Høyre har panikk

Endring i finsk alkohollov har skapt full panikk for at Vinmonopolet kan falle. Panikken strekker seg langt inn i regjeringspartiet Høyre. Helseminister Bent Høie har sendt et pinlig brev til EU.

Høyres helseminister Bent Høie har sendt brev til EU der han trygler om å få beholde det norske vinmonopolet

Bent Høies pinlige brev
Bent Høie har altså sendt et brev til EU for å forsøke å hindre liberalisering av alkoholpolitikken i Finland. Dette kunne Aftenposten avsløre pinseaften. Det er pinlig at Høyres helseminister sender et slikt brev til EU av to grunner. For det første at det skjer i det skjulte. Uten pressens avsløring hadde vi ikke fått vite om dette spillet i kulissene. For det andre er det pinlig fordi han legger seg langflat for avholdsaktivistene og egeninteressen til Høyres støttespillere. Hvordan dette henger sammen, kommer jeg tilbake til nedenfor.

Finsk sklitakling
Det er liberaliserende endring i det finske vinmonopolet Alko som har skapt angst i Norge, Sverige og Island for at vinmonopolene kan bli avviklet. Angsten er så stor at helseminister Bent Høie i april altså sendte brev til EU med mild bønn om at det norske vinmonopolet skal få bestå.

Den finske lovendringen innebærer at drikke med inntil 5,5% alkoholinnhold skal kunne selges fritt i handelen. Grensen økes fra dagens nivå på 4,7%, altså en ganske begrenset endring. Dersom en så begrenset liberalisering i finsk alkoholpolitikk skal true ordningene i de andre landene med vinmonopol, sier det egentlig alt om hvor skrøpelig vinmonopolet er. Dette blir som at en lett sklitakling sender motspilleren rett ut av fotballbanen på båre.

Propaganda og virkelighet
Som vanlig er når politikk skal underbygges, letes det etter forskning som kan begrunne allerede fasttømret konklusjon. Eller enda verre, nye rapporter bestilles. Avholdsorganisasjonen Actis viser i sitt siste nyhetsbrev til en rapport bestilt av det svenske vinmonopolet, Systembolaget. I den rapporten påstås det at alkoholskader vil øke betydelig dersom vinmonopolordningen skulle avvikles. Link til rapporten finnes her: http://www.uvic.ca/research/centres/carbc/about/news/current/systembolaget-report.php

Denne rapporten er et åpenbart bestillingsverk. Alle skjønner hvilken konklusjon oppdragsgiver Systembolaget ønsker seg. Bruk av den type betalt oppdragsforskning er dessverre vanlig når en bestemt politikk skal legitimeres. Den slags samrøre mellom forskning og politikk bidrar til å redusere tilliten både til forskningen og politikken.

Avholdsaktivisten Mina Gerhardsen, leder for organisasjonen Actis, formidler ukritisk Systembolagets bestilte rapport. Tall fra Verdens Helseorganisasjon er hun ikke like ivrig til å fortelle oss. De tallene passer nok ikke like godt inn i fortellingen hun vi formidle

Det finnes derimot andre fakta og statistikk som avholdsorganisasjonene og myndighetene ikke er like interessert i at vi skal få se. Den største autoriteten på helseområdet internasjonalt er Verdens Helseorganisasjon (WHO). WHO har utarbeidet omfattende statistikk for alkoholbruk og skader i alle verdens land. Leter vi i WHOs landstatistikk finner vi en annen virkelighet enn det bildet myndighetene og avholdsorganisasjonene ønsker å vise oss. Dette har jeg omtalt tidligere i blogginnlegg om Arbeiderpartiets tullete taxfreevedtak, men gjentar det igjen her.

% av befolkning 15+

Norge

Danmark

Europa

Alkoholavhengighet

4,9

2,9

4,0

Problematisk alkoholbruk

8,1

5,5

7,5

Kilde: WHO Global Alcohol Report 2014

Hele rapporten fra WHO kan leses her: http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msb_gsr_2014_2.pdf?ua=1&ua=1

Vi ser altså at hyppigheten av alkoholavhengighet og problematisk alkoholbruk i Norge ligger godt over det europeiske gjennomsnittet. Sammenligner vi med vårt naboland Danmark er hyppigheten av alkoholavhengighet i Norge hele 60% høyere. Tilsvarende er tallene for problematisk alkoholbruk. Danmark har en liberal alkoholpolitikk på linje med det som er vanlig i de aller fleste europeiske land.

