MDG kan flå deg for en hel månedslønn

1. oktober øker bompengene i Oslo kraftig. I 2019 øker bompengene enda mer. Det kan koste deg en hel månedslønn.

Lan Marie Berg er byråd for miljø og samferdsel i Oslo

Kraftig hopp fra første oktober
Fra 1. oktober øker bompengene kraftig i Oslo. Er du avhengig av å kjøre i rushtiden, vil dette svi skikkelig. I tillegg til et kraftig hopp i den ordinære satsen, vil det i rushtiden bli et tillegg på 1o kroner i rushtidsavgift. Aller mest må dieselbilene betale. Satsen for dieselbiler vil øke med hele 24 kroner i rushtiden, mens økningen for bensinbiler blir 19 kroner ifølge prisoversikten til Fjellinjen:

https://www.fjellinjen.no/privat/nyhetsarkiv/tids-og-miljodifferensierte-takster-i-oslo-article912-966.html

Dermed får vi følgende bompengesatser i Oslo-ringen:

Kr. pr. passering

Dagens satser

Utenom rushtid

I rushtiden

Bensinbil

35

44

54

Dieselbil

35

49

59

 

Enda verre blir det dersom du bor vest for Oslo og må kjøre inn til sentrum. Da må du i tillegg betale 18 kroner ved bygrensen. Den daglige bompengekostnaden blir da 77 kroner for dieselbil uten brikkerabatt. Rabatten som kan oppnås er 10%.

Så mye vil det koste deg i året
I et år er det ca. 220 arbeidsdager. Dersom du hver arbeidsdag må kjøre inn til Oslo, vil dette i løpet av et år bli store beløp. For henholdsvis bensin- og dieselbiler blir de årlige kostnadene som følger når 10% brikkerabatt er regnet med:

Årlig bompengekostnad kr.

Bensinbil

Dieselbil

Bomavgift Oslo-ringen

8 712

9 702

Rushtidsavgift

1 980

1 980

Bomavgift bygrensen

3 564

3 564

Til sammen

14 256

15 246

 

Fra 2019 blir det enda mer
De beløpene vi ser her vil svi kraftig for den vanlige lønnsmottaker. Dessverre er ikke dette alt du som bilist kan vente deg. Fra 2019 blir det ytterligere et hopp, med rundt 60 nye bomstasjoner og betaling ved passering både inn og ut av byen i følge Akersposten:
http://akersposten.no/nyheter/her-kommer-oslos-60-nye-bomstasjoner/19.1285

Fra 2019 blir det rundt 60 nye bomstasjoner i Oslo

Om ikke dette skulle være nok, så ønsker Bymiljøetaten at dieselbilene skal pålegges ytterligere avgifter kan Nettavisen melde: http://www.nettavisen.no/nyheter/vil-innfre-nytt-gebyr-for-dieselbiler-i-oslo/3423375291.html  Hvor dyrt dette blir til sammen er vanskelig å si, men det kommer til å merkes kraftig. Det kan godt hende de årlige bompenge- og gebyrkostnadene ved å kjøre dieselbil inn til Oslo kan komme opp i 25 000 kroner. For lavtlønte snakker vi da om en kostnad som kan bli en hel månedslønn eller mer etter skatt. Slikt svir.

Bompenger er svært usosialt
Bompenger vil svi kraftig for folk med dårlig råd og bidrar således til å øke ulikhetene i samfunnet. Det er ikke bare rikfolk som kjører bil. En gruppe som vil bli særlig hardt rammet av dette er barnefamilier som er avhengig av å levere og hente barn i barnehage og skole. Dette er en gruppe som allerede har høye utgifter men ofte lave inntekter.

Partiene på venstresiden hadde i valgkampen nylig kamp mot økende sosiale ulikheter som en av sine hovedsaker. Det er derfor underlig at de samme partiene ivrer så sterkt for å øke bompengebelastningen så kraftig. Det er byrådet i Oslo, bestående av Ap, SV og MDG som er de sterkeste pådriverne for dette. Aller mest ivrig er MDG, med Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg i spissen.

Bidrar til å ødelegge landets økonomi
En annen side av den sterke bompengebelastningen er at dette kan bidra til å presse folk ut av arbeidslivet. Grupper med svakere økonomi har ikke råd til å bo sentralt i byen. Derfor ender mange av disse opp som pendlere. For mange blir offentlig kommunikasjon vanskelig, spesielt for barnefamiliene. For en del av disse kan det dermed bli mer økonomisk attraktivt heller å stå utenfor arbeidslivet og leve på ytelser fra staten.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre forsøkte i valgkampen nylig å tegne et bilde av at norsk økonomi er i trøbbel fordi for mange står utenfor arbeidslivet. Det er derfor paradoksalt at byrådet i Oslo, som ledes av Støres partifelle Raymond Johansen, arbeider så sterkt for en usosial politikk i hovedstaden. En politikk som nettopp kan bidra til å presse flere ut av arbeidsmarkedet.

Det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av høy yrkesdeltakelse for å kunne opprettholdes. Det er derfor svært viktig at skatter og avgifter utformes slik at folk stimuleres til arbeid. Høye bompengeavgifter for å kunne komme seg til jobb, bidrar til det stikk motsatte og er derfor skadelig for landets økonomi og folks velferd.

Barnefamilier er en gruppe som er avhengige av bil. Høye bompenger vil derfor innebære en ekstra belastning for de som får barn. Fører dette til at fødselstallene går ned, er det på sikt skadelig for norsk økonomi ved at alderssammensetningen i befolkningen blir mindre gunstig.

Slik kan du slippe unna
Foreløpig er elbiler unntatt fra bompenger, men dette kommer til å endre seg fra 2019. http://www.side3.no/motor/snart-ma-ogsa-elbilene-betale/3423350339.html. I første omgang er det snakk om rushtidsavgift for elbiler, men det er grunn til å tro at bompengene også for elbiler vil skjerpes etter hvert. Kjøp av elbil er derfor på sikt antakeligvis ikke en sikker måte å slippe unna avgiftene på. Ladbar elbil kan i tillegg være vanskelig for folk som bor i leiligheter. Lademulighetene for disse er ofte så begrenset at det i praksis blir svært vanskelig å ha elbil. De største avgiftsvinnerne hittil har vært Tesla-eiere som bor i villa.

Skal du beholde avgiftsfordelene også etter 2020, er det hydrogenbil som er tingen. Hydrogenbiler vil i motsetning til batteridrevne elbiler få beholde avgiftsfordeler lenger fremover. Dette vedtok Stortinget i forbindelse med Nasjonalbudsjettet for 2017: https://www.tu.no/artikler/elbilfritaket-fortsetter-til-2020/358957

Hydrogenbiler har lengre rekkevidde enn vanlige elbiler og det tar bare tre minutter å fylle tanken. Dersom du bor i leilighet slipper du også unna problemene med lading.

Hydrogenbilen Toyota Mirai har vann som eneste utslipp og vil i beholde avgiftsfordeler lenger enn batteridrevne elbiler.

Foreløpig finnes det fire fyllestasjoner for hydrogen i Oslo-området, men få i resten av landet. Skal du kjøre bare i nærheten av Oslo, vil derfor hydrogenbil fungere helt fint. I løpet av kort tid vil det komme hydrogenfyllestasjoner også i Bergen og Trondheim.

Pr. 28.9.17 er dette blogginnlegget lest av 116 138 unike lesere

116 kommentarer

kris

23.09.2017 kl.23:07

MDG må jo være rikingenes parti nr.1, bare man betaler kan man gjøre hva som helst.

Snart har ikke almuen råd å kjøre lenger, og da får rikingene veiene helt for seg selv.

Praktfullt!

Dette må kunne benyttes mange andre steder også, slik at fattigfolket holdes unna de kondisjonerte.

Bjarne

23.09.2017 kl.23:49

Det er innlysende at norske politikere er dumme, kfr. den dobbelt toskete innføringen av DAB kombinert med slukkingen av FM-nettet. Den varslede byggingen av 50 nye bomstasjoner i Oslo viser, for meg, at politikerne ikke bare er idiotisk destruktive, men direkte ondskapsfulle. Fanatikerne i MDG får herje fritt for at Ap og SV kan få makt. Venstresidens forakt for vanlige folk, økonomi og alminnelig fornuft er grenseløs. Snakk om kaldere samfunn!

