MDG ødelegger velferden

Ideologisk basert hat mot forbruk og privatbilisme er kjernen i Miljøpartiet de Grønnes ideologi. Gjennomføring av politikken vil rasere velferden uten å hjelpe miljøet.

MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson


Antiforbruk er kjernen
Når vi skal forstå hvorfor et parti mener det det mener, er det alltid nyttig å se litt nærmere på de ledende personene i partiet og hvor de kommer ifra. Så også for MDG. Det er ingen hemmelighet at MDG har sitt opphav i kretsen rundt organisasjonen Fremtiden i Våre Hender (FiVH). Dette ser vi også på stortingslistene. I Hordaland stiller tidligere leder i FiVH Arild Hermstad som førstekandidat. Leder i FiVH, Anja Bakken Riise, kom rett fra stilling som byrådssekretær for MDGs miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg i Oslo.

FiVH er ingen vanlig miljøorganisasjon. Hos FiVH er det ikke primært miljøvern, men bekjempelse av forbruk som står i fokus. Eller som det heter på organisasjonens hjemmeside: «Vi arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk»

Ser vi på MDGs program, fremgår det klart at partiet ønsker redusert forbruk. I prinsipprogrammet kan vi lese: «Dagens økonomi bygger på forholdet mellom produksjon og forbruk, drevet av ønske om materialistisk velstand. Vi ønsker en systemendring der menneskets grunnleggende behov er utgangspunkt for økonomien. Ved å se forbruk og produksjon som felles systemer kan vi lettere redusere det totale forbruket og effektivisere ressursbruken i hele produktets livsløp».

Ser vi hva MDG og FiVH står for, er det altså antiforbruk som er kjernen hos dem begge. Nye teknologiske løsninger for å løse miljøproblemene kommer i beste fall i annen rekke.

Hatet mot privatbilismen
I bilpolitikken blir MDGs bekjempelse av forbruk særlig tydelig. Partiet vil forby biler i sentrum av byer, stoppe bygging av nye riksveier og ellers motarbeide bilbruk mest mulig. Også bruk av nullutslippsbiler. Det ser vi i Oslo der partiet har politisk makt.

Miljøpartiet de Grønne viser i praktisk politikk at de også vil bekjempe elbilene

I stedet er det sykkel partiet vil satse på. Helst elsykkel. I Oslo sponser byrådet latterlige elvaresykler, akkurat som det skulle erstatte familiers bruk for bil. Vilje til å bygge ut lademuligheter for elbiler finnes bare i partiprogrammet, ikke i praktisk politikk. Leder i Norsk Elbilforening, Christina Bu, har tidligere uttalt her på bloggen at i Oslo er situasjonen nå så ille at elbileiere må selge bilene sine igjen fordi de ikke får ladet dem. Så da blir det heller dieselbil da.

Miljøaktivister omtales av og til som vannmeloner. Grønne utenpå og kommunistrøde inni. Slik er det også med MDG, selv om partiet hevder å være blokkuavhengig. Privatbilismens individuelle karakter har alltid frontkollidert med sosialismens kollektivistiske tankegods. Det er der MDGs bilhat kommer fra.

Vi vet hva forbrukssvikt fører til
Forbruk er helt avgjørende for å opprettholde aktivitet, arbeidsplasser og velferd. Det har vært erkjennelsen hos de aller fleste økonomer siden mellomkrigstiden, da økonomisk nedgang på starten av 1930-årene kastet verden ut i dyp krise. Siden den gang har stimulanse av forbruk og investeringer vært sentral del av økonomisk politikk for å opprettholde økonomisk aktivitet og arbeidsplasser i de fleste land. Denne økonomiske retningen, som altså er dominerende, kalles keynesianisme etter den britiske økonomen John Maynard Keynes.

I nyere tid har vi fått demonstrert konsekvensene av forbruksnedgang under finanskrisen i 2008. I ukene og månedene etter at investeringsbanken Lehman Brothers gikk konkurs i 15. september 2008, kollapset investeringer og forbruk. Konsekvensen ble at mange millioner mennesker de påfølgende månedene ble kastet ut i arbeidsledighet.

Etter konkursen i investeringsbanken Lehman Brothers i 2008 fikk vi sett virkningene av forbruksfall. Mange millioner mennesker ble arbeidsledige

Høsten 2008 ble forurensning redusert for en periode. Verdens oljeforbruk falt med ca. 5%. Det var det ikke så mange som la merke til. Av de som la merke til det, var det enda færre som brydde seg. De dramatiske konsekvensene forbrukssvikt fikk på menneskers liv overskygget miljøvirkningene fullstendig. Etter finanskrisen har myndigheter og sentralbanker i mange land vært nærmest desperate etter å gjennomføre tiltak for å opprettholde forbruk.

