Støre, rot og røre

Hva kan vi vente oss dersom Jonas Gahr Støre blir statsminister til høsten? Et blikk på landets tre største byer gir en pekepinn. Bildet ser ikke bare pent ut. Det er mye rødgrønt rot og røre!

Jonas Gahr Støre
Hva kan vi vente oss dersom Jonas Gahr Støre skal danne regjering til høsten?

Ideologiske kjepphester og eiendomsskatt i Oslo
I hovedstaden har det vært rødgrønt styre siden 2015 der Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne sitter i byrådet med støtte fra Rødt. Byrådet ledet av Ap's tidligere partisekretær Raymond Johansen gikk offensivt ut og kalte seg byregjering. Her skulle byen virkelig regjeres, selv om byregjering er i strid med kommuneloven. Selv etter at det ble klart at kommunalministeren ville sette foten ned, ønsket Raymond Johansen kalle byrådet for byregjering. Det pompøse byregjeringstullet endte som et pinlig personlig prestisjenederlag for Raymond.

Ville så gjerne være byregjeringssjef! Oslos byrådsleder Raymond Johansen gikk på et stygt personlig prestisjenederlag


Politikken bærer preg av støtten fra ytre venstre. Rødt har som støtteparti fått presset gjennom at det ikke lenger skal gis støtte til nye private barnehager, selv om folk jevnt over er mer fornøyd med private barnehager enn kommunale. Ideologi er altså viktigere enn folks ønsker.

Ap hadde gått til valg på innføring av eiendomsskatt. Arbeiderpartiet kan løpe fra mange valgløfter, men ikke løfter om skatteøkninger. De kommer alltid. Så her ble det levert. Skatten er utformet for å ramme borgerlige velgere på vestkanten av byen. Boligeiere som mente skatten var urettferdig utformet har trukket byrådet for retten, men har ikke nådd frem med det så langt.

De største ideologiske kjepphestene har kommet på miljøområdet. Det har MDG sørget for. MDG presser på for å fjerne alle biler fra sentrum, fjerne parkeringsplasser og øke bompengene. I følge partiprogrammet ønsker MDG elektriske biler velkommen, men slik er det ikke i praksis. Alle biler skal vekk ifølge bilhaterne i MDG. Miljøpartiet har også kjempet hardt for å hindre bygging av ny E18 vest for Oslo, men her ser det ut som de grønne går på et sviende nederlag.

Oslo har som målsetning å halvere klimagassutslippene i løpet av de neste tre årene. Det kommer ikke til å skje med mindre store deler av bilbruken blir utslippsfri. Men der skjer det altså lite. Mange elbileiere i Oslo opplever at det er vanskelig å få ladet bilene sine og noen kjøper seg heller dieselbil igjen.

Byrådets tåpeligste symbolske tiltak er sponsing av klumpete elvaresykler. Skal virkelig det erstatte behovet for bil?

MDG, som har miljøbyråden, lykkes ikke i å gjøre bilbruken mer miljøvennlig. I stedet satses det på symbolske tiltak om ikke kommer til å få noen betydning. Det latterligste tiltaket er sponsing av såkalte elvaresykler, noen klumpete elektriske sykler med en stor kasse foran. Tror MDG virkelig at noe slikt kan erstatte folks behov for bil? Men slik blir vel politikken når man sitter på Grünerløkka og drikker seg høy på økologisk caffe latte.

Monsterbompenger og bybane i Bergen
I Bergen har Arbeiderpartiet sittet i byrådet sammen med KrF og Venstre siden 2015. I forkant av siste kommunevalg var det rabalder rundt korrupsjonsanklager mot tidligere ordfører Trude Drevland og videre utbygging av bybanen som preget Bergenspolitikken. Kraftig økning i bompenger med rushtidsavgift og svært høye satser på dager med stor forurensing, har også vært et stort stridstema.

