Vedum gir tilbakeskritt

Senterpartiet misliker forandringer og vil helst tilbake til fortiden. Det er ingen vellykket strategi, heller ikke for kjernevelgerne i landbruket.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har ambisjoner om regjeringsmakt i høst. Det er ikke sikkert det blir så bra hverken for forbrukerne eller bøndene.

Størst nedgang med Senterpartiet
La oss se litt nærmere på næringen til Senterpartiets kjernevelgere, landbruket.

Det viser seg at fire år med landbruksminister fra Fremskrittspartiet har gått mye bedre enn det mange spådde i 2013. Under den rødgrønne regjeringen fra 2005 til 2013 falt antall gårdsbruk i Norge med 9 277 som tilsvarer hele 17,5 %. Hvert eneste år med Senterpartiet i Landbruksdepartementet ble i gjennomsnitt 1 160 gårdsbruk lagt ned.

År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Antall bruk

53 003

51 218

49 935

48 825

47 688

46 624

År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Antall bruk

45 612

44 794

43 726

43 022

42 018

41 064

Kilde:    Statistisk Sentralbyrå (Merk at SSB i sin statistikk bruker det tyngre ordet jordbruksbedrifter)

Med landbruksminister fra Fremskrittspartiet har antall gårdsbruk falt med 2 662 fra 2013 til 2016. Det tilsvarer 887 bruk i året, altså et betydelig lavere tall enn med Senterpartiet i regjering.

Også når vi måler i prosent er faktisk nedgangen størst med Senterpartiet i Landbruksdepartementet. Med Senterpartiet var den årlige reduksjonen i antall bruk 2,4%. Med FrP har den vært 2,1%. Uansett hvordan vi måler, så har altså reduksjonen i antall gårdsbruk vært større med Sp enn med FrP.

Disse tallene er overraskende tatt i betraktning endringene regjeringen har gjort i landbrukspolitikken. Når heltidsbøndene prioriteres fremfor deltidsbønder, skulle vi tro antall bruk gikk fortere ned. Det motsatte skjer. Antall heltidsbønder ble halvert med åtte års senterpartistyre. Nå derimot, øker antall heltidsbønder ifølge NRK:

https://www.nrk.no/norge/her-er-bonde-tallene-som-stupte-under-sp---men-oker-under-frp-1.13651268

Heltidsbonde takker Sylvi Listhaug
Også bønder har merket at det ikke er så ille for landbruket med landbruksminister fra Fremskrittspartiet. Heltidsbonden Kristen Stokkeland fra Vestnes i Romsdal fikk mandag 28. august besøk av både landbruksminister Jon Georg Dale og forrige landbruksminister Sylvi Listhaug. Stokkeland er storfornøyd med lønnsomheten på gården etter at Fremskrittspartiet fikk landbruksministeren, kan vi lese i Romsdals Budstikke. I følge avisen takket han Listhaug for at årsinntekten hans hadde økt med 130 - 150 000 kroner.

http://www.rbnett.no/nyheter/2017/08/28/Sylvi-ga-meg-130.000-kroner-mer-i-l%C3%B8nn-15217916.ece

Gården til Kristen Stokkeland ligger idyllisk til i Vestnes på sydsiden av Romsdalsfjorden.

Samtidig som han roste den blå regjeringens landbrukspolitikk, rettet Stokkeland skarp kritikk mot Bondelaget for ikke å ville prioritere heltidsbøndene. I Bondelaget er lojaliteten til Senterpartiet stor.

Senterpartiet vil bare grafse til seg fra skattebetalerne og forbrukerne
Det store problemet til Trygve Slagsvold Vedum er at Senterpartiet ikke har noen strategi for å bedre lønnsomheten i landbruket. Bøndene skal få sine inntekter ved å ta fra skattebetalerne og forbrukerne. Fra partiets egen hjemmeside kan vi lese:

«Senterpartiet vil føre en landbrukspolitikk som gir trygg og sikker mat, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og ei bærekraftig næring. For å sikre dette vil Senterpartiet øke lønnsomheten i bruk av jordbruksarealene gjennom et sterkt importvern, årlige forhandlinger mellom staten og faglagene i jordbruket, samt sikre gårdbrukerne en sterk markedsmakt gjennom omsetning av varene i samvirke.»

Ikke ett eneste ord står det her om utvikling, effektivisering, nyskaping eller nye produkter. «Verdiskaping» skal visstnok skje gjennom markedsmakt og vern mot import. Og ikke minst forhandlinger med staten. Sagt i klartekst: Forbrukerne skal få dyrere mat, færre valgmuligheter og mer penger skal tas fra skattebetalerne. Det er visstnok det som skal gi «lønnsomhet» og «bærekraft».