Hva forbruksfall fører til, skjønner ikke MDG noe av. Partiet skjønner ingenting av hvordan økonomien fungerer heller.

MDG er ikke bærekraftig
Den eneste bærekraftige måten for å bekjempe miljøproblemer er ny teknologi. I dag finnes det allerede mye nullutslippsteknologi som vil løse utslippsproblemene. Men da må det vises vilje til å ta den i bruk. Både batterier og hydrogenteknologi kan erstatte bruk av forurensende olje og gass. For å få fart på det, må myndighetene gå foran. Det har så langt ikke skjedd der MDG har politisk makt.

Forbruksbekjempelse vil bare føre til arbeidsledighet og tap av velferd. Ny teknologi gir bærekraftig vekst. Det burde være innlysende hvilken fot et fremtidsrettet miljøparti bør stå på. Manglende satsning på fremtidsrettede teknologiske løsninger vil føre til at gammel forurensende teknologi vil fortsette å bli brukt samtidig som folk får det trangere. Velferden taper uten at miljøet vinner.

Det er trist at vi har et så lite fremtidsrettet miljøparti som MDG. Partiet mangler rett og slett bærekraft.

34 kommentarer

Blomster-Ole

02.06.2017 kl.16:44

Nei, MDG har selvsagt rett og Kjell Magnus Kristus tar feil. Ingen miljøproblemer, og i hvert fall ingen klimaproblemer, kan løses med teknologi. All erfaring viser at økt teknologi bare har ført med seg flere utslipp og mer forurensning, og det er ingen grunn til å forvente at det vil endre seg. Løsningen er istedet dramatisk lavere forbruk, det må helt ned på u-landsnivå. Og siden det ikke kan gjennomføres frivillig er det pisken som må frem. Forbud og påbud, og til nød avgifter så fremt disse er høye nok. Derfor må privatbilen forbys, og det utgjør ingen forskjell om den er elektrisk. Også el-biler tar opp plass, og den plassen trengs i et levende byrom til lekende barn og syklister på trening. Samtidig er det også andre tiltak som må til for å redde verden, f.eks. totalforbud mot flyreiser og påbud om veganisme, MDG har planene klare for disse også skal vi se. Naturligvis må det visse unntak til for politikere, grunnet deres i særklasse samfunnsviktige oppgaver, så det må vi bare akseptere. Derfor er det ingen grunn til å klandre Rasmus når han haster avgårde i sin SUV eller Lan's bruk av dieseltaxi når du må ta sykkeltaxi, husk at det er til samfunnets beste.

Røy

02.06.2017 kl.16:57

Ja, eg synst argumentane te Blome-Ole sette forfattaren skikkelegt på plass, eg, vettu. Og årsaka te det er enkel: For dei så ska utvikla teknologien e det barra auka pengestraum så e motivasjonen, og så alle seriøse økonomar vett og har visst heilt sia den moderne økonomien sin far Marx, så e pengestraum samfunnsskadelegt på alle måtar og eit symptom på dekadensen i vestleg kapitalisme. Så teknologien klara'kje å skapa mindre utslepp av klimagassar, og kapitalistiske oppfinnarar og entreprenørar gjer barra meir skade på klimaet ôg, av di dei sêt auka forbruk så grunnlag for auka pengestraum og rikdom for dei sjøl. Det har FIVH visst i alle år, og der har dei hatt ei samla venstreaktivistisk rørsle med seg. Så alle må, samen med Blome-Ole og meg, hylla vassmelona MDG for at ho ikkje barra e grøn på utsiå, men lika raud så Marx og Lenin på innsiå ôg, det e'kje barra lurt det e kjempelurt.

Bønna Roffe

02.06.2017 kl.17:07

Og la meg få legga tel at dem arbe'splassa som forsvinner når dem redduserer forbruket, dem ha'kke vi no' bruk for allikkavæl. Istedet kan dem som mister jobba sine få oppretta nye jobber i offentlig addministrasjon, dem jobba er allikkavæl mer milljø- og klimavennlige for dem forutsetter ikke no'n økning i det privvate forbruket. At dem forutsetter økning i det offentlige forbruket istedet ska'rru bare drita i, for det æ'kke det forbruket som skaper probblemer for milljø og klima. Det er'e ihverfa'kke no'n pollitikera som har sagt så da kan det ikke værra tilfelle.

