Norsk Palestina-hjelp kan finansiere terror

Norge har siden 1993 gitt mer enn 10 milliarder kroner til Palestina. Palestinske selvstyremyndigheter bryter menneskerettigheter og betaler milliardbeløp til fengslede palestinere, deriblant terrorister.

Avtroppende utenriksminister Børge Brende har ledet giverlandsgruppen for Palestina. Store beløp har over mange år blitt gitt til palestinske selvstyremyndigheter.

Mer enn 10 milliarder skattekroner til Palestina
De palestinske områdene har delvis selvstyre etter Oslo-avtalene på 1990-tallet. Nærmere om det palestinske selvstyret her: https://snl.no/Det_palestinske_selvstyret .

Palestina har vært et av de viktigste utenrikspolitiske satsningsområdene for Norge i flere tiår. Tidvis har norske politikere kunnet sole seg i glansen av dette, som da Oslo-avtalene ble inngått på 1990-tallet og fredsprisen tildelt tidligere PLO-leder Yasir Arafat.

Norge har bladd opp rundhåndet og gitt til palestinerne. Fra 1993 til 2016 er hele 10,7 milliarder kroner gitt i norsk bistand til Palestina viser Norad sine tall: https://www.norad.no/om-bistand/norsk-bistand-i-tall/?tab=geo

Ingen andre land mottar flere norske bistandskroner pr. innbygger enn Palestina. De siste årene har Palestina mottatt stort sett mellom 600 og 700 millioner kroner årlig fra Norge. Også mange andre land gir bistand gjennom giverlandsgruppen for Palestina, der avtroppende utenriksminister Børge Brende har vært leder. På giverlandskonferansen i 2014 ble Palestina lovet hele 35 milliarder kroner i internasjonal støtte kan vi lese i denne rapporten fra regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/palestina_milliarder/id2005898/

Palestinas president Mahmoud Abbas har mottatt store beløp fra Norge og andre vestlige land.

Utenriksdepartementet opplyser at i 2018 planlegges det å gi 390 millioner kroner til Palestina over regionbevilgningen. I tillegg kommer 125 millioner kroner i kjernestøtte til FNs organisasjon til de palestinske flyktningene som bor i Palestina, Libanon, Syria og Jordan, og humanitær bistand.

Forskere er skeptiske til pengeflommen
Med denne massive pengeflommen til Palestina skulle vi tro at det gikk bedre for den palestinske befolkningen. Det triste faktum er at det gjør det ikke. I følge Norad sin egen evaluering er tvert imot Palestina-bistanden mislykket: https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2017/mislykket-palestina-bistand/

Også forskere er svært skeptiske til bistanden til Palestina. Det kan vi lese om i denne kronikken i VG: https://www.vg.no/nyheter/meninger/palestina/norsk-bistand-til-palestina-er-et-stort-og-dyrt-paradoks/a/24091675/ . Det er bistanden som går til de palestinske selvstyremyndighetene som er fullstendig forfeilet. De anerkjente forskerne Are Johan Knudsen og Jacob Høigilt skriver det rett ut: «For å endre dagens feilslåtte politikk, er det flere tiltak som ville gi en mer effektiv bistand: Mer humanitær bistand, mindre til utvikling av dysfunksjonell palestinsk selvstyremyndighet».

Palestinske selvstyremyndigheter belønner terrorister
Ut fra et bistandsperspektiv synes altså pengeflommen til Palestina bortkastet. Men det stopper ikke her. Det er verre enn som så. Et forhold som er verre er at palestinske selvstyremyndigheter årlig betaler milliardbeløp som blant annet går til selvmordsbomberes familier. Det fremgår av denne Aftenposten-saken: https://www.aftenposten.no/verden/i/556aW/Bistand-gar-til-palestinske-terroristers-familier?spid_rel=2

Aftenposten skriver:
«Palestinske selvstyremyndigheter (PA) bruker årlig mer enn 2,5 milliarder norske kroner på lønn til fanger i israelske fengsler, men også til familiene til palestinske selvmordsbombere og andre terrorister som har tatt uskyldige israelere med seg i døden.»

I følge Aftenposten mener Utenriksdepartementet å ha fått forsikringer om at bistandsmidlene ikke går til terrorister. Javel! De fleste forstår at den slags forsikringer har liten verdi. Bistandsmidlene som har gått til det palestinske selvstyret inngår selvsagt som en del av palestinske selvstyremyndigheters budsjetter. Bistandsinntektene kan ikke skilles fra andre midler palestinske selvstyremyndigheter rår over. Selvsagt.

Palestinske selvstyremyndigheter sørger for at terrorister gjennom utbetalinger blir godt tilgodesett økonomisk. Det gjelder enten de havner i israelsk fengsel eller dør. Da får familien store utbetalinger. Det er selvfølgelig umulig for det norske utenriksdepartementet å ha noen kontroll på hvordan pengene som betales til terrorister og deres familier benyttes. Går de til mat? Går de til sprengstoff og våpen som kan benyttes i nye terrorhandlinger?