Dette bør minstepensjonister, uføretrygdede, barnefamilier med lav inntekt og andre som sliter med å få endene til møtes, merke seg!

Et av de mest absurde utslagene av norsk landbrukspolitikk er at Jarlsbergost kan kjøpes mye billigere i utlandet enn i Norge. Her fra Nordby kjøpesenter ved Svinesund.

Tilbakeskrittsparti
Høyrenestor Kåre Willoch advarte nylig velgerne mot å stemme på Senterpartiet og omtalte Vedum & Co som et tilbakeskrittsparti: http://www.tv2.no/a/9280057/ . Reversering av reformer er det Vedum skal vinne velgere på. Ting skal tilbake til slik det var før, selv om det var både dyrere og dårligere.

Motstand mot endringer er kjernen i Senterpartiet. Endringer vil alltid ha sine vinnere og tapere, i alle fall relativt. Endringer kan være ubehagelige fordi det krever energi og innsats å tilpasse seg. Etterpå når det har satt seg, er endringer oftest til det bedre for de fleste.

Motstand mot endringer preger altså ikke bare Senterpartiets landbrukspolitikk, men hele Senterpartiets program. Ønske om reversering av kommunereform, politireform og andre reformer gjennomført de siste fire årene gir økt velgeroppslutning nå. For Norge derimot, er ikke Vedum mannen som vil bringe oss fremover.

Vedum rygger bare bakover. Vedum er en tilbakeskrittsmann!

24 kommentarer

Per

01.09.2017 kl.14:44

Dette var klare ord for pengene. Det trengs ikke mye fantasi for å skjønne at SP lever i en litt snever verden. De har helt glemt at utvikling og vekst ligge i fremtiden og ikke i grep som tar oss tilbake til fortiden. Jeg skjønner ærlig talt ikke hva som trigger folk til å juble for dette partiet. At man går rundt og smiler hele tiden har ikke vært synonymt med fremgang og vekst. I hvert fall ikke i min verden. Så en kombinasjon mellom AP/SP og kamelmiddager med resten av småpartiene som SV og MDG trenger man ikke være rakettforsker for å ane konturene av. Altså hvilken vei dette går i praksis hvis de kommer til makten.

Odd Karlsen

01.09.2017 kl.14:50

Vedum ler seg baklengs inn i fremtiden. Sosialistisk tankegang at alt var bedre for en borgerlig regjering. Uansett fakta!

Odd Karlsen

01.09.2017 kl.14:52

Vedum ler seg baklengs inn i fremtiden. Sosialistisk tankegang at alt var bedre FØR en borgerlig regjering var ved makten. Uansett fakta!

Per Lottrup

01.09.2017 kl.15:18

Statistikk kan være noe jævelskab spesiellt for Kjell-Magne Rystad, han har ikke forstått at en bonde lever av det han produsere og ikke av om han bor på en landeiendom eller ei.

Norske landbruk er konkurs før de står opp om morgene, de produsere til sine dyr og menneskeføde importere vi i stor stil. Det samme gjør vi med landbruksredskaber, det står jo Rolls Royce på enhver traktor eller skurtresker.

Norsk Landbruk overlever pga olje/gas og EØS avtalen, men hva gjør vi om 25 år? Det må være bedre å ha mange store bruk end mange små og ulønsomme.

Dag

01.09.2017 kl.15:21

Er ikke så rart at det legges ned færre bruk for hvert år som går når det er mange færre bruk som gjenstår etterhvert. (Når det er ingen bruk igjen i dette landet så vil det legges ned 0 bruk per år.)

Skvatt

01.09.2017 kl.15:55

Halleluja for Slagsmål Vedum og Senterpartiet! Dei veit nett kva som skal til for å stogga nerleggjinga or gardane og byggja upp att jordbrukssektoren til den største i landet. Og denna ofslege blåblå regjeringa hev vorte ei ulukke for bøndene, eg lyt berre nemne at aldri føre hev det vore so lite gardsbruk i landet av di so mongjen hev vorte nerlagde. Lukkelegvis skjønar Senterpartiet kva som lyt gjerast for at det skal verte fleire gardsbruk, at det er eit strengast mogeleg importvern og mykje sterkare samvirke som bøndene verte nøydde til å selja åt. Tryggare enn detta kan det aldri verte, sann. Og kva er det forfattaren sjølve som les tykkjer var so illt i gamle dagar? Jau, eg berre spyr. Berre sjå attende åt det gilde og sæle 70-talet, med sitt kringkastingsmonopol og turvande nok opningstidar hjå butikkane. Godt nok for alle, kva skal me med noko meir? At Senterpartiet saman med Klimapartiet Dei Grøne ynskjer seg attende åt det lyt me berre prisa oss lukkelege over. Nett slike parti er det me treng i den komande regjeringa, og me lyt gjedna taka inn moralen åt KrF au. Jau!

