hits

Derfor måtte Lippestad gå

kommentarer 19 kommentarer

Boligbygg-skandalen i Oslo viser en total mangel på styring og kontroll på alle nivåer. Dette gjorde det umulig for Geir Lippestad å fortsette som byråd.

Robert Steen (Ap) blir byråd for finans. Geir Lippestad (Ap) blir byråd for næring og eierskap. Tone Tellevik Dahl (Ap) blir byråd for kunnskap og oppvekst. Inga Marte Thorkildsen (SV) blir byråd for eldre og helse. Hanna E. Marcussen (MDG) blir byråd for byutvikling. Rina Mariann Hansen (Ap) blir byråd for kultur, idrett og frivillighet. Lan Marie Ngyuen Berg (MDG) blir byråd for miljø og samferdsel. Byrådsleder blir Raymond Johansen (Ap).

Stor skandale
Etter at Nettavisen og andre media i september begynte å skrive om forholdene i det kommunale foretaket Boligbygg, har dette utviklet seg til en av de største økonomiske skandalene i kommune-Norge noensinne. Det er klart at flere hundre millioner kroner av fellesskapets midler er brukt av Oslo kommune til å kjøpe leiligheter og bygårder til altfor høy pris. Her mener Økokrim at det er begått kriminelle handlinger. En av Boligbyggs innleide boligkjøpere samt en boliginvestor som har solgt til kommunen er nå siktet for grov korrupsjon.

Den strafferettslige siden av Boligbygg-skandalen er ille nok. Dette er alvorlig kriminalitet det er viktig å bekjempe. Her har selvfølgelig Økokrim og rettsapparatet en viktig rolle å spille, men det er langt fra nok. Økokrim kommer først inn i en sak etter at det er sterk mistanke om at noe kriminelt har skjedd. Da er skandalen allerede et faktum. Kriminalitet og misligheter må forebygges. I organisasjoner skjer det gjennom kontrollrutiner og retningslinjer og ikke minst gjennom aktiv handling for å passe på at dette overholdes i praksis. Slik er det både i offentlig og privat sektor. Å påse at rutiner og regelverk er på plass og etterleves er et soleklart lederansvar i enhver virksomhet, stor som liten, offentlig og privat. Det må finnes en kultur for å holde orden, kontroll og følge reglene. Har Oslo kommune det?

Det mest interessante og alvorlige spørsmålet i Boligbygg-saken er derfor hvordan skandalen kunne skje. Saken er altså langt større enn de to personene som er siktet for grov korrupsjon. Dette går helt til toppen i Oslo kommune. Ansvaret ligger hos byrådet.

Hodene har begynt å falle
Hele styret i Boligbygg er nå byttet ut og administrerende direktør Jon Carlsen har trukket seg. Han blir samtidig belønnet med en annen stilling i Oslo kommune. Det er i alle fall den offisielle versjonen som er gjengitt i Dagens Næringsliv.

At direktøren i Boligbygg, som i kraft av sin stilling åpenbart har hatt ansvar for kontrollrutiner og etterlevelse i foretaket han har ledet, på denne måten sparkes på skrå oppover til ny stilling i det kommunale byråkratiet, er en skandale i seg selv. I en hver privat virksomhet ville en leder med ansvar for en slik skandalebedrift blitt sparket rett ut uten noen form for retrettstilling.

Jon Carlsen har sittet som leder i Boligbygg siden 2008 ifølge hans egen Linkedin-profil. Før det var han i fire år sjef for finansfunksjonen samme sted. Han skulle dermed hatt svært god innsikt i og kjennskap til alle sider ved Boligbygg sin virksomhet. Når Carlsen likevel belønnes med ny retrettstilling i kommunen, er dette egnet til å svekke folks tillit. Skandale fører til stollek, men man må ikke gå.

Malstrømmen har nådd Rådhuset
Det faktum at Lippestad går av, tyder på at stollek i det kommunale byråkratiet likevel ikke er nok. I hvilken grad Lippestad selv ønsket å gå av akkurat nå er uklart. Byrådsleder Raymond Johansen har hele tiden holdt seg langt i bakgrunnen i denne saken. Boligbygg-skandalen er noe svineri Raymond neppe har villet stikke hendene sine borti, så lenge han har kunnet unngå det.

Byrådsleder Raymond Johansen har holdt seg på god avstand fra Boligbygg-skandalen, men nå ble det nødvendig med endringer i Byrådet.