Harald Schjelderup løp glatt fra valgløfter for å innta byrådslederstolen i Bergen


Rushtidsavgift ble innført allerede før valget i 2015 med en sats på 45 kroner for små kjøretøyer og 90 kroner for tyngre kjøretøyer. I 2016 vedtok det nye byrådet å innføre femdobling av bompengene på dager med stor forurensning. Fra barnefamilier og andre som er avhengige å kjøre bil i rushtiden for å få hverdagen til å henge sammen, forsyner byrådet seg altså grådig av lommeboken. Blir det mange dager med dårlig byluft, vil monsterbompenger på hele 225 kroner gjøre dette enda mye dyrere. Skulle man betalt slike bompenger hver arbeidsdag, ville det utgjort hele 50 000 kroner for et år. Det ville drept økonomien til gjennomsnittsbergenseren.

Utbygging av bybanen har altså skapt mye strid. Mest betent har prosessen vært rundt valg av trase fra sentrum mot Sandviken. Alternativene har vært å legge banen over Bryggen eller i tunnel. Arbeiderpartiet gikk i 2015 til valg på at banen skulle legges i tunnel, men løp fra løftet like etterpå, slik at Ap's Harald Schjelderup fikk innta byrådslederstolen. Dermed ble det vedtatt at bybanen i fremtiden skal dundre over Bryggen rett foran Bergens mest kjente historiske bygninger.

Bybanen i Bergen skaper kollisjoner både i politikken og trafikken. Her har en bil fått hard medfart etter et ublidt møte med bybanen.

Prestisjeprosjektet bybanen er en litt merkelig skapning. Forkjemperne vil ikke kalle den en trikk, men effektiviteten ligger langt unna T-banen i Oslo som har metrostandard. Banen går stort sett i egen trase, men ikke inne i sentrum der det har vært mange kollisjoner mellom bybanetog og biler. Nylig åpnet forlengelse ut til Bergen Lufthavn, Flesland. Reisen fra sentrum til flyplassen tar 44 minutter, slik at det tidsmessig er ingenting å hente sammenlignet med å ta flybussen.

Kommunal gjeldsfest og samrøre i Trondheim
I Trondheim har Arbeiderpartiet styrt lenge. Rita Ottervik har vært partiets ordfører helt siden 2003. Ap styrer med støtte fra SV, MDG, Sp og KrF. Med alle disse støttespillerne, er det klart at Rita Ottervik har måttet oppfylle mange ønsker for å få bli sittende i ordførerstolen. Det har kostet.

Rita Ottervik har tømt kommunekassen og slitt ut ordførerstolen som Trondheims lengstsittende ordfører

Gjeldsoppbyggingen i Trondheim har vært større enn i noen av de andre store byene, og det er svært tvilsomt om denne lånefinansierte kommunale forbruksfesten kan fortsette særlig lenger. Kommuneøkonomien i byen er svak til tross for at kommunen krever inn eiendomsskatt på hele 5,75 promille. Under Otterviks styre har den kommunale gjelden økt fra 10 000 kroner pr. innbygger til rundt 70 000 kroner nå, altså en sjudobling.

Rita Ottervik har vært villig til å grave svært dypt i kommunekassen og innbyggernes lommebøker for å få slite ut ordførerstolen som Trondheims lengstsittende ordfører. Ingenting er lettere enn å betale for egen makt med andres penger.

Trondheim har lenge vært fremholdt som Arbeiderpartiets utstillingsvindu i kommune-Norge. Det hele er altså bygd på lånte penger. Etter den søte kløe kommer gjerne den sure svie. Slik ender det nok også for Trondheims kommuneøkonomi.

Den senere tid har Ap-styret kommet i hardt vær som følge av et omstridt eiendomsprosjekt med Ap's bystyrerepresentant Rune Olsø i sentrum for begivenhetene. Rune Olsø har, mens han er bystyrerepresentant, utført konsulentarbeid for millionbeløp for en utbygger som forsøker å få tomten unna varig vern og dermed få bygge. Saken etterforskes av Økokrim. Oppsummering av saken kan leses her: http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2017/03/17/Dette-er-Kystad-saken-i-korte-trekk-og-sakens-konsekvenser-14463144.ece?

