Taxfree: Tull og tøys i Aftenposten

Aftenposten-kommentator Frank Lynum langer ut mot taxfreeordningen. Han har gjort elendig journalistisk arbeid og har ikke giddet å undersøke fakta. 

Taxfree er populært! Staten håver inn store inntekter fra taxfreebutikkene på flyplassene.

Hvorfor så dyr alkohol i Norge?
Stadig vekk kan vi lese saker i avisene der kommentatorer, politikere og andre irriterer seg over den norske taxfreeordningen. Senest ut var Aftenpostens Frank Lynum som over to sider lørdag 29. juli brettet ut alle sine argumenter mot taxfreehandel på flyplassene: https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/1LpXq/Taxfreeordningen-er-meningslos--skrot-den.

Blant argumentene som spys ut finner vi bl.a. følgende:

  • Taxfree er usunt for folkehelsen
  • Staten går glipp av inntekter
  • Reisevirksomhet med fly blir subsidiert
  • Taxfree utfordrer Vinmonopolet

Her er det mye tull og tøys, og jeg skal nedenfor vise hvorfor. Men først og fremst er debatten om taxfreeordningen symptom på noe annet: Tjener norsk alkoholpolitikk noen hensikt? Det er dette spørsmålet som burde stilles. Det er høye avgifter og begrenset tilgjengelighet pga. Vinmonopolet som er årsaken til at folk flokker til taxfree.

I tillegg er det et spørsmål om det er økt omsetning på Vinmonopolet som er alternativet til taxfreehandel. Alternativet kan like gjerne være økt smugling og organisert kriminalitet. I så fall snakker vi om virksomhet som er vesentlig mer samfunnsskadelig enn at folk kjøper noen vinflasker på taxfree.

Det er tullete at folk må ut å reise for å få kjøpt alkohol til en fornuftig pris!

Elefanten i rommet: Norsk alkoholpolitikk fungerer ikke
Ofte når taxfreeordningen diskuteres, så er det argumentet om helse som kommer først. Det er bygget opp en myte om at Norges strenge alkoholpolitikk er så vellykket. Det er den ikke!

Sammenligner vi tall for alkoholavhengighet og alkoholmisbruk i Norge med andre europeiske land er det åpenbart at Norges strenge alkoholpolitikk ikke virker. I følge tall fra Verdens Helseorganisasjon, WHO, er hyppigheten av alkoholavhengighet i Norge mer enn 20% høyere enn det europeiske gjennomsnittet. Sammenligner vi med vårt naboland Danmark, så ligger Norge hele 60% høyere. Danmark har en liberal alkoholpolitikk på linje med det som er vanlig i de fleste europeiske land.

% av befolkning 15+

Norge

Danmark

Europa

Alkoholavhengighet

4,9

2,9

4,0

Problematisk alkoholbruk

8,1

5,5

7,5

Kilde: WHO Global Alcohol Report 2014

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msb_gsr_2014_2.pdf?ua=1&ua=1

Lynum i Aftenposten kritiserer Bent Høie for å ha lagt en rapport som visstnok skal vise at taxfree truer folkehelsen i skuffen. Men hvilken tillit skal vi egentlig ha til den type rapporter? Tallene fra WHO vist over forteller altså en annen virkelighet. De forteller at Norges strenge alkoholpolitikk overhodet ikke fungerer. Er det sant at enhver liberalisering av alkoholpolitikken vil true folkehelsen?

Hvorfor tar ikke Aftenpostens kommentator tak i fakta fra Verdens Helseorganisasjon og stiller noen kritiske spørsmål til den «forskningen» som skal underbygge Norges strenge alkoholpolitikk?

Går staten glipp av inntekter?
Frank Lynum gjør ikke det minste forsøk på å underbygge dette argumentet. For det første er dette et spørsmål om i hvilken grad kjøp av taxfreekvoten eventuelt går på bekostning av omsetning på Vinmonopolet. Er det realistisk at de som handler på taxfree ville kjøpt det samme på Vinmonopolet? Hvis så, så slår det bena under argumentet om at taxfree er skadelig for folkehelsen. For alkohol kjøpt på Vinmonopolet er vel like skadelig som den kjøpt på taxfree? Eller?