Øyvind

01.09.2017 kl.15:59

At det blir færre bruk betyr ikke at mindre jord benyttes. Mange bruk slås sammen for å lage dem mer drivverdige. For en del år siden var det så mange minigårder her til lands at de stort sett kun kunne klare seg på subsidier og støtte. På vestlandet kunne en gård ha 100 sauer, to kuer ei katte og tre høner. Det kunne ligge fire gårder etter hverandre på slike størrelser. At disse blir slått sammen til en og dermed er tre gårder blitt til et minus i statistikken.

Det er sikkert mange slike variabler.

Tobben

01.09.2017 kl.16:49

Ha, ha.... når det ikke er stort flere bønder å kutte i, blir kuttene mindre. Ikke Frps gevinst dette. Så lenge vi kan kjøpe kraftfór med oljepenger går det tålelig bra. Heller ikke Frps gevinst. Sp står nok for mer bærekraft enn de fleste andre politiske partier. I det lange løp er naturkapitalen langt viktigere enn pengekapitalen.

Tobben

01.09.2017 kl.16:54

Ha, ha.... når det ikke er stort fler bønder å kutte i, blir kuttene mindre. Ikke Frps gevinst dette. Så lenge vi kan kjøpe kraftfór med oljepenger går det tålelig bra. Heller ikke Frps gevinst. Sp står nok for mer bærekraft enn de fleste andre politiske partier. I det lange løp.

Bondefanget

01.09.2017 kl.17:07

Her lurer jeg på om dere har lest artikkelen?

Skvatt

Selv om du hadde vært bonde, regner jeg med ditt innlegg som dagens spøk! For hvem er Slaksmål Vedum godt for? Ikke for bonden, for bonden har det bedre enn før noen viste hvem Vedum var.

Ikke for oss andre i landet her, å ikke for ulven! Vedum ønsker å utrydde ulven i Norge, å den ulven han har basert hele sin valgkamp på, den kom fra Sverige og hadde kommet selvom Norge hadde kvittet seg alle ulvene i vinter!

At hele valgkampen på, er rett å flett løyn! Helt på linje med AP og Støre!

Skremselspropaganda og sværting av dagens regjering er det enest de to partiene har å komme med! Dagens regjering som er det beste som har vært for folke, arbeidsledigheten i en yderst vansklig situasjon med rekordlave olje priser. Og for norsk økonomi!

Skvatt

01.09.2017 kl.17:18

So sant, so sant frå deg som hev vorte bondefanga, av di ikkje noko argument for å røysta Senterpartiet er beitre og meir turvande enn at dei ynskjer å utrydda alle dessa ofslege vargane frå landet. Me treng nemlegen ikkje sånne forhufselege rovdyr i verdas beste land, sann. Slikt noko kan dei istaden ha i detta landet Afrika, kor løvar og tigrar et upp det stakkars folkjet og tvingjar dei på flokt mot tryggleiken i nord. Med Senterpartiet i regjering lyt me alle saman vêre visse på at sjølvaste politihelikopetaren verte sett inn mot vargane slik at dei ikkje hev nokon sjanse åt å sleppa unna. So røyst Senterpartiet og få høgmoralske Støre som statsministar i bonus. Jau!

Anders

01.09.2017 kl.17:20

Slagsmål Vedum slenger ut kroken med en godbit på, slik st alle skal bite på. Det han ikke forstår er at har slengt ut agnet, uten at sena er festet til snella! Dermed stikker fisken av. Dette gjør han gang på gang,slik at det lille tjernet hans blir tomt for fisk. Genialt!

Niri Baklid

01.09.2017 kl.17:21

For SP har det vori viktig heile tida at det går an å drive jordbruk over heile landet. For Listhaug, Dale og Rystad betyr visst ikkje dette noko.

Det første Listhaug gjorde som landbruksminister, var å doble kvotane både for slaktekylling og mjølk.

Meininga har vori at dei store skal sluke dei små. Det er skammelig at Frp-statsrådane også i jordbrukstilskot har gjort det same: Dei har teki tilskot frå dei små og gitt til dei store. Og så skryter dei av at bøndene har fått større inntekter !!!

Erik

01.09.2017 kl.17:28

Vedum og Støre er kun ute etter lommeboka til folk flest. støre vil hente minst 15 mrd kroner og Vedum det mangedobbelte.

Godt valg..!

