hits

Snart tar de biffen din!

kommentarer 23 kommentarer

At de ivrigste miljøaktivistene gjerne vil nekte deg å kjøre bil vet du sikkert. Det neste de gjerne vil er å nekte deg å spise kjøtt.

Denne delikatessen vil gjerne miljø- og klimaaktivistene ta fra deg!

Er kjøtt en klimaversting?
Landbruket får stadig større fokus i klimasammenheng. Denne uken har Aftenposten avholdt klimakonferanse, der klimaeffektene av matproduksjon og -forbruk stod i sentrum.

Matproduksjonen vil selvsagt i stor grad avhenge av hva forbrukeren etterspør. Slik som med alt annet. Vi er alle ansvarlige for hva vi selv putter i munnen. Dette gir enorme muligheter for å heve moralske pekefingre. Der er Aftenposten-kommentator Joachim Lund så ivrig at det er rent kvalmende. Hans kommentar er en sammenhengende moralistisk tirade blottet for motforestillinger. Den type moraliserende kampanjejournalistikk er dessverre svært vanlig blant kommentariatet i de norske avisene. Ikke rart at tilliten til media er dalende.

Hvor mye utslipp og klimabelastning produksjon og forbruk av ulike landbruksvarer skaper er et komplisert regnestykke. Dette avhenger av bl.a. klimatiske forhold, jordsmonn, transportbehov, grad av mekanisering i landbruket og mye annet.

Norsk landbruk er pga. klimaet og geografiske forhold energikrevende. Dette gir selvsagt utslipp. Klimaet gir også mange begrensninger i hva som kan dyrkes her til lands. Korn er vanskelig å dyrke i Norge og mange vekster som krever varmt klima kan ikke dyrkes her i det hele tatt. Appelsiner, bananer og annen frukt fra varme strøk må nødvendigvis importeres.

Mange vekster må i Norge dyrkes i veksthus, i alle fall dersom det skal dyrkes utover en kort sommersesong. Veksthus er energikrevende. Det trengs både oppvarming og lys.

Mye flott natur i Norge men ikke alle vekster kan dyrkes her. Kjøtt- og melkeproduksjon passer bra over hele landet. Her fra Vestnes i Romsdal hvor Molde by kan skimtes i bakgrunnen.

Frukt og grønnsaker har en del utfordringer både når det gjelder transportbehov og matsvinn som er mindre for kjøtt. Når det gjelder transportbehov, så er forholdet mellom kalorier og vekt/volum langt mindre gunstig enn for kjøtt. Du må f.eks. spise hele to kilo isbergsalat for å få i deg like mye kalorier som i en biff på 200 gram. I tillegg vil en kilo salat kreve mye større plass enn en kilo kjøtt. Dermed blir det plass til langt færre kilo salat på en lastebil enn dersom lastebilen fylles med kjøtt. Skal salatblader bli en større del av fremtidens kosthold, vil altså transportbehovet øke.

Når det gjelder matsvinn så er det størst for frukt og grønt. Dette er varer som taper seg fort, og det kastes utrolig mye av det i butikkene fordi det blir dårlig før det blir solgt. Også hjemme hos folk kastes mye frukt og grønt. Kjøtt er det mye lettere å legge i fryseboksen uten at kvaliteten taper seg så mye. Det tar heller ikke så stor plass. Endelig så vil nok de fleste ha en lavere terskel for å kaste grønnsaker til 30 kr/kg enn indrefilet til 500 kr/kg, for å sette det litt på spissen.

Husdyr slipper ut metan som er en klimagass. Det gjør også frukt og grønt som råtner. Det er heller ikke slik at landbruksareal som brukes til kjøttproduksjon, lett kan omstilles til dyrking av grønnsaker. Utmarksbeite for sau kan neppe brukes til tomatdyrking.

Klimaregnestykket for ulike typer landbruksproduksjon er altså komplisert når det skal tas høyde for energibehov i produksjonen, ulikt kaloriinnhold og transportbehov, matsvinn og hva som i hele tatt kan produseres hvor. Det er ikke gitt at det er så ille med kjøtt som klimaforkjemperne skal ha det til.

