Kan vi stole på Støre når krisen kommer?

Jonas Gahr Støre kan bli landets neste statsminister. Hvilke evner har han til å lede landet når det røyner på? Tilbakeblikk på utenriksministeren Støre gir grunn til bekymring!

Jonas Gahr Søre vil gjerne bli statsminister etter valget i september

Karikaturstriden
Noen måneder etter at Jonas Gahr Støre ble utenriksminister høsten 2005 eksploderte den såkalte Karikaturstriden. Den startet med at den danske avisen Jyllandsposten høsten 2005 publiserte karikaturtegninger av profeten Mohamed. Publiseringen førte til drapstrusler og drapsforsøk mot karikaturtegnere og aviser som hadde publisert dem. Deretter fulgte voldelige opptøyer og demonstrasjoner mange steder i verden. Mer om karikaturstriden her:

https://snl.no/karikaturstriden

I Norge publiserte flere aviser tegningene, deriblant det lille kristenkonservative bladet Magazinet. Dette førte bl.a. til at den norske ambassaden i Damaskus ble angrepet og påtent samt angrep på den norske militærleiren i Meymaneh i Afghanistan. Bruk av ytringsfrihet i Norge førte altså til angrep på norske liv og eiendom i utlandet.

Kanossagang i Midtøsten
Ytringsfrihet er en grunnverdi demokratiet vårt er bygd på og helt avhengig av. Dette var Eidsvoldmennene veldig klar over da de skrev grunnloven våren 1814. Ytringsfrihet er en kjerneverdi i det demokratiet vi feirer hver 17. mai.

Man skulle tro at det var svært viktig for en norsk utenriksminister å stå opp for norske kjerneverdier når de blir truet. Det viste seg dessverre raskt at Jonas Gahr Støre langt fra var villig til å fremstå som en sterk forsvarer av ytringsfriheten da det trengtes. I stedet vred han seg som en orm og dro på reise til Midtøsten for å beklage.

Ville skjule - ble avslørt
I sin iver etter å legge seg langflat for mørke krefter i Midtøsten sørget Jonas Gahr Støre for at de norske ambassadene i området fikk en instruks for hvordan beklagelsene skulle fremføres. Av frykt for at dette ikke skulle falle i god jord i norsk opinion, ble instruksbrevet forsøkt skjult. Brevet ambassadene fikk ble avslørt av Dagbladet 26. januar 2006:

http://www.dagbladet.no/nyheter/mohammed-brevet-norge-ikke-skulle-se/66177561

I det famøse brevet til ambassadene kan vi lese:

«Jeg beklager at trykkingen av karikaturtegningene av Profeten Muhamad i det norske bladet Magazinet har skapt uro i muslimske miljøer. Jeg har stor forståelse for at disse oppleves som støtende for muslimer verden over. (...) Karikaturtegningene i det kristne bladet Magazinet er ikke konstruktive for å bygge den nødvendige bro mellom mennesker med ulik religiøs og etnisk bakgrunn. De bidrar snarere til å skape mistillit og unødig konflikt.»

Det er ikke en norsk utenriksministers oppgave å beklage hva et norsk magasin velger å trykke. Det gjelder uavhengig av om noen måtte føle seg støtt av innholdet som publiseres. Karikaturtegningene er helt klart innenfor det som omfattes av ytringsfriheten. Hadde Magazinet blitt dømt for å trykke tegningene av norsk domstol, ville Norge blitt felt i den internasjonale menneskerettsdomstolen. Retten til å trykke tegningene er altså ikke bare beskyttet av grunnloven, men også av menneskerettskonvensjoner Norge har sluttet seg til.

Dolkingen av Vebjørn Selbekk
Hverken grunnloven eller menneskerettighetenes beskyttelse av ytringsfrihet var Jonas Gahr Støres fokus i starten av 2006. I stedet dolket han redaktøren for Magazinet, Vebjørn Selbekk, kraftig i ryggen. Det gjorde han ikke bare gjennom å beklage at noen ble støtt av karikaturtegningene. I tillegg trakk han i ambassadebrevet spesifikt frem at det var Magazinet som hadde publisert dem. Dermed inviterte han alle til å rette skytset mot redaktør Vebjørn Selbekk. Uansett hva man mener om selve tegningene, er det altså hevet over enhver tvil at Selbekk hadde rett til å trykke dem. Etter å ha trykket karikaturtegningene, mottok Selbekk drapstrusler.

