Trines tre tabber

Trine Skei Grande kan koste Norge minst tusen arbeidsplasser og titalls milliarder kroner

Trine Skei Grande og Trine-posen


Den blåblå regjeringen har så langt utarbeidet og fått vedtatt tre statsbudsjett i Stortinget, i tillegg til budsjettet for 2014 som ble fremlagt av den forrige regjeringen. Hver gang har budsjettet blitt endret etter forhandlinger med samarbeidspartiene KrF og Venstre. Hver gang har miljøtiltak vært det vanskeligste punktet å bli enige om. Og hver gang er det Venstre som har presset hardt på for å få nye miljøtiltak inn i budsjettet. Stikkord her er Trine-posen, flyseteavgiften og biodrivstoffskandalen. Ingen av disse tiltakene er vellykkede. Jeg skal gå igjennom alle tre.

Trine-posen
For å bli enige om statsbudsjettet for 2015, måtte regjeringen godta å innføre en avgift på plastposer. Avgiften skulle innbringe vel en milliard kroner årlig. Ingen ville vedkjenne seg opphavet til avgiften, så det ble raskt krangel om hvem som hadde foreslått den. Det viste seg snart at innføring av avgiften ville by på praktiske problemer. Først ble innføringen utsatt, før det utpå vårparten 2015 ble klart at hele avgiften skulle skrotes. Trine-posen ble altså en gedigen flopp.

Flyseteavgiften
Høsten 2015 var det nye budsjettforhandlinger mellom de fire partiene på borgerlig side. Miljø var igjen vanskelig. Denne gangen var det flyseteavgift som måtte til for å få budsjettet i havn. I motsetning til plastposeavgiften, så ble flyseteavgiften faktisk innført med virkning fra 1. juni 2016.

Flyseteavgiften er upopulær og flyselskapene protesterte kraftig. Mest høylytt var Ryan Air som stod for nesten all passasjertrafikken på Rygge. Ryan Air truet med å legge ned flygningene derfra. Etter at avgiften var innført, gjorde Ryan Air alvor av trusselen. Flyplassen ble nedlagt i fjor høst, og rundt 1 000 mennesker ble kastet ut i arbeidsledighet. Heller ikke denne gangen var noen av partiene ivrige til å ta æren for avgiften. Det er likevel ikke tvil om hvem som presset hardest på for å få et nytt miljøtiltak inn i budsjettet. Det var igjen Venstre.

Jeg har så langt ikke sett noen tall som tyder på at avgiften har bidratt til å redusere flytrafikken. Den fungerer således som en ren fiskal avgift. Fremtiden til avgiften er dessuten uviss. Høyre vedtok på landsmøtet sist helg å gå bort fra avgiften.

Biodrivstoffskandalen
De hardeste budsjettforhandlingene mellom de fire borgerlige partiene fant sted høsten 2016. Denne gangen ville ikke Fremskrittspartiet gi noe på bilavgifter, og stod hardt på at den såkalte bilpakken ikke skulle røres. FrP fikk gjennomslag for det. For å bli enige om budsjettet, måtte regjeringen godta at større mengder biodrivstoff skal blandes inn i bensin og diesel. Og nok en gang var det Venstre som krevde og fikk gjennomslag for et nytt miljøtiltak i budsjettet.

Biodrivstoffsaken har nå utviklet seg til å bli en stor skandale. For det første blir dette kostbart ved at drivstoffprisene vil stige. Det vil ramme bilistene, transportnæringen og i siste instans ha negative følger for norsk økonomi og arbeidsplasser.

Dernest viser det seg at innblanding av biodrivstoff slett ikke vil gavne miljøet. Tvert imot kan virkningen på CO2-utslipp faktisk bli negativ, ifølge beregninger SSB har gjort. Det meste av dette biodrivstoffet stammer fra palmeolje. Produksjon av palmeolje ødelegger store arealer regnskog.

På toppen av det hele viser det seg at opp mot en halv million biler ikke tåler drivstoffet som bilistene nå påtvinges gjennom innblandingen av biodrivstoff. I verste fall kan det føre til fullt motorhavari.

1 000 arbeidsplasser og 25 milliarder kroner
Tapte arbeidsplasser på Rygge flyplass er allerede et faktum. Dette har satt mange mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon.

Hva Venstres budsjettkrav koster i kroner og øre er usikkert, men jeg skal her gjøre et anslag. Det er lettest å gjøre et anslag for bilskadene. Blir det fullt motorhavari, er det en kostbar skade. Det vil variere fra bil til bil, men 50 000 kroner pr. bil er ikke et umulig anslag for hva dette kan koste. I så tilfelle snakker vi om bilskader som kan komme opp i 25 milliarder kroner. Hvis min bil skulle bli rammet av dette, deltar jeg gjerne i et massesøksmål mot staten.

De øvrige effektene av miljøtiltakene Venstre har tvunget igjennom er vanskeligere å sette konkrete tall på. Men effekten er i alle fall ikke positiv. Økte kostnader for næringslivet kan føre til tap av enda flere arbeidsplasser.