Slik er det gjerne på toppen av politikken. Politiske ledere vil gjerne stikke seg frem i pressen for å fortelle om gladsaker, men liker ikke like godt å stå i stormen. «Byregjeringssjef» Raymond har ikke utmerket seg ved å stå frem i kontroversielle og vanskelige saker. Det har også vært tydelig i den svært kontroversielle miljø- og bilpolitikken byrådet fører.

Jeg har tidligere gjennomgått hvorfor Geir Lippestad ikke er egnet til å være byråd. Det dreier seg ikke bare om hans manglende kontroll i Boligbygg, men også hans håpløse håndtering av Hafslund-oppkjøpet. Les mer om det her . Raymond Johansen ønsker antakeligvis ikke at fallet til Lippestad skal bli for hardt og brutalt. Det blir derfor interessant å se hvilken retrettstilling eller posisjon Geir Lippestad eventuelt sparkes inn i.

Er det nok å kvitte seg med Lippestad?
Geir Lippestad har sittet som byråd i vel to år og har åpenbart sovet i timen. En ny byråd vil bli utnevnt. Det løser likevel ikke roten til problemet. Hvordan kunne Boligbygg-skandalen skje? Det er så åpenbart at det her har manglet styring og kontroll på mange nivåer, at det er tvingende nødvendig å komme til bunns i dette. Vil en ny byråd la det hele fortsette som før med slapp kontroll og mangelfulle rutiner etter at oppstyret har roet seg?

Boligbygg-skandalen må føre til at hele det kommunale kontrollapparatet ettergås i sømmene. En merkelig side ved Boligbygg-skandalen, er hvor lite kommunerevisjonen har vært i fokus her. Kommunerevisjonen har 50 ansatte og ansvar for revisjon og gjennomgang av kommunale etater.

På kommunerevisjonens nettside kan vi lese:

Kommuneloven med tilhørende forskrifter og revisjonsstandardene danner rammene for revisjonen. Det framgår av kommuneloven § 78 at revisjonen skal gjennomføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Med grunnlag i kommunelov med forskrifter og vedtak i Kontrollutvalget utfører Kommunerevisjonen regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og mislighetsrettede undersøkelser. Som ledd i regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen gjennomfører Kommunerevisjonen IT-revisjoner.

Vi ser her at kommunerevisjonen åpenbart har et ansvar for å utføre kontroll også med Boligbygg. Burde ikke mangelfull styring og ledelse med virksomheten i Boligbygg da blitt avdekket, påtalt og endret?

Dette er ikke slutten
Det er neppe tvil om at Geir Lippestad sin avgang har med Boligbygg-skandalen å gjøre.  Han har vært gransket av kontrollutvalget. Dette er likevel ikke slutten på saken. Mange steiner må fortsatt snus. Skandalen omfatter også det kommunale kontrollapparatet. En full granskning og opprydding av dette kan derfor ikke foretas av kommunen selv.

Det er på tide at Kommunaldepartementet trer inn i saken og sørger for at det blir ryddet skikkelig opp i de ville tilstandene i Oslo kommune.

19 kommentarer

Kritisk

19.12.2017 kl.14:23

Det rødgrønne byrådet i Oslo er blitt et mareritt for oss innbyggere.

De vakler fra den ene skandalen til neste, og synes føre krig mot sine innbyggere.

Det startet med søppelskandalen til Lan Marie Berg, fortsatte med dobbel eiendomsskatt og tidobling av beboerparkering. De har plassert masse skrot i gatene som "utekontor" mens regn og snø laver ned - og maler prikker i gata til 700.000 kroner som renner vekk. Og når Lan Marie får kritikk så løper hun til sine venninner i pressa og tyr til offerrollen med påstander om "hat". En klassisk hersketeknikk.

Snart skal de bygge 60 nye bomstasjoner og doble satsene for å krysse gata - en virkelighetsfjern måte for å "skape ren luft" - i en by med milevis av barskog nord for byen.

Og B-kjendisen Geir Lippestad tar omsider sin hatt og går av - etter tidens største boligskandale med Boligbygg. Det siste vi fikk høre er kjøp av 21 luksusleiligheter på Oslo Vest til flyktninger - med garasjeplass til hver og en.

Og nå må SVs Inga Marte Thorkildsen også stikke av - etter sine mange impulsive krumspring i etatene.

Vi har tidenes mest inkompetente byråd i Oslo - en studie i fjolleri, rot og kaos. Og det er lenge til 2019.