Vebjørn Selbekk, redaktør for Magazinet, ble dolket i ryggen av Jonas Gahr Støre i 2006

Ytringsansvar
I stedet for å beskytte ytringsfrihet, var Støre opptatt av ytringsansvar. Dette fremkommer klart fra måten han kritiserte publiseringen av karikaturtegningene. Ved å fremheve at noen blir støtt av dem, fremfor retten til å trykke, flyttes fokus. Fokuset ble flyttet fra ytringsfrihet til ansvar for at noen følte seg krenket. Men hvem skal egentlig definere hva som er krenkende, og hvem skal ha ansvaret for om noen føler seg krenket? Da er vi inne i en diskusjon om ytringsfrihetens grenser.

I spørsmålet om ytringsfrihetens grenser snubler Jonas Gahr Støre. Det sier seg selv at den som av en eller annen grunn føler seg krenket av ytringer, ikke dermed skal ha rett til å kreve ytringene forbudt. Da ville alle ytringer noen er uenig i, kunne bli forbudt. Forbud mot ytringer ut fra følelser vil altså undergrave ytringsfriheten fullstendig. Ytringsfriheten må ha sine grenser, men at noen føler seg krenket kan ikke være bestemmende for hvor grensene skal gå. Det er andre og mer objektive kriterier som må sette grensestolpene for ytringsfriheten. Akkurat det forstod ikke Støre i 2006.

Leflet med islamistiske Hamas og løy om det
Jonas Gahr Støre har gjennom hele sin karriere som utenriksminister vist stor interesse for å omgås krefter i Midtøsten med et mildest talt tvilsomt forhold til menneskerettighetene. Mest oppmerksomhet fikk hans kontakt med palestinske Hamas som han lenge benektet. Hvordan han løy om det avslørte TV2 i dette innslaget:

https://www.youtube.com/watch?v=gzdA0VWVHHY

Hamas, som styrer eneveldig på Gaza-stripen, er betraktet som terrororganisasjon av bl.a. USA. Hamas er kjent for angrep mot sivile i Israel men også klare menneskerettighetsbrudd overfor sine egne innbyggere. Det er dokumentert av Amnesty:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/gaza/amnesty-hamas-drepte-og-torturerte-sivile/a/23459838/

Mens ingen andre vestlige land vil ha noe med Hamas å gjøre, var altså dette ikke noe hinder for Jonas Gahr Støre.

Skandaløs blasfemiparagraf
Om ikke den feige håndteringen av karikaturstriden og omgangen med Hamas var nok, så viste Jonas Gahr Støre i 2009 på nytt at han ikke forstår betydningen av ytringsfrihet. Støre var en av forkjemperne i regjeringen for at den sovende blasfemiparagrafen skulle erstattes med et nytt punkt i rasismeparagrafen som eksplisitt ville gjøre angrep på religion straffbart. Hadde dette blitt vedtatt, ville offentliggjøring av karikaturtegningene blitt straffbart i Norge.

https://www.nrk.no/norge/ville-straffe-ytringer-om-religion-1.12158000

Som det fremgår av NRK-saken over: Støre var i 2015 fortsatt ikke i stand til å ta avstand fra den rødgrønne regjeringens forsøk i 2009 på å kriminalisere angrep på religion. Han vrir på det og sier han kunne leve med kompromisset. Hva mener han egentlig?

Hvilke verdier har tåkefyrsten Støre egentlig?
Ja hva forstår egentlig Jonas Gahr Støre av ytringsfrihet i forhold til religion? Milliarder av mennesker i verden får i dag sin personlige frihet begrenset av religion. Religion er en sentral maktfaktor i svært mange land. I et demokrati er det nettopp muligheten til å kritisere makten som er forutsetningen for at demokratiet kan fungere og frihet opprettholdes.

Jonas Gahr Støre er en utdannet mann. Fra det franske eliteskolen Institut d'études politiques de Paris. Han burde forstå hvilken avgjørende betydning kamp mot religiøs makt gjennom de siste 500 årene har hatt for utviklingen av vår vestlige sivilisasjon, menneskerettigheter, frihet og økonomiske utvikling. Kort og godt grunnlaget for den frihet, velstand og velferd vi nyter godt av i dag.