Øyvind

23.09.2017 kl.23:52

1. Hvis du er så bekymret for barnefamilier eller andre fattigfolk, kan du jo bare foreslå høyere barnebidrag og skattelette for disse. Kanskje akkurat det venstresiden foreslår?

2. "Bidrar til å ødelegge landet økonomi" Alltid gøy å slå inn åpne dører. Ja, det koster mye og få et grønt samfunn.

spurvemat

24.09.2017 kl.00:00

Følte å legge til 3. som naturlig følge til Øyvinds 2.

Grønnskollinger, er de også dyre?

24.09.2017 kl.00:04

Må jo være hjernedød når det bare er pengene som gjelder,ja sånn er det og være ett naut uten hjerne.

Takknemlig

24.09.2017 kl.00:24

Vi får være takknemlige for at ikke Arbeiderpartiet fikk flertall på Stortinget sammen med MDG. Da hadde Norge stoppet opp, ingen olje, ingen biler, kun sykler og tog. Ingen mennesker skulle bo utenfor byer. Vi måtte dermed fraflytte Vestlandet og Nord-Norge.

Kjellemann

24.09.2017 kl.00:39

Tidsdifferensierte bompenger vil opplagt reduere behovet for veiinvesteringer. Da får vi mer penger til andre ting. Selv om vi må betale mer bompenger, vil det gi mulighet til å frigjøre skattepenger til andre ting - enten økt velferdstilbud eller redusert inntekts- eller bedriftsbeskatning. Rystad påstår å ha studert ved NHH, men det er underlig at han ikke ser disse sammenhengene. De fleste eksperter på samfunnsøkonomi er for veiprising, fordi det gir større effektivitet og dermed mer velferd.

Hansaen

24.09.2017 kl.00:54

Du vet, Kjellemann at endringsmotstanden er stor i nisseluelandet. Og synsing er mye bedre enn fakta og forskning, gud forby om ikke den gemene hop har bedre bondevett (selv om de aldri en gang har holdt liv i en potteplante en gang..) enn allverdens forskere og vitenskapelig dokumenterte undersøkelser, for de er jo kjøpt og betalt adle som ein!

Og barnefamiliekorter er jo alltid populært å dra frem når det er snakk om at feite 50 åringer ikke får ride på dieselpurka fra dørstokken hjemme til kontoret..

24.09.2017 kl.01:04

Hei Hansaen!

Feite 50 åringer får lov å ri dieselpurka så mye de orker bare de betaler, men det er vel ok i dine øyne...

Feite 50 åringer er nok de aller siste som må parkere "dieselpurka" si.

De kondisjonerte bryr seg fint lite om bompengene blir 100 eller 200 kr.

Men det er vel helt i MDG sin ånd..

Tom

24.09.2017 kl.01:22

Regner med at gjelden min slette tilsvarende? Nehei...men hvordan skal regnestykket gå opp?

Finn Oddvar Stensrud

24.09.2017 kl.01:49

Hvis det du skriver her- er objektivt - og i tråd med virkeligheten; da er det meget urovekkende opplysninger som kommer frem!

Men, jeg tror jeg vil skaffe meg mer informasjon - før jeg vil slutte meg til ditt bilde av virkeligheten...

Til opplysning: Jeg er kun opptatt av fakta...og hvis du presenterer fakta; da vil jeg forholde meg til det!!!

Til en av dine påstander:

Hvis bompengene vil utgjøre en månedslønn for de lavtlønnede, da er det virkelig ille!

Over til klimautsiktene:

Når pådriverne for økte bompenger, bl.a. henviser til klimaproblemet...da får vi "se" litt på det:

Fra Rødt til langt inn i FrP - er det enighet om de menneskeskapte klimaendringene (jeg tror også på vitenskapen; ikke på noen få outsidere på "utsiden")...

MEN, det er langt fra enighet om hva som er de beste tiltakene imot klimaendringene!

Når det f.eks. gjelder bilbruk og klima; så er det slik at utslippene av CO2 fra bilene...snart er en saga blott!

Det virker som om bl.a. MDG IKKE forstår det! Bilen er IKKE en trussel mot klimaet; det er derimot en trussel mot de millioner som blir drept av villkjøring (drepende fart), kjøring i alkohol/narkotikarus m.v.

(Og i motsetning til man vil tro, så utgjør ikke dårlige veier noen økning i ulykkene; de skjerper bare sjåførenes overvåkenhet...unntaket er dype hjulspor).

Hva er det så som er den største trusselen mot klimaet...jo det er en sak som f.eks. SV, Venstre med flere - unnlater å snakke om:

Det er befolkningsøkningen som truer klimaet..ikke minst det "forventede" økte folketallet i Afrika!

Og det er faktisk mange som bare sier; slik er det bare:

Er det faktisk slik at DET kan vi ikke gjøre noe med???

Man mener vi kan redusere utslipp fra industri m.v...MEN IKKE gjøre noe med befolkningsøkningen?

Det beste tiltaket mot global oppvarming...det er utdeling av gratis prevensjon til afrikanske MENN og kvinner; spesielt må den afrikanske mannen nå ta et ansvar!

Neida..jeg er INGEN RASIST - bare logisk!

I denne forbindelsen må jeg få "si" (skrive)...at ettbarnspolitikken i Kina - var det mest effektive klimatiltak - verden har sett!!!

Hilsen pensjonert industriansatt, og sosialdemokrat

Ps. Det er ellers et paradoks at så mange som er kritiske mot masseinnvandring...samtidig er så kritiske til teorien (eller skal vi si sannheten) om menneskeskapte klimaendringer?

Jeg tror selv klimaendringene for norges del, isolert; får kjempepositive resultater når det gjelder jordbruksproduksjon, og strømforbruket vil sikkert gå ned betraktelig.

Men, jeg frykter tørke m.v. vil ødelegge for sydlige strøk...og sette igang en immigrasjonsstrøm vi aldri har sett maken til!

Konklusjon: Gir du blaffen i advarselene mot menneskeskapt global oppvarming - da gir du blaffen i den derav kommende vanvittige immigrasjonsbølgen!!!

24.09.2017 kl.02:10

Jeg synes det er rart at mange snakker om bommer,men vi sitter på gjerdet og brater men vi gjør ikke noe med det, vi må tørre å vise oss fram og fortelle dem att dette ģår vi ikke med på

Kritisk

24.09.2017 kl.07:41

Slik går det når folk stemmer inn politikere som aldri har hatt en vanlig jobb, men sitter på kafè på Grünerløkka og slurper latte og diskuterer med venninnene sine.

Det såkalte "Arbeiderpartiet" kunne vist solidaritet med fattigfolk, men legger seg flat for MDG og SV (og Rødt) som gir blaffen i oss nordmenn fordi de skal redde verden.

Og snart skal MDG og Raymond bygge 55 nye bomstasjoner midt i byen for å komme fra en del av gata til neste.

Målet må være å jage denne gjengen ut av Rådhuset ved neste valg - men de kommer til å plage oss lenge.

megigjen

24.09.2017 kl.07:49

Ikke skyld på Lan, hun sa i fra på forhånd. Dette er 100 % Raymond sitt grenseløse maktbegjær. AP viser sitt sanne ansikt

Niri Baklid

24.09.2017 kl.08:20

Rystad "følger pengene".

Han er ikkje interessert i miljøet.

24.09.2017 kl.08:37

Hei Niri.

Bommene har ikke noe med miljø å gjøre, men derimot å ta inn mest mulig penger.

Er det miljøet som bekymrer bør det komme et forbud for alle og ikke bare for de som ikke kan betale.

Så det er nok pengene som gjelder for rørleggeren og Lan også.

Åge Fred Gram.

24.09.2017 kl.09:32

Stemmer mann på MDG så må man ofre en månedslønn.Stemmer man på H-FRP får man skattelette og har rå til og betale.

Rune Rønningen

24.09.2017 kl.09:49

Er det plass til flere på tog, buss og bane i rushtida? Trodde det var fullt allerde fordi det ikke er satt opp flere avganger.

Spiff

24.09.2017 kl.12:21

Ødelegge landets økonomi faktisk. Pga en avgiftsøkning på ca 5000 kr i året i worst case. Jeg utfordrer Rystad, hvis han ønsker å bli tatt seriøst, til å sette opp regnestykket som viser at det vil lønne seg å ikke jobbe pga. den økte bompengeavgiften.

