hits

Kjempelønnsomt å harryhandle

kommentarer 5 kommentarer

Det er allerede kjempelønnsomt å kjøre fra Oslo og over svenskegrensen for å handle. Stortingspolitikerne har nettopp blitt enige om at det blir enda mer lønnsomt til neste år

Du kan spare mange penger på grensehandel. Her fra Nordby kjøpesenter ved Svinesund

Så mye koster det å kjøre
Fra Oslo til Nordby kjøpesenter ved Svinesund er det ca 12,5 mil, altså 25 mil tur retur. En dieselbil på motorveien bruker ca 0,5 liter per mil. Diesel koster ca 14 kroner pr liter. Drivstoffutgiftene er dermed rundt 175 kroner for en handletur over svenskegrensen. I tillegg kommer bompenger. Det koster 22 kroner å passere bomstasjonen ved Moss og 20 kroner over Svinesundsbroen. Bomringen i Oslo koster 49 kroner for dieselbil. Med brikkerabatt på 10% betaler du dermed 119,70 i bompenger for turen dersom du bor innenfor bomringen i Oslo.

Dermed blir regningen for turen på 294,70 kroner i direkte utgifter, eller rundt 300 kroner. Bilhold koster selvsagt mer enn dette totalt sett, men siden du har bilen uansett, er de øvrige kostnadene også noe du har uansett.

Så lite må du handle
Hvor mye må du så handle for å ha tjent inn turen? Det varierer selvsagt etter hva du kjøper, men kan være mindre enn du tror. På enkelte matvarer er prisforskjellene store, særlig på varer som er sterkt avgiftsbelagte i Norge. Det gjelder f.eks. sjokolade og alkohol.

En svensk krone er nå verdt nesten nøyaktig det samme som en norsk krone, slik at det er lett å sammenligne priser. Her skal vi ta noen eksempler på hvor lønnsom svenskehandel er:

Sjokolade:
Godisfabriken har tilbud der du kan kjøpe tre store sjokoladeplater for 49 kroner. Er du glad i Oreo-sjokolade er dette et godt tilbud. På Kiwi koster en stor plate Oreo-sjokolade 49,90 kroner. Du sparer altså 33,90 kroner på en plate.

Du har spart inn hele Sverige-turen dersom du kjøper 9 plater Oreo-sjokolade.

Iste:
Dersom du er glad i iste er det også mye å spare. Godisfabriken selger et brett iste for 89,90 kroner. Kiwi selger en halv liter iste for 20,30 kroner, dvs. 40,60 kr per liter. Literprisen i Sverige er 11,24 kr, eller bare 3,75 kroner per boks.

Du sparer altså hele 29,36 kroner per liter, og har spart inn hele Sverigeturen bare ved å kjøpe 10 liter iste, som er 30 bokser, altså litt mer enn ett brett.

Her ser vi hvilke priser du betaler på andre siden av grensen

Øl:
Om du ikke er så veldig glad i hverken sjokolade eller iste, så kan du spare mye ved heller å kjøpe øl. La oss bare ta et eksempel. Poppels American Pale Ale som er en god svensk øl med 5,4% alkohol koster 47 kroner for 0,33 liter på Vinmonopolet. På Systembolaget er prisen nøyaktig det halve, 23,50 kroner.

Du har spart inn hele Sverigeturen ved å kjøpe bare 13 flasker øl.

Jarlsbergost:
Jarlsbergost selges mye billigere i Sverige enn i Norge. Mens prisen i Norge ligger på 120-150 kroner pr kg, har den vært solgt for under 60 kroner på det billigste i Sverige. Dette er provoserende når vi samtidig vet at norske skattebetalere og forbrukere støtter landbruket med over 20 milliarder kroner årlig.

Du kan få kjøpt Jarlsbergost mye billigere i Sverige. Bildet er tatt tidligere i år

Du kan altså tjene inn Sverige-turen bare ved å kjøpe 5 kg Jarlsbergost.

