Derfor mislykkes Venstre

Venstre ligger langt under sperregrensen. Årsaken kan være at Trine & Co fremstår som et sutrende forbudsparti på linje med MDG og SV

Nedover går det for Venstre og Trine Skei Grande. Partiet har ikke maktet å profilere seg på en positiv måte i kjernesaken klima

Har sabotert for regjeringen
Venstre har i utgangspunktet en klimapolitikk preget av mange positive tiltak. Fra stortingsvalgprogrammet kan vi lese:

«Venstre har klokkertro på at klimakrisen kan løses, og gjort på rette måten kan vi danne grunnlaget for ny bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser»

Man skulle tro dette førte til at partiet først og fremst var en pådriver for tiltak som vil bedre både klimaet og skape nye arbeidsplasser. Men nei! Det som har preget Venstre i stortingsperioden som har gått er at partiet har presset knallhardt på for å innføre miljøtiltak med negative virkninger for folk. Stikkord er plastposeavgift, flyseteavgift og biodrivstoff. Det har jeg skrevet om i dette blogginnlegget:

http://kjellmagnerystad.blogg.no/1489502307_trines_tre_tabber.html

Ingen av disse tiltakene ble som kjent særlig vellykkede. Det er faktisk så håpløst at det mest fremstår som sabotasje overfor regjeringen. Det er derimot få som husker noe positivt Venstre har bidratt med på klimaområdet de siste fire årene. Er det noe i det hele tatt?

"Trineposen" henger ved Trine Skei Grande etter det mislykkede forsøket på å innføre plastposeavgift

Venstre er et liberalt parti som utfra eget program burde ha mye å bidra med for å skape bærekraftig vekst i Norge. Det er derfor synd at vi etter fire år med Venstre som støtteparti først og fremst sitter igjen med inntrykket av et sutrete parti som saboterer for regjeringen. Et parti som vil innføre tiltak som først og fremst svir i folks lommebok. Dette må Venstre ta skylden for selv.

Det nytter ikke å redusere oljetilbudet
Et område hvor Venstres forbudsiver virkelig kommer til syne, er motstanden mot videre oljeutbygging. Partiet er sterk motstander av åpning av nye områder for oljeutbygging. Dette gjelder både Barentshavet og Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Oljeindustrien vil ha mye å si for Norge i mange tiår ennå. Skulle vi stoppe utbygginger, vil Norge gå glipp av store inntekter og mange arbeidsplasser. Her snakker vi om hundrevis eller tusenvis milliarder kroner. Slikt blir det velferdskutt av.

Venstre vil muligens hente støtte for sitt syn i denne rapporten som nå debatters i media:

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13125711/Bilder/Energi/Fossil%20energi/OCI%20The%20Sky%27s%20Limit%20Norway%20Report%20lavoppl%C3%B8selig.pdf

Dette er en rapport bestilt av miljøorganisasjoner og vi vet alle hvilken konklusjon de ønsker seg. Det er dessverre god grunn til å være skeptisk til rapportens konklusjon. Norge står for rundt 2% av verdens oljeproduksjon. Dersom norsk produksjon reduseres, er det mange andre land som har mulighet til å øke sin produksjon. Skulle oljeprisen øke, blir det desto mer lønnsomt for andre produsenter å gjøre nettopp det.

Det er svært naivt å tro at store oljeprodusenter som Saudi Arabia, Russland og USA vil redusere sin produksjon av klimahensyn. Det eneste som oppnås ved å redusere produksjon i Norge er at oljen blir levert fra andre land. Det er ikke mangel på olje i verden.

Ta i bruk ny teknologi
Utviklingen innen ny miljøteknologi går svært raskt. En stor del av utslippene kommer fra transportsektoren. Det er derfor gledelig at det skjer store fremskritt på kjøretøyteknologi. I Norge er en betydelig del av de nye bilene som selges nå batteridrevne elbiler. I tillegg selges det noen få hydrogenbiler. Batteridrift fungerer godt i mindre kjøretøyer som ikke skal kjøre så langt. Hydrogen vil være en god løsning særlig for tyngre kjøretøyer.