Økologisk mat er egoistisk
Vi har de senere årene blitt tutet ørene fulle om at økologisk mat skal være så bra både for miljøet og helsen. Det har lenge vært kjent at dette ikke stemmer. Det har ikke vært lett å påvise at økologisk mat gir noen positive helseeffekter. I tillegg vil det kreve langt større arealer å dyrke økologisk enn vanlig mat. Det gir store negative miljøeffekter, fordi store nye arealer jord da måtte dyrkes dersom verdens matforsyning skulle baseres på dette. Da ville det ikke bli mye skog og villmark igjen. Dyrking av økologisk mat er derfor en stor klimatrussel.

Like fullt dukker det stadig opp nye økologiske produkter i butikkene. Med merkelappen «økologisk» på pakken forledes folk til å tro at produktet er bra både for miljøet og helsen. Det er egoisme når folk kjøper økologiske produkter med innbilt helseeffekt og beviselig negative effekter for miljøet.

Veganisme er skadelig
De mest fundamentalistiske motstanderne av kjøtt er veganerne. Veganisme innebærer å utelukke all mat som stammer fra dyr, også meieriprodukter, fra kostholdet.

Ikke overraskende kan veganisme føre til alvorlige helseproblemer. Som det fremgår av denne artikkelen så får veganere mangel på en lang rekke vitaminer og mineraler. Fra tidligere tider, og fra mange U-land fortsatt, vet vi at mangelfullt kosthold kan gi store og varige skader. Mangelsykdommer er noe vi trodde var utryddet hos oss, men veganerbølgen bringer dette tilbake.

Spesielt ille blir dette når veganere presser sin ideologi og praksis på sine egne barn. Veganisme er en fundamentalistisk ideologi ingen burde bekjenne seg til!

Hvor er landbruksinteressene?
Den største trusselen mot norsk landbruk er nok ikke ulven eller landbruksministere fra Fremskrittspartiet. Faktisk går det veldig bra med landbruksminister fra Frp, kan vi lese her.

Fremtidens klimapolitikk kan vise seg å være en vesentlig større trussel. Norsk klima gjør at det er svært vanskelig å dyrke mange vekster. Husdyrhold er lettere, bl.a. fordi det kan produseres gjennom hele året. Frukt og grønnsaker kan bare leveres i en kort sesong. Veksthusproduksjon vil være energikrevende og dermed både miljøbelastende og kostbart.

Landbruksinteressene burde ha større fokus på hvilke trusler en klimapolitikk som vil vri produksjon bort fra husdyrhold innebærer. Dersom kjøtt og meieriprodukter skal bort fra eller sterkt reduseres i norsk kosthold, vil dette være en alvorlig trussel mot norsk landbruk. Dette bør Senterpartiet i allefall følge godt med på. Egentlig er det merkelig at partiet befinner seg på venstresiden i norsk politikk. MDG og SV, som en regjering utgått fra venstresiden vil støtte seg på, er med sin tilnærming til klimaspørsmålet distriktenes største fiender både gjennom samferdselspolitikken og matpolitikken. Aller ivrigst for å redusere bruken av kjøtt er MDG.

Spis biff med god samvittighet!
Som vi har sett så er økologisk mat egoistisk og veganisme helseskadelig. Presset for å redusere kjøttforbruket kan få dramatiske konsekvenser for norsk landbruk. Det er på ingen måte gitt at økt produksjon av veganermat i Norge blir noen god løsning hverken for klimaet, folkehelsen eller er økonomisk bærekraftig.

Biff smaker ekstra godt med en god vin til!

Så kos deg med helgebiffen. Gjerne med en god rødvin til!

23 kommentarer

Eivind Helle

10.11.2017 kl.15:31

De fleste av oss spiser flere ingredienser til middag enn bare biff. Det er ikke sånn at man enten bare spiser biff eller bare salat. Det er heller ikke sånn at man bare kan spise kjøtt fra storfe.

Man skal selvsagt være kritisk til hvor maten kommer fra. Om du spiser biff fra norsk storfe som utelukkende har spist gress, er det kanskje ikke så galt. Heller ikke om du spiser kjøtt fra sauer som har gått og beitet i fjellet. Men det er en helt annen sak med storfe som har levd sitt liv i et fjøs og spist seg feit på importert kraftfor. Eller om du har importert biffen din fra områder i sør amerika, der regnskog har byttet plass med beiteland for storfe.