Oppi dette er det verdt å minne om at det norske lovverket rundt terrorfinansiering er blitt svært strengt. Vi fikk en egen lov mot hvitvasking og terrorfinansiering i 2009. Senest i september i år fremla regjeringen et strategidokument med tiltak mot terrorfinansiering: https://www.regjeringen.no/contentassets/e622f6fe0b5348eeae4ff45c558fdb1b/strategi-mot-hvitvasking-mm.pdf

I lys av dette fremstår det som mildest talt paradoksalt at den norske stat fortsetter å gi store overføringer til palestinske selvstyremyndigheter. Dette skjer samtidig som norske myndigheter må vite at de samme palestinske selvstyremyndighetene årlig betaler milliardbeløp til fengslede palestinere, herunder terrorister, og deres familier.

Omfattende menneskerettighetsbrudd
Om ikke dette skulle være nok, finnes det også rikelig dokumentasjon på at palestinske selvstyremyndigheter står bak omfattende menneskerettighetsbrudd. Det gjelder både Fatah som styrer på Vestbredden og islamistiske Hamas som styrer på Gaza-stripen.

Her er det bare å ta for seg av kildene som belegger dette. Aftenposten har satt fokus på at ytringsfriheten i de palestinske områdene har trange kår: https://www.aftenposten.no/verden/i/zmA21/Palestinernes-president-vil-ha-sosial-harmoni--kritiske-roster-kastes-i-fengsel. Her fremgår det altså at de som ytrer seg kritisk om palestinske selvstyremyndigheter kastes rett i fengsel.

Det har også vært kjent at Hamas-styret på Gaza-stripen har brukt tortur mot egne innbyggere. Det har Amnesty dokumentert:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/gaza/amnesty-hamas-drepte-og-torturerte-sivile/a/23459838/

I det hele tatt er det lite som tyder på at Oslo-avtalene og den massive pengestøtten til palestinske selvstyremyndigheter har hatt noen positiv effekt i det hele tatt for den palestinske befolkningen. Det hele ser ut til å ha havarert med vanstyre som sementerer den håpløse situasjonen for det palestinske folket. Det kan vi lese om her: https://www.aftenposten.no/verden/i/Jad0R/Fanget-mellom-Hamas-og-Israel--Gaza-har-havarert

Det er for enkelt å legge skylden på Israel for dette. Mye av skylden ligger på det palestinske lederskapet. Dette lederskapet gis legitimitet gjennom betydelig pengestøtte fra bl.a. Norge.

Pengestrømmen må stoppes
Den eneste logiske konklusjonen å trekke er at Norge snarest stenger av pengestrømmen som går til palestinske selvstyremyndigheter. Det at pengeflommen fra et bistandsståsted ikke synes å ha noen positiv virkning, er i seg selv mer enn grunn god nok til å kutte støtten. De enorme utbetalingene palestinske selvstyremyndigheter gir til fanger i israelske fengsler, terrorister og deres familier, er totalt uakseptabelt. Norske skattebetaleres penger skal bare ikke gå til slikt. Når det på toppen av det hele er slik at palestinske selvstyremyndigheter massivt bryter menneskerettighetene til egne borgere, kan det ikke være noen tvil. Dette skal ikke Norge betale for!

Om kort tid utnevnes ny utenriksminister av Kongen i statsråd. En av den nye utenriksministerens viktigste oppgaver blir å rydde opp i den vanvittige Palestina-politikken. Med fortsatt borgerlig flertall på Stortinget bør det være mulig å finne et flertall for dette.

De fire borgerlige partiene bør enes om å kutte støtten til palestinske selvstyremyndigheter.

Venstre er opptatt av menneskerettigheter og bør ikke sitte og se på at norske bistandsmidler går til et regime som både fengsler kritikere, godtar tortur og gir store pengebeløp til terrorister. KrF befinner seg i dyp krise etter et historisk dårlig valg der partiet bare så vidt berget seg over sperregrensen. Dersom Knut Arild Hareide har den minste omtanke for sine kjernevelgere, bør han presse på for at regjeringen foretar en total omlegging av Palestina-politikken.

Palestinske selvstyremyndigheter fortjener ikke en eneste krone i støtte fra norske skattebetalere. Det er på høy tid å skru igjen pengekranen!

17 kommentarer

arne

13.10.2017 kl.16:08

Denne givergleden avspeiler antisemittiske holdninger på stortinget,Norge er da også ansett som Europas mest antisemittiske land,jfr,Støres Hamasdigging...

Bengt

13.10.2017 kl.16:20

Dette er egentlig en skandale. Det er ingen grunn til å betvile noe av det du hevder. Involverte norske politikere bør snarest våkne og bli stilt til ansvar for dette likegyldige pengesløseriet.

Det eksisterer heller ingen legitim grunn til å fortsette det formålsløse sløseriet med bare å pøse inn milliarder av våre skattepenger til udemokratiske lederskap, eller indirekte å gi bort milliardbeløp til terrorister som er straffet for mord eller andre grusomme forbrytelser.

Erlend W

13.10.2017 kl.17:13

No shit?