Rune Olsø, en av kompisene til Ap-nestleder Trond Giske, er i hardt vær for sin rolle i et eiendomsprosjekt i Trondheim


Dette er ikke første gang det rettes kritisk søkelys mot Rune Olsø. I 2012 ble han kjent som kompisen til Arbeiderpartiets maktglade nestleder og den gang næringsminister Trond Giske. Etter at media satte søkelys på forholdet, gikk Olsø av som leder for det den gang helstatlige eiendomsselskapet Entra. Det ble satt store spørsmålstegn ved hvilken rolle ansvarlig statsråd Giske hadde hatt i forbindelse med Olsøs ansettelse i direktørstillingen. http://www.dagsavisen.no/innenriks/olso-gar-av-som-entra-direktor-1.476657

Det blir spennende!
Det som skjer i landets tre største byer gir en pekepinn på hva som kan skje på riksplan dersom det blir regjeringsskifte etter valget i september. I alle de tre byene har det rødgrønne styret medført en god del rot og røre. De rødgrønne liker å bruke penger og grave dypt i velgernes lommebøker.

Det er høyst uklart hvilke partier Jonas Gahr Støre trenger støtte fra for eventuelt å stable en regjering på beina etter valget. Dess flere støttespillere, dess flere ønsker må oppfylles, dess dyrere blir det. Og vi kan vente mye rot og røre, for ikke å si samrøre, med på kjøpet.

35 kommentarer

Thomas

30.06.2017 kl.14:50

Da blir det RødGrønn Grøt. Landet blir deretter

Ola N

30.06.2017 kl.14:58

Nå kommer Støre & Co med lovnad om å se på pensjonistene mht nedverdigende underregulering av pensjoner. Hvorfor kommer dette på banen nå i et valgår? Hvorfor kom han ikke med det i 2016? Vinner de valget så blir det vel mye bortforklaringer.

Tor

30.06.2017 kl.15:06

Du glemte at de også gikk til valg på å ikke øke eiendomsskatten i Bergen. Første de gjorde.

De setter penger på bok som skulle vært brukt på bevilgede investeringer også. Eldreomsorgen har også blitt verre....selv med løfte om det motsatte.

Men når det kommer til bybanen. Vel. Det var enten økning i pris eller flere bomstasjoner. Byrådet gikk for begge deler. Budsjettet til bybaneutbygginen har de også blåst siden de regnet feil.....dette er da også før de har startet.

Stein

30.06.2017 kl.15:08

Litt eiendomsskatt er ikke nødvendigvis så mye å hyle over.

Det som er verre, er at på tross av økte skatteinntekter blir tilbudene dårligere.

Det er dette som velgerne må spørre seg selv om:

"Ønsker jeg høyere skatter når det i praksis viser at tjenstene ikke blir bedre, ja faktisk kanskje dårligere"?...

Som det påpekes blir det selv ikke så mye bedre miljø engang, bare en masse tullete symbolvedtak som ikke bidrar til annet enn å gjøre livet surt for vanlige folk, og de som faktisk prøver å jobbe.

Det er allerede merkelig mange som "er syke" når toget ikke går eller det av andre grunner er litt vanskelig å komme seg på jobb.

Jeg regner med at slikt fravær vil øke når de fleste vil spare store penger i reisekostnader på heller å holde seg hjemme. Jeg må ærlig innrømme at det vil friste å ta en sykedag nå og da hvis bompengene blir så høye som det foreslås.

John

30.06.2017 kl.15:09

Snart valg !

30.06.2017 kl.15:17

Har wkribenten vondt noe sted?

Bjørn

30.06.2017 kl.15:17

For å være erlig tror jeg ikke det betyr så mye hvem som styrer at støre eller solberg , disse to lever opp til å være politiske korrekte og er begge ihuga globalister.

Site var at en høyrerepsentant i europarådet forklarte på vegne av norge at vi måtte ta det som en berikelse og at innvandring var ønsklig i norge - i stor stil,dette var tvingende nødvendig , sa hun.