Dette er bare fire små eksempler på hvor lønnsomt det er å dra over grensen for å gjøre innkjøpene sine. Dersom du fyller opp bilen og handler inn stort når du først drar over grensen, blir selvsagt besparelsen betydelig. For mange kan harryhandel bety besparelser på flere tusen kroner på hver eneste tur. Tar du noen turer i løpet av året, vil dette virkelig merkes på husholdningsbudsjettet.

Så mye forurenser du
Ved å harryhandle bidrar du selvsagt til forurensning og økt veislitasje. Gjennom den avgifts- og prispolitikken som føres i Norge når det gjelder matvarer, søtsaker og alkohol, ber myndighetene om at vi skal grensehandle mer. Myndighetene får hva de ber om, ikke minst når det gjelder forurensning.

Med dieselbil vil du bruke ca 12,5 liter drivstoff på harryturen. Bilen vil da slippe ut ca 33 kg CO2. Dersom f.eks. 100 000 innbyggere i Oslo skulle ta en slik handletur til Sverige en gang i måneden, ville det på årsbasis tilsvare 39 600 tonn CO2. Til sammenligning tilsvarte klimagassutslippene i Oslo i 2015 1,23 millioner CO2-ekvivalenter

Skulle 100 000 kjøre dieselbil fra Oslo til Sverige for å handle en gang i måneden, vil det altså tilsvare over 3% av Oslos klimagassutslipp. I tillegg kommer NOx-utslipp, svevestøv og veislitasje.

En pris- og avgiftspolitikk som så til de grader oppfordrer til grensehandel er svært miljøskadelig.

Virker den strenge norske politikken?
Den norske pris- og avgiftspolitikken når det gjelder mat, søtsaker og alkohol hevdes å ha de beste intensjoner. Usunn livsstil som gir sykdommer og skader skal på denne måten hindres og forebygges. Her har selvsagt helsemyndighetene et poeng, men det betyr ikke at politikken er vellykket. Faktisk finnes det tall og statistikk som klart viser at politikken ikke fungerer.

Ser vi på sukkerforbruk per innbygger så er det ikke store forskjeller mellom Norge og Sverige selv om prisene i Norge er mye høyere. Det fremgår av statistikken her .

Ser vi på alkohol så er det faktisk verre stilt. Riktignok er alkoholkonsumet lavere og dermed en del alkoholrelaterte sykdommer sjeldnere i Norge enn i andre europeiske land. De alvorlige alkoholproblemene, alkoholavhengighet og problematisk alkoholbruk, er derimot mer utbredt i Norge enn i de fleste andre europeiske land. Dette fremgår av landstatistikken til Verdens Helseorganisasjon WHO.  

Sammenligner vi med vårt liberale naboland Danmark, der prisene er mye lavere og hvor vin og brennevin omsettes i dagligvarehandelen, er forskjellene veldig store. Hyppigheten av alkoholavhengighet og problematisk alkoholbruk er faktisk rundt 50% høyere i Norge enn i Danmark. Det er vanskelig å hevde at Norges strenge politikk er vellykket.

Sidevirkningene av politikken er alvorlige
Problemet er altså at politikken gir alvorlige sidevirkninger i form av økt forurensning, tap av arbeidsplasser og kriminalitet. Grensehandelen ødelegger norske arbeidsplasser i varehandelen og matproduksjonen. Staten går glipp av skatteinntekter. For organiserte kriminelle er det en gullgruve å drive med smugling. Storstilt smugling er en svært samfunnsskadelig aktivitet som blir oppmuntret av de store avgifts- og prisforskjellene. Dess større prisforskjeller, dess mer fortjeneste til smuglerne.

Det blir bare verre

De borgerlige partiene har blitt enige om statsbudsjettet for 2018. Også denne gangen ble det slengt inn avgifter i sene nattetimer for å bli enige

I budsjettforliket i Stortinget nylig ble det altså bestemt at sukkeravgiftene neste år skal økes med hele 80% . Dette vil gjøre grensehandel enda mer lønnsomt enn det allerede er. Dermed blir det færre arbeidsplasser i Norge, mer forurensning og mer smugling. Effekten på folkehelsen er uklar.

