Støre kan betale for egen makt med våre penger

Jonas Gahr Støre sliter i valgkampen, men kan ende opp som statsminister. Han kan betale sine venner rundhåndet med våre skattepenger for å sikre seg makten.

Hvor mye penger må Jonas Gahr Støre bruke etter valget for å sikre seg støtte i Stortinget dersom han blir statsminister?

Støre kan trenge mange støttespillere
Det er høyst usikkert hvordan Stortinget vil se ut etter valget. Fire partier ligger i nærheten av sperregrensen: KrF, Venstre, SV og Miljøpartiet de Grønne. Hvem av disse som vipper over eller under sperregrensen er veldig usikkert, men kan vippe flertallet til høyre eller venstre. I tillegg kan det bli en situasjon der Rødt kan komme inn på Stortinget og havne på vippen. Støre vil ikke regjere sammen med MDG og Rødt, men slik meningsmålingene er nå, blir han avhengig av MDG. Senterpartiet blir han uansett avhengig av.

Blant disse partiene, er det bare Venstre som klart har uttalt at det ikke er aktuelt å støtte en Støre-regjering. Alle de fem andre partiene her er aktuelle støttespillere avhengig av hvordan Stortinget blir seende ut. KrF ønsker ikke noen ny samarbeidsavtale med dagens regjering, og kan bli støtteparti for Støre & Co i Stortinget. Støres flørting med Hareide vil tilta.

Støres posisjon er svak, og han må derfor betale mye for å sikre seg makten. Alle potensielle støttepartier er i stor grad særinteressepartier som vil selge seg dyrt for å oppnå økt pengebruk til sine kjernesaker. Mange slike støttespillere blir kostbart for skattebetalerne. Det er bare å se på Ap's utstillingsvindu Trondheim. Der har Rita Ottervik klamret seg til ordførerstolen i 14 år ved å tømme kommunekassen for å kjøpe seg støtte. Det har jeg skrevet om i dette blogginnlegget: http://kjellmagnerystad.blogg.no/1498824648_stre_rot_og_rre.html

Nedenfor går vi gjennom hvordan Støre kan komme til å bruke skattepengene våre for å sikre seg egen makt:
 

 1. Økt asylinnvandring: 3 mrd
  Med en regjering ledet av Jonas Gahr Støre blir det temmelig sikkert en klar liberalisering av asylpolitikken. Dette vil etter alt å dømme øke tilstrømmingen av asylsøkere til Norge og medføre en slappere praksis for retur av personer som ikke innvilges asyl. Med dette er det sannsynlig at asylinnvandringen øker kraftig slik tilfellet var i 2015.
  FrP-statsråd Sylvi Listhaug har fått ned asylinnvandringen. Dette blir reversert med rødgrønn regjering og det blir kostbart

  Jonas Gahr Støre gikk i 2015 i bresjen for at Norge burde ta imot 10 000 flykninger fra Syria. SV ønsker en enda mer liberal asylpolitikk. Det samme gjør KrF. Søndag 20.8. var Knut Arild Hareide gjesteredaktør i Nettavisen. Han benyttet anledningen til å få på en sak der han ber Norge ta initiativ til å ta imot immigranter som ankommer Italia:
  http://www.nettavisen.no/na24/hareide-mener-norge-br-hjelpe-italia---ta-et-initiativ-overfor-de-andre-regjeringene-i-europa/3423365187.html

  Det er selvfølgelig veldig vanskelig å anslå hva en liberalisering av asylpolitikken kan komme til å koste. Det kommer selvsagt an på antall, men også hvordan asylmottak ordnes. Brå tilstrømning i 2015 medførte høye kostnader da asylmottak måtte organiseres raskt. Det er likevel ingen tvil om at dette fort blir milliardbeløp. 3 milliarder i året er ikke å ta hardt i:
  https://www.nrk.no/norge/flyktningene-kan-koste-750-milliarder-kroner-1.12614959
   
 2. Økt landbruksstøtte: 2 mrd
  Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum strutter av selvtillit og vil ganske sikkert utnytte makten til å øke landbruksoverføringene dersom det blir regjeringsskifte.