Og ja. Kritikk og utfordring av den religiøse makten har gjennom århundrene blitt oppfattet som blasfemi og straffeforfulgt deretter. Det er i praksis svært vanskelig å skille mellom det Støre kaller sterk religionskritikk og blasfemi.

Det er ingen grunn til å betvile at Jonas Gahr Støre har de beste intensjoner for hvordan han vil styre Norge. Like fullt er det uklart hvilke holdninger og verdier han har i vanskelige spørsmål som berører ytringsfrihet og religion. Dette er ikke detaljer. Dette dreier seg om helt grunnleggende spørsmål for demokratiet vårt. Det er ikke uten grunn at Støre omtales som en tåkefyrste.

Lederegenskaper
11. september er det stortingsvalg. Valget vil avgjøre hvem som skal lede landet de neste fire årene. Den øverste lederen av den utøvende makten er statsministeren.

Hva mener egentlig Jonas Gahr Støre og hvilken leder vil han eventuelt bli for Norge?

Når vi ser hvordan Støre har håndtert de sakene som er omtalt her, hvor godt egnet er han til å lede landet? Det er uklart hva han egentlig står for i viktige spørsmål. Ikke nok med det. Hans håndtering har blitt oppfattet som feig. Han har ikke vist stor vilje eller evne til å forsvare sentrale norske verdier når de settes under press. Dette skaper et inntrykk av Norge som svakt og ettergivende.

Dette er et spørsmål om lederegenskaper. En leder må kunne uttrykke seg klart og vise fasthet når det trengs. Lederen staker ut kursen og holder den når det blåser.

Hvordan vil Støre opptre dersom det oppstår nye kriser?

56 kommentarer

bjørn bråthen

21.06.2017 kl.19:40

Støre er uegnet som statsminister, hans knefall for islam er for stort.

AndersInge

21.06.2017 kl.20:55

Norge fortjener noe mye bedre enn ynkelige Jonas G Støre. At han i det hele tatt er statsministerkandidat er skandale. Han har så mange riper i lakken at han burde vært en ikke-kandidat.

Når en ser hvilke idioter som kan bli statsminister i Norge blir eg litt misunnelig på Polen,Tsjekkia og Ungarn.

Støre sitt knefall for islam, løgn om Hamas, den feige håndteringen av karikaturstriden,kjøp av svart polsk arbeidskraft etc burde diskvalifisert han fra statsminister posten.

Bygutt

21.06.2017 kl.21:16

Det enkle svaret ...NEI.

Vi kan ikke stole på han i fredstid, han sier noe, gjør noe annet. Er mot noe og for noe i samme setning.

Stole på han i krise ? Sorry, ikke mulig.

Demokrat

21.06.2017 kl.21:25

Støre kan man stole på, hvis man vil ha mer avgifter for å øse ut penger og mer innvandring som våre under skal fø på i sitt liv.

Hvis man derimot mener at den løgnaktige hykleren skal gjøre noe godt for Norge, eller det norske folk (de maner jeg faktiske arbeidende skattebetalere) - er det helt usannsynlig.

Vi må få direktedemokrati i dette skakkkjørte landet !

21.06.2017 kl.21:38

Vel, dette blir litt på kant.

Om verden var så enkel, men det er den ikke.

Forsvarer ikke Støre, men ser att storpolitikken, ute i den store verden, så er Norge liten, veldig liten.

Stor økonomisk bidragsyter, for penger er det nok av, og vi elsker jo selvskryt, vi er jo verdensmestere i alt.

Så, nei, henger ikke med helt i svingene her, Erna og må rette seg etter flere faktorer.

Næringslivet, de største i Norge, ba om, og fikk Erna i kne, men for all del, flott for landet, men din klage på Støre.......

Nobelkomiteen er ikke politisk styrt sies det her, hmm. Den hadde tyngde en gang.

Hvorfor beholde den, og alle kostnader den medfører, når den må unnskyldes...

"""Heia kineser?n

stå nå på,

menneskerettigheter

ekke så viktig akkurat nå.

Den forbudte by,

here we come.

Med trompeter og trommesolo,

men uten Xia-obo."""

En må ta inn over seg hva fred betyr, og hva penger/handel betyr.

Akkurat nå ville jeg ikke hisse opp til terror, ikke av feighet, men mangel på sikkerhet.