Dette er på linje med hva de norske nasistene gjorde før krigen , de ønsket tyskerene velkommen og hyllet hitler.

Nå er det bare FRP som går imot dette vanviddet , men jeg tror at det norske folket ikke merker om de er kåte eller dritatrengte , så FRP kommer vel ikke så mye over sperregrensen.

Ho Chi Minh

30.06.2017 kl.15:19

Da jeg var på ferie i Vietnam eksisterte det ikke en eneste bompengestasjon. Allikevel var vietnamesiske veier hundre ganger overlegent norsk asfalt. Vietnam har 0 bompengestasjon, 0 veiavgift, 0 årsavgift. Vietnam har 100% bedre asfalt enn Norge. 20 millioner biler og 30 millioner mopeder og 35 millioner motorsykler. Jeg forstår ikke hvordan Norge kan være mer kommunist enn Vietnam. I Vietnam har de ingen formueskatt, bompenger, veiavgift eller årsavgift. Send hun der Marie Lan Berg Nguyen til en studietur i Vietnam.

Jeg garantere at når dere reiser til Vietnam. Så vil dere aldri betale bompenger. For slike bompenger stasjoner finnes ikke i Vietnam. Jeg har vært på ferie i Vietnam flere ganger. Aldri sett en eneste bompengestasjon.

https://www.youtube.com/watch?v=gKLWZjBu2iQ

per gyynt

30.06.2017 kl.16:08

Kommer sikkert til å komme mange gode nye ideer satt ut i livet dersom sosialistene kommer til makten igjen.

Fastlegeordningen har jo vært en så stor succes at her kan det bygges videre. Hva med fastfrisørordningen? Eller fast-kjørerute-til-jobb-ordningen? Fastdagligvarebutikkordningen?

Bare fantasien setter grenser.

Erik

30.06.2017 kl.16:22

Fyttirakkern, dette er krise for landet...

Valget nå handeler om retning og ideologi...

Skal vi kaste på båten alle gode prosesser som skaper nye og robuste arbeidsplasser for et magert ideologisk argument...?

Blomster-Ole

30.06.2017 kl.16:23

Flott at det kommer frem hvor fantastisk det går i hovedstaden hvor MDG sitter med siste ord i alle saker. Og de fantastiske elvaresyklene kommer til å bli årets snakkis og blir helt sikkert årets ord også, skal vi nok se. Jeg tror disse kommer til å bli en fullgod erstatning for forurensende varebiler, hvem trenger noe slikt nå? Flott å lese om den store suksessen i Bergen og Trondheim også, det beviser at rødgrønt med MDG som sentrum er det beste styringsalternativet både lokalt og nasjonalt. Forresten en strålende idé å sende Lan på studietur til Vietnam som noen gjorde, der tror jeg hun vil få mange gode idéer til hvordan en skal kunne frakte mest mulig av alt på en enkelt sykkel. Det kan gi en kreativ boost for hva som er mulig i Oslotrafikken fremover. Strålende innspill!

Skvatt

30.06.2017 kl.16:31

Jau, me lyt verkeleg vona at me feng ei Arbeiarpartileia regjering i haust, men det som lyt vêre heilt klårt er at høgmoralske Støre sjølvsagden vil stø seg aller mest åt KrF, og at dei og Senterpartiet lyt vêre dei mest naturlege samarbeidspartia. Senterpartiet for å taka seg av jordbruks-, distrikts-, handels- og rovdyrpolitikken. KrF for å taka seg av livssyns-, skule-, asyl- og helsepolitikken. Då kan me vonaleg ha ei ljos framtid med båe subsidieauke, importvern, vargutrydding, blasfemiparagraf, ope grenser, full reservasjonsrett og all sånn forhufseleg utviklingslêre ut or skuleverkjet. Eg er viss på at høgmoralske Støre stør alle desse gode tiltaka, eg, sann. Jau!