Hydrogenbiler har kommet på markedet. Hydrogenbiler har bedre rekkevidde enn vanlige elbiler og tanken kan fylles i løpet av ca. 3 minutter.

Teknologien for både batteribiler og hydrogenbiler er nå så godt utviklet at dette er fullgode alternativer for bensin- og dieseldrevne kjøretøyer. Utfordringene nå er derfor ikke i så stor grad knyttet til teknologien. Flaskehalsen er infrastruktur. Konkret snakker vi da om lademuligheter for elbiler og fyllestasjoner for hydrogen. http://e24.no/podcast/valebrokk-og-co/nakommerladerko-angstenforelbil-eierne/

Folk må få nye muligheter, ikke bare avgifter og forbud
Her er det altså ting å ta tak i for Venstre for å få fart på det grønne skiftet. Oljeforbud i Lofoten eller høyere bensinavgifter gjør det ikke lettere å få ladet elbilen eller fylt hydrogenbilen. Utbyggingen ligger langt etter salget av elbiler.

Her har virkelig Venstre muligheten til å skille seg fra de to andre miljøprofilerte partiene; SV og MDG. Velgere som er veldig opptatt av oljeforbud og høyere avgifter, har nok også en tendens til å dele venstresidens generelle reguleringsiver. Da havner mange av disse velgerne uansett ned på MDG og SV. Venstre ser ikke ut til å evne å tiltrekke seg mer liberale velgere.

Det vil selvsagt koste en del penger å bygge ut infrastrukturen for utslippsfri transport. Sammenlignet med hva det vil koste å stoppe alle oljeutbygginger, er dette likevel småpenger. Oljealderen vil neppe ta slutt om Norge skulle redusere oljeproduksjonen. Oljealderen tar slutt når bedre alternativer overtar. Derfor er det viktig å legge til rette for de nye utslippsfrie alternativene.

Jeg har tidligere skrevet om hvor destruktiv MDG sin politikk er. I Oslo, der MDG sitter i byrådet, kommer klimastrategien til å mislykkes. http://kjellmagnerystad.blogg.no/1496410939_mdg_delegger_velferden.html

Her har altså Venstre muligheten til å skille seg ut med en mer konstruktiv klimastrategi. I velgernes øyne er det lite som tyder på at Venstre lykkes med det. Dessverre!

12 kommentarer

Fredrik O. Solem

11.08.2017 kl.19:48

Destruktivt idiotparti som har utspillt sin rolle.

Gunnar

11.08.2017 kl.19:53

Ho er heilt Støre....

Ikke avgift på luksus

11.08.2017 kl.20:27

Men 0 % mva/avgifter på selv luksusekstrautstyr til luksus-Tesla det vil de fortsette med. Stemte Venstre før. Fullstendig uaktuelt å stemme dem med de som sitter på toppen nå.

Svein Magnus Andreassen

11.08.2017 kl.20:40

Berettigelsen av plasposeavgiften ble klart for flere etter obduksjon av en død HVAL🐋🐋

Dessverre, for Venstré dukket den døde hvalen opp litt senere enn budsjettvedtaket.

Plast fyller havet, fisk og hval og andre organismer dør i havet som følge av slendrian og slurv fra altfor mange brukere som misbruker havet, forurenser med plast og annet ikke nedbrytbart materiale😂

Venstres aktive miljøkamp bør få flere til å stemme på Trine &Co ved valget👍🇳🇴❗️

Steinar

11.08.2017 kl.21:09

Så du mener at Venstre fører en miljøkamp basert på en avgift på plastposer?

Eller mener du de gjør noe konstruktivt? I såfall hva da?

Judas Iscaroit

11.08.2017 kl.21:32

Enkel løsning.

Forsøpling av havet. Ansvaret ligger på de båter/skip som er på havet. Derfor bør det heller være et krav at alt avfall skal kastes på land. Med inndragelse av båt/skip hvis brudd skjer. Ikke bøter. At eier/rederiet må kjøpe tilbake båt/skip til ekte kjøpspris. Pluss at det er eier/rederiet som må lønne de som har mønstret på, selv under arrest. Hvis ikke eier/rederiet ikke vil betale så må landets eier/rederiet betale for gildet.