En tid for alt.(religion-konflikter er no d*^t)

Jan

21.06.2017 kl.23:00

Jens og Jonas slapp også billig unna bombingen av Libya. "Det er ikke lett å skape demokrati fra 40 000 fot, men det er dette vi har" sa Jonas, mens det i stor grad ble overlatt til pilotene å finne noe å bombe. "Bombingen er god trening for det norske luftvåpenet" sa Jens, men det var det bare Klassekampen og svenske aviser som fikk seg til skrive om.

Joakim Karlsen

21.06.2017 kl.23:07

Nei, hans intensjoner er nok ikke så gode desverre. Han lyver om altfor mye og fremstår som en løpegutt for de mørke fyrstene her i verden. Håndteringen av Taftø saken er mildt sagt en tragedie av dimensjoner. At han har samvittighet til noe sånt sier alt. Støre representerer den mørkeste siden av det skitne og destruktive politiske miljøet i Norge.

Amazing

21.06.2017 kl.23:28

Amazing! Kanskje Støre egentlig er en troende muslim.

Skapmuslim.

Phil

22.06.2017 kl.02:11

Quisling

Kristin

22.06.2017 kl.03:29

Bare det at man kommer på å spørre...

Skeptisk

22.06.2017 kl.06:53

"Kan vi stole på Støre?"

Hahahahahahahahahahahaahahahaahahahahaahahahaahaha!!!

Kødder du?

Hahahahahahaahahahahaahahahaahahahaahahahahahaahahah!!!!

Meg

22.06.2017 kl.07:08

Jeg hadde egentlig glemt disse sakene. Men det fremstår uansett klart at han ikke, etter min mening, er egnet som statsminister. For hvem vet hva han egentlig står for politisk? Legg merke til uttalelsene hans, han sier ALDRI hva han mener, hva som er hans visjoner. Alt han gjør er å kritisere og rakke ned på andre. Han har strukket begrepet "opposisjon" til et nytt og spesielt destruktivt nivå. Nei takk!

Farild

22.06.2017 kl.07:21

Spørsmålet kan kastes tilbake: Er sittende regjering til å stole på? Velgerne viser hva de mener, etter å ha blitt kraftig lurt av regjeringspartiene ved forrige valgkamp. Seriøsiteten i slike blogger forsvinner straks den blir ensidig.Men i menighetsbladet er det vel slikdet er.

Nettavisen Propaganda:)

Arthur Benneche

22.06.2017 kl.08:24

Jonas Gahr Støre opptreden under terror angrepet på Serena Hotell i Kabul i januar 2008 vitner ikke om store leder evner under stress. Eller han opptreden i forbindelsen med OL søknaden til Tromsø 6. mai 2008. Hvor da Utenriksminister Jonas Gahr Støre kategorisk benektet at han skrev en sms til Bjørge Stensbøl med sterk støtte til OL i Tromsø. Dette selv om SMS bevislig ble sendt fra hans mobiltelefon, det er ikke slik ledere Norge vi trenger.

Sten E

22.06.2017 kl.08:29

Jonas Gahr Støre er totalt uegnet som Statsminister og vil bli hakket verre enn den svenske. Vi ønsker ikke svenske tilstander i Norge, og tendensen i Oslo med bilbranner er et varsel. Det er AP og der rødgrønne som styrer Oslo.

De mange skandalene som har rammet ham og hans ledere i AP i den siste tid viser oss at noe er totalt feil med det såkalte "Arbeiderpartiet". Partiet ledes av rike familier på beste Oslo Vest, som gir hverandre jobber og gode stillinger både nasjonalt og internasjonalt.

En partibok fra AP og rette familienavn er fribillett til en lys fremtid og positiv omtale i medis som er kontrollert av AP.

vaktmesteren

22.06.2017 kl.08:44

STØRE INNGIR ABSOLUTT INGEN TILLITT, HVERKEN I KRISER ELLER ELLERS . HAN FREMSTÅR SOM EN UFORDRAGELIG , LØGNAKTIG, SLU OG ARROGANT POLITIKER, SOM HAR SNAKKETØYET I ORDEN, SELV OM DET ER UFORSTÅELIG HVA HAN SIER OG MENER TIL ENHVER TID. MEN DESVERRE ER VI I NORGE BELEMRET MED EUROPAS DÅRLIGSTE POLITIKERE, SOM KUN TENKER PÅ SEG SELV OG SITT PARTI, OG DRITER EN LANG VEI I FOLKET DE ER SATT TIL MÅ REPRESENTERE. SOM "HØVDINGEN" ERIK BYE SA DET: DE ER VÅRE TJENERE, OG IKKE OMVENDT. BASTA.

ingrid

22.06.2017 kl.09:47

Støre er ikke til å stole på, se på alle eksemplene,

han ville være Norges undergang. Feige politikere har

vi dessverre mange av i Norge, og Støre er en av de

største. Han lyver og vil for en hver pris bli stats-

minister. Det er det eneste han bryr seg om, makt og

penger.