Produksjon av storfekjøtt er en miljøversting enten du liker det eller ikke. Og det hjelper ikke snakke om at det er mer kostbart og energikrevende å dyrke grønnsaker i Norge, enn det er i varmere strøk. Storfekjøtt blir ikke mer miljøvennlig av den grunn.

Blomster-Ole

10.11.2017 kl.16:55

Så den altfor rike kaksen Rystad ønsker å beholde sitt usunne og klimaskadelige skyhøye kjøttforbruk? Men det kan han heldigvis bare glemme når MDG skaffer seg makt, enten i regjering eller som vippeparti enhver regjering er nødt til å ta hensyn til. Da kommer kjøttforbudet til å bli innført, sannsynligvis over noe tid for at ikke protestene skal bli så store, men innført blir det. Istedet skal vi ha påbudt veganisme, til glede for både folkehelsa, dyrevelferd og ikke minst det globale klimaet. Ingenting er så sunt som veganisme, bare se på alle yogaguruene, hvor sunne og spreke de er. Og når all transport skal foregå med sykkel i tillegg, blir vi fort verdens sunneste land gjennom alle tider. Så nå vet alle hva vi har å gjøre, nemlig å stemme MDG. Nettopp!

Henrik Ueland

10.11.2017 kl.17:05

På generelt grunnlag vil jeg si at dette innlegget er så dårlig fundert i fakta at jeg vil anbefale alle å lese noe som ikke utelukkende baserer på en overfladisk skumming av noen artikler. T.o.m. inneholder noen av artiklene som forfatteren refererer til nyanseringer som ikke en gang er nevnt. Dertil innrømmer forskerne det henvises til i artikkelen om veganisme og næringsstoffer at undersøkelsen deres har tydelige mangler. Men det står helt mot slutten av artikkelen. Dette er venstrehåndsarbeid fra Rystad. Man kan jo ta en titt på kostholdsrådene til å begynne med. Der står det litt om veganisme som peker i en helt annen retning. Dette er ikke en gang nevnt. Man kan gjerne mene at veganisme er dumt, men man bør ikke bevisst og aktivt feilinformere.

Eivind Lygren

10.11.2017 kl.17:48

Dette er et innlegg som kunne passert for 25 år siden, men som dessverre har gått ut på dato. Vertikal produksjon av 25 typer bladgrønnsaker i storskala innendørs kontrollert produksjon uten bruk av plantepesticider er for eksempel satt i full kommersiell produksjon og utvides i disse dager utenfor New York, og store selskaper har nylig vedtatt investert 2 milliarder dollar i store vertikale produksjonsvegger for planter. Denne anleggstypen kan med fordel plasseres i land som har et kaldt klima, da varme er i overskudd. Vi står foran en ny æra i norsk planteproduksjon. 80% av verdens landbruksareal benyttes i dag til produksjon av dyrefor og det er også med respekt å melde bullshit at man ikke kan produsere menneskemat av økologisk kvalitet om ønskelig om man parkerer kyrne som er en utdøende rase.1 ku er ekvivalent med to suver av typen gelenderwagen mhp klimagassoppvarming av kloden, og dette kan vi ikke leve med i framtiden, så enkelt er det. Herr Rystad må lese seg opp, slik at han flytter inn i dette århundret. For eksempel kan han starte med å studere denne youtubesnutten:https://www.youtube.com/watch?v=ME_rprRlmMM

Christian M. Borge

10.11.2017 kl.17:57

Hvilken biff tenker du på?

Prøver noen ta min kaster jeg den bare over gjerdet.

Arve

10.11.2017 kl.20:29

Ei gressende ku er klimanøytral. Ja den slipper ut metan, men metanet blir ikke værende i atmosfæren, den brytes ned inne en 10 års tid.

Jeg vil til og med påstå at kjøttproduksjon hvis den gjøres riktig, på sikt gir minus karbon i regnskapet for det bygges opp torv/jordsmonn som binder karbon.

