ikke å stå og gråte på talerstolen - etter å ha bomma kapitalt på strategi i valgkampen og skylde på høyresiden. Snakk om ansvarsfraskrivelse! Et godt råd! Ta en titt i speilet! Det var vel ikke Støre som ikke gikk av veien for brutalt å slå etter Listahaug. Det var vel ikke Støre som utenriksminister som stod opp for Selbakks rett til ytringsfrihet når det blåste som mest. Det var vel Støre som forsøkte stoppe TV2 intervjuet om kontakten han hadde med Hamas. Det var vel apparatet bak som forsøkte kneble ytringsfriheten da det tøt ut hvilke økonomiske disposisjoner Støre hadde privat. At partiet tørr å sitte med Støre ved roret er en gåte. Sammenligningen med Palme (...) i Sverige blir bare latterlig! Støre vil kjøre Arbeiderpartiet ut i skyggenes dal. Partiet vil bli marginalisert som et uinteressant parti uten politiske løsninger for fremtiden. Det som planlegges på tegnebrettet er - mer skatt som løsning på ett og alt. Partiet er ikke relevant i 2017. Tipper partiet vil slite seg selv i filler i interne stridigheter.

Honest opinion

05.01.2018 kl.16:12

Håper virkelig dette er kroken på døren for godt for dette partiet. De har vist gang på gang at de kun har interesse for seg selv og å skattelegge oss til beinet. Arbeiderpartiet har per dags dato ingenting med arbeiderne å gjøre. Schengen og importering av billigere arbeidskraft med gaffel er et godt eksempel. Det sier litt når ledelsen har nok penger på bok og ingen arbeidserfaring, så følger hijab på bakrommet, stoltenbergs tabbeliste. Synnøve fjellbakk taftø, jan wiborg osv-osv. Varslingene som nå har kommet er bare toppen av et gigantisk isfjell. Håper virkelig ALLE skjelettene ramler ut av skapet nå

Bjørn Bråthen

05.01.2018 kl.16:14

AP ser ut for å rakne helt under ledelse av Støre og Rystad beskriver det godt. De som har fulgt Støre sin karriere fra 2005 og fremover først som utenriksminister og senere leder i AP så kommer neppe dette som noen overraskelse. Jeg husker Selbekk saken og muhammedtegningene, Hamas samtaler som skulle være hemmelige, Støre som ville straffe ytringer om religion, Støre som omtalte bevilgninger til koranskoler i Pakistan som en suksess og ikke minst alt som ble avdekket i valgkampen høsten 2017.

Juleslutt

05.01.2018 kl.16:15

Alle i høye posisjoner i politiske partier er ute etter makt, ellers hadde de ikke sittet der som nestledere og nestennestledere og og... Tajiks fordel når det gjelder dette opprøret hennes, er at hun ikke finner seg i at Giskes adferd sminkes med dekkrem og sånt. Der er jeg for en gangs skyld enig med en AP-politiker. :) Et sted går grensen.

Det er vel bare ok at det blir synlig for folk hvordan det egentlig står til i AP, for nå har de ikke noe valg. De MÅ rydde opp, og det må gjøres ordentlig. Mangler bare at de drar inn Gro igjen...

Det ser mer ut som de trenger en haug nye koster, men så er det denne maktsjuka da...gamle og halvgamle travere gir ikke opp sine posisjoner så lett, nei. :)