Jeg kommer også med "Høvdingen Erik Bye", sang han

ikke noe slikt som: "Det sitter to menn på flyet til

Afrika, den ene selger våpen og den andre selger

proteser".

Nei takk, IKKE Støre.

Det beste ville være en helt ny kandidat, en som tør

å si hva han/hun mener, som får bort ukulturen i Norge

at ingen må stå til ansvar for noe. Det MÅ det bli slutt

på, men Støre klarer ikke det, han er jo det beste

eksempel på akkurat dette.

Antisosialist

22.06.2017 kl.10:03

Støre vil LEDE oss inn i en krise.

Han kjemper for mange flere muslimer til landet. NAV-utbetalingene eksloderer, samtidig som han påtvinger oss som arbeider MYE mer skatt og avgifter, og mindre pensjon når vi endelig går av.

Den mannen er FARLIG.

22.06.2017 kl.10:41

Jeg har sagt det før og sier det igjen: Jeg oppfatter "Støre" er en rollefigur for Jonas Gahr Støre som han prøver å gjøre så politisk "spiselig" som mulig til enhver tid.

Skvatt

22.06.2017 kl.12:38

Jau, men ikkje gløym at høgmoralske Støre hadde visdomen til å forhalda seg åt den gilde og sæle blasfemiparagrafen som framleisen var norsk lov på den tida. Difor var det heilt rett or honom å handsama heile sakja nett slik han gjorde. Vonaleg hev han båe visdomen og den høge moralen åt å taka attende blasfemiparagrafen i norsk lovverk, gjedna som utviding or rasismeparagrafen, for det lyt jo ikkje vêre tvil um at åtak på sånne fredsæle islamistar ikkje kan vêre noko anna enn rasisme, sann. Eg er viss på at KrF au lyt vêre samde, slik at me ikkje lyt utelukka eit samarbeid mellom partia hell'. Og åt dei som hev freikleiken til å sitera sjølvaste Erik Bye lyt eg berre nemne at han utvilsamt var raudgrøn, og me lyt berre lita på at han hadde røysta på høgmoralske Støre som statsministar au. Jau!

Halvard

22.06.2017 kl.15:39

Kjell Magne Rysstad.

Du skriver: Det er liten grunn til å betvile at ikke Støre har de beste intensjoner for hvordan han vil styre Norge.

Ut fra hva som fremkommer i din artikkel, og i media for øvrig, må jeg si meg uenig med deg.

Støre er helt klart for en global verden, og i den ånd skal nasjonalstater bygges/rives ned.

Tror nok Støre er mer en Brussels mann, og medlem av den globale elite som vil ha en global verden, med styresett deretter.

Ut fra hva man leser av politiske historikk om denne mannen får jeg virkelig ikke håpe vi får en statsminister Gahr-Støre i vårt flotte land.

Jeg fatter ikke at SP kan samarbeide med en slik globalist. Ubegripelig.

Bonna Voss

22.06.2017 kl.15:50

Falskhetens leder hevder at ledigheten i Norge går opp og at det er et problem. Alle enheter i Norge som profesjonelt måler ledighet i Norge hevder den rake motsetning. derfor sies det at han bevisst taler mot bedre viten, i verste fall går han rundt "blind" og "døv" og bare prater. I en annen artikkel kritiserer han Solberg for noe hun beviselig IKKE har sagt. Alt dette vier veldig klart hva Støre står for: FALSKHET OG TOTAL UFORSTAND. Aldri mer AP!!!

Svein Ove

22.06.2017 kl.15:51

Senterpartiet tar arbeidere, pensjonister, lærere, elever og folk flest på alvor og lytter på folket fullt ut med 110% å enda mer.