Røy

13.10.2017 kl.17:33

Ikkje farlegt, ka e det så e så gale med å støtta Hamas? Det e jo'kje nåken så e ein større garanti for at palestinarane ska få frigjort seg sjøl og få kasta heila staten Israel på sjøen. Og når det gjeld menneskjerettsbrudd så må me sjølsagt se gjønå fingrane på ka palestinarane gjør, og særlegt Hamas, for den einaste grunnen te det e undertrykkinga frå Israel, vettu. Dei menneskjebrudda så dei står for e mykje større og mykje verre, i kvert fall mot dei stakkars palestinarane. Så støtt SV og Raudt i sine krav om boikott av Israel og full støtta og milliardar i bistand te Palestina, og særlegt Hamas, det e'kje berre lurt det e kjempelurt!

Hans Lund

13.10.2017 kl.17:51

Men sålenge norske medier og politikere synes det er stas at norske utenriksministre leder "Giverlandsgruppen", blir det ingen endring på dette vanviddet.

Fremskrittspartiet har i en årrekke kjempet mot sløseriet, og påpekt fornuftige løsninger, uten å vinne gehør hos "de andre partiene", og hos medienes redaktører og journalister. - Det er vel fordi forslagene kommer fra Stortingets eneste seriøse, folkelige parti at forslagene nedstemmes. - Man vil da tilhøre eliten, mot folket - må vite.

Arbeidernes Dag 1 Mai

13.10.2017 kl.18:24

Hvert eneste år den 1 mai sprer sosialister jødehat. 1 mai er arbeidernes dag. Den dagen alle sosialister i Norge hater jøder.

Vg, Aftenposten, Nettavisen, TV2, NRK, Dagbladet, ABCNYHETEr osv. Alle sammen er propaganda kanaler. Sprer massevis av jødehat og støtter 1 mai. Disse sosialister er drittsekker. Sprer jødehat hver eneste år 1 mai.

Jeg er jøde, men alle sosialister hater meg. Hvert eneste år 1 mai sprer sosialister hat mot jøder i Norge og Israel.

Terje J

13.10.2017 kl.19:09

Ikke uvant at arbeiderpartiet sleiker muslimske Palestinske ledere i rompestumpen, slik de gjør med muslimene i Norge.

Aldri mer Arbeiderpartiet

Judas Iscaroit

13.10.2017 kl.19:20

Klart at korrupte og uetiske mennesker i Norge har støttet terror i Palestina. Terroristen Lars Gule forsøkte å drive selv med terror men ble tatt.

Hvorfor kan ingen fjerne disse gale mennesker fra sine virke? Dem er til fare for seg selv og andre. Pluss samtidig stjele penger fra landets befolkning for å berike korrupte utenlandske mennesker.

Dagfinn Hagen

13.10.2017 kl.20:14

En britisk menneskerettighetsorganisasjon opplyser at det i 2016 var 3175 brudd på menneskerettighetene i de palestinske selvstyrte områdene.

Dagfinn Hagen

13.10.2017 kl.20:19

Det mest tragi komiske var da en blogger ble dømt til 1 års fengsel pga. av at han hadde photo shoppet et bilde av Abbas i en Real Madrid fotball trøye......

Dagfinn Hagen

13.10.2017 kl.20:22

Det mest tragi komiske var da en blogger ble dømt til 1 års fengsel pga. av at han hadde photo shoppet et bilde av Abbas i en Real Madrid fotball trøye......

Martin

13.10.2017 kl.20:42

Røy

Sjekk denne. Sønn av en av med grunnleggerne av Hamas som sier at styret der nede IKKE er til gang for palestinerne. https://www.facebook.com/unwatch/posts/10154807887511561

Martin

13.10.2017 kl.20:45

Røy, det er anti semittisme det du sier: https://m.imgur.com/a/hzVQ3

Dagfinn Hagen

13.10.2017 kl.21:34

Martin:Hamas selv er jo en antisemittisk organisasjon. Den og de 15 andre jihad organisasjonene på Gaza stripen sitt mål er å utslette den jødiske staten.

Svein Johansen

14.10.2017 kl.14:15

Man kan jo lure på hvorfor ikke Israel selv stopper overføringen av penger til PA ? Man kan også lure på hvorfor Israel, som jo ellers krever både det ene og andre fra USA og andre nasjoner ikke står sterkere opp mot denne ordningen.

Kanskje fordi de vet att om støtten stopper vil de selv måtte dekke hele kostnaden for okkupasjon av Vestbredden. De måtte oppheve den umoralske blokaden av Gaza av humanitære årsaker.

Til slutt måtte de akseptere at smøringen av israelsk økonomi denne støtten medfører ville opphørt. Det er jo faktisk sånn at 70 prosent av alle bistandspengene ender opp i den israelske økonomien.

Så kan man jo lure på om Israel med dette i tankene aksepterer de angrep som de utsettes for. Det styrker jo også moralen og bidrar til de 40 milliardene landet får fra USA årlig.

CMS

15.10.2017 kl.11:38

Kan finansiere terrorisme? KAN?!! Kjære vene...

CMS

15.10.2017 kl.11:41

Men det er klart vi må hjelpe! Eksplosiver og andre våpen er dyrt!!!

Skriv en ny kommentar

hits