  Med et struttende Senterparti som viktigste støttespiller kommer ikke Støre unna å øse ut en stor sum penger til bøndene. Vi så det i jordbruksoppgjøret i vår. Bøndene krevde 1,45 milliarder men fikk 625 millioner. Med en senterpartistatsråd i Landbruksdepartementet blir både kravene og overføringene betydelig høyere. Både Sp, KrF, MDG, SV og Rødt er glade i smådrift og lite interessert i kostnadseffektivitet. Så dette kommer fort til å koste et par milliarder ekstra i året.
   
 3. Økt u-hjelp: 2 mrd
  Kommer KrF i en vippeposisjon, blir det utvilsomt krav om vekst i u-hjelpen. Også SV liker godt å gi penger til dette. Hvor pengene egentlig havner og hvor godt u-hjelpen virker er ingen av partiene så ivrige etter å finne ut. Nei dette er et bevilgningsspørsmål, mener særlig KrF. Forskere derimot, er skeptiske: http://forskning.no/bistand/2012/02/norsk-bistand-har-ingen-effekt
  Knut Arild Hareide vil antakelig presse Støre til å øke u-hjelpsbudsjettet, dersom KrF blir Støres støttespiller

  Så her må nok Støre øse ut penger for å sikre seg støtte. Det blir fort et par milliarder dette også.
   
 4. Økte samferdselsinvesteringer: 2 mrd
  Regjeringen la i vår frem en svært ambisiøs nasjonal transportplan som ble vedtatt av Stortinget i juni. Selv med denne historiske satsningen på over 1 000 milliarder kroner de neste 12 årene, vil Ap ha mer og kritiserte regjeringen for ikke å gå langt nok.

  Støres støttespillere spriker når det gjelder samferdsel. Senterpartiet er mest opptatt av utbygging i distriktene og vil ha mer penger til fylkesveiene. SV og MDG vil ha kraftig kollektivsatsing. Her er det Intercity-utbyggingen på Østlandet samt flere store prosjekter i Oslo-området som vil kreve store beløp, herunder ny T-bane tunnel og jernbanetunnel i Oslo sentrum, Fornebubanen og Ringeriksbanen. På veisiden er det fergefri E-39 som blir det klart største prosjektet. Ap sliter med oppslutningen på Vestlandet og vil nok ønske å gi penger til dette.

  Fergefri E-39 kommer her. Over Julsundet vest for Molde skal det bygges en hengebro med fritt spenn på 1 625 meter som blir verdens tredje lengste. Bildet er tatt fra Ystetinden (1162 m.o.h) i Vestnes kommune  Alt i alt mange ønsker som spriker og som koster mye. Effektivisering er ikke Støre og vennene hans så opptatt av. Ap ønsker å skrote Nye Veier AS, et tiltak som får kostnadene ved veibygging ned. Senterpartiet vil reversere jernbanereformen og dermed hindre effektivisering i jernbanesektoren.

  For å sikre seg støtte må antakelig Støre bla opp mer penger slik at alle får. Også dette vil fort koste et par milliarder ekstra i året.
   
 5. Skrote taxfreeordningen: 2 mrd
  Støres potensielle støttespillere ønsker å skrote ordningen med taxfreehandel når du lander på flyplassen. Her spas det opp flere begrunnelser, herunder at taxfreehandel skal skade miljøet ved å gi billigere flyreiser, undergraver Vinmonopolet og er skadelig for folkehelsen. Alt dette er bare tull, men media driver useriøs kampanjejournalistikk for å fjerne taxfree. Det har jeg skrevet om i dette blogginnlegget: http://kjellmagnerystad.blogg.no/1501836932_taxfree_tull_og_tys_i_aftenposten.html
   
  Støres støttespillere vil skrote taxfreeordningen. Det kan koste skattebetalerne 2 milliarder i året

  For den som er opptatt av at det er for billig å fly, så er det verdt å minne om at Stortinget allerede har innført flyseteavgift. Alternativet til taxfree ved ankomst er at flypassasjerene handler på flyplasser i utlandet. Da blir det ingen inntekter til Norge. Det blir neppe mindre alkohol i befolkningen av at taxfree ved ankomst skulle opphøre. At Vinmonopolet skulle undergraves, kan knapt kalles et saklig argument.