19.12.2017 kl.15:31

Er det ikke folk som jobber og skatter som bosetter seg i de dyreste boligene i Norge? Man kan knapt få sg et lite kott i Oslo med normal inntekt i disse dager. Er du dog flyktning tildeles du luksuriøs leilighet på Oslo Vest. Urettferdig

19.12.2017 kl.15:38

Måtte jobbe to år som vikar, med fullstendig uforutsigbare arbeidstider, deretter tre år som fulltidsansatt. Kan telle fire dager syk på de tre årene. Likevel har jeg måtte ofre i hundre tusenvis for å leie av bolighaier i Oslo som har mer enn nok, og i tillegg måtte jeg ha jjelp av foreldre til å kjøpe en liten bolig utenfor Oslo.

Jeg regnet på det, de fem årene jeg leide innkasserte utleier over 500 000. Jeg bodde i en trang leilighet. Alt det er ok.

Men det som ble for dumt var der todelte rekkehuset på siden, som jeg antar hadde en verdi på minst 7-8 mill per hus.. Der bodde det somaliske familier de samme tre årene som hverken jobbet eller bidro. Eneste som vokste der var ungeflokken. Hagearbeid ble gjort av hvite kommunearbeidere.

Takk kjære Norge for at dere belønner og støtter oss som utdanner oss for landet med blodpriser på boliger. Det er tydeligvis ikke et ønske om å la de som gjør sin plikt skal få kreve sin rett.

Jeg ser med skrekk og gru på utviklingen i Oslo.

Skvatt

19.12.2017 kl.16:24

Ofselegt illt at medmenneskjet og altruisten Leppestad vart nøydd til å verte umplassert på detta viset. Det hadde han beint fram ikkje fortent, sann. Kven elles ville vore so godhjarta å sytt for monalege nok bustadar til høg nok verdi i Oslobygda sitt beste strok, til og med med eigne garasjeplassar, åt so mongjen floktningar? Jau, eg berre spyr. Hugs at floktningane gjedna feng båe førarkort og bil på Onkel Stat si rekning, so at dessa garasjeplassane kjem godt med lyt ikkje nokon tvila på. Slik at den som syt for slik ei fargerik utvikling or Oslobygda sine bustadar lyt i sanning vêre eit varmt og inkluderande menneskje i alle høve, sann. Jau!

19.12.2017 kl.17:12

Fatter ikke hvem som har stemt på en gjeng med godt under middels evner? Ser virkelig ut til å være en gjeng idioter som er ekstremt høye på seg selv.

Juksemakere

19.12.2017 kl.17:50

Man jukser opp boligprisene og får dermed inn enorm økning i eiendomsskatt da den justeres etter boligprisene. Dette er grov svindel som bare kan skje der alle er hverandres slektninger og venners venner. (bortsett fra skattebetalerne) Så når folk godtar at de tar lillefingeren følger alltid handa etter. Det gjelder alt, og spesielt kontroversielle lover som stadig utvides.

70 prosent mer fra eiendomsskatt til Raymond. https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt

19.12.2017 kl.17:52

Savner Fabian Stang.

Jan-A.F

19.12.2017 kl.17:54

Rødt styre= røde tall og null kompetanse.

Ufattelig at noen kunne finne på og stemme inn sånne supernull uten innsikt og forståelse.

Aashild Stephansen

19.12.2017 kl.18:00

Det er flertallet som har stemt frem disse personene! Vi får som vi fortjener, så jeg håper de som stemte ja til dette rotet er fornøyde!

Null Tillit

19.12.2017 kl.18:35

Aashild: Hva slags valg har man? Erna var så stolt i dag fordi det å bli gjenvalgt var større enn valget i 2013, for da har de gjort en god jobb... I 2013 hadde vi valget mellom pest og kolera, og det kaller de demokrati... Var det noen bedre alternativer denne gang?

Uansett hva vi stemmer forsvinner arvesølvet og "demokratiet". Der er høyre og venstresiden, og Sentrum stort sett enige, selv om at deres arbeidsgiver, folket, er sterkt imot...

Hele 11000 EU direktiver er hamret igjennom, ett og ett, for å omgå grunnloven om suverenitetsavståelse. Finanstilsynet forsvant i fjor, og på tross av at Siv lovte folket at finanstilsynet var hellig. Slik fjernet man alt forsvar og vi ble tatt på senga.