Exarbeiderpartiet

05.01.2018 kl.16:28

Media står frem som de verste rosabloggere. Det Giske har gjort, er slett ikke bra. Nå står kvinner frem med den ene historien etter den andre. Ting som er mange år gamle. Vi alle har gjort ting på fest, vi slett ikke er stolte av. Betyr det at vi i fremtiden skal bli hengt ut i media? Vi kan eks ta julebordene. Har ikke vært på et, hvor alle er engler. Og det er slett ikke mennene som er de verste. Når historier som er ti år gamle,må på nett i dag, så kan en bli skremt. Hva har DU gjort i din ungdomstid,som ikke tåler dagens lys? Skal folk gå rundt å være redd for jobb,familie? Dette har gått for langt. Nå forteller ei at Giske stakk tungen ned i halsen på henne. Nå er det vel like før noen krever å få målt tungen til Giske.Det er mange som bør tenke over, hva de driver med i dag. Løper til media og slenger drittpakker. Merkelig at ikke mennene kommer i media. Vil tro det er mange som er blitt klådd på, tagget på av kvinner. Det hele dreier seg om en maktkamp. Den kampen er beinhard i partiene. Noe de siste dager viser. Får vi et ikke som vi vil,så slenger vi drittpakker.Så får vi litt oppmerksomhet i media. Giske fikk etter valgkampen, skylden for at det gikk dårlig. At det gikk dårlig, skyldes deres politikk. Det er lenge siden AP var for folk flest. Dagens ledere er ikke arbeidsfolk.

Exarbeiderpartiet

05.01.2018 kl.16:31

Media står frem som de verste rosabloggere. Det Giske har gjort, er slett ikke bra. Nå står kvinner frem med den ene historien etter den andre. Ting som er mange år gamle. Vi alle har gjort ting på fest, vi slett ikke er stolte av. Betyr det at vi i fremtiden skal bli hengt ut i media? Vi kan eks ta julebordene. Har ikke vært på et, hvor alle er engler. Og det er slett ikke mennene som er de verste. Når historier som er ti år gamle,må på nett i dag, så kan en bli skremt. Hva har DU gjort i din ungdomstid,som ikke tåler dagens lys? Skal folk gå rundt å være redd for jobb,familie? Dette har gått for langt. Nå forteller ei at Giske stakk tungen ned i halsen på henne. Nå er det vel like før noen krever å få målt tungen til Giske.Det er mange som bør tenke over, hva de driver med i dag. Løper til media og slenger drittpakker. Merkelig at ikke mennene kommer i media. Vil tro det er mange som er blitt klådd på, tafset på av kvinner. Det hele dreier seg om en maktkamp. Den kampen er beinhard i partiene. Noe de siste dager viser. Får vi et ikke som vi vil,så slenger vi drittpakker.Så får vi litt oppmerksomhet i media. Giske fikk etter valgkampen, skylden for at det gikk dårlig. At det gikk dårlig, skyldes deres politikk. Det er lenge siden AP var for folk flest. Dagens ledere er ikke arbeidsfolk.

Kritisk

05.01.2018 kl.16:31

Spot on.

Takk og lov at ikke dette vanvittige AP-partiet kom til regjeringsmakt.

Et parti uten leder. Et parti uten politikk. Et parti uten ledergruppe. Bitter maktkamp og fraksjoner som river hverandre i fillebiter. En eller annen edderkopp i systemet som utnytter #metoo for å bli kvitt en rivaliserende mann. Anklager, tysting, lekkasjer til media og et media som opptrer ukritisk og som nyttige idioter for kvinner som tørster etter hevn. Via Nettavisen har vi fått vite innholdet i de grufulle anklagene - og de er harmløse.

Giske er satt sjakk matt og er ute av stand til å forsvare seg. Hadia ser sitt snitt til å dolke både Giske og Støre i ryggen ved å opptre illojalt. Og Støre han bare rører og rører mens partiet smuldrer opp. Og alle i AP og i media har kjent til Giskes damehistorier i årevis - men plutselig er de moralske og indignerte. Hva med bjelken i deres eget øye?

Takk til Jonas, Trond, Hadia, Kjersti og Anniken som har styrt AP-skuta lekk.

Trost

05.01.2018 kl.16:46

Er Tajik som har regien på kampanjen Giske. Hun vet at Støren er svak, og Giske er hinderet for ambisjonen som statsminister.

... vipps, så er hun kvitt begge to.

Rolf

05.01.2018 kl.17:06

Jeg venter på fortsettelsen med spenning. At det var så mange motsetninger i AP var jeg ikke klar over, hver og en er seg selv nærmest virker det som. Kan det være at det er noen som har mistet nattesøvnen i det siste i redsel for at at toget ikke greier å stoppe i tide? At alt ikke er kommet frem i lyset mao? Og på toppen sitter de styrende organer som snart ikke vet hverken inn eller ut virker det som.