Nå kan man selvsagt bruke argumenter som kunstgjødsel, transport, soya i kraftfor som fører til regnskogdød os.v. gjør kua til en miljøversting, men min påstand er at kjøttfe som spiser gress er klimanøytralt

Per Ahlsen

10.11.2017 kl.22:19

Hvorfor snakkes det ikke om kjæledyr? Det er verre for miljøet å ha en hund enn å kjøre en SUV.

Anders

11.11.2017 kl.03:04

Denne bloggen er nok overdrevet en del, men faktisk et friskt pust blant alle blogger som bare formidler død og fordervelse!

Tommy Hove

11.11.2017 kl.11:53

Hvis MDG virkelig brydde seg om miljøet, ville de pushet lovgivning som tillater folk å holde fjørkre i boligområder og borettslag, samt slakte egne fjørkre.

Dette vil gi kortreiste, miljøvennlige egg og høns til det norske folk.

Men bondekartellene er for mektige å pirke i...

Åge-Johan

11.11.2017 kl.12:21

Dette holder bare ikke - ubegrunnede påstander om at veganisme er helseskadelig fremsettes kun fordi innleggsforfatteren er glad i biff...

Du utfordres herved til å komme med et nytt innlegg basert på nyere forskning som kan vise til helseskade ved å følge et godt sammensatt plantebasert kosthold (salat er garnityr, ikke noe du spiser som hovedenergikilde). Mangel på næringsstoffer har ikke noe med hvor vidt du spiser animalsk eller plantebasert mat å gjøre, men snarere et dårlig planlagt kosthold som følge av manglende kunnskap om hvilken mat som gir deg de næringsstoffene du trenger.

Det er mange andre ting i dette innlegget man kan ta tak i, men la oss starte i det små, med i hvilken grad plantebasert kosthold er skadelig eller sunt.

Det er viktig å ha en diskusjon om hva vi spiser, både mtp miljø, folkehelse, dyrevern, beredskap og samfunnsøkonomi, men la det nå være en diskusjon basert på fakta snarere enn en følelsesmessig smørje uten substans.

Kåre

11.11.2017 kl.13:10

Noen i familien har gitt sin politiske stemme til MDG. Greit nok det. For all del. Jeg kjører dieselbil. Når disse familiemedlemmene spør om å få sitte på, sier jeg at de må leve på MDG-måten, de støtter jo den politisk. Ta bussen! Skal det være forskjell på liv og lære?

Eivind Helle

11.11.2017 kl.14:06

Det blir argumentert med at det kreves mindre transportkapasitet for å frakte kjøtt sammenlignet med salat. I så måte er det greit å ta med at dyra først må kjøres til slakteriet før du får den lille pakken med biff.

I Norge har vi korte avstander til slakteriene sammenlignet med hva som er tilfellet andre steder. Nortura har alene 33 produksjonssteder i Norge. Hvis man derimot ser mot USA, som har 60 ganger så stor befolkning som i Norge, har de rundt 13 slakterier. Man har altså en industri der slaktedyr transporteres over store avstander til gigantiske anlegg.

Så ja, om biffen din er produsert i Norge, er den kanskje ikke så ille i global målestokk.

Lars Sletten

11.11.2017 kl.22:10

Flere som forsøker å oppheve seg til guder, og herske.et menneske forurenser mye mer i løpet av et liv,og det bøtter inn med mennesker her i landet,så der sliter klimasvindlerne.

Asle

12.11.2017 kl.10:01

La miljøfanatikerne spise sin usunne salat. Prøv ikke å røre lørdagsbiffen min. Merkelig at disse fanatikerne skal prøve å dytte sin Amish-drøm over på andre, men heldigvis begynner folk å våkne opp og ser galskapen som MdG egentlig er. Smiling Lan åpner øynene på selv de mest fjerne, som trodde at MdG var el alternativ. MdG ønsker ikke at nordmenn skal få lov til å fly, men merkelig nok ønsker de at hele den tredje verden skal få lov til å fly til Norge....DET er liksom helt ok.