Mens ballastvann skal tappes på land, som er tilkoplet renseanlegg, for å forhindre uønsket fauna.

På lik linje så må opprettsanlegg opp på land og være tilknyttet et renseanlegg i nærheten. Men også så langt unna vann/hav at ved ulykker vil ikke fisken kunne rømme.

Vil tro at dette er en bedre løsning, å gå til problemet, ikke loppe folk for penger i håp om det hjelper miljøet.

Momse

11.08.2017 kl.22:27

Det er ikke våre plastposer som fyller opp havet. Vi sorterer. Plast burde sannsynligvis forbys så langt man kan, men det skjer neppe. Plasten blir vår undergang.

Det jeg reagerer på når det gjelder V og Krf, er deres bastante motvilje når det gjelder å være i regjering med Frp. Man bør respektere befolkningen, og en god del stemmer Frp. En ikke-så-god del stemmer knøttepartiene, men disse partiene skal da for svingende ikke sitte på sidelinjen og lage spetakkel hele tiden. Hold kjeft, eller gå i regjering.

Mumle

12.08.2017 kl.08:09

Det er mulig Venstre har oppnådd noe internt i regjeringen, men det er godt skjult. For folk flest, fremstår partiet, og Grande, som ekstremt avgiftskåte kjeftesmeller og kranglebøtter som har gjort alt som står i deres makt for å snakke ned Regjeringen. At Venstre havner på historiens skraphaug, har de helt og holdent seg selv å takke for.

Skvatt

14.08.2017 kl.10:40

Orsak, men orsaka ligg i at detta Vinstre ikkje er klåre nok på avgiftane dei ynskjer og ikkje køyrer fram alle dei naudsynte høge klimaavgiftane som hovudsak, slik SV og KDG hev visdomen til å gjere. Skal me taka detta Vinstre alvarlegt i klimasakja lyt dei marknadsføre desse beitre og seie høgt og klårt JAU! åt båe fleire og høgare avgiftar. Då kanskje kan dei taka attende alle dei røystene som KDG hev vunne frå dei?

Tommy Karlsen

14.08.2017 kl.18:08

Venstre kunne vært et parti jeg ville stemt på, jeg lar være. Årsaken, Grande. Den dagen hun går av som leder av partiet kan jeg vurdere og krysse av for Venstre i stemmelokalet. Inntil det skjer er partiet utelukket

Realisten

14.08.2017 kl.18:16

"Venstre er et liberalt parti"

Kan folk SLUTTE å gjenta den myten der?

Det holder ikke å ha et ord i formålsparagrafen sin, når praktisk politikk er så sosialdemokratisk, så Ap Light/SV Light/MDG Light som det går an å få. Venstre er et sosialdemokratisk parti. Du er ikke liberal bare fordi du vil at flest mulige ulike typer folk skal kunne bosette seg i Norge på andres skattepenger. Tvert om. Du er heller ikke liberal bare fordi du støtter alle mulige statsfinansierte tilbud til LHNVWQPT-folk, eller støtter at stadig nye bokstaver skal inn der, med statlige rettigheter.

Hvis du godtar at en restauranteier bestemmer at på hans restaurant skal bare pensjonister, eller bare SV'ere, eller bare Blitzere, eller bare hvite ha adgang, med henvisning til eiendomsretten (som er noe helt annet enn om tilsvarende regel skulle gjeldt på offentlig eide steder), da er du en sann liberaler. Men venstre-folk vil nok shoppe litt i den lista der, altså gode sosialdemokrater.

Realisten

14.08.2017 kl.21:30

Tommy Karlsen, hvem vi du skal være leder, da?

Leke-intellektuelle Rotevatn?

Raja som kalte en meningsmotstander for hore for en del år siden, da kameraene var av?

Eller liberale Guri Melby, som sørget for fortsatt vannscooter-forbud i Oslo? :D

Skriv en ny kommentar

hits