  Ap har vedtatt å la Vinmonopolet overta taxfreesalget, men Støre er såpass fanatisk på helseområdet at han neppe har motforestillinger mot å fjerne hele taxfreeordningen. Resultatet av det blir at staten kaster 2 milliarder ut vinduet som må dekkes inn på annet vis.
   
 6. Flere, ikke bedre, lærere: 2 mrd
  Med Støre ved roret ligger det an til en fordyrende omlegging av skolepolitikken som samtidig senker kvaliteten. Her er det kvantitet som gjelder, ikke kvalitet. SV har sterke meninger om dette, og vil presse på for at vi skal få en lekeskole der det stilles minst mulig krav til elevene. Ikke skal vi måle hvor dårlig det blir heller. PISA-undersøkelser og andre tester er fyfy hos både SV og Senterpartiet.
  Knut Arild Hareide ser ut til å ha kastet seg på SVs kostnadsdrivende skolepolitikk. Vil det virke?

  KrF har kastet seg på med et forslag om flere lærere inn i klassen: http://www.nettavisen.no/politikk/valg/krfs-drmmeskole-grepet-ga-oppsiktsvekkende-virkning/3423364659.html Dette blir bare tull. I stedet for å ha en god lærer som forklarer sakene skikkelig, vil KrF ha inn en assistent som virrer rundt i klasserommet slik at elevene ikke får fulgt med på hva som skjer på tavlen. Ufaglærte lærere er et betydelig problem i skolen. Det er vanskelig å lære matematikk til elevene når læreren ikke skjønner matte ordentlig selv. Støre kan fort komme til å svi av et par milliarder på kvalitetssenkende skolepolitikk for å tekkes støttespillerne sine.
   
 7. Palestina-vennene: 1 mrd
  Med Støre som statsminister blir det en kraftig venstresving i utenrikspolitikken, særlig dersom SV og Rødt skulle få noen innflytelse. Spesielt i Midtøsten-politikken blir det endringer med en langt mer Palestina-vennlig linje. Her har Støre mange venner på venstresiden i politikken. Penger vil øses ut til diplomater som skal fly rundt på business class og bo på luksushoteller. Et kobbel med fredsforskere skal også holdes liv i. Giverlandsgruppen for Palestina skal ganske sikkert tilføres mer penger fra norske skattebetalere.

  Norge har ingen nasjonal interesse av å drive aktiv Midtøsten-politikk. Ikke får Norge til noe heller. Oslo-avtalen fra 1993 som venstresiden lenge skrøt uhemmet av, endte som en stor fiasko. Det hindrer imidlertid ikke Støre fra å jobbe videre med palestinerne. Dette fornøyelige TV2-innslaget som viser hvordan Støre løy om leflingen med islamistiske Hamas, kan ikke vises for ofte: https://www.youtube.com/watch?v=gzdA0VWVHHY
  SV-leder Lysbakken ble kastet ut av Stoltenberg-regjeringen pga. uryddig tildeling av midler. Hvordan vil han opptre dersom han igjen skulle bli statsråd?

  Enda verre blir det dersom SV skulle få direkte hånd om utenrikspolitikken. I tillegg til motstand mot USA og NATO, vil nok Lysbakken & Co. sørge for å betale vennene sine rundhåndet. Slikt har Audun Lysbakken drevet med før. Han ble sparket ut av den rødgrønne regjeringen nettopp pga. uryddig tildeling av midler til SVs venner. http://www.nettavisen.no/na24/--lysbakken-blitt-et-symbol-for-korrupsjon/3350358.html

  I sum kan Palestina-vennene fort koste skattebetalerne en milliard i året.
   
 8. Grønn symbolpolitikk: 1 mrd
  Endelig så kan Støre trenge å finne plass til noe skikkelig grønn symbolpolitikk for å gjøre miljø- og klimavennene glade. Her vil SV og MDG kreve tiltak som fremstår som «positive». Ser vi hva de rødgrønne driver med i Oslo, kan for eksempel statlig støtte til elvaresykler være et slikt tiltak. Dette har selvsagt ingen merkbar effekt på miljøet, men blir bejublet blant MDG og SV sine kjernevelgere på Grünerløkka. Andre virkningsløse tiltak kan også komme.
   