Det er dessverre en vane for de borgerlige partiene å komme med dårlig gjennomtenkte avgiftsøkninger for å bli enige om budsjettet. Hvor dårlig det har gått tidligere kan du lese om her.

5 kommentarer

Skvatt

01.12.2017 kl.17:15

Flott or regjeringa! Her tykkjer eg me alle saman lyt skryta or den nye avgiftsauka dei hev vore med på å innføra, men me lyt sjølvsagden ikkje gløyma at det var KrF som var jomfrua som fødde ho. Eg sjår det verte nemnd at detta kan auka sånn ofseleg harryhandel dei kallar, men det lyt beint fram ikkje vêre eit problem, av di det berre er å innføra nokre fleire nye lovar, t.d. importforbod or all mat, for ikkje å snakka um importforbod or all rusdrykk. Eg er viss på at KrF hev føreslaget klårt allereie, og det er jo berre å truga med å gjenga over åt dei raudgrøne for å skræma regjeringa til å sjå seg nøydd til å innføra denna naudsynte lova. So det er berre å stemma i med eit høgt og klårt Halleluja! og følgja upp med eit Pris Herren! Jau!

Hmmm

01.12.2017 kl.18:01

Jeg må innrømme at tanken på arbeidsplasser bekymrer litt. Bare fordi Krf ble sunne på alles vegne, ble sukkeravgiften økt. Det tror jeg var temmelig dum politikk, men jeg er jo bare en av grasrota. Svenskene jubler nok.

02.12.2017 kl.18:38

Ja nei,

Det er nok langt mer enn de varene du peker på en tjener stort på og handle i Sverige, men en skal ikke reklamere for mye, for trafikken er drøy nok noen ganger her ved grensen.

I tillegg kommer smugling fra andre land av alkohol, der det trolig går store lass hver uke, og til langt billigere pris en du får i Sverige.

Ett sted går grensen psykisk for alle, og når familier ikke får råd lenger til sin livsstil i hverdag/helg, være seg mat eller drikke, så blir en raskt lokket til og støtte både kriminelle med kjøp av alkohol, og Sverige med arbeidsplasser, norske kroner.

Forrige uke som en kuriositet, solgte Nordbysenteret Jarlsberg osten for 49kr kiloen, 4 halvannen liter cola kr 29.(+pant.) Det var tilbudsvarer, men ikke så langt unna normalen.

Oljekronene er nok gode og ha når en skal subsidiere både landbruk og klima, men noe langsiktig løsning er det jo ikke, hva gjør en når en har priset seg slik ut att ingenting kan drives uten subsidier av den ene eller andre sorten.

En tapper jo landet for penger, penger som Sverige får arbeidsplasser og skatte penger fra, som ellers kunne skapt noe her.

Er jo rimelig ofte i Sverige for en bor jo så nært, men når en er der ved ferietider, påske som ellers, glem det, de kommer fra alle kanter av landet, og ikke en handlevogn, nei både kone og mann, med ett par store hver, snakker om tusenvis av kroner spart.(matbutikker)

`norske utlendinger` fyller bilene så fulle att kjøreegenskapene blir påvirket, de `steiler.`

Noe går også sikkert til gatekjøkken osv, kan umulig spise alt selv............

Kaller det ikke Harry det en gjengs nordmann gjør der, men smart.

Lønningen varer lenger, og en kan koste på seg, eller sine barn ting som ellers ville være vanskelig.

Avgifter presser lønninger/priser opp, og så har en det gående.

02.12.2017 kl.19:06

For ikke å snakke om hva du sparer hvis du kjører El-bil.

Martin

09.12.2017 kl.11:56

Hei, den jarlsbergen som selges billig i sverige er produsert i irland, av importert EU-melk. det er hele grunnen til prisforskjellen

Skriv en ny kommentar