Med slike tall, hvem kan ha tillit til påstander om at Norges strenge alkoholpolitikk er vellykket? Hvorfor skal vi tro på skremmebildet rundt liberalisering som myndigheter og avholdsorganisasjoner ønsker å vise oss? Ja hvilke tall skal vi egentlig tro på? Bestillingsverk fra vinmonopolene selv eller tallene fra Verdens Helseorganisasjon?

Vinfiffen på Oslo Vest
Dess mer jeg graver i tall rundt alkohol, dess mer skeptisk blir jeg til den politikken som føres. Det gjelder ikke bare i forhold til alkoholskader, men også i forhold til hvordan vinmonopolordningen favoriserer de spesielt interesserte vindrikkerne, for ikke å si vininvestorer, med solid lommebok. Dette har jeg tidligere gått igjennom i denne gjestebloggen på Nettavisen:

http://gjest.blogg.no/1486231631_staten_sponser_de_rikeste_med_billig_vin___vinmonopolet_m_avvikles.html

Det viser seg altså at de mest kostbare vinene på Vinmonopolet selges til langt under markedspris. I tillegg vil bredt utvalg og høye administrasjonskostnader medføre at vanlige folk betaler urimelig høy pris for vanlige viner. Mens vinfiffen altså blir subsidiert.

Går vi gjennom listen over Høyres viktigste økonomiske støttespillere, finner vi navn med uttalt interesse for god vin. Finansmannen Christen Sveaas ga i 2013 2,5 millioner til Høyres valgkamp og var med det partiets største bidragsyter. Sveaas er samtidig en av Norges største vininvestorer. Om Sveaas kjøper mye kostbar vin på Vinmonopolet vites ikke. Uansett er det klart at Vinmonopolet selger kostbare viner til langt under markedspris. Er man vininvestor, er det naturligvis mulig å oppnå gevinster ved å kjøpe slike dyre viner på Vinmonopolet. Vanlige folk som kjøper vanlige viner er med på å finansiere dette.

Finansmannen Christen Sveaas var Høyres viktigste bidragsyter til valgkampen i 2013. Han er også en av Norges største vininvestorer. Høster han gevinster av Vinmonopolets prispolitikk?

Jeg har litt vanskelig for å tro at det virkelig er en sammenheng, men det er jo en litt pussig tilfeldighet at Vinmonopolets prispolitikk tilsynelatende sammenfaller med egeninteressene til Høyres støttespillere. Er det derfor Bent Høie er villig til å trygle EU om at Vinmonopolet må få bestå? Høyre har jo tradisjonelt ønsket en mer liberal alkoholpolitikk. Skal vi virkelig ha et vinmonopol som ivaretar egeninteressene til vinfiffen på Oslo Vest på bekostning av vanlige folks lommebok?

Vinmonopolet må avvikles
Når vi ser det hele i sammenheng, fremstår både alkoholpolitikken og vinmonopolordningen som råtten. Vinmonopolet kan sammenlignes med tilstanden kringkastingsmonopolet var i da Kåre Willoch inntok regjeringskontorene i 1981. Den gang hadde Høyre en driftig og modig statsråd i Lars Roar Langslet. Han knuste hele NRK-monopolet.

I dag har Høyre Bent Høie til å forsvare Vinmonopolet. Han legger seg langflat for avholdsaktivistene og egeninteressene til vinfiffen på Oslo Vest når han sender tryglende brev til EU. Hverken anerkjent alkoholstatistikk eller vanlige folks lommebok tillegges noen vekt.

35 kommentarer

Jonas

08.06.2017 kl.13:12

Vinmonopolet sørger for en fornuftig tilgang på kvalitetsvarer. Blir det frislipp til butikk, vil svake sjeler ramle utpå på dårlig vin og hjembrent. "Vinfiffen på Oslo Vest" er et begrep det lukter misunnelse og mindreverdighetskomplekser av.

Mattis Fenghætta

08.06.2017 kl.13:12

Bent Høies pinlige brev viser bare at stormannsgalskapen blomstrer i Høyre. Åpenheten er det heller ikke så nøye med. Man fornemmer at Høyre-folket ikke liker offentlighet av en eller annen grunn. Det er kanskje Bilderberg-syndromet som gjør seg gjeldende.

leif

08.06.2017 kl.13:33

Vinmonopolet er helt genialt for oss som vil ha et rikt utvalg. Det ville være direkte trist om en så fin ordning ble lagt ned.

Alkoholavhengighet har fint lite med tilgang å gjøre, det er først og fremst et utslag av psykisk helse. I Norge spiller, om vi vil det eller ikke, klimaet en veldig stor rolle.