Røy

30.06.2017 kl.16:38

Ja, eg vona no at ei raudgrøn regjering ska vær mest mogeleg raud, eg, vettu, og kan'kje sjå for meg nåke aent enn at han må vær samen med SV og Raudt. Og eg tek gjerna vassmelona MDG med ôg. Helst synst eg Moxnes og Raudt må setja strenge krav om ke for slags politikk så regjeringa må føra, helst itte modell frå Castro sitt fantastiske Cuba og Chavez/Maduro sitt glimrandes Venezuela. Mykje god inspirasjon kan dei få frå kossen Den Store Leiaren har forma folkedemokratiet i DPRK ôg, vettu. Viss det e dei så utgjer inspirasjonen kan me barra begynna å gle oss, og det gjeld dokke ôg.

Henrik Trøen

30.06.2017 kl.16:55

Til Ho Chi Minh. Har selv sykla i Vietnam og kan underskrive det du sier om veiene. Men det er en ting du glemmer. Politikerne i Norge skal styre verden. Vi blander oss borti alt. Miljø, fred, tilogmed presidentvalget i USA bruker vi penger og energi på. Nesten alle drømmer om arbeide i, for ikke å si styre, store internasjonale organisasjoner.

Tom Nilsen

30.06.2017 kl.17:42

Til Henrik Trøen.

Det som er fantastisk med Vietnam. Er at det spiller ingen rolle hvor mange kilometer bilen har kjørt. Jeg har bodd i Vietnam i 10 år og har en bil som har kjørt 490 000 km. I tillegg er det utrolig billig bilreparasjon. I Norge så må du bytte ut bildeler når bilen skal repareres. Hvis for eksempel din bilbremse blir ødelagt så blir de skiftet ut i Norge. I Vietnam så blir ikke din bilbremse aldri skiftet ut ved ødeleggelse, men den blir reparert. I Vietnam bytter de aldri bildeler, men de reparere bildeler. Til å være et kommunist nasjon så har vietnameserne mer frihet enn Norge. Du er ikke pliktig til å kjøpe bilforsikring. I Norge blir du avskiltet hvis du ikke kjøper bilforsikring innen 3 uker.

Den eneste friheten vietnameserne har begrenset er ytringsfrihet til å snakke negativ om kommunismen. Ellers så mener jeg faktisk at ved alle andre områder. Så har Vietnam mer frihet enn Norge. Det beste ved Vietnam er at det ikke finnes noe formueskatt. Har 1,2 millioner kroner i Vietnam og betaler ingen formueskatt. Det er helt fantastisk nasjon. Det er også lett å drive foretninger i Vietnam. Arbeidsgiveravgift finnes ikke i Vietnam.

Folk sier Vietnam er kommunistisk, men Vietnameserne har mer frihet enn Norge. Det er Norge som er mer kommunistisk enn Vietnam. Så er jeg helt enig med Ho Chi Minh. Marie Lan Berg Nguyen har mye å lære av Vietnamesisk kultur. For Vietnam har ingen formueskatt, arbeidsgiveravgift, bompenger eller pliktig bilforsikring. Dessuten spiller det ingen rolle hvor langt bilen din har kjørt.

Kritisk

30.06.2017 kl.17:45

Det blir Røre med Støre.

Det eneste valgløfte AP kommer til å holde er økt skatt og flere forbud. Det finnes ikke en eneste arbeider igjen i det såkalte Arbeiderpartiet. Kun broilere og opportunister som skal tjene seg rike eller få gode jobber. Og AP har plassert sine venner og venninner i media og NRK som fører propaganda før valget. Belønningen er økt pressestøtte.

AP bygger ikke Norge - de skal redde verden og vi betaler.

Tom Nilsen

30.06.2017 kl.17:47

Jeg mistet også automatisk mitt norske passport. Så jeg er ikke lenger norsk, men er nå Vietnamesisk statsborger. Norge har en veldig rar lovverk. Bor du for lenge i utlandet så mister du statsborgeskapet. Det er rett og slett galskap. Heldigvis takket være internett er det fortsatt mulig å lese norske nyheter og utenlandske.