Olav

24.09.2017 kl.12:27

Biler flytter av Oslo.

Barnefamilier flytter ut av Oslo.

Bedrfter flytter ut av Oslo.

Forfall og billige boliger i setrum.

Det siste er en ønskedrøm for noen som ønsker biler ut av Oslo.

Arne

24.09.2017 kl.12:51

Mdg.koser seg når byen dør ut iforbindelse med alle avgifter som påføres bilistene.og butikkene i sentrum dør ut.pga.dårlig omsetningen få bort mdg .AP og SP som styrer over Oslo. Ikke rart ar AP mistet masse velgere når AP også går inn for å øke avgifter opp til 100% iform av innførte avgifter.folk er ikke dumme og ser hva som skjer når mdg får styre over Oslo. Håper at mdg blir sletter ved neste valg.

Thor simonsen

24.09.2017 kl.12:57

Hvem er vi? Vi er et folk uten motstands kraft en underkua befolkningen.

Olaus Trøgheim

24.09.2017 kl.13:02

Jeg ser fram til å få bedre plass på veiene.

Harald Eikrem Tusvik

24.09.2017 kl.14:44

Det er ikke politikerne som er dumme, de er bare enfoldige, og tror at bare de har et flertall, kan de gjøre hva de vil, uansett resultat.

Det er velgerne som velger disse politikerne som er dumme.

Velgerne og flertallet får alltid det de velger.

Om to år er det nytt kommunevalg. Bruk stemmeretten din!!!

tullebukk

24.09.2017 kl.14:45

Flere av mine venner har regnet på dette og funnet ut at å "nave" versus å kjøre på jobb ikke vil bety veldig mye i disponibel inntekt - samtidig har de fri og kan eventuelt droppe sfo og andre slike utgifter.

Totalen blir kun en ørliten nedgang i lønn vs nav penger.

Storslagen politikk.

Hvordan flå folk?

24.09.2017 kl.15:07

Sentraliser alt av tjenester slik at vi alle skal bo i byer. Øk så prisene på ting som er helt nødvendig for å komme seg gjennom en vanlig arbeidsdag = profitt. Sier ikke dette skjer i alle byer, men de må bare fortsette å flå folk som bor i byene. De har selv stemt på dette galskapet.

Alf Peelen

24.09.2017 kl.15:14

Jeg gjentar, dette er det virkemiddlet som sannsynligvis vil ha best virkning og støtte blant folket:

Våre "folkevalgte"s stadig pågående ran og svik mot sine innbyggere. Har vi ikke snart fått nok!!!

Sitter her og ser på alle kommentarer rundt det bompengehelvete som våre såkalte folkevalgte presser på oss. Ser det snakkes om aksjoner som å kjøre sakte, blokkere bomstasjoner etc. alle disse aksjonene rammer kun uskyldige hverdags-bilister og har ingen effekt overfor våre politikere. Slike aksjoner vil også myndighetene kunne slå ned på med loven i hånd. Ser også hvordan bilorganisasjonene sitter godt plantet på sin brede bak og bare lager en og annen klage i media som kun er et spill for galleriet. Jeg ser derimot ingen som virker som at de har skjønt at det finnes lovlige, effektive måter å aksjonere på. De som sitter med nøkkelen til å få stoppet denne bompenge og avgifts bonanzaen som politikerne nærmest slåss om å overgå hverandre i, er transportbransjen i første rekke samt varehandelen. Det er idag lov for enhver å selv bestemme om man ønsker å handle med bestemte kunder, og så lenge det ikke pekes på f.eks. etniske årsaker til slike avgjørelser så er dette OK. Så hva med følgende scenario?: Alle leveranser av tjenester og varer til offentlige kontorer etc. spesiellt der de såkalt folkevalgte holder til stoppes. Taxitjenester, flytransport osv. for disse er ikke lenger tilgjengelig f.eks. En slik aksjon vil ramme direkte de som er ansvarlig for galskapen, uten å ramme uskyldige innbyggere. Vil anta at når de såkalt folkevalgte ikke lenger finner mat på stortingskantinen, må selv gå ut å handle kontormateriell, ikke lenger har fyringsolje til oppvarming av sine bygg etc. må bruke egen bil/sykkel til alle tjenestereiser, butikker avviser de som kunde når de vil handle osv., så vil det nok snart bli en annen tone fra de styrende organer. Er disse bransjene tøffe nok til å gå sammen om en slik aksjon, eller er de så feige og sidrumpet at de bare setter seg godt tilbake og gir fullstendig F#&%€& !!!. Vel vitende om de bare kan skyve kostnadsøkningene over på de som rammes hardest av deres unnfallenhet istedenfor å vise sitt samfunnsansvar.

Dere er hermed utfordret!!

På tide at folket viser hvem som bestemmer !!

Kom igjen!! Start med boikott/svartelisting av de ansvarlige politikerene i matbutikkene, detaljhandelen, drosjenæringen etc... Vis at folket har makt til å frembringe endringer !!!

Thomas Henden

24.09.2017 kl.15:38

Konklusjonen på at vi blir "flådd", er altså at man bør skaffe seg hydrogenbil, som er langt mindre energieffektiv og langt mer komplisert enn en elbil.

"Drivstoffet" kan heller ikke "fylles" hjemme, til aller laveste pris, som godt kan være nær null når det gjøres i perioder med kraftoverskudd fra fornybar energi og måles via AMS.

Og det at de med en årsinntekt på over 1000000 fikk en skattelettelse på 50000 kr mens trygdede har gått ned 30-50000 i netto inntekt, mistet bostøtte osv er ikke nevnt, så for meg så høres dette ut som dårlig skjult propaganda for hydrogenbiler, og hvem tjener på det, ikke sluttbrukerne, ihvertfall!

LutLei

24.09.2017 kl.15:56

Niri Baklid

Det viktigste ved neste valg er å sette slike som deg sjakk matt. Målet er å få MDG lukta ut av Rådhuset - og Raymonds rødgrønne kamerater vekk fra politikken.

MDG er tatt i løgn om "185 dødsfall pga dieselbiler" men det er en løgn og tallet er kanskje 5 eller 6. Ingen vet om disse 5 personene hadde kols pga røyk eller alkohol. Den ekstreme miljøbevegelsen har herjet lenge nok i presse og politikk.

Jon

24.09.2017 kl.16:07

25000 utbetalt i mnd tilsvarer bortimot 450000 i årslønn. Det kan knapt kalles lavtlønt, er jo oppunder gjennomsnittet for alle lønnstagere.

Men ja, elbil til og fra jobb og andre daglige ærend, og diesel/ bensin til langturer/ferie. Slik har det vært en stund og slik blir det i overskuelig fremtid.

Oilbaron

24.09.2017 kl.16:18

Får begyne ta toget da...

http://nettavisen.no/nyheter/innenriks/innstillinger-og-forsinkelser-pa-oslo-s/3423374971.html

Thomas

24.09.2017 kl.16:21

Det er en ting å sette opp bompengeskattene. Det er verdt å merke seg at folk sin lønn er en viss mengde penger. Om vi betaler mer en plass så blir det mindre en annen plass. Politikerne glemmer at folk sin kjøpekraft går ned når en skattes hardere. Jeg mener at vi får mindre handel og arbeidsplasser når skattene øker

Sol

24.09.2017 kl.16:40

Vanvittig provoserende at en som bor i byen, har en veldig godt betalt jobb i byen og ikke har filla peiling på hvordan vanlige folk har det med lang arbeidsvei og barn som skal leveres/hentes, skal bestemme at jeg skal betale 2.160 kroner i mmd. i bompenger for å stå i kø til/fra jobb hver dag. Rystad har rett, noen av oss kommer til å bli flådd for en hel månedslønn i bompenger i løpet av året. Snakk om usosial politikk! Forbanner de grønne kommunistene og idiotene som stemte på de og kongen i "byregjeringen". Phøi!

24.09.2017 kl.17:31

Oslo har selv valgt inn disse røverene. AP og DG velgere må være verdens mest generøse mennesker! !