Jag

02.06.2017 kl.21:18

Disse MDG-politikerne har mye større forbruk enn meg. Veldig mye større...

Roger Johansen

02.06.2017 kl.21:24

I Oslo er MDG så fanatiske at de leier inn hundrevis av diesel-lastebiler for å kjøre bysykler opp igjen fra byen. Bysyklene benyttes stort sett av folk som ellers ville reist kollektivt for å komme frem dit de skal.

Så MDG sin politikk er altså å flytte folk fra kollektivt over til sykler som plasseres ut av en armada med diesel-biler. Snakk om goddagmannøkseskaft og molbo-politikk!

Roar Strand

03.06.2017 kl.00:41

MDG er tidenes latterligste og mest livsfjerne parti. De minner om en slags forvirret Amish -sekt, helt frakoblet verden og virkeligheten. Man må være bortimot hjernedød for å stemme på disse fjolsene.

Tobben

03.06.2017 kl.06:51

Roger Johansen - bysykkelordningen ble vel innført under de blåøydes styre.

Molemi

03.06.2017 kl.13:09

MGD er et prestisjeprosjekt for AP og venstresiden. Følger de lovene de innfører selv?

Molemi

03.06.2017 kl.13:13

Rasmus Hanson er ikke bedre enn oss andre selv om han styrer et parti som vil at vanlige skal tilbake til steinalderen

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/kommunevalget-2015/miljoe-rasmus-mente-det-hadde-vaert-flaut-aa-kjoere-suv-saa-kjoepte-han-en/a/23546040/

vepsen

03.06.2017 kl.13:18

Partier som MDG er farlige. De tiltrekker seg mennesker som tenker kollektivt og som har en forakt for det individuelle.

De virker milde i sitt ytrykk og proklamerer høyt sin viten om det som er best for alle og alt.

Gir du sånne fanatikere for mye makt er veien kort fra gulrot til pisk.

Arso

03.06.2017 kl.13:28

Dumme folk er farlige.

kjell

03.06.2017 kl.13:36

Kjell- Magne treffer så det svir - miljøbevegelsen har fra starten av brukt biologer som referanser. Og det er ikke noe galt i det - bortsatt fra at ny teknologi grenser til alle de andre fagene som kjemi - industriell teknologi osv. Det er i disse fagene man finner løsningene på problemene med forurensning, klima og miljø. Ingen av disse tre trenger nødvendigvis være sammenfallende. Eksempel Klima og miljø.

Biologene, metrologiene har en ting til felles. De kan beskrive at klima eller miljøet er i ubalanse. Men har ingen svar på hva som er løsningene utenom å stoppe all aktivitet.

Konsekvensene av en slik handling er katastrofal for velferd og menneskeheten totalt.

Løsningene på metrologene og biologenes problemstilling er det kjemikerne og ingeniørene som sitter på.

Men når de som beskriver sykdommen også står på at de også har svaret får vi politikere med løsninger som er helt forkastelig.

Det verste i denne situasjonen er at begge sider har rett. men de klarer ikke å forene seg i løsninger som er bærekraftig.

Olja

03.06.2017 kl.13:55

Et konservativt menneske er et menneske som tror ingenting må gjøres for første gang. Det samme konservative menneske applauderer den framtidsretta radikale, 100 år etter dennes død. Sånn har det alltid vært og sånn vil det bli. Gratulerer Mdg, med kåringen som Europas miljøhovedstad. Om 100 år vil de konservative takke dere ;)

Johnny

03.06.2017 kl.14:01

Problemet med MDG er at det ikke er et politisk parti. De har ikke et program, de har kun en agenda.

Jeg er litt uenig i at de er kommunister/sosialister, men de henger seg seg på ytre venstre for det er der de kan få støtte. Politisk sett er de i ingenmannsland.

Teknisk sett er det heller ikke et miljøparti. Det er så mange hull i argumentasjonen at de reelt taler sin egen sak imot.

De vil faktisk at vi ikke skal utvikle oss. De vil tilbake i tid. Da engene var grønne og de fleste fattige. Noen konsekvensutredelse av hva en slik retardasjon vil koste samfunnet, har de ikke.

Heldigvis begynner det politiske Norge å overstyre dette forsøksprosjektet til byrådet i Oslo. Jeg er redd hele hovedstaden kunne ha gått rett til helvete om ikke noen tok ansvar.

Jeg er ikke imot et grønt parti, men da bør det være tuftet på politiske føringer og dertil ha ansvarlige økonomiske strategier.