Ketil

30.06.2017 kl.18:06

"Sosialisme er egoisme satt i system".

Det som er mest motstridende i den sosialistiske tankegangen er at de gjør sitt beste for å hindre oss i skape verdier, med den konskekvens at da blir det mindre penger å rappe fra oss.

Ikke engang dette skjønner de..... God save us all!

"Kritisk" hadde forøvrig en strålende karakteristikk lenger opp, kan ikke si meg mer enig.

"AP bygger ikke Norge - de skal redde verden og vi betaler".

Asle Jørgensen

30.06.2017 kl.20:09

FAKE NEWS.😁😁😁😁😁😁

Finn Oddvar Stensrud

30.06.2017 kl.21:14

"Støre, rot og røre".

Burde ikke Rystad...være mer tyst, da?

En "Ketil" skriver: "Det som er mest motstridende i den sosialistiske tankegangen er at de gjør sitt beste for å hindre oss i skape verdier, med den konskekvens at da blir det mindre penger å rappe fra oss."

For det første; hva mener "Ketil" med sosialistisk? Er det gammelkommunistene i NKP du tenker på? Er det maoistene i "Tjen Folket"? Eller er det oss sosialdemokrater i Arbeiderpartiet?

På "venstresiden" er det faktisk like store politiske forskjeller...som på høyresiden...så det blir noe enkelt å "snakke" om "sosialister"...(men "nettdebattantene" er jo ikke kjent for å gå særlig i dybden...så forenklingen overasker ikke).

Tenk på avstanden mellom Høyre og Demokratene, mellom Venstre og FRP, mellom KrF og Liberalistene.

Jeg ville aldri snakket om de "borgerlige" - uten å skille de fra hverandre:

Det er jo faktisk langt større forskjell mellom Liberalistene og Høyre...enn det er mellom Høyre og "sosialistiske" Arbeiderpartiet. Ja liberalistene kaller jo også både Høyre og FRP for sosialdemokrater og sosialister.

For det andre; som "sosialist" og industriarbeider i over fire tiår...har jeg ikke "rappet" penger fra noen:

De ansatte skaper verdier for bedriften - og betaler skatt; ikke bare sin lønnsskatt, men også bedriftsskatten legger de ansatte grunnlag for ved sin verdiskapning. Og aksjeeierne kunne heller ikke betalt skatt uten deres arbeid.

Bare for å belyse det hele: Kvelden før nyttårsaften 1993 - fikk jeg problemer med en produksjonsmaskin. Det var krise, for noen produkter skulle være ferdig på nyåret. Natterstid ringte jeg så til maskinprodusenten i USA...for å spørre om hjelp.

Det gikk bra for "sosialisten" som rapper penger fra "oss"...han fikk det hele i gang; kundene fikk produktene sine på nyåret.(Tidligere Elektrisk Bureau).

Jo vi bygger Norge...jeg så forresten ikke en eneste aksjeeier der, den kvelden...og adm.dir var...på ferie.

Og "Kristisk" skriver: "Det finnes ikke en eneste arbeider igjen i det såkalte Arbeiderpartiet."

Neivel; en undersøkelse viste at 67 prosent av Fellesforbundets medlemmer stemmer "rødgrønt"...og Fellesforbundet er fagforbundet hvor industiarbeiderne er organisert.

Det er i det tidligere arbeiderpartiet SV, det ikke finnes flere arbeidere igjen...ikke i mitt parti.

Å si at det ikke finnes flere arbeidere igjen i AP...det blir like "sannferdig" som å si at det ikke finnes flere trygdede igjen i FRP...

På min siste arbeidsplass privateide, amerikanske Flextronics (tidligere Elektrisk Bureau) fantes det AP-velgere (og medlemmer) i alle "skikt": Blant produksjonsarbeidere, arbeidsledere, ingeniører, folk i innkjøp og salg...

Vi er et et folkeparti...moderate...og for rettferdighet.

