Derfor vil MDGs klimapolitikk feile

Miljøpartiet de Grønne sin politikk vil ødelegge økonomien og folks oppslutning om klimatiltak. Partiet mangler troverdig strategi for grønt skifte og klimaet blir største taper.

MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson liker ikke å vente på bussen, men har han en bærekraftig klimastrategi?

Miljøskadelig MDG video
MDG har laget en video som viser Rasmus Hansson henge på en bussholdeplass, men ingen buss kommer. 

 http://www.nettavisen.no/video/mdg-video-gar-viralt/3423365736.html

Komedie som dette er sikkert effektivt for å trekke velgere, men hvis vi reflekterer litt over innholdet i videoen, skjønner vi at her er det et problem der MDG langt ifra har en god løsning.

Rasmus Hansson står alene på bussholdeplassen og kjeder seg. Hvorfor det? Det åpenbare svaret er at det ikke er trafikkgrunnlag for at bussen skal gå oftere. Er det ikke trafikkgrunnlag, er det ikke økonomisk grunnlag for å ha flere busser. Selvsagt! Verre er det at det heller ikke er miljømessig grunnlag for oftere bussavganger. Å ha Rasmus Hansson sittende alene på en dieselbuss vil faktisk være svært miljøskadelig.

Videoen illustrerer veldig godt hva som er problemet med MDG sin politikk. Partiet vil ha oss alle til å ta bussen, men har ingen god løsning for det hverken økonomisk eller miljømessig.

Ser vi hva MDG driver med i praktisk politikk i Oslo, der partiet har makt, skjer det nesten ingenting i forhold til å gjøre transporten mer miljøvennlig. Partiet jobber hardt for å fjerne biler fra gatene, men gjør svært lite for å redusere utslippene fra den veitransporten som vil være der. I hovedstaden er det for eksempel ikke blitt bestilt en eneste hydrogenbuss mens MDG har sittet med makten. Her finnes bare fem gamle busser fra 2012 i drift. Seks batteridrevne busser er bestilt til uttesting:

https://ruter.no/om-ruter/presse/pressemeldinger/de-forste-batterielektriske-bussene-pa-vei-til-oslo/

Andre byer, f.eks. London, har allerede mange nullutslippsbusser i drift: http://www.airqualitynews.com/2016/12/01/london-mayor-hydrogen-double-decker-bus/.

MDG-videoen som i praksis reklamerer for å sette opp flere dieselbusser med få passasjerer, er direkte miljøskadelig!

Hva blir egentlig konsekvensene av å stoppe oljeleting?
MDG har fremsatt ultimatum om at all oljeleting må stoppes for at partiet skal støtte en regjering etter valget. Det er uaktuelt både for den sittende regjeringen og Arbeiderpartiet, så det kommer nok ikke til å bli noe av. Heldigvis! Slutt på oljeleting i Norge vil resultere i at andre produsentland leter og produserer mer. Det eneste som oppnås er at Norge går glipp av mange arbeidsplasser og store inntekter.

Hva vil så det resultere i? Når folk kjenner på kroppen store negative virkninger av klimapolitikken, vil det påvirke folks oppslutning om politikken. Slik er politikkens vesen. Folk vil stemme ut fra egen økonomi og interesser. Det er lett å være enige i klimatiltak man ikke må bære kostnadene for selv, men når tiltakene begynner å svi, blir det annerledes. Dette kan selvfølgelig avfeies som egoistisk og umoralsk, men det er nok slik menneskene er skrudd sammen. I betydelig grad i alle fall.

Spesielt dersom tiltak gir store belastninger uten at det virker, blir oppslutningen om dem liten. Nettopp det vi være tilfelle når Norges oljeproduksjon erstattes med produksjon i andre land. Det hjelper ikke miljøet. Snarere motsatt, faktisk.

MDG fremmer ikke grønt skifte
Det største problemet med MDG sin politikk er at den vil ødelegge økonomien så mye at det blir ikke ressurser igjen til å fremme bærekraftige alternativer. Dersom man skal starte med å ødelegge hundretusenstall arbeidsplasser og fjerne hundretalls milliarder kroner i inntekter, blir det veldig tungt å finne midler til å investere i noe nytt og bærekraftig. Det blir nemlig konsekvensen av å ødelegge oljenæringen slik MDG vil.

Stortinget har vedtatt at det ikke skal selges nye bensin- og dieselbiler i Norge fra 2025. Det er om bare litt over syv år. Skal dette være gjennomførbart, kreves det betydelige investeringer i ny infrastruktur. For tyngre kjøretøyer som skal kjøre langt, fremstår ren batteridrift som en lite realistisk løsning med det som er kjent teknologi i dag. Batteriene blir for tunge å dra på. Hydrogendrift er derimot en teknologi som fungerer for tyngre kjøretøyer.