De har solgt viktige inntektskilder, har solgt ut milioner av kvadratmeter eiendom i Norge, mens det hamstres i Washington, London, Paris, Berlin og Brussel.

Så innfører de en ulovlig boligskatt der ikke inntekten din, men prisen på huset ditt avgjør skatten. Altså ikke evnen til å betale...

Så jukser de jaggu også med boligprisene og er med på å skape et boliprishopp på 23%, bare i fjor, og sånn tar f.eks Oslo kommune inn over en milliard ekstra i eiendomsskatt.. som belastes boligeierne.

Og når det blir oppdaget bare flytter man rundt på folkene. De får nye toppjobber, og elendigheten fortsetter... Vi andre hadde fått økokrim på nakken!

Oppgitt

19.12.2017 kl.18:54

Oslo har tidenes mest inkompetente rødgrønne byråd - og økonomien er i ferd med å kollapse. Byen er iferd med å kveles av deres kamp mot bilismen og kamp mot de som bor i byen. Likevel ser store deler av Oslos befolkning til å trekke mot venstre - mot de grønne kommunistene i MDG og mot marxistene i SV og Rødt.

De rødgrønne støttes av sine venninner i media, unge radikale kvinner som pusher 30 og som er organisert i diverse lukkede nettverk. Får Lan Marie kritikk så går alarmen og vi får krigstyper om "hatretorikk" og diverse angrep på de som våger si henne imot.

Inga Marte danset i gatene - men nå må hun fjernes på grunn av at hun mistet hodet og rotet seg vekk. Geir Lippestad er ansvarlig for tidenes boligskandale - og tar sin hatt og smyger ut bakdøra. Og hvor er ordføreren fra SV som ingen husker navnet på?

Ja - og så får vi vite at Raymond er den som skal redde AP ved neste valg. Fri og bevare oss alle.

Oslogutt

19.12.2017 kl.23:17

Skal Raymond redde Støre ved neste valg??

Hele Norge ser hva som skjer i Oslo , byrådet har ingen respekt for Oslos innbyggere, håper og tror at Støre tar til fornuft.

Raymond ødlegger for AP

Oslogutt

En som undrer

20.12.2017 kl.01:04

Det er helt toppens at RJ kommer seg inn med Støre og drar AP under sperregrensen... helt toppens.

At de to andre damene som bytter jobb i byrådet er ikke tilfeldighet, eldre- og utdanningsbyråd. Jeg vil tru at de klarer å klemme seg inn i et hjørne igjen i sin nye stilling uansett.

RJ og Lippestad klarte å få stempel på Oslo havna som piratvirksomhets aktør, bra gjort. Dvs med å kaste bort havnearbeiderene og ikke stille krav til de som drifter der nå da er situasjonen som den er, piratvirksomhet. Har vært sjømann jeg.

RJ og TD (leder for utdanning) har ikke vist interesse med å forklare seg om ansettelser av lærere i Oslo skolen som er uten formell lærer kompetanse (Pedagogisk utdanning). En del skoler ansetter konstant venn av en venn uten og utlyse stillinger først. Først som vikarer i opp til 12 måneder, sen er det utlysning på gøy og vikarene ansettes foran lærere med formell kompetanse som søker, uansett. Det undrer meg om det er lærere i Oslo som er uten lærerutdanning og har vært ansatt i Oslo mer en 3 år uten å ha begynt med pedagogisk utdanning.... bare undrer og tror at det er faktum.

Se på bolig greia med at kommunen selger unna boliger til spekulanter/utleiere og og nekter de som bor der å bruke sin forkjøpsrett som lovverket tilsier.

Rødt la fram forslag som tilsier at beboere skal ikke legge frem bankgaranti i goo tid før tilslag/kjøp/tillatelse av kjøp av sine boliger. Denne saken er urørt i kommunen i nesten ett år og lederen for utvalget som er MDG sier at det ikke er aktuelt med å støtte forslaget. En kan stille seg hvorfor det da. Kanskje er det ikke de som MDG vil gjøre en tjeneste til, det er kanskje kun de som har råd med å kjøre med en TESLA i byen som skal ha mulighet å kjøpe kommunale boliger på salg og leie ut til de trengende....... nei NEI

Hvor mange bygårder er det som Oslo har ikke bruk seg av forkjøpsretten til å videreføre til sine medborgere.... og hvormange bygårder er det som Oslo har solgt som AS til å slippe unna reglen og beboers forkjøpsrett..... Se på Tøyen Torg der tømmes en blokk i en hast og boligene har stått tomme i 3 år sen dess uten å noe er gjort ... ja i 3 år og bare tullprat som kommer om hva skal gjøres der! Det er kanskje en utvikler som kan tenke seg å gjøre Oslo tjeneste med å ta øver boligene å leie dyrt til trengende.... skulle ikke undre om det var planen.