Åse M Lammethun

05.01.2018 kl.17:37

Det som er det triste her,er at Støre har gått inn somleiar i en politisk intuisjon som han ikkje hadde peiling på kva innholdt. i.

OVERDREVET TIL DE GRADER

05.01.2018 kl.17:41

Det er så overdrevet, nå kommer det jo for en dag, damen har fått et lite klaps på stompen sin, det jeg kan informere om er at alle, absolutt alle i hele verden har fått et klaps på stompelompen sin, men ikke alle i hele verden går å tenker på det i 10 år og bruker det slik det blir brukt i denne saken, nei gid, fikk du et klaps på stompen du da, personligheten til folk som bruker sånt ti år etter at en ting har skjedd er ikke mye vakker.

Hva gjør ikke folk i Norge for en liks og to minutter fame.....

Det er så latterlig at det er helt sykt, dakar hun som har fått et klaps på stompen, det har jeg fått også.Så gikk jeg videre i livet mitt.

Tenk så små problemer i det ekte livet slike har at de går å tenker på et klaps på stompen i ti år, sånne er det synd på.

Når det gjelder Støre så bør ikke han sparke Giske bare fordi media vil det, eller rettere sagt "kvinner" i norsk media, ute i gata vil Støre bli sett på som en helt hvis han står imot hva media vil, det er jo styrt av kvinner i norsk media dette her, man sier ikke opp folk på grunn av et rompeklaps på grunn av norsk media vil det...Ikke sant?

John

05.01.2018 kl.17:43

Det virker som Rystad prøver å skrive mest mulig negativt om Støre og at han har dette som livsoppgave. Varsler står i dag frem og er fornøyd med ledelsen i Ap. Ikke noe bekrefter det Rystad skriver. Rystads skriverier bærer preg av at han ønsker å sette Støre personlig i et dårligst mulig lys. Rystad, at du gidder å holde på med dette. Vi vet at du hater Ap og at du ønsker at Støre skal mislykkes. Vi har skjønt det nå.

Odd Karlsen

05.01.2018 kl.18:00

Jonas Gahr Støre er det beste som har hendt AP. Sett fra et borglig perspektiv :-)

Anders Magnusen

05.01.2018 kl.18:08

Muslimene er på full fart inn. Tadja er snart statsminister og hussaini, innvandringsminister. Så har muslimene tatt over Dagsrevyen, uten at noen våkner av den grunn.

Vi står foran avgjørende, horrible endringer, velsignet av naive nordmenn, ve våre stakkars barn.

John Henrik Moen

05.01.2018 kl.18:11

First house ler hele veien til banken.😎

Trond

05.01.2018 kl.18:59

Dette står selvsagt Russland bak...

Robert Moseby

05.01.2018 kl.19:25

Svar til "John"

Først og fremst er det tragisk at AP er der de er i dag. Jeg er oppriktig når jeg sier det.

De har vært, får jeg si nå, en katalysator for høyresiden, og en god motstander.

Demokratiet er avhengig av den balansen.

Ikke dermed sagt at jeg ønsker dem i regjering.

Men det er politikk abc.

Les denne internrapporten:

https://vgc.no/pdf/ad2f8f.pdf

https://m.nettavisen.no/politikk/stenseng-avkrefter-vg-oppslag-om-fabrikkert-notat/3423403295.html

Det gir ikke et bilde av en organisasjon i balanse akkurat.

Jeg synes det er tendensiøst at du mener artikkelen er hatefull, når alt jeg leser der faktisk er saker vi har fått bekreftet over tid.

Faktisk manglet 2 vesentlige saker, og det er Hamasløgnen og vaffelmøte-løgnen (med Grande).

Jeg vil påstå det er alvorlig å bli tatt i regelrette løgner som leder av (den gang) landets største parti.

Summa sumarum er fakta at under Støres vakt har partiet stupt fra ca 40 til 25%.

Ville det skjedd med en god leder?