Verre er det dersom alternativet til taxfreehandel er mer illegal omsetning av alkohol. Fra illegal omsetning blir det ingen inntekter til staten i det hele tatt. I tillegg er det ingen kvalitetskontroll på illegale varer. De kan inneholde hva som helst, f.eks. metanol. Det kan være dødelig.

Endelig så må vi huske på at taxfreesalget på flyplassene gir store inntekter til staten. Disse inntektene tas ut ved at statlige Avinor håver inn gigantiske beløp i husleie for butikklokalene. Her snakker vi om flere milliarder kroner i året.

Det mest nærliggende til taxfreehandel når man lander på Gardermoen er at folk kjøper kvoten på utenlandske flyplasser og tar den med på flyet. Da blir det null inntekter til staten. Slik var det før 2005, og dette er årsaken til at taxfree ved ankomst i sin tid ble etablert. Veldig fornuftig egentlig.

Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen har som følge av sviktende inntekter de siste årene måttet foreta store kutt i den redaksjonelle staben. Hvordan har det påvirket kvaliteten på kommentarstoffet?

Ser vi disse effektene i sammenheng, er det svært tvilsomt om staten taper noen inntekter pga. taxfreesalget på flyplassene. Det er stor mulighet for at statens inntekter fra taxfreesalget er større en det staten eventuelt «går glipp av» i form av alkoholavgifter. Men dette blir kanskje for vanskelig for Aftenpostens kommentator?

Blir reisevirksomhet med fly subsidiert?
Ser vi på tallene her, så er det altså slik at Gardermoen går med store overskudd, mens det går i underskudd på de minste flyplassene. Dette har ikke så mye med taxfreehandel å gjøre, men mest med trafikkgrunnlag. Store deler av inntektene fra taxfreehandel på Gardermoen brukes til å finansiere flyplassene i distrikts-Norge.

Når det gjelder inntektene Avinor har på Gardermoen og de andre større flyplassene, så skyldes heller ikke disse bare avgiftsfri alkohol. Store deler av arealene leies ut til spisesteder, ulike typer butikker mm. Slikt vil det være behov for på en flyplass uansett, og det vil være en viktig del av særlig større flyplassers økonomi.

I den grad taxfreehandel bidrar til å subsidiere reisevirksomhet, så er det distrikts-Norge som blir subsidiert. Dersom taxfreehandel hadde blitt fjernet og hver flyplass måtte sørge for sine egne inntekter, ville det neppe blitt så store prisendringer på å fly til utlandet og mellom de største byene i Norge. Å fly til mindre flyplasser i distriktene, ville derimot bli klart dyrere.

Uansett er det stor politisk vilje til å holde liv i småflyplassene. Hadde ikke Avinor drevet med slik kryssubsidiering ved å skyfle inntekter fra Gardermoen over på småflyplassene, ville dette blitt finansiert på annet vis. Over statsbudsjettet. Faktisk så gir staten allerede betydelige beløp i direkte subsidier til flyselskaper for å opprettholde rutetilbud i distriktene. I tillegg til Avinors kryssubsidiering ble det i statsbudsjettet for 2017 bevilget hele 815 millioner kroner til kjøp av flyreiser i distriktene:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/effektiv-og-fremtidsrettet-luftfart/id2514863/

Vinmonopolets legitimitet
En fjerde bekymring hos Aftenposten-kommentator Frank Lynum er at taxfreehandelen utfordrer Vinmonopolet. Men da må man spørre: Hva er egentlig hensikten med vinmonopol? Er det folkehelsen?

I så fall er det tallene fra WHO som virkelig undergraver vinmonopolordningens legitimitet. Det faktum at alkoholavhengighet og alkoholmisbruk er mer utbredt i Norge enn i Europa, for ikke å snakke om vårt naboland Danmark, er helt ødeleggende for Vinmonopolets legitimitet. Tallene tyder faktisk på at sammenhengen er motsatt. At Norges strenge alkoholpolitikk virker mot sin hensikt.

Det er interessant å lese hva Vinmonopolet selv uttaler om egen legitimitet. På side 18 i årsrapporten for 2016 kan vi lese: «All vår kommunikasjon er rettet mot Vinmonopolets visjon om å gjøre oss fortjent til folks støtte. Vi ønsker å styrke folks oppfatning av Vinmonopolet som en konkurransedyktig og ansvarlig faghandel.» Kommunikasjonen skal altså poleres for å opprettholde legitimitet. Hverken mer eller mindre!