Stein Stugu

24.09.2017 kl.17:35

Mye av disse bompengeøkningene skyldes avtalen om Oslopakke 3, som det borgerlige styrte Akershus er med på. En viktig vei som skal finansieres er E-18 vestover, som det vel bare er MDG, SV og Rødt som er mot. Så fordeling av ansvar er nok vesentlig mer komplisert enn denne bloggen gir inntrykk av.

Hilde Helene

24.09.2017 kl.17:55

Hvis målet er lavere utslipp. Hva med de store tankskipene som seiler i tusentall også langs vår kyst. Har hørt at disse forurenser voldsomt!!! Har ikke hørt noe om denne forurensningskilden i valgkampen!!!???

24.09.2017 kl.18:14

E18 og E6 er viktig infrastruktur i Norge.

For å frakte mat til lokalbefolkningen og for å eksportere mat og andre produkter ut av Norge.

Det å pålegge transport av mat så store, ekstra avgifter er dårlig næringspolitikk

Den økning som nå straks trer i kraft for å kjøre bil gjennom Oslo; øker avstanden mellom folk i Norge.

Og personer med nedsatt bevegelse og økonomi, har ikke lengre råd til å besøke teater, konserter, museer, kino.

Her viser MDG og AP veien til forskjellsnorge. Godt støttet av SV.

Husk det når neste valgs retorikk kommer frem i offentligheten: Forskjells Norge skapes av Ap, MDG og SV.

Kristian

24.09.2017 kl.18:48

Vi må kjøre gjennom Oslo for å besøke familie. Ved å øke avgiftene og samtidig legge på avgifter både inn og ut av Oslo, vil vi måtte regne på om vi kan besøke bestemor, onkler og tanter like ofte i fremtiden. Skulle gjerne ha tatt kollektivt, men da må kollektivprisene ned drastisk. Også er de rødgrønne frekke nok til å påstå at Norge er kaldere uten de ved roret?

Yeah, right...

Kristian

24.09.2017 kl.18:54

Dessuten, alle som kjøpte dieselbil etter oppfordring fra myndighetene bør sende regningen for de økte diesel-bompengeavgiftene rett tilbake til staten.

24.09.2017 kl.18:57

Dere veit at det finnes noe som heter kollektivtilbud og dere er ekstremt heldig som faktisk har det tilbudet i Oslo. Der jeg kommer fra må du reise en mil for å komme deg til en plass det går buss rundt hver 3 time. Folk som klager over bompengene er jo verre en bortskjemte drittunger. Jo flere som tar kollektiv, jo bedre vil tilbudet bli. Og det er 100% mulig å reise med barnene til barnehagen for så å dra på jobb. Problemet ligger i at nordmenn er ganske late og prioriterer ikke riktig.

GetReal

24.09.2017 kl.19:00

Jeg er sykemeldt med god grunn. Men du verden som jeg merker de sparte bompengekostnadene! Det er i mitt tilfelle flere tusen i måneden. Kanskje ikke folk velger å stå utenfor arbeidslivet for å spare bompenger, men folk får et økonomisk incentiv til å bruke flere sykedager, være litt lengre sykemeldt etc når de sparer penger på det i tillegg. Det politikerne bommer på er at bompengeinntektene kan falle dersom avgiftene blir for høye. I Bergen er det LAVERE bompengeinntekter etter at rushtidsavgiften ble innført og kommunen sliter med å finansiere prosjekter.

Snorre

24.09.2017 kl.19:01

Man får det man velger inn. MDG er sikkert strålende fornøyd etter kommunevalget og kan styre sammen med årets taper i stortingsvalget. Flirer sikkert hele veien til kommunekassen for å telle alle pengene de håver inn på bompengene. Lykke til ved neste korsvei eller rundkjøring om man heller velger det ordet.

Livvy

24.09.2017 kl.19:21

Den norske staten <3 mer trenger vel ikke sies!

Espen

24.09.2017 kl.19:24

Sikkert sine tilhengere fortsatt. Personlig kjenner jeg kun en, men tilfeldigvis bor han i Oslo sentrum og er ikke avhengig av hverken bil eller buss. Bil har han da heller ikke.

Rekner med dagens styre blir skiftet ut om 2 år, hvor mye avløsere kan reversere av galskapen blir interessant å se.

Trond

24.09.2017 kl.19:29

H og Frp har flådd meg for en halv månedslønning i år og jeg er en av de som har minst i samfunnet. Det har veldig lite å si hvem som sitter med makten, de flår oss samtlige.

24.09.2017 kl.19:30

Mitt tips om folk tør. Ta barn ut av barnehage og skole om det ikke er skolebuss.. meld den av all idrett og fritids aktiviteter. Og be barna ringe vg

Reidun

24.09.2017 kl.19:34

For en galskap !!!

Salasso

24.09.2017 kl.19:37

For egen del så kjører jeg ikke inn til- eller gjennom Oslo for moro skyld. De fleste MÅ faktisk gjøre det av mange årsaker. Blant annet ligger noen av de største sykehusene innenfor bompengeringen. Reisepenger refunderes av staten, minus egenandel om man ikke har frikort.Hvor mye vil disse skyhøye bompengene koste samfunnet tro?

Disse pengene må selvsagt tas inn et sted, og det kan bli på takster og frakter osv. At det også er en usosial innkreving er det udiskutabelt. Ofte er det dessverre slik at sosialistene ilegger de som har dårligst råd ekstra byrder ved å øke avgifter.

Men når endel bidragsytere her nevner avgiftsparti, så bør de vel kontrollere sin oppdatering på avgiftsfronten når det gjelder FrP og Høyre. Fra den kanten har en i løpet av stortingsperioden opplevd ganske mange usosiale forandringer og avgiftsøkninger. Enn så lenge skal visst bommene få stå også , stikk i strid med FrP`s løfter. Bompengene som kreves inn via de andre veibommene i Norges land virker kanskje ikke usosiale de, fordi FrP og Høyre synes det er fint at folk flås.

Anders Heyerdahl

24.09.2017 kl.19:41

Nå må den jævelig høna gi deg. Hva er det hun driver med. Han derere Raymond må jo vært det største nikke dukka noen gang som ikke klarer å stoppe den høna. Siden det ble et sosialistisk styre i Oslo er hele Oslo snudd opp ned. Nå har de 2 år igjen p styre her lurer på hvor mye helvete de gjør hele gjengen på rådhusetbøir kastet på havet

Gjest

24.09.2017 kl.20:04

Vil bare påminne det åpenbare som dere har glemt: det er deres stemme (eller mangelen av den sistnevnte) som har ført til dette. Majoriteten av dere har valgt MDG. Nå kommer krokodilletårene....ja men bruk stemmen på en annen måte da! Oppfordre andre til å gjøre det samme! Og hvis noen av dere synes det er "slitsomt" så fortjener dere faktisk NOK1000 per bompassering.

Gjest!

24.09.2017 kl.20:30

Det er deres stemme som har ført til dette. Majoriteten av dere har valgt MDG. Nå kommer krokodilletårene..JA men bruk stemmen på en annen måte da! Oppfordre andre til å gjøre det samme!

Ellen

24.09.2017 kl.20:57

Men husk at det er mange som vil ha færre biler i sentrum pga dårlig luft og lite plass, da. Folket har valgt denne politikken. Vi som ønsker det er ikke rikfolk, rikfolk vil ha Høyre-politikk.

Morten

24.09.2017 kl.21:00

Ikke glem at det er AP som sørger for at MDG har muligheter til å gjennomføre sin politikk. Uten AP sin støtte hadde dette ikke skjedd.

Hammern

24.09.2017 kl.21:10

Et av nyordene våre blir vel elitistbilist

Robert

24.09.2017 kl.21:29

1 januar slutter jeg, med overlegg, å jobbe.

Jeg selger huset og bilen og leier et billig sted å bo. Skal leve på oppsparte middler og alt skal ut av banken og inn i en safe.

Null inntekt og null skatt fordi ikke f om jeg gidder å oppgi hvor mye kontanter jeg har i formue i safen.

Er dritlei av å betale brorparten av inntekten for å finansiere alle prestisjeprosjektene til virkelighetsfjerne politikere. Gidder ei heller å finansiere import av lnsets undergang

Rune Willem

24.09.2017 kl.21:41

HEI, begynn å sykle! Har du barn, kjøp sykkel med påhengsvogn å sykle dem til barnehagen .Ha barn i barnehage i nærheten av hjemmet. Ansett en nanny for barnepass i hjemmet. Skaff aupair fra utlandet som kan både bo og jobbe sammen med familien. Tenk løsninger! Napoleon Bonaparte sa en gang: er det en vilje til stede er det alltids en måte å få ting til på.