KK

01.09.2017 kl.19:13

I følge SSB sin publikasjon over gårdbrukernes inntekt i 2015, publisert 14. februar 2017, hadde disse en gjennomsnittlig inntekt på 192.000 kroner. Gjennomsnittsgjelden var 1.988.000, og denne hadde økt med 102.000 kroner fra året før. Hensyntas det blir gjenværende og reelt overskuddet bare 100.000 kroner fra gården. Verd å tenke på at de som bidrar størst til gjeldsøkningen i gjennomsnittstallet er de som satser slik denne regjeringen har lagt til rette for. Gjeldsøkningen for disse er langt mer enn de 130.000 i økte tilskudd som denne romsdalsbonden fikk. Viser det en vellykket landbrukspolitikk hr. Rystad?

Bondefanget

01.09.2017 kl.19:20

Niri Baklid

Jeg tror du skal lese artikkelen en gang til!

Når Slagsmpl Vedum var landbruksminister var det flere småbruk som ble nedlagte enn under dagens regjering! Det du insinierer er direkte feil! Det er Arbeidepartiet/Støre og Sendtepartiet/Slagsmål Vedum som legger ned flere småbruk enn dagens regjering! Det hjelper ikke at du skriver noe annet enn virkliheten, gang på gang når statistillen viser at når AP og SP regjerte ble det lagt ned 1160 landbruk hvert år. Under dagens regjering legges det ned 887 hvert år! Til og med småbrukene la AP/SP ned flere enn under dagens regjering!

Les artikkelen en gang til!

Erik Fredriksen

01.09.2017 kl.20:58

Nå må drømmen om bonderomantikken stoppe. Bonden er egen næringsdriver. Småbruk som ikke er bærekraftig/lønnsom er i realiteten en underskuddsbedrift. Realiten er altså , sammenslåing til et stort bruk som er bærekraftig og lønnsom, og kan gi arbeide og økonomi til hjembygden.

Hans Anders Olsen

01.09.2017 kl.21:14

Herre gud! som man sier når noe er så usaklig at det ikke er til å tro.

Det eneste som blir klart igjennom dette blogginlegget er at Kjell-Magne Rystad har null peiling på agronomi og at ALLE kan lese statistikk, men svært få klarer å forstå statistikk.

Herre jeminin....

Kjetil H

01.09.2017 kl.23:33

No er vell grunnen til at heiltidsbønder har økt det at det er mange som har mista arbeid i industrien. Som fører til at landbruket er eineste inntektskilden.

Grunnen til at fleire låg ned under rødgrønn regjering kan ha sammenheng med at det var enkelt og bedre forhold for å starte å jobbe med andre ting som i industrien. Mens dei 4 siste årene har vært vanskeligere å få jobb enn dei 8 før så arbridskonkurransen og gevinsten for å holde på med noko anna spelt ein rolle i den store sammenhengen.

bjørn bråthen

01.09.2017 kl.23:41

Vedum kunne vel like godt hatt som årets slagord, vi fortsetter der vi slapp og skal legge ned resten av norsk landbruk. For heltidsbønder der antallet falt kraftig med landbruksministre fra SP har trenden snudd og nå øker antallet heltidsbønder med H/FRP regjeringen. Går en inn på SSB for året 2016 vil en også se at avgangen dyrket jord har gått ned, nydyrking har økt. Mer optimisme i landbruket nå enn under de rødgrønne og SP landbruksministre. Flaut Vedum og når du nå gliser så gliser du vel av deg selv.

Anders

02.09.2017 kl.04:15

Jeg har vært selvstendig næringsdrivende i over 35 år før helsa sviktet. Hva har jeg fått? Jo, laveste trinn på uføretrygd skalaen. Fordi jeg var selvstendig næringsdrivende! Ikke en krone hvis jeg ble syk og jeg hadde bare 2 TO fridager i året. 1. juledag og 1. nyttårsdag. Bonden er også selvstendig næringsdrivende. Hvorfor får han dekket deler av lønnen av staten? Sykt! PS. immigranter som kommer hit får full trygdepott i fra dag 1.

Audvin

02.09.2017 kl.16:25

Vedum og Senterpartiet består av drømmere og romantikere uten portefølje. Omtrent som Bondepartisten Quisling fra krigens dager!

Kristian

05.09.2017 kl.00:38

Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Venstre vil øke skattene kraftig og til dels meget kraftig.

Kristian

05.09.2017 kl.00:43

Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Venstre vil øke Bompenger og Køprising i alle landets 428 kommuner og 19 fylker kraftig og til dels meget kraftig.

Herlig og jipp jipp hurra med Avgifter sier Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Venstre.

Skriv en ny kommentar

hits