Dersom Vinmonopolets ledelse virkelig er opptatt av legitimitet, burde de heller interessere seg for hvordan monopolet gir dyr vin for vanlige folk mens det deles ut milde gaver til vininvestorer. Dette har jeg tidligere omhandlet i en gjesteblogg i Nettavisen: http://gjest.blogg.no/1486231631_staten_sponser_de_rikeste_med_billig_vin___vinmonopolet_m_avvikles.html

Ja virkelig! Er det der Vinmonopolets legitimitet ligger? Å fremskaffe luksusviner på billigsalg til elitene.

Hvorfor lukker man øynene?
Det verste er at hverken journalister, forskere eller politikere ønsker å snakke om at norsk alkoholpolitikk ikke fungerer. I stedet later alle som at Norges strenge alkoholpolitikk er vellykket. Hver eneste gang noen antyder liberaliserende endringer i alkoholpolitikken, slipper en eller annen forsker, samt avholdsaktivister, løs i pressen med påstander om at liberalisering skal være så ødeleggende. Ingen kritiske spørsmål stilles!

Den etablerte pressen sliter med lav tillit over hele den vestlige verden. Det er det mange grunner til. Frank Lynums journalistikk er en av disse grunnene. Det er fristende å kalle det for fake news!

15 kommentarer

Tore Andersen

04.08.2017 kl.11:22

Her var det mye rart. Jeg synes Taxfree er noe tull. Hvorfor skal man få avgiftsfri alkohol fordi man er på reise? Alle argumentene om at det holder liv i flyplasser er tøv. Da kunne vi ha brukt samme argument i bomringene. La folk kjøpe sprit i stedet for å betale bomavgift og la pengene gå til veibygging. Jeg er enig i at norsk alkoholpolitikk antagelig ikke er spesielt vellykket. Da får man angripe det og ikke forsvare en totalt ulogisk ordning. Sett ned norske alkoholpriser til europeisk nivå og opphev monopolet. La nordmenn få lov å ta ansvar for sine egne liv slik man får lov til i utlandet.

Anders

04.08.2017 kl.11:35

Tore Andersen, leste du innlegget? Tax Free ved ankomst kom til Norge fordi folk tok med seg alkohol hjem fra utlandet. Ved å fjerne Tax Free vil det flyte like mye alkohol ut av Gardermoen, men ingen penger vil gå til Norge.

Kurt Karstensen

04.08.2017 kl.11:46

Hvis man ønsker billig vin bør man kjøpe den hos lokale kjøpemenn i utlandet. Det er mye billigere enn taxfree. Grunn til at jeg likevel kjøper på taxfree er at å kjøpe full kvote hos lokale kjøpemenn er mer komplisert pga at man må ha inn-sjekket bagasje og det er vekt begrensninger på dette. Forsvinner taxfree vil dette alternativet bli mer interessant.

.

04.08.2017 kl.11:48

Snakk om cherrypicking...

"I følge tall fra Verdens Helseorganisasjon, WHO, er hyppigheten av alkoholavhengighet i Norge mer enn 20% høyere enn det europeiske gjennomsnittet. Sammenligner vi med vårt naboland Danmark, så ligger Norge hele 60% høyere. Danmark har en liberal alkoholpolitikk på linje med det som er vanlig i de fleste europeiske land."

Det er bra du legg ved ei lenke til rapporten så folk kan sjå at realitetane er det stikk motsette av det du prøver å framstille. Sjå i rapporten og samanlikn Norge og Danmark. Både når det gjeld forbruk og alkoholrelaterte skader/død ligg Danmark skyhøgt over Norge.

Tore Andersen

04.08.2017 kl.12:11

Anders: Hvis vi avvikler taxfree-butikkene må vi selvfølgelig også avvikle taxfree-kvotene. Man må tenke litt prinsipielt.