Atle

12.11.2017 kl.21:44

Et langt innlegg uten det fnugg av analyse av faktiske utslipp utover "kan være vanskelig å beregne", før man konkluderer med "det er slett ikke sikkert kjøtt er så ille" basert på ca ingenting, så to avsnitt om ting som er irrelevant for problemstillingen (økologisk mat, og om veganisme er sunt), Mye tekst, veldig lite faktainnhold.

john-kyrre fjeldvik

12.11.2017 kl.22:50

Dyrevernforeningen NOAH er blant fanatikerne som vil ta fra oss kjøttmat. De er imot jakt, imot slakt, og mener alle skal tygge grøntfor Jakt og slakt er de imot av hensyn til dyra, men samtidig vil de fylle landet med ulv, som er det aller mest brutale, store rovdyret. Da spiller visst ikke dyrevernhensyn så stor rolle.

Vi har vært kjøttspisere siden tidenes morgen. Det bør vi fortsette med. Og jakt. Selvsagt skal såvel jakt som slakt foregå på human måte.

Interessant at NOAH ikke tør aksjonere mot halal (muslimsk) og kosher (jødisk) slaktemetode. Fullt bevisste dyr strupeskjæres under grusomme pinsler, og kjkttet fra dyr som ikke er bedøvet før denne forferdelige slaktingen, importeres til Norge.

Når ser vi NOAH, eller WWF for den saks skyld, gå i tog mot dette, slik de gjør mot import av pels?

Aldri.

Andy

12.11.2017 kl.22:52

Fy faen jeg er lei alle medier/politikere som virkemiddel er å gi alle mest mulig dårlig samvittighet. Leker ikke nok med ungene, kjører feil bil, kjører for mye, dusjer for lenge, fyrer i peisen, har flere hytter, reiser for ofte med fly, drikker for mye, betaler for lite skatt, tjener for mye.........god bedring drittekker.

Navnløs

13.11.2017 kl.07:34

Mange bedrøvelige kommentarer fra veganere her ser jeg...

At veganisme er direkte livsfarlig trenger man ikke ha høy IQ for å forstå er sant.

Krtitisk

13.11.2017 kl.08:51

Miljøfanatikerne fungerer i dag som "de siste dagers hellige" med dommedagsprofetier og ønske om å detaljstyre din og min hverdag. De fleste bor sentralt innenfor Oslo sentrum - og gir blaffen i hvordan folk skal leve eller livnære seg utenfor kaffebarene på Grünerløkka.

Ikke gjør ditt, ikke spis datt, ikke kjør den - du ødelegger verden og menneskehetens femtid - det har vi vedtatt på menighetsmøtet der vi serverer veganske vafler og vegansk kaffe.

De har plassert sine venninner (flest kvinner) i media som hjelper dem å føre kampanjejournaistikk og påføre oss dårlig samvittighet - i praksis god gammeldags hjernevask.

Og når noen kritiserer roper de straks på offerrollen, mens skjellsordene og kallenavnene hagler.

Men hjernevask og propaganda er og blir hjernevask og propaganda.

Ketil Engstrøm

13.11.2017 kl.11:07

Nå har jeg nettopp kjøpt en gris og en kalv, så jeg skal nok klare meg gjennom vinter'n i hvert fall. Utegående gris og Telemarkskyr namnam. De og sauene trengs til beiting, så jeg tror ikke de milø fanatikerne kommer så langt her.

Stemmefiskene

13.11.2017 kl.13:24

Slutt å fly og så spiser du det du liker.

Kjøteteren

13.11.2017 kl.13:28

"Hvis MDG virkelig brydde seg om miljøet, ville de pushet lovgivning som tillater folk å holde fjørkre i boligområder og borettslag, samt slakte egne fjørkre."

Det er vel ingen lover som forbyr folk å ha høner til privat egg- og kjøttproduksjon? Sjølvsagt kan det vere lokale vedtekter som er til hinder, men folk flest kan med loven i hand sette opp sitt eige hønsehus. Så kan dei få litt perspektiv på kva arbeid som ligg bak ein pakke med egg eller kyllingfilet.

Og foret - det kjem frå ex-regnskog i Brasil ;)

Nei, skal ein spise husdyr kan ein spise oppdrettslaks. Meir bærekraftig husdyrhald enn dette finns per i dag ikkje. Sjølv intensiv kyllingproduksjon brukar meir enn dobbelt så mykje for per produsert kg kjøt enn laksen.

Eline

10.12.2017 kl.20:05

Er godt mulig treet ikke er behandlet så det kan gråne naturlig. Ikke nødvendigvis råttent.

Skriv en ny kommentar