I Oslo viser MDG i praktisk politikk at alle biler skal fjernes, også elbilene.

Skal målene for utslippsfri transport nås om drøyt syv år, må det altså investeres betydelig i ladestasjoner og hydrogenfyllestasjoner over hele landet. Dette kommer til i koste titalls milliarder kroner. MDG har i valgkampen hevdet at partiet vil bruke fire milliarder kroner på hurtigladere de neste årene, men dette er neppe tilstrekkelig.

Det kommer til å mislykkes
Den svake satsingen for å fremme nullutslippsløsninger i Oslo gir MDG liten troverdighet i forhold til å nå målene. Når MDG i tillegg vil føre en oljepolitikk som vil ødelegge både nasjonens og folks økonomi, er det vanskelig å se hvordan MDG skal klare å finne hverken midler til eller oppslutning om å gjennomføre noe grønt skifte.

Lan Marie Berg er byråd for miljø og samferdsel i Oslo

Det er bare et tidsspørsmål før byrådet i Oslo, med MDGs Lan Marie Berg som ansvarlig samferdselsbyråd, vil måtte erklære at målsetningen om å halvere klimagassutslippene innen 2020 ikke nås. Slik blir det når det i praksis ikke fremmes utslippsfrie alternativer hverken for personbiltransporten eller varetransporten, mens det er bare testdrift for noen batteribusser. Dette har jeg skrevet mer om her: http://kjellmagnerystad.blogg.no/1489141683_oslos_klimastrategi_raymond_johansen_og_lan_berg_feiler.html

Kraftig økning i bompengene vil ikke endre dette, men bare skape ubehageligheter for folk. Og lavere oppslutning om politikken!

MDGs klimapolitikk vil feile!

18 kommentarer

Bønna Roffe

25.08.2017 kl.14:52

Å er'e som ska' værra probblemet med denna pollitikken som Milljøpa'tti Dem Grønne står for, om jeg ska' spørra? Dem mangler jo ikke løsninga, og den løsninga dem har er den beste 'å, for den kommer'ke tel å kosta det offentlige no'n gryn, tvert imot kommer dem tel å spara store beløp. Løsninga er nemlig at dem ska'kke bygga no'n innfrastrukktur eller innvestera i no' sånt ræl, istedenfor ska' dem sørga for at alle ska' sykla, samma hvor dem skal og hvor langt dem skal. Og det ska'kke værra mulig å sleppa ved å velga no'n privvatbil for dem ska'kke ha lov tel å kjøra noe ste', alle veier ska' gjørras om tel sykkelveier. Og derfor kommer pollitikken tel MDG tel å funka, for dem satser nemlig ensidig på pisk. Bra, Rassmus!

Jon-Anders Grannes

25.08.2017 kl.19:11

MDG er en del av den politiserte miljøvernebevegelsen. MDG står for marxisme og angriper Vesten på nedarvede kultur, rettssystem/individuelle og flertallets rettigheter, samt vårt økonomiske system. Kapitalismen og dens middelklassen skal bort?

Eivind Helle

25.08.2017 kl.19:53

Jeg synes det er litt pussig at så mange tar det for gitt at det er risikofritt å holde på med oljeutvinning i Norge. Jeg ville ha trodd at vi hadde lært litt av den krisen vi nylig har vært gjennom.

Estimatene for utbygging i Barentshavet indikerer at man er avhengig av høy oljepris for å ha lønnsomhet. Tidshorisonten for utbygging er langsiktig. Man bruker mange år med utbygging før feltene begynner å levere og man forutsetter å produsere olje og gass i flere tiår når man beregner lønnsomheten. For eksempel har Statoil beregnet at Johan Castberg skal produsere i 30 år med en gjennomsnittlig pris på 70$ fatet. Ingen klarte å forutse at oljeprisen i 2014 skulle rase fra 110$ til 30$ fatet i løpet av et par år. Hvor sannsynlig er det da at man klarer å spå oljeprisen 30 år frem i tid?

Norge produserer rundt 2% av oljen i verden. Men vi sitter på bare 3.8 promille av de kjente forekomstene i verden. Det betyr at vi har omtrent null mulighet for å påvirke oljeprisen i verden. Og så lenge vi har høyere kostnader enn de fleste andre, vil vår olje være blant den første som blir ulønnsom om andre produsentland øker sin produksjon eller om etterspørselen skulle falle.

Det er vanskelig å forutse hvor fort verden klarer å bytte ut energi fra fossile kilder. Men fakta er at energi fra sol og vind blir stadig billigere og volumet øker raskt. Med dagens takt kan solenergi vokse fra 1% til 100% av verdens energibehov i løpet av 17-18 år (basert på en årlig økning i totalt installert energi på ca. 30% slik det har vært de siste 10 årene).