Nå imploderer ledelsen og støtteapparatet rundt, og allerede har vi materiale til en Hollywood-film. Og det er neppe over.

Det er noe som lukter i rosenes parti, og det er slett ikke en duft av roser.

Men....jeg kan ta feil sammen med Rystad, så kom gjerne med direkte dementier på det han eller jeg skriver.

Jeg ser gjerne at eventuelle feil rettes opp.

En, etter mitt hode, god analyse også fra Standal:

""Ekte ledere klarer i å legge hensynene til interne fløykamper, vennskapsforhold og stridigheter til side. De stiller seg i stedet spørsmål om hva som er det riktige å gjøre for de menneskene saken involverer.""

Bård Standal, H

https://www.dagbladet.no/kultur/krise-kommunikasjon/69213007

EWA

05.01.2018 kl.20:27

Må fortelle min historie. Det var under valgkampen i 2017. Jeg gikk hjem fra jobb og tok turen forbi valgbodene på Carl Johan. Der ble jeg antastet av en AP-politiker som tok tak i hånden min og risten den opp og ned, et par ganger før han slapp taket. Jeg så forskrekket på vedkommende, så begynte han å snakke og Arbeiderpartiet mens han gav meg en brosjyre. Jeg ville jo ikke ha brosjyre. AP-mannen stod tett inntil meg og begynte å stryke meg opp og ned på ryggen. Det var ekkelt, følte meg skikkelig sex-trakassert. Jeg gikk derfra ganske fort.
Ikke nok med det. Etter noen dager kom denne virile sex-trakasserende mannen og ringte på min dør og ville gi meg en rød rose mens han snakket om AP. Rød rose for hva tenkte jeg? Skulle han være mer ekkel? Nå må det bli slutt at disse ekle AP-mennene kommer på døren til folk med røde roser!

Truls

05.01.2018 kl.21:17

Jeg ble antastet av tadja, skikkelig vulgært og sjokkerende var det. Jeg har traumer av oppførselen til denne muslimdama.

Sant eller løgn?

Det blir opp til denne falske muslimen å bevise sin uskyld.

I dette tilfellet, er venstrevridde medier på overgriperens side, siden hun er en uangripelig muslim, selvsagt.

Anne

05.01.2018 kl.21:23

Da fikk denne APdama som stod fram med sine opplevelser av voldtekter, sine tildelte 5 min av fame.

Snart belønnes hun med høyere stilling innen allahPartiet.

Støre er ute og muslimdama, leder.

Godt jobba.

Grete

06.01.2018 kl.02:37

Jeg greier ikke å ta verken Nettavisen eller størsteparten av dens lesere alvorlig! Mange mangler totalt folkeskikk i sine uttalelser om andre mennesker, og atter andre ser ut til å bare ha lest ingressen, og konkluderer dermed ut fra et meget spinkelt grunnlag.

Turid

07.01.2018 kl.13:55

Er vi klar til å få en muslim som statsminister i Norge? Jeg har ofte tenkt at arbeiderpartiet har mistet stemmer på grunn av at Tadja som nestleder.

Kan Giske bli rettsdømt for sine gjerninger? Hvordan kan dette skje i Norge. Jeg synes han er en dyktig og tydelig politiker. Betyr ikke det noe?

En som undrer

11.01.2018 kl.23:50

Det som er greia med mange i AP er at partiet har en protokoll om hva er rett og og.....

Ønsker du at noen i AP som eks Oslo byråd forklarer hva de gjør i politikken i Oslo i henhold til AP`s glansbilde som går å lese på AP`s nettside da er det ......... ja presis ikke å svare på det. Det kan en undre seg over og jeg gjør det mye. Korleis det er mulig å ha en soddan forakt for folk flest at de klarer ikke å halle seg til det som AP skal stå for or bli kjent for er en gåte for meg.

Til slut da vil jeg takke Kolberg for en fantastisk attakk på Trønd Gliske straks etter valgnederlaget som han kan takke seg og flere av sine for....... Ja det jeg undrer over er om TG skal ofres for valget som Kolberg og venner dro i land

Skriv en ny kommentar