Selv om noen tror det, så er vi ikke verdens lykkeligste land

Tommy

08.06.2017 kl.13:38

Det er virkelig på tide at vinmonopolet faller. +

Peter

08.06.2017 kl.13:38

@Jonas

Tror du virkelig på det du skriver der?

Til opplysning kan jeg formidle til deg at vinmonopolets innkjøpsordning ble avviklet for lenge siden om det er 15 eller 25 år siden kan jeg ikke svare på sparket her, men det er en stund.

Det betyr at at all vinen du finner på "Polet" tilbys av selvstendige vinimportører som vil henvende seg til nye aktørene skulle monopolet falle, akkurat som de henvender seg til "polet" i dag.

Er også verdt å be deg skue til det store utland, feks. Danmark. Det stemmer at du i din Føtex kun finner et utvalg tilsvarende det du finner i et lite avsidesliggende pol på landet her hjemme. Men så er det en enorm underskog av spesialforretninger og nettbutikker, som til sammen har et utvalg større enn polet. Legger vi til en mulighet for å benytte utenlandske nettbutikker uten videre byråkrati og problemer, ja så snakker vi om et utvalg som får polet til å fremstå ganske så provinsielt.

KjetilT

08.06.2017 kl.13:41

Hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmm, sånn tale Satan Djevelen sjøl, det e sikkert ôg, det. Dei så høyre på WHO må ha selgt sjela si, eg vil berre nemne at eg høyre inkje på WHO av di sånn rock e Satan Djevelen sin musikk og elles berre bråk. Istaden høyre eg på kva norske fråhaldsorganisasjonar seie om saka, dei kan me tru på av di dei har bakgrunn i kristenkonservative bedehusmiljø og difor inkje har lov te å ljuga. Herren e med dei norske fråhaldsoganisasjonane og difor e det dei så har rett. Halleluja! Sjår dykk på bedehuset.

Jonas

08.06.2017 kl.13:43

@peter

Ja, jeg tror svake sjeler kjøper det billigste. Se på matvarebransjen. Folk flest kjøper billig og dårlig mat. Overvektsproblemene er voksende.

Stian

08.06.2017 kl.13:44

5.5% hadde vært nice å få i butikker også, utvalget hadde blitt mye bedre.

Polet har fremdeles store muligheter når det kommer til øl over og under 5.5%, da utvalget i dag stort sett er litt trist.

IPA kjøper jeg jeg ikke lengre på polet om jeg ikke er 100% sikker på produksjons dato.

Ingar

08.06.2017 kl.13:54

Merkelig. På Kypros kan jeg kjøpe vin hver dag (!) på butikkene (alltids en som er åpen i alle fall) og utvalget var mer enn nok, prisene lave og vinene helt fantastiske. Vinmonopolet er oppskrytt. Vi burde selge alkohol 24/7 til riktige og rettferdige priser over alt, og så kan vi beholde vinmonopolet i sin nåværende form. Så ser vi hva som først blir nedlagt.

Jon Harald

08.06.2017 kl.13:54

Jeg ønsker å beholde polet slik det er i dag. Godt utvalg og greie priser. Ser ikke poenget med å selge mer alkohol i butikken. Folk har mer fritid enn noen gang og polet er aldri langt unna.

ingrid

08.06.2017 kl.14:13

Alkohol i butikk skulle være en selvfølge.

Hvorfor kan man få kjøpt alkohol i butikkene i nesten

alle europ. land ? Folk må da få bestemme selv, og

et vinmonopol trengs da ikke. Denne norske HELGEFYLLA

er resultat av latterlig norsk alkoholpolitikk.

I andre land drikker man med måte, fordi man nyter et

glass vin. Her i lille Norge må man alltid drikke opp

alt, og prisene er latterlige. Norge er et sykt land

på så mange måter. Høie må heller ta tak i eldreom-

sorgen, det er mye viktigere enn å ville kontrollere

hva nordmenn drikker. Lille Provins Norge har mye å

lære. SKÅL !!!

Ole P.

08.06.2017 kl.14:20

Høyre bør gå ned til 8% og Frp opp til 43% ved høstens valg. Da sikrer vi en borgerlig flertallsregjering ledet av Statsminister Siv Jensen og andre handlekraftige ministre. Som bonus vil vi få en fornuftig og bærekraftig politikk på de fleste områder. Godt valg!

John

08.06.2017 kl.14:31

Vinmonopolet er en flott ordning med fagfolk, det holder også prisene på et fornuftig nivå. Det er ikke uten årsak at folk kommer fra hele verden når det er vår-slipp på fks burgunderviner.