Larsarus

24.09.2017 kl.22:14

Det paradoksale med MDG er jo at de er i mot biler og forurensningen som de gir, mens de er for at folk kan få dyrke sin egen cannabis. Det forsvarer det sikkert med at det jo nærmest er som en grønn grønnsak å regne. Så bil er fy, mens narkotika er OK. Nå har de riktignok strøket dette i sitt program etter kraftig kritikk, men hvis de får større og mere makt, så tar det nok ikke lang tid før dette står på programmet igjen. Et parti for dophuer rett og slett. Det både ser og merker man jo utfra de valg som de gjør i Oslo. Ikke gode i hodet i det hele tatt.

Sindre Sørhus

24.09.2017 kl.22:39

Helt greitat du har troa på hydrogen og har investert i det. Men ikke så greit at du skriver så ensidig. Årskort hos ruter alle soner koster i dag 18.000 kroner. Kan du ikke skrive et innlegg om hvordan MDG gikk til valg på å redusere det med 20% nå i høst? Eller er det mer synd på de som kjører bil enn de som reiser kollektivt? Lurer også på hva som er alternativet for å få ned trafikken? Anbefaler forøvrig elbil fremfor hydrogenbil. Mye mer effektivt, ekstremt lave drivstoffutgifter og kan kjøres i hele landet. Ellers er det mye bra på elsykkelfronten!

Bushwhacker

24.09.2017 kl.22:39

Rune Willem: Nå er det ikke uvanlig i Oslo at man ikke har noe kontroll over hvor man får plass, ihvertfall om man havner litt lenger nede på lista.

Per Vers

24.09.2017 kl.23:50

Spørs om det blir så skjønt å stemme grønt når regninga for denne politiske salaten kommer på bordet. Tror ikke osloborgerne er klar for å bytte ut bilen med apostlenes hester riktig enda, som er alternativet i en by hvor folk står som sild i tønne på overfylte tog og trikker i rushen. Nå har de funnet ut at hund slipper ut mer co2 enn å ha en bil, så hest og kjerre er vel ikke aktuelt heller.

Jeg unner osloborgerne å ha bilen sin og kunne kjøre til/fra jobb uten at det koster skjorta, og håper dere finner en human løsning på denne floken her så dere stopper karbonvanviddet uten at dette her ender med blodige opptøyer.

Kongen av Nesøya

25.09.2017 kl.00:15

Jeg synes det kunne satt opp prisene mye mer slik at kun jeg og mine kolleger på Nesøya hadde hatt råd, og vi slapp å stå i den lange køen med våre Range Rovers. Få bermen ut av veien!

Rubbel og Beat

25.09.2017 kl.01:02

Flere steder har satt i gang bompengefinansiering. Regnestykket er gjerne pålydende kr. 10-12.000.- pr. År.

Ser dette akkurat som blogginnehaver sier det: Det blir mange som må kutte i det daglige gjøremål, dvs. Å bruke penger på ting man kanskje ikke riktig trenger å være med på.. Samfunnet står faktisk ovenfor store inngrep i folks liv og videre igjen inngrep i samfunnsøkonomien. Mange her ler av summene, men i grasrota er det også fortsatt noen som må være.

Det er folks kjøpekraft som bringer økonomien og samfunnsbygging videre!

Når det gjelder kommunene, så håper jeg at det er noen innen jussen, som kan bringe spørsmålet frem:

Har en kommune lov til å kreve penger for en vare de ikke leverer??

Veiene er betalt,

-det sies at kommunene skal kun kreve innkomst av sine innbyggere etter ett påstått utlegg..og dette må faktisk dokumenteres!

Andreas

25.09.2017 kl.06:32

Det mest provoserende med den kjærringa, er det jævla fliret hun har rundt kjeften til enhver tid

Ingrid

25.09.2017 kl.06:40

Jeg lurer på hvor journalisten har det fra at en lavtlønnet har 25000 utbetalt etter skatt. 25000 etter skatt er fort nærmere 500 000 i året. Og da er man faktisk ikke lavtlønnet. Hadde det vært skrevet før skatt kunne jeg vært enig. Forøvrig helt hårreisende at disse får lov til å holde på sånn. Det kommer til å kvele store deler av Oslo på sikt fordi folk ikke har råd, all transport av varer blir dyrere osv

Stein

25.09.2017 kl.08:23

SÅ la meg oppsummere litt av MDGs politikk:

- De gjør det dyrt og vanskelig å bo i byene

- De ønsker folk skal flytte til distriktene

- De ønsker folk skal bruke el-bil og sykkel istedenfor diesel- og bensinbiler.

- Bare Sør-Norge i triangelet Oslo, Bergen og Trondheim har dekning av ladestasjoner. På langt nær god nok dekning om alle legger om, men det er i det minste dekning. Dette utgjør omtrent 1/4 av landet i areal.

- I innlandet er det kaldt. Ingen av testene jeg har lest, sier noe om hvor langt man kommer seg vinterstid mellom Oslo og Bergen med en Tesla.

- De tar bort alternativer, øker inntektene sine ved å øke prisene på bom-ringen men bygger ikke ut alternativ transport. Gjelder ikke bare Oslo, men om folk skal bruke mer kolektivt i frex Nord-Norge, så må det da gå buss. Enkelte steder går bussen to ganger i uka!

- De tenker på seg selv, ikke folket. I Oslo ønsker de bilfritt innenfor ring 1, med unntak av til Rådhuset - altså seg selv.

Grei oppsummering?

Hvorfor i huleste får de fortsatt stemmer, det er bedre å stemme blankt!

Andreas Borgersrud

25.09.2017 kl.08:23

Bompengesatsene for Oslopakke 3, er ikke noe MdG alene har funnet på. Satsene, og finansieringen forøvrig, er endel av nasjonal transportplan (der alt av Oslo sin infrastruktur på kollektivt er inkludert). Her er Høyre utslagsgivende for flertalklet, og Solsvik Olsen har det øverste administrative OG politiske ansvaret for NTP. Skyld gjerne på MdG også, men å utelukke den store helheten her er bare fordummende.

https://no.wikipedia.org/wiki/Oslopakke_3

Sigbjørn

25.09.2017 kl.08:26

Slutt å syt!!! På Vestlandet og ellers langs Norges kyst har vi betalt for å komme oss over fjorder med ferger i sikkert nermere hundre år. prisene er ikke i nærheten så lave som takster på bomveier. Staten "taper" penger på at el biler slipper å betale bompenger. Det er oss selv å takke!! Oladunknikkedukke...

Viggo

25.09.2017 kl.08:31

Hvorfor tør ikke politikere å ta tak i det som slipper ut mest NOx i byen? Det er skip i havnene som bruker dieselmotorer for å lage egen strøm.

En utregning i Bergen viste at fem suplyskip ved kai slipper ut like mye NOx som 30 000 personbiler.

Start med å påby landstrøm.

Norge er en sinke i så måte. Hele vestkysten av USA har påbud om landstrøm. Det samme har de fleste havnebyene i Europa.

Begynn der. Det vil også eliminere et betydelig støyproblem.

Thomas olsen

25.09.2017 kl.08:58

Dette er gode nyheter.....

Snart har jeg hele veien for med selv...

Hilsen en som har god råd...

Robert

25.09.2017 kl.09:04

Om 2 år er det "snipp snapp snute"... og Oslo-kommunismen begraves for alltid!

BareLurer

25.09.2017 kl.09:10

Heisann Montebello! Det er merkelig at vi ikke har tenkt på dette før, dere. Nå kan vi endelig få veiene for oss selv, og slippe å tenke på den gemene hop av fattiglus. Alt vi trengte var å fronte fri cannabis og hevde vi er et miljøparti. Da fikk vi både gamle raddiser og ungdommen med oss. La oss sprette champagnen, dere! Og husk å invitere Erling og Martine til årsmøtet, de gjør en fantastisk jobb for vår sak! Husk også å utvide kaviarbudsjettet, samt å kjøpe en hijab i tilfelle Martine tror hun skal på arabisk TV.