Thomas Torstensen

25.08.2017 kl.23:25

Helt tydelig at denne bloggeren følger pengene, lett paradoksalt blir det da at man allikevel ikke klarer å se at pengene snart vil ligge helt andre steder enn i fossil brensel. Dette mens de fleste av oss enda er her.

Her har man altså sjansen til å ta ett politisk valg i tråd med klimaforskningen og i solidaritet med mennesker og klode, mens man samtidig legger grunnlaget for næringene som skal bære velferdsstaten videre den dagen oljenæringen blir ulønnsom. Her gjelder det å være tidlig ute med å patentere de kommende løsninger og derfor har vi altså hastverk med å få flyttet de 10-15 milliarder skattepenger vi gir i årlige subsidier til oljebransjen, og over i skole/utdanning, teknologi og grunder støtte m.m. Vi må lage oss en langt bredere økonomisk plattform å stå på enn bare denne som inntil videre pumnper opp olje og som forhindrer oss i å nå avgjørende klimamål.

Man må huske på at 9 av 10 nordmenn jobber helt uavhengig av olje og gass næringen, så at vi ikke skulle klare å holde Norge gående uten blir en gedigen undervurdering av oss selv. Vi har tidenes utgangspunkt i Norge, men må her passe på å ikke bli diltende sirumpa etter istedenfor å ligge offensivt i front med å investere og fokusere på framtidens fornybare energi teknologi allerede nå. Og det er altså her MDG kommer inn.

27.08.2017 kl.07:19

Hva gjør dere den dagen vår dyre oljevirksomhet ikke er lønnsomme lenger?

Kan det tenkes at folk ikke tar buss fordi avgangene er for sjeldne og billettene for dyre?

Er MDG eneste parti som styrer i Oslo? Skal Kjell-magne Rustad innbille oss at vi ikke hadde investert i flere el-busser om vi hadde fått gjennomslag for det?

Jan Ellingsen

27.08.2017 kl.13:53

Thomas nevner 10-15 milliarder i statlige subsidier, men når han gjør det i denne sammenhengen bør også nevnes at staten eier 70% i Statoil og har en rekke direkte investeringer i produksjonsfelt. Samtidig er de offentlige investeringer på en oljetung Oslo børs ca. 30% (inklusiv Statoil). Det er i dag mye som tyder på at det er andre næringer som vil gi best sikkerhet for fremtiden slik at en omlegging til å investere i alternativ erhøyst betimelig.

Ingar

27.08.2017 kl.15:03

MDG er kyniske, og avslører at de kun er ute etter makt. Noe som er enkelt å gjennomskue.

Lille trille

27.08.2017 kl.15:38

De aller fleste i MDG kommer fra "Framtiden i våre hender"

Gode til å peke på problemer, men mangler totalt sett løsninger.

De er så få at de alle vil sitte i godt betalte statlige stillinger, hvor de kan farte rundt på statens bekostning; dvs de behøver ikke bil(og skryter av det, men kjører dieseldrosje og fly som bare rakkeren).

Mangler fullstendig forståelse for familier med barn og arbeid. Alt for å fremme sine marxistiske ideer.

Erling Andreassen

27.08.2017 kl.16:13

Ikke at jeg støtter MDG i mange områder, men å sammenligne Oslo med London i antall El og hydrogenbusser gjør du dårlig i denne artikkelen. Det bor 12 ganger flere mennesker i London enn Oslo. At Oslo nå har bestilt inn 5 El-busser tilsvarer 60 i London. Iflg linken du henviser til så skal de nå målet om 50 busser i 2020. Med andre ord er MDG et godt stykke foran London når det kommer til miljøvennlig transport. Det står ikke i artikkelen hvor mange hydrogenbusser det er i London, men det kan virke som de har kjøpt inn 2 stk. Skulle vi sammenlignet riktig så skulle London hatt 36 for å være like gode som Oslo.

Bjørn

27.08.2017 kl.16:28

Noen har varslet busselskapet om at kranglefanten Hansson hadde tenkt å lage valgpropaganda i en av bussene deres. Turen ble avlyst.

Mer sannsynlig er at Hansson og teamet hans valgte en dag det ikke kjøres buss i denne ruten

gjest

27.08.2017 kl.16:32

Jeg begynte med å skrive en lang forklaring for hvorfor MDGs politikk er på trynet, men slettet innlegget.

Vil heller snu litt på problemet og konkludere at logikk, "sunn fornuft" og andre for kompliserte begrep vil neppe noensinne bli populære spesielt blandt velgerne, og dermed en mye mer effektiv metode blir en slags "Pavlov's hund"-metode der folk stemmer og gir så mye makt til MDG som mulig slik at de samme velgerne i ettertid skjønner hvorfor de ikke skal stemme på MDG. Man må rett og slett akkurat som med f.eks. barn la folk feile og lære på egen bekostning siden de nekter å høre etter og ta imot praktiske råd.