Renny R. Toftegaard

22.06.2017 kl.15:54

Glem ikke heller hvordan han håndterte byggeprosjektet han var med i. Så snart han fikk fokus på manglende arbeidskontrakter, solgte han seg ut! Hvor mange av arbeiderne har nå kontrakter? Han skulle brukt sitt eierskap til å sørge for at alle fikk det og ikke stikke av med halen mellom bena. LO sier "men han hadde bare 3,2%", men han er også leder i arbeiderpartiet og kanskje (måtte gud forby) vår neste statsminister. Det tilsvarer en del eierskap prosenter!!!

Svein Ove

22.06.2017 kl.15:55

Vi kan ikke stole noe på Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Høyre når krisen rammer oss osv

Halvard

22.06.2017 kl.16:00

Svein Ove.

Jeg er nesten fristet til å kalle SP for en interesseorganisasjon fremfor et politisk parti.

Tror nok ikke det er folk flest, men heller bøndene og det norske landbruk som står i fokus der.

Greitt nok. Det er en viktig del av Norge, og jeg er absolutt for en god distriktspolitikk og et sunt bygde-Norge. Og, at vi har et parti som får frem nasjonalfølelsen i oss.

Men, at SP da kan finne sin samarbeidspartner i AP og globalisten Støre, er meg en stor gåte.

SP har gode tall på meningsmålingene nå, men dette kommer definitivt ikke til å vare inn mot valget.

Håper SP tar til vettet og søker seg mot Høyre og FRP.

John

22.06.2017 kl.16:02

Folk må da lære engang. Det har ingenting å si hvilken person. Det er politikken som bestemmer. F.eks avgiftspartiet eller melonpartiet ved makta: se på Oslo. Fullt av de vantro , avgifter overalt!

Forbauset

22.06.2017 kl.16:07

Listen til Sissener (Kan vi leve med Støre som Statsminister ?) sier det meste, og kommentarene til denne sier enda mer.

Har aldri sett en tilsvarende liste over Erna Solbergs eventuelle blemmer. Fordi det finnes ingen slike. Hun er til å stole på.

Svein Ove

22.06.2017 kl.16:13

Arbeiderpartiet og SV tar snuvending å går for full tvangssammenslåing av Kommuner, Fylker og Rådmenn sammen med Venstre, Høyre og Frp.

Anton Strand Johnsen

22.06.2017 kl.17:02

Anton

Tåkefyrsten var ikke pålitelig tidligere , og blir det slett ikke nå. Retorikken som AP er så glad i, virker ikke.

tomnico

22.06.2017 kl.17:10

APs stasministerkandidat Støre har innvitert "halve verden" til norske NAV og nå anklager han Erna for resultatet av sin egen invitasjon. Hvordan i all verden kan AP ha valgt en slik leder?

Erik

22.06.2017 kl.17:20

Støre i et nøtteskall: Tåkefyrste..!

Antisosialist

22.06.2017 kl.17:31

Støre er en FEMTEKOLONIST !!!

fjotolf hansen

22.06.2017 kl.17:45

Støre er en uansvarlig tullebukk som maser om ytringsansvar - latterlig hele tåkemannen

ola dunk(dunker hue i veggen)

22.06.2017 kl.18:16

http://www.ingafoundation.org/ Er den nyttigste organisasjonen JEG har kjennskap

til .den beskytter skog,folk og jord, ett kinderegg. har ikke lest så mye om den

siste 15år,så pleese spre på sos.medier .den sprer frø og kunnskap om ingatreet

til regnskogens utkanter .treet plantes i rekker, mellom dem dyrkes det, røtter

beskytter mot erosjon, kvist brukes til brensel/kompost og blader legges over

frø/jord,beskytter mot tørke og gir næring. men de trenger penger(staten burde

sponset) Takk til bloggeier for publisering

Lidvar Olav

22.06.2017 kl.18:22

I betraktning av hvordan Støre har taklet forskjellige slags problemer, som han har blitt konfrontert med, så er det tvilsomt om han vil være egnet som Statsminister i landet vårt: Norge!!

Oddvar Nilssen

22.06.2017 kl.18:25

Ja, så er FrP bloggerne i gang igjen!

Ser dere ikke sjøl hvor mye tomskalle-prat dere serverer og hvordan er det med å kunne dokumentere det dere slenger ut her?

Nei, det eneste dere kan, er å angripe på mest bestialske vis alle som ikke er 110% enig med FrP!