Terje Brun

25.09.2017 kl.09:24

På høy tid at Oslo prioriterer sine egne beboere fremfor pendlere fra Akershus. Byen dør av all trafikken og livskvaliteten går ned for oss som bor her. Kjør på!

OTC

25.09.2017 kl.09:29

Terje Brun

Så la oss flytte alle jobbene ut av Oslo så kan du og dine egoister kose dere i en by som er lagt øde. Det er ikke alle som bor like ved kaffebarene på Grünerløkka og som bruker miljøsaken som vikarierende motiv for å stenge andre ute. Og hvorfor har så mange av dere bil? Det er knapt en parkeringsplass å oppdrive i gatene og vi hører jo til stadig at dere tar trikk, T-bane og buss.

I 2019 mer målet å få miljøsosialistene fjernet fra Rådhuset og luftet godt ut. Vi skal ta Oslo tilbake og rive alle bomstasjonene.

Terje Brun

25.09.2017 kl.09:46

OTC,

Med mål om å rive alle bomstasjonene i neste periode er jeg redd du blir skuffet, selv med det største valgskredet i blå retning jeg klarer å tenke meg.

Om Oslos konkurransefortrinn forsvinner om de som pendler inn fra steder uten kollektiv må betale 14,- mer om dagen, ja, da er jeg faktisk enig med deg i at de jobbene bør flyttes til steder med lavere kostnadsnivå.

Stian

25.09.2017 kl.10:06

Har ikke bil, så treffer ikke mer. Men dere som stemmer på dritten får som fortjent

Per

25.09.2017 kl.10:13

Hvorfor er det ingen som foreslår en alternativ trase som ikke går "innom" Oslo slik motorveien gjør i dag. Hvorfor skal trafikken gå innom Oslo om man ikke skal ditt.

Atle Atlesen

25.09.2017 kl.10:26

Mener du virkelig i fult alvor at bompengefjerner er et godt og treffsikkert tiltak for å hjelpe fattige? Om du er så opptatt av lavtlønnedes kår, så må det veil finnes mer treffsikre tiltak, som hjelper lavlønnede direkte?

Bjarne

25.09.2017 kl.10:29

Skal det bli vesentlig redusert trafikk i Oslo, må det treffes hardt nok til at folk som anser at de avhenger av bilen finner at de må tenke alternativt.

Ingen er avhengig av bil. Det er bare forskjellig grad av hvor mye verre alternativene er og hvor villige de er til å betale ekstra for å kunne bruke bil.

Audun Olerud

25.09.2017 kl.10:33

Vi krysser fingrene for at det blir valgt inn intelligente politikere i Oslo ved neste sjanse!

Hydrogen vs Elbil kostnander

25.09.2017 kl.10:54

Til opplysning.

Å fylle opp tanken på en hydrogenbil koster ca. 500 kroner sist jeg sjekket for ca. 1 år siden.

Dette gir ca. 60 mil kjøring +/- på Hyundai ix35.

Dette vil variere med etterspørsel, prisen kan stige hvis markedet tilsier det.

Hydrogenbiler som tilbys i Norge koster fra ca. 500000-600000 kroner. Hyundai ix35 og Toyota Mirai.

Det kan nok hende at det kommer flere biler på markedet i Norge fremover.

De har da altså gratis bomring etter 2019, enn så lenge.

Elbiler kan man lade hjemme i mange tilfeller, til en temmelig lav pris. Prisene for strøm vil nok gå opp etter hvert når kablene blir trukket ferdig til Europa.

Slik at strømoverskuddet i Norge forsvinner.

Evt. noen også som bruker solceller for å lade kjøretøyet.

Elbilene kan koste fra 200000 kroner og oppover.

Verditapet tatt med i betraktning hydrogenbil vs elbil.

Hvis elbilene kun skal betale for rushtidsavgift (10kr) etter 2019.

Dette vet man jo ikke helt sikkert i fremtiden.

Men uansett så er det ikke i nærheten av lønnsomt å velge en hydrogenbil i dette tilfellet.

Elbil vil være vinneren, selv med kostnader i bomringen.

Blant annet på grunn av, kostnader rundt drivstoff på hydrogenbil.

Og en lavere innkjøpspris av kjøretøyet, for å velge miljøvennlig transport.

Verditapet av innkjøpet, vil med andre ord bli mye mindre for en elbil med samme størrelse og ytelse.

Svein Ernst Gerhardsen

25.09.2017 kl.10:54

Det ser ut som om Oslo trenger et nytt parti ved neste kommunevalg; et parti som spiller i lag med bileierne. Så kan MDG kjempe for å få syklistene...

Jan Petter

25.09.2017 kl.11:05

Det er bare å håpe at nåværende byråd ikke får gjort alt for mye galt før valget i 2019. Det blir litt av en oppgave å snu galskapen tilbake til normalt.

Anne Marie Indseth

25.09.2017 kl.11:43

MDGs kamp mot dieselbiler er jo i den villfarelse at de forurenser mer enn bensinbiler. Det mest skadelige for helsen er svevestøv, det blir det av alle biler også hydrogen og elektriske.

Markus

25.09.2017 kl.12:22

Trist at Oslo blir mindre attraktiv at bo i. Parkeringsplasser forsvinner enn om du betaler for parkering(er det ikke noe kommunen kan love du får).

Dyrere kjøre inn og snart ut av Oslo= de som har mindre penger, blir hardere straffet. Prisen på kollektivtrafikken øker.

Vill folk kjøre inn til Oslo for gå rundt og se i butikker, sette seg på kafeer??? Nei= Oslo får inn mindre penger. Boligene kommer bli mindre attraktive grunnet eiendomskatt= prisene kommer falle(som de allerede har startet gjøre).

Oslo kommer kun bli en by for de som allerede bor i Oslo. Trist!

Men så går det når AP er maktkåte og MDG får styre som de selve vill.

Morsomt er dokk at MDG godkjent asfaltanlegg utenfor Bjørvika, for det spyr jo ikke ut noe gifter...

Geert Wilders

25.09.2017 kl.12:58

Interessant at noen kan ta så fullstendig feil som dette. Det er nesten som om man hadde en politisk agenda.

Oslopakke 3 er et kompromiss mellom flere partier fra Høyre til SV i to fylker: Oslo og Akershus. Det ene er borgerlig styrt, det andre rødgrønt. MDG var mot utbygging av E18 som på sikt vil øke bompengene dramatisk. Det var altså Høyre, Arbeiderpartiet (i Akershus) og Venstre som står for det meste av bompengeøkningen.

Nesten samtlige partier i de to fylkene er enige om økte bompenger og rushtidsavgift -allikevel er det Lan Marie Nguyen Berg som får hele ansvaret. Dette blir bare latterlig og kunnskapsløst.

Vest

25.09.2017 kl.13:00

Vi kan takke de som har styrt Oslo opp gjennom årene som har vært så dumme og legge hovedveiene gjennom byen... Hvem har styrt Oslo lengst?

Ser også i Kr. Sand at nå har de sugd ut penger av bilister i snart 25 år og fått en ny flott vei rundt sentrum og bydeler.betalt av folk som har kjørt forbi og lastebilnæringen. Nå vil de ha ny vei utenom og den skal også betales av de som kjører forbi😂😂

Vest

25.09.2017 kl.13:13

Markus😂

Maktkåte😂😂

Det er vel ingensom er så maktkåte som Frp.

Skylder på V og Grande for ditt og datt.. og Krf 😂😂

Men de er gode nok nå😂😂

M. Le Gendre

25.09.2017 kl.14:08

Ja dette var lurt!

La oss isolere Oslo og la de ta pengene som resten av landet opptjener.

La regjeringen håve inn penger på både den ene og den andre tulleavgiften. Dette er bare en start.

#OsloForEgenStat

Stera

25.09.2017 kl.15:30

MDG og AP og resten av de rødgrønne er en katastrofe for Oslo.

Forfallet på veier og infrastruktur griner mot deg når man kjører gjennom byen. Det er knapt lagt en meter asfalt på våre herpede gater de siste to årene, og det vil neppe bli brukt ei krone på å forbedre veier. Langs veiene flyter søpla siden MDG ikke evner til å organisere fjerning av søppel og rydde opp. Det eneste de duger til er å slurpe latte og skrive stygt om sine politiske motstandere. Og nå skal de bygge 55 nye bomstasjoner for å krysse gata - med dobbel sats. Hva foregår inne i disse radikale hodene?