  I Oslo, der MDG har makt, gis det støtte til tåpelige elvaresykler. Med MDG på vippen i Stortinget, risikerer vi at skattepengene blir brukt til dette og andre virkningsløse symboltiltak


  Støre kan fort måtte svi av en milliard på diverse grønne symboltiltak.

Ooops... 15 milliarder ble det!
Ja så kostbart kan det bli for Jonas Gahr Støre å sikre seg støtte fra vennene sine. Det har han sikkert skjønt allerede. Derfor har han lovet å øke skattene med 15 milliarder kroner dersom han kommer til makten.

Vennene stakk av med alle pengene, slik at det blir ikke noe igjen til bedre helsevesen, eldreomsorg og andre fagre løfter Støre har kommet med i valgkampen. Sorry!

16 kommentarer

Niri Baklid

23.08.2017 kl.12:33

Akkurat slik blir kommentaren når ein er opptatt av kva ein personleg kan karre til seg, og ikkje er opptatt av kva den enkelte må yte for at vi skal bygge eit enda betre norsk samfunn.

Dette likar Frp !

Antikommunist

23.08.2017 kl.12:38

Herlig!

"Et kobbel med fredsforskere skal også holdes liv i"

Som jeg skulle sagt det selv.

Slike ytringer er siste rest av NA som er leseverdig.

Og Niri Baklid er som vanlig langt ute i potetåkern og sutrer.

Trond

23.08.2017 kl.13:02

Niri Baklid, du kan umulig være i jobb, uansett hvor man ser, og uansett på døgnet er du der med ditt patetiske oppgulp, du yter jo overhodet ingenting selv, så klapp igjen.

Einar Hove

23.08.2017 kl.13:06

Niri Baklid har for lenge siden sluttet å yte, men nyter sitt privilegium å kjempe for økt innvandring.

Vi skatteytere, pensjonister og uføre får regningen, bedriftene vil fortsette og flykte landet for å overleve.

Trist utvikling i en tid der roboter truer alle arbeidsplasser.

Åge Fred Gram.

23.08.2017 kl.13:08

Jeg mener at Støre er en skam for AP.Han har tiligere stemt på H ,men ble skviset ut der.Han er født med en sølvskje i munnen og er ikke på arbeiderne sin side.Han vil skvise pensjonister og arbeidsfolk.Mer skatt til alle og ingen oljeboring.

Øyvind

23.08.2017 kl.13:12

Bare på asyl må du gange opp mye. Siv sa at bare tilstrømmingen høsten 2015 kostet 10 milliarder ekstra, det er før bosetting og trygdeutbetalinger

Scott Johansen

23.08.2017 kl.13:16

En rødgrønn koalisjonsregjering med et enormt pengeforbruk på på en masse symbolpolitikk er det siste landet trenger i de ti magre årene Norge går i møte. Som vår 18 åring så klart har uttalt: «Dagens skole handler ikke om å lære men å bestå». Et Norge som med nevnte regjerings alternativ vil sakke akterut og raskt vil falle på alle globale rankinger, og i verste fall oppleve en «braindrain» slik vi ser i andre vanskjøtede land...

Svein Øvstebø

23.08.2017 kl.13:39

En Støre-regjering vil bli en katastrofe på flere områder. -Og svaret hans er (som alltid!!!) smekk på fingrene for vanlige folk (les: skatte- og avgiftsøkninger). HVORFOR VIL NOEN I DET HELE TATT AT VI SKAL FÅ DET SLIK??

Tore

23.08.2017 kl.13:39

AP, MDG, SV og moroklumpen - fri og bevare meg de neste årene. Høyere skatter, vekk med oljeindustrien med tusener arbeidsledig som konsekvens. Dette blir tilbake til fortiden og hvor skal man hente pengene som skal bidra til at oljefondet vokser i fremtiden. Penger som skal sikre velferden til våre barn. Årets valgkamp så langt viser for all verden hvor maktsyke nevnte partier er med hver sine fanesaker som ikke er annet enn barnslig ønsketenkning uten relevans til virkeligheten både i dag og i forhold til fremtiden. Når AP i tillegg må tromme sammen partikamerater utgått på dato for lengst så sier det litt om angsten og panikken som kommer sigende sakte men sikkert. Vi vet hva vi har men ikke hva vi får.