Hilsen pensjonist og bestefar på Hønefoss

Ps. Er "konskekvens" et nytt ord? :)

Og hvem er disse "oss" som får "rappet" pengene sine?

Kritisk

30.06.2017 kl.21:30

Finn Odvar Stensrud

Hvor mange i APs ledelse har jobba på et industrigulv?

Svar: INGEN

AP bygger ikke Norge - de skal redde verden og vi betaler

Kjetil

30.06.2017 kl.21:51

Jeg kjenner ikke til hvordan det er i Oslo og Bergen, men i Trondheim bygger man stein på stein og folket har det meget bra.

Det bygges skoler for en million i døgnet for å ta igjen forfallet etter Høyrestyret, og ingen vil tilbake.

Det er en grunn til at det sittende flertallet får tillit i 14 år.

Hva Støre har med dette å gjøre er mer forvirrede.

AndersInge

30.06.2017 kl.22:47

Kjetil

Du kan leve som en konge og bygge skoler for 1 mill pr dag men regningen skal nå betales til slutt og alle vet hvem AP sender den til. Skattebetalerene.

Forresten det skulle bare mangle at dei klarer å bygge skole for 1 mill pr dag i Trondheim når gjelden pr innbygger er økt fra 10000kr til 70000kr og eiendomsskatt på hele 5,75 promille.

AndersInge

30.06.2017 kl.22:51

Norge fortjener noe mye bedre enn Jonas "Mr 10000" G Støre.

Christian Petersen

30.06.2017 kl.23:01

Det verste er at AP kontinuerlig skal ta i mot flere flyktninger. De bør skifte navn til "Muslimpartiet". AP i Oslo kjøper leiligheter for nesten kr 1.000 millioner kroner og har betalt opp til kr. 100.000 pr kvadratmeter. Det siste AP gjorde nå i juni var å sørge for at disse flyktningene får mer utbetalt i diverse støtteordninger enn det som utbetales til etniske nordmenn. Slagordet til AP om velsignelsen med "det farverike fellesskapet" er det største bedraget AP har lansert.

Støre skyr ingenting for nå er det valg. AP oppdaget plutselig at pensjonen ikke var bra nok. Det var AP og de rødgrønne som innførte den eksisterende pensjonsordningen. FrP stemte mot, men har kontinuerlig fått høre av AP at de ikke gjør noe. Støre har frekkhetens nådegave enten han bruker ufaglærte polske malere til huset sitt eller lyver på TV2 i intervju om Hamas. For ikke å snakke at han ikke sto opp for ytringsfriheten.

Finn Oddvar Stensrud

01.07.2017 kl.00:17

"Kritisk":

Med forandringen av jobbene i Norge, har det blitt langt færre arbeidere og småbrukere; DET gjenspeiler seg også i politikken.

Selvsagt hadde jeg ønsket flere på gulvet i APs ledelse...men i sentralstyret sitter bl.a. den nye LO-formannen (arbeider).

Han er ikke alene...flere arbeidere med bakgrunn i fagbevegelsen sitter i styret...bl.a. den tidligere rørleggeren Raymond Johansen.

Her på Ringerike er den tidligere formannen i Follum Arbeiderforening, nå ordfører...han var papirarbeider som meg i yngre år (som også FRPs Sandberg var).

Ja, her på Ringerike samarbeider faktisk AP med Høyre...de sistnevnte har varaordføreren.

"Vi betaler"...som en gammel (men barnslig som min unge kone kaller meg) mann på 69 har erfart...vi betaler uansett hvem som sitter i regjering: Jeg merker ikke store forskjellen på "rødt" eller "blått"...

Jeg har en brutto alderspensjon på 303 000...klager IKKE på det; men, jeg fikk nå i juni...50 kroner mer i måneden...det utgjør en niendedel av prisstigningen(!)...mens de med mer enn nok salt i maten...de fikk tusener i skattelette (jeg måtte faktisk betale mer skatt i år).