De rødgrønne suger ut eiendomsskatt (økt 50 %) men hvor blir pengene av? Målet må være å fjerne disse dårene i 2019, men skadeomfanget vil øke frem til valget.

Stian

25.09.2017 kl.17:46

De såkalte klimatiltakene som innføres mot bilister idag er bare unnskyldninger for å skatte mannen i gata ihjel.

At FN's klimapanel nå ikke lenger tør å si global warming, men clima change sier egentlig det meste. Datamodellene deres om temperatur og havstigning feiler gang på gang. I følge Al Gore skulle isen i arktis vært borte for 4-5 år siden. Mange områder hvor folk fortsatt bor skulle vært under vann. Den kaldeste sommertemperaturmålingen som har blitt gjort på Grønland ble gjort i sommer og grønlandsisen har vokst i 2017. Det å late som at CO2 er noe farlig er jeg så drittlei av høre på. Uten CO2 er det ikke noe liv på jorda PUNKTUM! Men MDG, Obama og Al Gore de vet tydeligvis ikke hva fotosyntesen er for noe. CO2 nivåene følger temperaturen på jorda. Definitivt ikke omvendt. FN's klimapanel har blitt tatt i å endre sine rapporter opp til flere ganger for å bedre treffe sin politiske agenda. Store områder av verden måler de ikke temperatur i det hele tatt, men satser på at en algoritme vet det sånn ca. Stedene de derimot setter opp termometer i hopetall er på flyplasser og parkeringsplasser etc hvor de vet det er varmt. Hvis disse såkalte miljø og klima politikerne virkelig var opptatt av å redusere utslipp, ville de gått for å redusere utslipp fra helt andre sektorer. Det å kjøre bil står ikke for 5% av mennesklige utslipp engang. Derimot å skrote en fungerende bilpark får å innføre en ræva bilpark (el-biler) vil føre til mye mer utslipp. Gleder meg veldig til de første teslaene skal til høgger'n etterhvert. Da blir det nok veldig vanskelig å skjule hvor lite miljøvennlige disse bilene er. for ikke å snakke om paladiumsgruvene som lages i ens ærend for å produsere el-biler. Men dette har jo ingenting med miljøvern å gjøre dette er bare ren skjær kommunisme. Man må huske på at de aller fleste MDG politikere er mislykkede SV politikere.

Øyvind

25.09.2017 kl.19:30

Grünerløkka er så å si umulig å kjøre i, og se - Oslos definitivt mest yrende bydel med masse folk som er ute og trasker.

Steng alle veier for vanlig ferdsel eller klem til med 200 kr for å kjøre inn. Ikke ulikt München og italienske byer, hvor stemningen er topp og biler er ulovlig!!!

Helge Dahl

25.09.2017 kl.19:43

Det er bra og være opptatt av miljøet, men dette partiet gjør nesten bare feil.

Man kan ikke gå etter yrkesbilene og skattebetalende dieselbiler uten å ha ett realistisk alternativ til de og bompenger å slikt rammer bare familjer. Disse spørsmålene må løses i det store av staten, det er masse muligheter jeg jobber selv med alternative drivstoff og det er ikke begynt enda. Dette partiet er allerede gammeldags og begynner i feil ende

Lekeland

25.09.2017 kl.19:52

Motivet er kanskje å tømme hovedstaden for det meste av beboere og virksomheter slik at bare likesinnede blir igjen - kriminelle, horer, innvandrere og politikere.

25.09.2017 kl.20:45

LO presser opp lønninger i kommunal sektor.

Kommunen har et stort press på seg til å etterleve de pålagte kravene de har som kommune, i form av stillinger i offentlig sektor

Og dertil får et problem med de høye lønningene, som presses igjennom.

En stor mengde i hovedstaden lever av, at de får tilført midler via kommunens sosialbudsjett.

Og denne mengden vokser hvert år som går.

Kostnader rundt leieutgifter av bolig er temmelig høyt i Oslo.

Utrolig at når man ikke har pengene selv, har krav og mulighet å kunne bo i hovedstaden, når det er så høye kostnader involvert.

Regnestykket vil bli vanskeligere for hvert år som går grunnet dette.

De velger da løsninger som eiendomsskatt, og bompenger til å finansiere velferd og opphold for sin egen velgermasse.

Og lemper regningen over på en uskyldig gruppe som, som stort sett ikke har gjort annet sin plikt i alle år.

Stått på og jobbet for å få det til å gå rundt.

Leser om pensjonister i Bodø som får eiendomskattesjokk, og må få hjelp av barna til å betale den høyt urettferdige skatten.

Samtidig som overføringene fra Staten til kommunene aldri har vært større.

Pengene blir da heller satt på bok av kommunen, og syltet ned.

Helt utrolig at man kan gjøre noe slikt, å slippe unna med det.

Mye av problemet her også at de binder opp investeringene i store prosjekter, som det er vanskelig å komme ut fra.

Og ved eventuelt skifte i fremtidig kommunevalg, så er de låst til sosialisters uvørne overforbruk av skattebetalernes penger.

Slik som kulturhus i Bodø, til 1.2 milliarder.

Og driftskostnader på samme sted på mellom 20-30 millioner fordelt på kulturhus og bibliotek.

Hvis folk kunne velge i ettertid, så hadde de selvfølgelig sagt "Nei Takk" til nytt kulturhus.

Og heller vært mer edruelige i sine visjoner.

Som kjent, vanlige folk merker det stort sett på lommeboka når venstresiden får styre enten i kommune eller i Regjering.

Det er kommunevalg i 2019.

Da gjelder det å få luket ut mest mulig, av disse som ønsker å bruke andre sin hardt opparbeidede midler som sin egen pengebinge.

Bjørn

25.09.2017 kl.21:13

Lan Marie Berg er en skam for vanlige arbeidsfolk på vei til sitt daglige virke. De skal straffes fordi de kjører bil til jobb. Mdg lever i en fantasiverden.

Trond

25.09.2017 kl.21:24

Og AP lurer på hvorfor de fikk så lite stemmer ?

Dette nærmer seg jo stalinisme, og de støtter det

25.09.2017 kl.21:56

Tar den gamle dieselpurka fra ?83, halvblander dieselen med gammel motorolje, setter på piggdekka, og kjører villmann i Oslo sentrum framover. Skal ha Max igjen for avgiftene

Pelle

25.09.2017 kl.23:36

Jeg jobber i Oslo, men har ikke råd til å kjøpe eller leie bolig for familien i byen. Har bosatt oss landlig, der boligprisene er mer overkommelige. Med bil er pendlerveien overkommelig.

Skulle gjerne reist kollektivt, hadde tilbudet vært et reelt alternativ. Men med flere bytter, buss - tog - buss, for å komme til jobb, vil jeg bruke ca 2 timer EKSTRA på reisetid HVER eneste dag!

Ny (EL)-bil har jeg ikke råd til.

Er ikke alle som kan sykle fra Grunerløkka til rådhuset på jobb, eller kjøre taxi på skattebetalernes regning slik Lan gjør...

Hva med å prøve andre tiltak i stedet for å legg avgifter på arbeiderklassen?

Tre enkle tiltak som ville gjort mye mer nytte for luftkvaliteten:

- fei gatene ukentlig!

- gi båter i havna pålegg om (og mulighet til) å bruke landstrøm fremfor dieselaggregat

- forby vedfyring innenfor ring 3

Og et fjerde tiltak Oslo-folk flest kan bidra med:

- ikke stem på MDG eller Ap neste valg! Det de driver med er kun symbolpolitikk!

Husk - uten pendlerne stopper Oslo!

25.09.2017 kl.23:50

Full forståelse for at Oslo-beboere ønsker renere luft. MEN, hva med å komme med noen konstruktive forslag? Avgifter løser ingen problemer.

Halve Oslos arbeidsstyrke pendler utenbygds fra, og få av disse har godt kollektivtilbud. Samtidig er snart halvparten av Oslos befolkning i arbeidsfør alder på trygd.

Fjern bostøtten! Ingen menneskerett å bo i Oslo. Hvis du ikke har jobb, kan du like gjerne bo i Fredrikstad eller Vardø ...