For så lenge det finnes folk i samfunnet som stemmer på parti(er) som har NULL praktiske løsninger og KUN forbud, så må man skjønne at de samme velgerne er dessverre mentalt defekte og for å endre på tankegangen til de sistnevnte så bør man bare la de gjøre det de synes er best, for å så heller komme senere med "told you so!".

bjørn bråthen

27.08.2017 kl.17:27

Hele MDG er en bløff og lever på en politiske bløff. De har oppnevnt seg til " vår herre " og tror de kan styre et klima som har endret seg til alle tider med naturlige svingninger. 1000 år siden var det mildere klima i Europa enn i dag og vikingene dyrket korn på Grønland.

Halvkommunist

27.08.2017 kl.18:47

MDG representerer fremtiden. Oljen er ikke en del av fremtiden. Ergo stemmer flere mennesker GRØNT!

Vi trenger flere visjonære politikere. Høyre er for konservative. AP er avleggs og bruker samme ammunisjon som de har gjort siste 50 årene. FRP appelerer til menneskers irrasjonelle fremmedfrykt. Fremtiden er grønn og multikulturell. Grenser vaskes vekk, nasjoner og nasjonalisme blir ubetydelig når vi evner å befolke andre planeter. Ask not what staten can do for you, but what you can do for the world!

Gamle-Erik

27.08.2017 kl.19:04

Det kommer aldri til å gå busser oppover grusveiene innover i skauen i distriktet her. Og der bor det folk. Flere, faktisk. De kjører sine 1-2 mil i bil, parkerer på gratis oppsamlingsplass ( se hva en blåkommune har fått til, gitt. Der kan også sykler settes for dem som har frest miljøvennlig ned til hovedveien. Men noen skal jo gjerne levere unger i barnehage eller skole også først) ved hovedveien og tar bussen 4 mil videre til byen . For der går bussen...på hovedveien. :) Det lønner seg neppe å kjøre i egen bil dit pga bompenger og køer fra helvete og svindyre parkeringsplasser..om man finner en.

Miljøvern er greit, men ikke bli fanatisk. Ting må henge sammen...pga økonomien. Selv kommunister og kommunistliknende politikere trenger penger...andres penger kanskje, men... Sorry, MDG..dere får ikke min stemme.

Jeg har forøvrig levert klær og dilldall i Fretex sin container i dag. Jeg syklet dit. Er billøs. :)

Tommy

27.08.2017 kl.20:04

Hvorfor får MDG'ere barn? burde ikke de heve seg over menneskets primitive instinkt? Med det de står for burde de gå i bresjen for å kutte alle karbon-fotavtrykk som overhodet mulig. Men bare Rasmus har vel ihvertfall to unger og hun Une Aina fikk vel akkurat en. De har null troverdighet.

Hans Olav Hygen

28.08.2017 kl.08:59

Den globale utfordringen er av i om 50 år skal ha 0 netto utslipp globalt av drivhusgasser. En annen beregning viser at et sted i underkant av 2 tonn CO2 per innbygger i verden er bærekraftig, Norge har i dag 12 - 16 tonn (avhengig av regnemåte).

Nå trekker du, sikkert delvis med rett, frem svakheter i miljøpolitikken til MDG. Spørsmålet blir: Hvordan sikre at Norge aktivt bidrar til denne drastiske samfunnsomleggingen. Kan jeg utfordre deg til å komme opp med gode tiltak som monner både nasjonalt og internasjonalt?

Husk om alle bidrar litt oppnår vi litt, her må vi alle bidra vesentlig. En slik omlegging uten at det smerter er dessverre uoppnåelig så vidt jeg forstår, men som sagt: Har du gode tiltak så kom med dem!

Pia

28.08.2017 kl.12:22

Synes det er så morsomt hvordan grådige eldre som ikke har så alt for lenge igjen skal bestemme hvordan fremtiden til vi unge skal se ut - eller mangel på fremtid. Dere tar ikke miljøkonsekvenser på alvor og er negative til alt fordi grådighet er viktigere. Om jorden går under hjelper det jo ikke om vi har lykkes med arbeidsplasser innenfor oljeindustrien? Synes ikke dette var et godt innlegg, da dette kommer fra en side der grådighet og snevert fremtidssyn kommer tydelig frem.

Gunnar

29.08.2017 kl.00:13

Norge står for 2 promille, altså totusendeler av verdens totalte klimagassutslipp. Hva vi gjør etter ikke i klimapolitikken har null og niks å si for det globale klimaet! Vi skal altså fase ut en ganske ren olje- og gassnæring (ren i motsetning til andre land) for å gi slipp på vår velferd for å være "flinkest" i klassen? GALSKAP!!

Skriv en ny kommentar

hits