Henrik Trøen

03.06.2017 kl.14:04

Strategien til Ap. om å gjøre MDG pariet til he-he partiet ser ut til å virke.

Gøran Sørloth

03.06.2017 kl.14:09

"Forbruk er helt avgjørende for å opprettholde aktivitet, arbeidsplasser og velferd." Et økonomisk mantra man bør kunne være kritisk til. Å kjøpe bil på forbrukslån for å låse styret og kjøre i ring på en parkeringsplass vil stimulere økonomien, opprettholde aktivitet, arbeidsplasser og velferd; men det må gå an å tenke lenger enn det. Å redusere unødvendig forbruk vil frigjøre ressurser til nyttigere ting. Ellers enig i at det bør satses på miljøvennlig forbruk og teknologi, også til fordel for individuell frihet. Deler følelsen av at MDG skaper en kunstig motsetning der, som forårsaker unødvendig stor motstand mot miljøvern. Man bør våge å se for seg en fremtid som både er miljøvennlig og rik på muligheter for den enkelte og samfunnet. Men i politikken er man jo også avhenig av resultater på kortere sikt, og da blir det fort kollektivtrafikk og sykkel foran privatbilisme, som ikke fungerer like bra over alt.

Sten G

03.06.2017 kl.14:12

MDGs Lan Marie lovet oss at hun skulle gå av dersom E18 ble bygget ut.

Hun har ikke gått av men tok fly til Tyskland for å få en "miljøpris".

Selv venninnene hennes i media (NRK) bør mene noe om slik dobbeltmoral..

Magnus Klaffen

03.06.2017 kl.14:14

Til Henrik Trøen. Der ser du hvor lett det er å bli en nyttig idiot.

Realisten

03.06.2017 kl.14:27

Første del av kronikken er meget bra.

Men jeg tror det er naivt å tenke at mer forbruk, basert på "ren" teknologi, er bærekraftig. Miljøskadene med ny teknologi ser man først etter noen tiår. Å tro at massevis av vindmøller og solcellepaneler ikke vil påvirke jorda, er like naivt som da folk trodde at fabrikkrøyk ikke var farlig bare pipene var høye nok. Vi ser ikke skadene av dagens teknologi før om noen år.

Vi må rett og slett velge: miljø eller forbruk. Og da blir det forbruk. Mennesker er skapt/evolusjonert for å forbruke. Vi har en iboende trang til til å ødelegge naturen rundt oss for å bygge ting vi føler har verdi, f.eks. knuse stein og fange vann for å lage sement til en "fin" platting. Litt som et virus som herjer rundt i en lunge eller et øre, og endrer miljøet der. Jorda er 5 mrd år, og har hatt mennesker som oss i ca 150 000 år. Det tilsvarer en kortvarig forkjølelse.

Spiff

03.06.2017 kl.14:45

"I Oslo sponser byrådet latterlige elvaresykler"

En av mange latterlige påstander i et latterlig innlegg. Enhver som har beveget seg utendørs i Oslo kan umulig ha unngått å få med seg hvor populære (el)varesykler har blitt. Det er åpenbart at mange finner disse svært nyttige og bruker de ofte. De fører dermed til mindre trafikk og bedre luft i byen.

Kritisk

03.06.2017 kl.15:12

MDG er et parti for fjoller fra Grünerløkka - som skal redde verden mens de drikker latte på en kaffebar rundt hjørnet.

De har null forståelse for folk i distriktene, som ikke har trikk eller T-bane som går hvert 10. minutt, eller folk i Nord Norge eller på Vestlandet som ikke kan sykle 5 mil til butikk eller jobb i minus 15 kuldegrader.

Det farligste ved MDG er at de raserer våre arbeidsplasser og at de har kontroll over media.

SL

03.06.2017 kl.15:36

Olja: tror neppe at hverken nåtid eller ettertid vil ha så veldig mye å takke Karl Marx, Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, Despotene i Korea, Chavez for. Alle erklærte sosialister. Eller Donald for den saks skyld. MDG stiller i samme klasse: ideologisk forblindet og totalt kunnskapsløs.

Oljen er faktisk et rent naturprodukt og har vært brukt av mennesker i 6000 år før oppfinnelsen av forbrenningsmotoren. Stromtium 90, Liljekonvall og hvit fluesopp er også rene naturprodukter.

Bare en relativt liten andel av oljeprodukter går til motorisert transport. Når det gjelder partikkelforurensning i vanlige hjem i Oslo antar jeg at en ganske betydelig del skyldes brenning av stearinlys. Mobiltelefonen er vesentlig laget av oljeprodukter. etc.,etc.