Velger1

22.06.2017 kl.19:25

Oddvar Nilssen,

Nei, siden norsk presse ikke våger å stille kritiske spørsmål til APs rike og høyst uklare leder MÅ våkne og uredde bloggere ta oppgaven.

Alle vet at NRK, TV2 og avisene er kontrollert av venstresiden, så det er viktig for demokratiet at vi har alternativ kritisk journalistikk. Gammelmedia makter ikke oppgaven.

Og bloggen viser at Jonas Gahr Støre ikke er egnet som statsminister.

ThM4855

22.06.2017 kl.20:12

Støre som statsminister? For meg høres dette ut som en slags NordKoreansk skremselpropaganda !!!

TAP

22.06.2017 kl.21:50

Ap med Støre, ville vært ille, men enda verre om Vedum (Sp) skulle drive sitt spill i kulissene og styre den svake Støre akkompagnert av skrekkpartiene SV, MDG og Rødt.

Oddvar Nilssen

22.06.2017 kl.22:55

Velger1:

Nå serverer du mye vrøvl!

Merkelig oppfatning dere FrP'ere har om media i Norge!

Jeg bare gjentar: De som ikke er 110% enig med FrP framstilles som idioter og korrupte av dere.

Jeg venter meg ikke mer av de som skriver her på denne måten, dere røper for all verden at dere ikke har mye å fare med og har det bare i kjeften!!

terje solaas larsen

23.06.2017 kl.01:00

Støre er overfladisk i sine analyser og mangler grunnleggende politiske kunnskaper.Såleded uegnet som statsminister.

Nuffsaid

23.06.2017 kl.02:10

Du følger pengene, Rystad. Det gjør minsanten AP også,...henger seg på befolkningens penger ...og tar dem.

Jeg stoler ikke på Støre og AvgiftsPartiet i krisetid, nei. :)

Skeptisk

23.06.2017 kl.07:04

Arbeider-partiet hadde kanskje hatt en sjanse om de ikke hadde valgt Høire-mannen Jonas Gahr-Støre. Arbeider-partiet må slutte med globaliseringen og gå tilbake til røttene sine og velge folk som har hatt JOBB, betalt SKATT og som viser ANSVAR!!

Jonas Gahr-Støre's sterkeste side er å LYVE!! Han er totalt uegnet som statsminister (og Erna Solberg er ikke bedre).

Bjarne Bjørnehi

23.06.2017 kl.07:55

Artikkelforfatteren åpner for at Støre ikke forstår, evt. ikke forsto, ytringsfrihetsprinsippet. Det tror jeg ikke noe på. Man studerer ikke statsvitenskap i Paris uten å få med seg et kjerneprinsipp fra revolusjonen i 1789.

Tvertimot tror jeg Støre heller forsøkte å fremstå som statsmannen, høyt hevet over den "kjedelige" konflikten - ved å skyte ned Magasinets redaktør, trivialisere ytringsfriheten og solidarisere seg med de mest reaksjonære mullaher, imamer og ayatollaher. Behendig(?) nok tviholdt han på å rette skytset mot Magasinets redaktør selv etter at han var blitt gjort oppmerksom på at også andre norske medier hadde trykket de samme tegningene, og endog før Magasinet.

Den norske utenriksminister Støres ynkelige opptreden skadet Norges omdømme mer enn som så. Elitene i den muslimske verden har også høy utdannelse og forsto svært godt hva som skjedde. Det glemmer de ikke med det første.

Gå utenom, sa Bøygen. Det er et naturlig valg for dem som ikke tror på noe og ikke står for noe.

ingrid

23.06.2017 kl.08:45

Støre som statsminister ville være veldig ødeleggende

for landet vårt. Han er IKKE til å stole på, vel de

fleste av våre tafatte politikere er ikke til å stole

på, ellers hadde de gjort noe med helsekø der folk dør,

eldre på sykehjem og minstepensjonister. For det er det

de gjør mot de svake i samfunnet, som viser hvem de er.

Ergo: Våre politikere må byttes ut med ansvarlige

ledere, disse svake, forspiste og feige vi har nå,

har skapt denne situasjonen. Lurer virkelig på hvem

som for skylden når fakta ikke kan bortforklares?

Frankie

23.06.2017 kl.12:54

"Kan vi stole på Støre?" Det eneste vi kan stole på er at Støre gjør det han klarer for å ødelegge landet vårt mens han beriker seg og sine i prosessen.