Anders T. Windsor

04.08.2017 kl.12:11

Du etterspør kritiske spørsmål til tallene om helse og alkoholrestriksjoner. Fornuftig. Men din egen framstilling er også ganske ensidig og ukritisk, det er langt ifra så klart som du later som at det ikke er positivt for folkehelsa med dårligere tilgjengelighet på alkohol.

Lars

04.08.2017 kl.12:21

Hvis man skal korrigere noen slik du gjør her burde du vel strengt tatt ha orden i sysakene selv først? Vi kan starte med at det ikke er tax free. Vi betaler merverdiavgift, og det er en skatt. Altså er det ikke "tax free" eller "skattefri", som det ville blitt på norsk. Det vi derimot *har* er "duty free", altså at vi slipper å betale avgifter på alkohol, sukker, tobakk osv.

Mumle

04.08.2017 kl.12:27

Spør man pent, forteller sikkert det svenske Systembolaget hva nordmenn på dagstur til Sverige omsetter for. Gardemoens taxfree blir bare småtteri

Zain

04.08.2017 kl.13:16

Aftenkampen er en mørkerød kopi av Aftenposten

Jon Harald

04.08.2017 kl.14:07

Hele ordningen bør avvikles. Fordi man er ute å reiser så skal man ha rett til sprit, øl, vin på billigsalg? Ulogisk. Vi som er så rike får tak i alle disse varene overalt. Dette er ikke varer som man må ha, kjøper bare for kos og fråtsing. Bare å slutte med hele greia

Stein Pettersen

04.08.2017 kl.16:06

Taxfree? Når så mange bor langs et annet lands grense er lite av dem så veldig interessert i taxfree annet enn når de tilfeldigvis reiser utenlands. Ellers er det mer enn nok av dem som tømmer hyllene i alkoholutsalg i Sverige og Finland hvor priser er mye lavere enn i Norge, og det er der pengen virkelig legges ned. Ikke på taxfree. Klart taxfree er et lokkemiddel på en del småreiser med skip mellom land, men ellers? Blir som diskusjonen om søndagsåpne butikker. Helt unødvendig mente store deler av folket. De hadde jo naboland som alltid var åpne.... Senk norske priser og la folket heller legge pengen ned i Norge i stedet for å gi dette til utlandet.

Steinar

04.08.2017 kl.17:10

Selvfølgelig må taxfree avvikles og avgiftene forhøyes.

Mafia og kriminelle organisasjoner må få endra bedre marginer på det de smugler inn i landet.

Ullah bar Barielam

05.08.2017 kl.12:01

Norge har til og med flere alkiser enn Polen...hvor jeg bor...og ja, flere enn Danmark også.

Ullah bar Barielam

05.08.2017 kl.12:03

``Snakk om cherrypicking...

"I følge tall fra Verdens Helseorganisasjon, WHO, er hyppigheten av alkoholavhengighet i Norge mer enn 20% høyere enn det europeiske gjennomsnittet. Sammenligner vi med vårt naboland Danmark, så ligger Norge hele 60% høyere. Danmark har en liberal alkoholpolitikk på linje med det som er vanlig i de fleste europeiske land."

Det er bra du legg ved ei lenke til rapporten så folk kan sjå at realitetane er det stikk motsette av det du prøver å framstille. Sjå i rapporten og samanlikn Norge og Danmark. Både når det gjeld forbruk og alkoholrelaterte skader/død ligg Danmark skyhøgt over Norge.``

HÆ?

Kan du overhodet lese?

KjetilT

05.08.2017 kl.18:12

Hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmm! Eg kan inkje ta detta alvorlegt, av di denna utlandske forskninga som visar at me inkje kjem noko betre ut enn til dømes danskane fell på si eigen usemje, det e sikkert ôg, det. Det e istaden norske forskarar me må lita på, særlegt dei frå Sirus og Actis, av di dei har den rette bakgrunnen frå totalfråhaldsrørsla. Og den rusdrykken som e selt på vinmonopolet e inkje lika farlegt som den som e kjøpt i utlandet eller på denna taksfrien, av di han e ilagt mykje høgare avgiftar og med strenge salsrestriksjonar ôg. Elles e eg samd berre i den som nevnde at den rapporten det e vist te inkje vise at skadene e større i Norge enn i Danmark men det motsette. Halleluja! Pris Herren for det (humre).

Skriv en ny kommentar

hits