AP skal stå for rettvis deling men det klarer jeg ikke å se... Se på Støre, Lippestad og flere av de som eier AP og dra det ned ...... Glem ikke Trond Giske og det han er anklaget for/om og da spør jeg meg: Hva har Tadji, som er AP`s nestleder og jurist med menneskerettigheter som mastergrad, har gjort med denne saken der folk ansatt i AP har gått på do til å få ut frustrasjonen som de opplever i AP.

Nei jeg tro ikke at jeg kommer å ha svar på mine funderinger... iallefall ikke ifra en AP leder hverken i kommunal eller rikspolitikk

Sjokkert Oslo borger

undrer

20.12.2017 kl.08:40

Ble det ikke kommentert av veldig mange at Oslo kommune ville bruke store summer på å bosette nye landsmenn og at en måtte være påpasselig med pengebruken ?

Tiltross for dette fikk vi en økonomisk skandale - påpekt av mange.

Med store summer i lommene hvor mye presset oslo kommune opp boligprisen for sine innbyggere ?

Hva skal egentlig til for å sparke noen i statlig og offentlig sektor - håpløst å sparke folk oppover eller sparke noen til en ny jobb -full etterlønn! - forakt!

20.12.2017 kl.08:54

vi må bare si oss enig her . .

Røy

20.12.2017 kl.11:06

Ja, det e heilt fantastisk, vettu. Med å prisa opp bustadane så sørga byregjeringa for meir eigedomsskatt te kommunen, og det e'kje barra lurt, det e kjempelurt. Vinn-vinn!

rof todal

20.12.2017 kl.12:00

Glad jeg ikke bor eller arbeider iOslo

Mer komunistisk by, går get vel ikke an å bli.

En som undrer

20.12.2017 kl.15:06

Æ Æ Æ

Jeg glemmer helt av å vise til en veldig goo grei som er om Lippestad. Jeg datt av stolen når jeg leste den selv.

Se her er linken: https://www.document.no/2017/06/10/geir-lippestad-eiendomskongen/

Ja denne karen skal kunne litt av hvert og det undrer meg om han eier hele huset i USA men har det registret på sin søster til å gå under radaren med noe som ikke passer........ bare tenkte jeg.

Ikke glemme at Lippestad skrev rapport til Stortinget om situasjonen på Oslo havn og der han trolige med vite og vilje påstår at alt er under kontroll på havna og alle internasjonale avtaler følges. Men det har vist seg senere at om Oslo havn kan stemples som piratvirksomhet da er ikke alt på stell med å følge avtaler. Jeg hadde tenk å bruke sterkere ord og uttrykk om dette her, men av hensyn til folk flest da kan en og en annen krydde det med enge korte upassende ord..... ;-)

Sen er en annen goo grei om AP og der er det AP klubben grei som sier at rykter er ikke bra og alle skal komme frem med sine påstander helt i det åpna. Ja naturlig skal alle som føler seg overkjørt på kontoret hos AP komme frem spesielt når dem låser seg på do til å klare av arbeidsdagen. Støre og RJ og flere nå om ikke alle i styret til AP har sagt at T.Giske har ikke gjort noe feil, til dem kanskje!!

Nei ja kan ikke rekommandere noen og komme frem i AP med å si sanninga, og det at alle kan/skal komme frem er kun taktikk til å "Smoke `em out"

Se linken om AP: http://stavrum.blogg.no/1513243330_noe_er_rttent_i_arbeiderpartiet.html

Dess mer jeg ser på AP da likner det mer og mer en kult-gruppe som skal fremme kollektivt selvmord.......veldig snart og ingen skal slippe unna og ikke å følge lederen sin .... uansett.

Helt horribelt.... spør du meg.

Sjokkert Oslo borger

Beerbellybilly

22.12.2017 kl.13:11

Man skal ikke skylde på politikerne i AP og MDG for det de gjør, skylda skal velgerne som har stemt på de ta.

Politikerne var klare på forhånd med hva de ville gjøre.

Tusen takk til alle dere som stemte på partier som ikke vet hva gulrot i gulrot og pisk betyr, u made my day (a living hell)

Skriv en ny kommentar