Dipper

23.06.2017 kl.14:19

Støre gjør sikkert som sin kollega Raymond i Oslo, går ned på kne for partiet MGD for å bli statsminister. Han gjør alt bare for å ha den posten på sin CV. Men en mer patetisk person blant våre politikere enn Støre fins ikke. Han må for all del ikke bli Norges nye leder.

En oppfordring til NA, kjør Sisseners og Rystads artikler om Støre hver uke frem til valget.

Sofie

23.06.2017 kl.14:50

1 Euro = 13 Nok

Jan

23.06.2017 kl.16:23

Nei,

Tåkefyrsten er ikke å stole på. Håper vi får beholde "jern" Erna. Hun kan vi stole på.

TOVE

23.06.2017 kl.16:29

STØRE RØRE ER TOTALT UEGNET SOM STATSMINISTER,

tore syvertsen

23.06.2017 kl.16:52

Nok et bevis paa at politikere med lang tid i politkken maa komme ut i produktivt arbeid. Begrens politisk betalt arbeid til max. 10 aar. Stoere er et bevis paa at kan leve som en taakefyrste hele livet i politikken.

Lars

23.06.2017 kl.17:41

Støre er absolutt ikke å stole på. Det viser jo alle de negative debattene han deltar i. Regjeringen idag er selvfølgelig ikke perfekt, men når man hører hvor negativ Støre er til ALT regjeringen foretar seg må man begynne å lure. Det gavner absolutt ikke AP med å ha Tåkefyrsten som kandidat. Da klarer Erna seg mye bedre.

Arne

23.06.2017 kl.20:21

Takk Kjell-Magne Rystad!

Laila Monica Nikolaisen

24.06.2017 kl.16:08

Og ordensstraffen min uti hagen står.

Uti hagen står.

Og der skal vi bo både vinter og vår.

Både vinter og vår.

Og ordensstraffen står uti hundrede år.

Uti hundrede år.

Oaiaiai boff boff.

Oaiaiai boff.

Og ordensstraffen min uti hagen står.

Uti hagen står.

Og der skal vi ligge i soveposen vår.

I soveposen vår.

Og ordensstraffen står uti hundrede år.

Uti hundrede år.

Oaiaiai boff boff.

Oaiaiai boff.

Og ordensstraffen min uti hagen står.

Uti hagen står.

Og der skal vi ligge med nattkikkerten vår.

Med nattkikkerten vår.

Og ordensstraffen står uti hundrede år.

Uti hundrede år.

Oaiaiai boff boff.

Oaiaiai boff.

Og ordensstraffen min uti hagen står.

Uti hagen står.

Og madrassene våre av mose består.

Av mose består.

Og ordensstraffen står uti hundrede år.

Uti hundrede år.

Oaiaiai boff boff.

Oaiaiai boff.

Og ordensstraffen min uti hagen står.

Uti hagen står.

Og bindingsverket av raier består.

Av raier består.

Og ordensstraffen står uti hundrede år.

Uti hundrede år.

Oaiaiai boff boff.

Oaiaiai boff.

Og ordensstraffen min uti hagen står.

Uti hagen står.

Og bindingsverk-fyllet av granbar består.

Av granbar består.

Og ordensstraffen står uti hundrede år.

Uti hundrede år.

Oaiaiai boff boff.

Oaiaiai boff.

Og ordensstraffen min uti hagen står.

Uti hagen står.

Og raie-festene av bjørkenever består.

Av bjørkenever består.

Og ordensstraffen står uti hundrede år.

Uti hundrede år.

Oaiaiai boff boff.

Oaiaiai boff.

Og ordensstraffen min uti hagen står.

Uti hagen står.

Og der skal vi brenne et bittelite bål.

Et bittelite bål.

Og ordensstraffen står uti hundrede år.

Uti hundrede år.

Oaiaiai boff boff.

Oaiaiai boff.

Gaunil

02.07.2017 kl.15:15

Når Jonas G. Støre får et spørsmål om hva han mener om en sak så er svaret - " jeg tenker at ---. Ikke - " jeg mener at ---" Dette fenomenet med å unnvike å svare har dessverre spred seg til hele venstresiden i norsk politikk.

Det eneste klare svaret vi får fra den kanten er at skatten skal økes. Hele 15 milliarder om noen er i tvil.

Skriv en ny kommentar

hits