Hilsen passivt medlem i Arbeiderpartiet - må prioritere min store lidenskap; fluefiske...brakt til Norge av engelske rikinger...og mitt barnebarn - derfor kommer politikken sist.

Ha en rikig god helg!

Ps. Alle bygger landet: KrFere, Høyrefolk, APere og FRPere...men, de sistnevnte er jo Norges største trygdeparti - og velgerne koster derfor mye...det må vi også ALLE betale...

ALLe vet jo hvilket parti som er mest populært på de "brune" pubene...og der sitter vel ikke først og fremst det "arbeidende" folket...

Jeg kom på en slik pub for 15 år siden...der satt en gjeng og ropte: FRP, FRP, FRP...

En ung kvinne(sosialklient fikk jeg vite senere) spurte meg: Hvorfor støtter du ikke Carl Ivar?

Jeg bare kommer bare med fakta, jeg ser ikke ned på noen...

Petter Knudsen

01.07.2017 kl.07:55

Absolutt det minst innsiktsfulle og vrøvlete jeg noen gang har lest.

Bonna Voss

01.07.2017 kl.09:42

Ja Støre er bare rot og røre. Det beviser han jo ved alt han sier, totalt uten bakkekontakt og fornuftige visjoner.

Ketil

01.07.2017 kl.15:10

Til: Finn Oddvar Stensrud

Du har et godt skrevet innlegg og har selvsagt rett i at det er dyktige og mindre dyktige folk på begge sider. Jeg har heller ingen grunn til å betvile at du har gjort ditt for å bidra til at vi alle har fått økt levestandard igjennom bedret konkurranseevne mot våre konkurrenter i utlandet.

Men du evner ikke å se at i sum er det flere lik i lasta på den ene siden, og uten å se at man har et problem så er det ikke mulig å rette det.

Ja - vi har det bra i Norge, men det er takket være oljen som har gitt oss økonomiske fordeler uten sidestykke!

Men hvor mye bedre kunne vi ikke hatt det om ikke AP og LO systematisk hadde motarbeidet dem som prøver å skape noe og vært misunnelige på alle som mot alle odds fikk det til likevel.

Oljen er flaks fra naturens side, vi burde hatt gode langsiktige rammevilkår for industrien slik at vi hadde greid oss uten oljen, så kunne vi hatt et enda større oljefond for fremtiden den dagen det begynner å butte, for en dag gjør det det!

Det må sosialistene innse også, man lever ikke av skatter alene......

ACAB

01.07.2017 kl.17:42

Jeg leste ikke blogginnlegget men jeg opplever Støre og Arbeiderpartiet som svært falske mennesker. Solberg og for den saks skyld. Deilig å kunne ytre det et sted. Takk skal du ha.

Det setter jeg pris på.

Hans

01.07.2017 kl.19:38

Vi leverer I et av verdens beste land det er tragisk å høre hva noen klarer og lire av seg dere burde flyte til et anet land .Det er tydelig mange historieløse det er jo Arbeiderpartiet som som har kjempet fleste av de godene vi i dag har FRP har ikke gjort noe for det samfunnet vi I dag har.

ACAB

01.07.2017 kl.19:53

Piss meg i øret. Arbeiderpartiet er søppel. Og jeg driter i FRP.

Landssvikere hele gjengen. Quisling og Rinnan hadde vært stolt.

Kong Infidel

01.07.2017 kl.20:15

Hans mener folk som har gjennomskuet forræderne i Allahpartiet er historieløse. Selv er han så kunnskapsløs og hjernevasket at han tror AP har kjempet frem "godene" vi har i dag.

Gud bedre

02.07.2017 kl.09:39

Hva slags farge får du hvis du blander rødt og grønt?

Geir Ivar

02.07.2017 kl.13:07

Ap presses mot en riktigere politisk kurs enn de står for selv i Oslo. Det skal man takke de øvrige rød-grønne partier for. At høyresiden ikke liker at Ap trekkes mot venstre kan ingen la seg overraske over.

Skriv en ny kommentar

hits