Og stemmer du MDG, kan du gjerne sendes til Longyearbyen

Øyvind

25.09.2017 kl.23:57

Hvorfor kan ikke dere latsabber som bor på Skedsmokorset sykle til Lillestrøm og ta toget til byen!??!? Det er f*** bare late FrP-ere her!

26.09.2017 kl.06:21

Er det ingen som forstår at grunnen er for å forurense mindre? Det er ikke snakk om å flå folk for penger fordi det er gøy, men for å få folk til å ta kollektivt. Selvfølgelig er det ikke alle som har den muligheten akkurat nå, men om dette skal være tilfelle så blir nok kollektivtrafikken også bedre. At man er familie med 2 barn er ingen unnskyldning, barn tar gjerne buss allerede første skoledag så de er vant til det. Matbutikken kan man ta uten å måtte betale bompenger.

Idont likeyou

26.09.2017 kl.06:29

Hver gang jeg ser Lan

Er jeg uvel hele dan

Ekkel og virkelighetsfjern

Hun gjør meg nok snart gærn

Per Tormod

26.09.2017 kl.07:12

Hvorfor er det ikke mer fokus på galskapen at vi sender norsk fiks til Kina med store kontainer skip,som slipper it like mye som 500 000 biler hver tur? Hvor blei det av fokuset på kortreist mat. Straffe folk som er avhengig av bil går bare utover de med stram økonomi. Null utslips biler kommer for fullt de nærmeste årene,men for mange er ikke elbil som er stor nok og lang nok kjørelengde kommet på markedet ennå. Jeg hadde garantert flyttet fra Oslo hadde jeg bodd der.

Peter N. Myhre

26.09.2017 kl.07:49

MdG har kun 5 representanter i Oslo Bystyre. Det er Arbeiderpartiet som tillater MdG å flå folk.

Vidar

26.09.2017 kl.08:28

Dette er jo et diktatur, og de vet jo at folk betaler uansett. Alternativet er at de tvinger bedrifter til å legge ned virksomheten. De må øke pris på mat og klær for å dekke ekstrakostnader ifm bompengepasseringer til transportøren.

Det skal ikke være lov å parkere. Folk må gå kilometervis med tunge handleposer. Kollektivtransporten bygges ikke ut, og gjøres dyrere. Etterspørsel etter varer synker, og bedriften er ikke lønnsom.

Lurer på hva disse MDG-folka tenker med. I hvert fall ikke med hodet.

Jeg ser det nevnes fokus på fisk som sendes til Kina for foredling før det sendes tilbake hit. Det er unødvendig omvei. Det kan vi alle være enig i. Så veldig synd at nordmenn flest vil betale så lite som mulig for maten vår. Løsningen med transport til og fra Kina er lønnsom. Derfor gjøres det slik dessverre. Det forurenses imidlertid mye mer pr. kilo fisk ved å ta bilen til butikken for å handle den, enn forurensning pr. kilo fisk mellom Norge og Kina tur retur.

Åge Fred Gram.

26.09.2017 kl.10:49

Såpass må det koste og stemme på støtte aparatet til Nord Korea.Fredlig land ingen biler.

Dukkeline

26.09.2017 kl.15:20

Vel, trøsten får være at du ikke kan flås to ganger.

.....

Siv Jensen og Solvik-Olsen flår alle med sine avgifter og gebyrer, så da er det lite igjen til mdg.

Tom Kristoffersen

27.09.2017 kl.02:18

Det er viktig at alle bidrar med å redusere. Om det blir for dyrt, selg bilen og kjøp el sykkel. Enkelt og greit.

Henrik

27.09.2017 kl.13:40

Kjenner jeg blir ordentlig irritert over mdg og over noen av kommentarene her inne også(en eller annen Øyvind) tror virkelig enkelte folk at vi skal redde verden ved å gjøre Oslo grønt? En by med 650 000 innbyggere mot jordas 7 mrd. Om det blir færre biler i Oslo, vil det ha så og si 0 effekt på luftkvaliteten i byen. da forskjellige luftstrømmer driver det med seg hit uansett, bare fra andre land. Men dett er et resultat av den norske egoismen som mdg står for, vi Skal være verdens frelser, men vil ikke hjelpe våre egne. kjenner jeg fikk vondt av oslopendleren. Hilsen en som har studert emnet på universitetet

Torkel

27.09.2017 kl.13:49

Dette her blir bare komisk, hvem stemmer MDG?😂 Det hele blir bare for dumt og patetisk, men dette er MDG på sitt beste, ødelegge for den norske arbeiderklassen. Partiet passer for hippier, høyt lønnede og der hvor iq-terskelen er lav. at enkelte folk virkelig ønsker dette. Tragikomisk

Christian Schjøll

29.09.2017 kl.14:00

Det hele blir mer urettferdig når man ser at man i praksis ikke får bompenger med som reisefradrag i skattemeldingen.

Pål

29.09.2017 kl.15:38

Som vanlig fokuseres det på hvordan man kan straffe de som kjører bil i eller gjennom Oslo i stedet for å løse problemet med veier som går UTENFOR Oslo... Akkurat på samme måte som man ønsker at alle skal kjøre kollektivt, men ikke bygger ut kollektivtilbudet.

Veldig stor del av trafikken i Oslo er gjennomgangstrafikk. Så hvorfor ikke forbedre eller bygge nye veier som går utenfor bygrensa?

- Fra vest til østsiden av Oslofjorden har vi jo Oslofjordtunnellen. Så greit nok.

- Fra nord til vestsiden av Oslofjorden må man i dag kjøre E16. Så forbedre standarden på denne.

- Fra nord til østsiden av Oslofjorden må man nå kjøre gjennom Enebakk. Bygg ny vei som går fra Lørenskog/Strømmen til Siggerud og inn på E6 gjennom Østmarka som legges mye i tunneler.

Sikkert noen miljøvernere som vil skyte meg fordi jeg ønsker å ofre noe utmark, men nesten hele landet er jo utmark. Man må knuse noen egg for å lage omelett...

Hvorfor må på død & liv alle veier gå gjennom Oslo? Om politikerne virkelig vil ha ned utslipp fra biler i Oslo, så må de bygge skikkelige veier som går utenfor byen for gjennomgangstrafikk. Svaret gir seg jo selv... Her dreier det seg om å suge mest mulig penger ut av bilistene, ikke på å løse selve problemet.

Er dritt lei av å måtte stå i kø i Ryenkrysset hver gang jeg skal kjøre E6 nordfra til Svenskegrensa.

atb

01.10.2017 kl.03:28

I politikk har er det alle mest idealistiske blant oss som representerer ondskapen. Og jo mer idealistiske folk er, jo mer hensynsløse og brutale er de. For jo mer idealistiske folk er, jo mer rettferdiggjør målet midlene.

Ugh!

04.10.2017 kl.17:20

Fyllestasjoner for hydrogenbiler er svindyre å kjøpe inn og sette opp, og sikkert svindyre å ha service på også, og hver stasjon kan kun fylle noen få biler i løpet av 24 timer. Hvem skal betale for denne villfarelsen hydrogenbasert drivstoff er?

04.10.2017 kl.22:54

Jeg mister all respekt for miljø når jeg ser hvordan inkompetente mennesker i politikken styrer.

Kurt Tronheim

18.10.2017 kl.17:34

Hei hvor det går!

"A dream com true"!

Nå kan man igjen på Romerike stå opp litt senere og nyte frokosten med familien. Man kan starte opp V6, høre gromlyden og sette seg inn i en varm bil. Allerede på småveier kan man få god vind i håret og føle SUV en akselrerer mykt. Så ligger hovedveien der. Herlig tom for biler. Bare noen små hybrider og de grufulle NL(Nissan Leaf) tar plass. Gleden over V6 brummingen når man suser forbi avgiftssnyterne er stor og vinden i håret kjennes uten kø. Så er det å komme seg gjennom alt Elbil svevestøvet i Oslo ved å benytte seg av SUV ens rensede inneluft. Tid til jobb er redusert. Man kan nyte bilturen uten kø. Vi takker de grønne for økte bompenger og ber de ta skikkelig i neste gang. Hva med 1000 kroner per passering? Da kan vi som har premium biler få rikelig med plass når det velutbyggede offentlige tog og buss tilbudet tar alle de andre. Endeliig en avgift som treffer!

Livet er herlig dere! Stem grønt for farbar veg!

Skriv en ny kommentar

hits