Gjenvinning av batterier er energikrevende og dessuten er det ikke på nær nok litium til å erstatte forbrenningsmotoren med batteridrift. Hest og kjerre er ingen alternativ: kan ikke slås av og på og forbruker energi når den ikke er i drift. På slutten av 1800-tallet var verdens storbyer nærmest bokstavlig 'til knes' i hestemøkk. og dampmaskiner gikk på kull.

Spiff

03.06.2017 kl.15:44

SL: Over 70% av oljen går til transport. Ikke en liten andel.

https://www.quora.com/How-much-of-the-oil-production-is-consumed-by-cars

Rune W

03.06.2017 kl.16:08

Nå er det mye snakk om kommunesammenslåing. Oslo bør være unntaket. Her bør det bli oppdeling av kommunen. Oslo vest kan eventuelt slå seg sammen med Bærum. Oslo øst kan slå seg sammen med hvem som helst som vil følge opp politikken til MDG og de rødgrønne.

SL

03.06.2017 kl.16:31

Spiff: 48% i USA

Sterkoder

03.06.2017 kl.17:42

Aslak Sira har delt denne observasjon for en god tid tilbake. Like aktuelt.

http://www.dagbladet.no/kultur/de-nye-dommedagsprofetene/64613200

Roar Torger Karlsen

03.06.2017 kl.21:05

Jeg har sagt det i andre medier og sier det igjen: MDG er ikke et ansvarlig politisk parti som forstår proriteringer med konsekvenser. MDG er en enkel og ensrettet miljøorganisasjon.

Leif Lislerud

03.06.2017 kl.23:54

Det går kanskje å ha to tanker i hode på samme tid ??

04.06.2017 kl.03:32

"Den eneste bærekraftige måten for å bekjempe miljøproblemer er ny teknologi. I dag finnes det allerede mye nullutslippsteknologi som vil løse utslippsproblemene. Men da må det vises vilje til å ta den i bruk. Både batterier og hydrogenteknologi kan erstatte bruk av forurensende olje og gass. For å få fart på det, må myndighetene gå foran. Det har så langt ikke skjedd der MDG har politisk makt."

Har forfatter selv lest egne selvmotsigelser, eller er det bare jeg som ser dette?

Kan nevne Oslo som nylig eksempel på at byrådet går foran, (selv om mange kommenthatorer mener det er fryktelig dårlig gjøre å forsøke å friske til lufta litt.) Trondheim har fått en flott utnyttelse av byen som mange setter pris på også.

Bjørg

04.06.2017 kl.09:28

MNG vil at folk flest ikke skal få lønnsjusteringer, men at det i stedet skal tas ut i økt fritid. Roboter skal jobbe for oss.

Tankegangen er selvfølgelig helt feil. Mer automatisering betyr bare lavere priser, lavere marginer og økt forbruk. Vi trenger tvert imot økt produktivitet, ikke mer ferie.

Så kan vi sitte der og bli grønne, uten lønnsjusteringer og med importert inflasjon, og bli stadig mer lik Pol Pot-land.

04.06.2017 kl.23:11

Et innlegg med mer tullball skal en lete lenge etter. Det er på det rene at global oppvarming er nåtidens største problem og det er på det rene at forbrukersamfunnet bidrar til dette problemet i stor grad. Det at en er mer bevisst på hvor mye man forbruker og prøver å leve miljøvennlig er en positiv ting.

Ole

05.06.2017 kl.00:57

Dette var dårlig av Kjell-Magne Rystad.

Når jeg kom til: "I Oslo sponser byrådet latterlige elvaresykler, akkurat som det skulle erstatte familiers bruk for bil", skjønte jeg at Kjell-Magne har et hat mot MDG man for legger merke til.

Dette er desverre, rett og slett dårlig journalistikk.

Ole

05.06.2017 kl.01:04

Her motsier Kjell-Magne seg selv.

Han sier: "Både batterier og hydrogenteknologi kan erstatte bruk av forurensende olje og gass. For å få fart på det, må myndighetene gå foran. Det har så langt ikke skjedd der MDG har politisk makt"

Hva med de "latterlige elvaresyklene", Kjell-Magne?

Bare bruken av latterlige viser klart hatet du har mot MDG, og du som journalist, burde holdt deg for god for.

Per Inge Østmoen

21.06.2017 kl.15:35

Man kan si hva man vil om MDG, men kommunister eller sosialister er MDG absolutt ikke.

Skriv en ny kommentar

hits