Tommy

08.06.2017 kl.14:39

Ta og less blogg-innlegget en gang til du John og tenk over kommentaren din. Fjott. Minner meg om Krfs Kjell Ingolf som ikke ønsker å ta innover seg prostituertes virkelighet bare han kan sveve videre på sin høye moral.

Zain

08.06.2017 kl.15:24

Håpløst utvalgt på monopolet. Oppskrytt av moralister.

Hehe

08.06.2017 kl.15:32

Jeg tror Mina Gerhardsen satte kaffen i vrangstrupen av innlegget. :)

Jeg er avholds selv, men det er jeg på egne vegne, ikke på andres vegne, slik hun virker å være.

Ingar

08.06.2017 kl.15:34

På en søndag i pinsen fikk jeg uventet besøk men hadde ikke beregnet dette. Så jeg ringte en som jeg vet kjøper i utlandet (øl og vin) og han kom på døra -og vi koste oss. Den som ikke ser hvor kørka dette overformynderi bør tenke seg om.

Norge er bra på mange måter, men alkoholpolitikken passer best for religiøse moralister.

Ingar

08.06.2017 kl.16:01

"Jonas--- ja, jeg tror svake sjeler kjøper det billigste. Se på matvarebransjen. Folk flest kjøper billig og dårlig mat. Overvektsproblemene er voksende."

----------------------------------------------------------

Arroganse er også et problem, Jonas.

Jan Pettrr

08.06.2017 kl.18:02

Vinmonopolet er moden for avvikling. Dommedagsprofetiene fra KRF og andre forståsegpåere om at vi ved frislipp blir alle alkoholikere er tull. Kanskje prisene også kunne bli lavere.

Jonas

08.06.2017 kl.18:44

@ingar

Jeg skjønner ikke hva du mener? Er det meg du mener? Sa ikke at jeg var bedre enn noen

John-Peter Frandsen

08.06.2017 kl.18:47

Spritmonopolet er en efterladenskab fra socialfascismens storhedstid.

Ron Werner

08.06.2017 kl.19:23

I Nederland kjøper jeg ofte husets vin av Albert Heijn, en supermarkedkjede. Her får jeg 1 liter vin til ca. 35,-. Den smaker adskillig bedre enn polviner til 100,- pr. 0,7 liter. Og skal jeg kjøpe en mer seriøst vin, handler jeg hos en av de mange spritbutikker med folk som vet veldig mye om produktene som de selger. Skulle bare mangle, fordi ellers går de konk.

Det virker som om det finnes en del folk i Norge som får betalt å gjenta samme idiotiske sludder hver gang dette tema dukker opp.

Kristina

08.06.2017 kl.20:03

Vinmonopolet er utgått på dato for lengst. Det er kun en håndfull land som drover med dette tøyset. At nordmenn er hjernevasket til å tro at det er en god ordning er bare helt fantastisk. Norge er virkelig den siste sovjetstat..

Ingar

08.06.2017 kl.23:19

Jonas:

Tror du alle som kjøper billig mat gjør det fordi de ikke vil ha dyrere mat av bedre kvalitet? Tror du alle har budsjett til å kjøpe dyr mat og dyr vin?

-Jeg insinuerte ikke i det hele tatt om at du påstod at du var bedre enn noen, men at du selv ikke forstår så veldig mye av hva du snakker om.

Jonas

09.06.2017 kl.08:21

@ingar

Jeg tror du misforsto meg der, for jeg tror at jo lettere tilgangen er og jo billigere det er, vil folk heller handle det. Jeg er en feting selv, så jeg kjenner til det. Det var ikke ment som noe nedlatende.

Erik

09.06.2017 kl.08:52

Skribenten her burde foreta en tilsvarende øvelse med tema "klima" og vil da garantert finne like mye feil og mangler, for ikke å snakke om vikarierende motiver, som "alkohol"...

Ola Conny

09.06.2017 kl.09:07

Om det heter Vinmonopolet eller Vinskvetten er det samme for meg. Selv på utenlandsreiser gidder jeg ikke å kjøpe med meg alkohol for å spare 50-øre. Vinmonopolet holder for meg. Tror ikke at prisene vil bli så mye lavere hvis Monopolet forsvinner. Staten justerer prisen uansett vha avgifter.

I rapporten påstås det at alkoholskader vil øke betydelig dersom vinmonopolordningen skulle avvikles? Hvis noen vil drikke seg i hjel, er ok for meg. Du har kun et liv, og du har ikke reklamasjonsrett.