Kritisk

23.08.2017 kl.13:59

AP er overtatt av rike og mektige familier på Oslo Vest, som gir hverandre jobber, posisjoner, styreverv og internasjonale toppjobber på din og min regning. Siden AP har kontroll over media hører vi alltid en kampanje "det er viktig at en nordmann får posisjonen" slik vi hørte med Gro, Jagland og Stoltenberg.

Nei - det er absolutt ikke viktig at det er en nordmann fra et lite land med 5 millioner mennesker. Det finnes helt sikkert gode kandidater blant resterende 7 milliarder mennesker på kloden.

Den selvutnevnte eliten på Oslo Vest må også slutte å kalle Norge for "verdens moralske stormakt - og verdens rikeste land". De er kun opptatt av engen posisjon og egen fremtid.

AP sier "gjør som vi sier - ikke gjør som oss" og "du skal betale din skatt med glede, siden vi ikke gjør det".

bjørn bråthen

23.08.2017 kl.14:49

Neppe særlig tvil om Ap skal støtte seg på SV og MDG så vil det koste oss dyrt, ikke bare økonomisk men økt innvandring vil nok også sette sine spor og mest sannsynlig vil den situasjonen vi ser i Malmø bli Oslo sin fremtid.

Tommy

23.08.2017 kl.14:56

Nå vil jeg vel karakterisere de som noensinne i voksen alder har trodd på venstresidens bilde av virkeligheten, som jævlig dumme. Man får ikke en dritt igjen med AP-styre, man taper på det.

Ketil Engstrøm

23.08.2017 kl.16:33

Ja dette blir dessverre resultatet om det kaos rouge på Stortinget. Heia Norge.

Krag Jørgensen

23.08.2017 kl.17:17

Den sosialistkommunistiske venstreside ønsker å redde verden. Herav: Nei til mer oljeutvinning, og ja til flere nye importerte landsmenn på trygd.

Hva vi får: NAV-kassen tømmes fortere. Norske pensjonister som har bygget landet får mindre pensjonsutbetaling, våre nye landsmenn får flere økonomiske særfordeler. Tilstander som i Sverige dukker opp som paddehatter. Gettoer som politi ikke tør å oppholde seg i. Tap av 200.000 arbeidsplasser i oljenæringen osv osv.

Oljeinntekter til statskassa er 400 milliarder kroner årlig. NAV utbetalinger er på hele 700 milliarder kroner. Med sosialistkommunistene i regjering vil vi gå med over 400 milliarder kroner i underskudd hvert eneste år. Slapp av slapp av - ALLE Skal med, dvs til bunns!

Det er på høy tid å kreve av våre sosialistkommunistiske politikere en tilbakemelding på hvordan de vil skape 200.000 nye arbeidsplasser som vil gi 400 milliarder kroner i statskassa??

Anders

24.08.2017 kl.05:35

Hei Kjell-Magne. Takk for kronikken. Jeg forstår at du helst skriver om penger, men: En enda større grunn for å holde seg unna de rødgrønne er ytringsfriheten. "Ekstremister på begge sider", "ytringsansvar". 57 muslimske land bedriver nå en kampanje for å kriminalisere religionskritikk. Med svake politikere som Støre, Lôfven, Corbyn, Macron, Merkel vinner islamistene på walk-over. Skremmende! (Takk og lov at Hillary tapte!)

Ola

24.08.2017 kl.13:23

Jeg så at i dag bruker Giske Nettavisen til å fortelle masse rart for å "bevise" at skatter og avgifter må opp. Tenk om de kunne ommøblert på inntekter og utgifter heller. Det må jeg når alt blir dyrere og inntekten ikke henger med. Det må ofres, kuttes og kappes i privatøkonomien :)

Skriv en ny kommentar

hits