09.06.2017 kl.11:47

Den virkelige grunnen til at vi har kun Vinmonopolet er at staten får inn mest mulig på avgiftene. Nu skal de prøve å skrote taxgree og for å få inn ennå mer avgifter til den bunnløse kassa til den norske stat. Å skjule seg bak den såkalte norske alkoholpolitikken er bare et skalkeskjul.

Daniel

09.06.2017 kl.12:57

Veldig rart da at Høyre vil beholde taxfree ordningen. Hvis Høyre var ute etter mest mulig monopol til Vinmonopolet for gi mest til "sine" vininvistorer så ville de vel latt Vinmonopolet spise opp alle taxfreeer vi har da vel?

Espen

09.06.2017 kl.13:19

Argumentet er at vinmonopolet er for "Vinfiffen" og ikke oss vanlig dødelige.

Sannheten er vel at dagens ordning sikrer samtlige et godt og ikke minst høy kvalitet på vin. Ved frislipp forsvinner kvaliteten mens prisen i beste fall forblir den samme. Og "vinfiffen" sitter nå på eiersiden og høster fordelene.

OleG

10.06.2017 kl.12:10

Rystad!

Koblinga di mot fiffen, fordeler for Sveaas og Høgre sine LO-balanserande valgkampgivarar er skivebom. Høie sitt grunnlag er sjølvagt helse og ikkje Sveaas sin vininteresse, noko han klarer tena pengar på uavhengig av gunstig norsk innkjøpspris. Noko som gjer at folk flest kan kjøpa supervin.

Nei, det er meir interessant å diskutera

-kompetansen til polet. Kompetansen er god berre på nokon få tilsette.

-Brennevin har "ingen" greie på.

-Kostnaden ved polet; 2 mrd kroner?

-Utvalget: Utenom vin liknar det danskebåten.

Og spør du kvifor hyllene er fyllt opp med karamellisert tax-free cognac svarar dei at 'det er det folk vil ha'.

Det folket "vil ha" kan supplerast uten meirkostnad via logistikken til Rimi og Kiwi.

Vinmonopolet har kome opp i klassen av heilage kyr; som ikkje-bærekraftige statspensjonar, sjukelønsordningar og tobakk faktisk. Røykjaren er legalt mobbeobjekt.

Polet skal ha ros for ein ting: No står det dokumentert på hylla kor masse sukker det er i alle cognacane polet promoterar! 15 år sidan hadde dei ein Brutkategori med spanande cognac. Hylla med innhald forsvann. Resultat: Prelude er å finna på berre eit einaste pol i heile Oslo.

Kva skal brennevinsentusiastar med polet? Nei, bruk dei to milliardane på dei gamle sin siste bustad i livet. Så kan det omCider skina litt på eldreomsorga!

polmannen

10.06.2017 kl.13:43

Her er det en kjempestor misforståelse angående prisene på polet. Det er ikke Vinmonopolet som setter prisene, det er importøren (jobber selv hos en importør). Vinmonopolets avanse beregnes ut i fra en fast del og variabel del på innkjøpsprisen fra importøren, maks kr 170.

Hvordan prisen beregnes finner du ut her: https://www.vinmonopolet.no/priser-og-avgifter

Det er forøvrig riktig at mange viner går under markedspris. Tidligere har det ikke vært mulig å selge vin på auksjon i Norge og dermed ikke noen grunn til å prise "mer riktig". Dette vil nok endre seg over tid.

Så da får dere bare kose dere med forholdsvis rimeligere viner (av toppmerkene) enn resten av verden. At man skal bli misfornøyd over dette, er et mysterium for meg. Det er jo importøren som taper på dette.

stig

10.06.2017 kl.17:49

Nei,la oss for guds skyld beholde Vinmonopolet!!!Hvem ønsker vel å stikke ned på hjørnet og kjøpe ei flaske !!!!GOD!!!! vin for 15 kroner når vi bare kan vente til åpningstida og kjøpe ei flaske middels vin for 200 kr?

Kjell Magne Bondevik

10.06.2017 kl.17:57

Da I satt i regjering ville vi stenge alle pol fordi vi var lei av norske fylliker. Drakk en gang selv og da bedekket jeg frøken Arnstad og det fikk åpnet mine øyne for galskapen. I dag bruker jeg bare met

Skrullerud

10.06.2017 kl.18:38

@Stig

Tror du vinen blir billigere om polet legges ned? Det er importørene og avgifter til staten som bestemmer prisene. Så prisene vil nok ikke forandre seg stort om ikke avgiftene reduseres kraftig..

Skriv en ny kommentar

hits