Dårlig politisk håndverk
Noen vil kanskje mene at det er godt politisk håndverk når de fire partiene på borgerlig side hittil har blitt enige om fire statsbudsjett. Det er det ikke. For at noe skal kalles godt politisk håndverk, er det ikke nok å forhandle frem kompromisser i sene nattetimer. Skal det lykkes, må det faktisk finnes løsninger som står seg over tid. Da må politikerne ha gjort solid forarbeid og forstå konsekvensene av å gjennomføre politikken de vedtar.  Det er her Venstre og Trine Skei Grande har feilet totalt. Regjeringen og KrF har et ansvar for at de har gått med på denne politikken, men det er ingen tvil om at det var Venstre som presset på for å få den gjennom. Trine Skei Grande har som Venstres leder hovedansvaret.

Venstre er et liberalt parti som har mye godt ved seg. Det er bra at partiet er opptatt av miljøet. Like fullt er det nødvendig at løsninger som vedtas er holdbare. Det har altså ikke Venstre levert. Det er en mager trøst at politikken som kan komme ved et regjeringsskifte kan bli enda verre. Den ideologiske symbolpolitikken MDG og Ap driver med i hovedstaden, er en forsmak på hva som kan komme på riksplan. Det har jeg skrevet om før.

Sponheims politiske skjebne
Forrige venstreleders politiske skjebne ble på dramatisk vis beseglet valgnatten i 2009. Lars Sponheim hadde fridd til Jens Stoltenberg, falt under sperregrensen og mistet stortingsplassen sin.

Oslo 20090914.Venstres leder Lars Sponheim på talerstolen under Venstres valgvake på restaurant Folk i Folketaterbygningen i Oslo mandag i anledning stortingsvalget 2009. Sponheim trekker seg som leder for partiet etter et dårlig valgresultat.Foto: Erik Johansen / Scanpix
Lars Sponheim går av som partileder på valgnatten i 2009


 

Trine Skei Grandes karriere som toppolitiker kan meget vel ende på samme måte 11. september 2017. Ettermælet kan bli Tabbe-Trine!
 

34 kommentarer

Skvatt

14.03.2017 kl.17:03

Sjølv um det er mykje illt med detta Vinstre, som t.d. at dei er altfor upptekne or einskildmenneskje andsynes visdomen åt Onkel Stat og set privat sektor høgare enn offentleg, so er det trass alt éitt umråde der dei alltid gjer rette val og det er klima og miljøsakjene. Her er det berre dei rette og naudsynte løysingane dei hev visdomen til å krevje, slik som naudsynt plastpåseavgift, naudsynt flymaskinseteavgift og no naudsynt biodrivstoffpåbod au. Den siste er den dei hev hatt mest lukke med, av di det er so god bieffekt or honom (eller var det kvefseeffekt, tru?). Då snakkar eg sjølvsagden um den fornyinga or bilparken han syt for når alle dei som hev litt eldre bilar verte nøydde til å byta dei ut for eigen rekning eller ikkje lengre ha bil i det heile, av di dei gamle bilane ikkje tolar den naudsynte biodrivstoffdelen som detta Vinstre no hev sytt for å innføra. Slik kan dei vonaleg tvingja ein stor del or bilistane over på sykkel eller buss for tôg istaden, og alt saman i miljø og klima sitt namn. So eg lyt berre seie med Hareide og KrF: Halleluja! Pris Herren! Jau!

14.03.2017 kl.17:04

Bra skrevet.

Blomster-Ole

14.03.2017 kl.17:22

Jeg skjønner ikke denne usaklige kritikken mot gode tiltak som skal redde miljøet og klimaet fra global oppvarming og andre katastrofer som vil ramme oss om vi fortsetter med vår livsstil, jeg kan bare nevne bilkjøring, kjøttspising og forbrukssamfunnet generelt. Da er jo nettopp disse forslagene fra Venstre et absolutt minstekrav for hva som må gjøres for at vi i det hele tatt skal ha en jord å bo på om bare få år. Men det vi aller mest trenger er selvsagt en regjering som utgår fra MDG, helst at de danner regjering alene, men et samarbeid med Venstre og SV kan naturligvis også aksepteres. Da tenker jeg vi ville fått sett skikkelige tiltak som virkelig hadde monnet for å redde hele kloden, bare med hva vi hadde fått til i Norge. Bare tenk dere hvor flott det hadde blitt med helt bilfrie veier, en knallblå himmel uten et eneste fly å se noensinne, et kjernesunt 100% vegansk kosthold for alle, og et generelt forbruk på et absolutt minimum for alle enkeltmennesker. Det offentlige forbruket ville naturligvis gått i været, men såpass bør vi kunne godta i klima og miljø sin tjeneste. Og bare tenk hvor glade den eldre generasjonen hadde blitt når all transporten hadde foregått med sykkel og hestekjerrer. Ja, en kan bli nostalgisk av mindre. Da tror jeg sannelig vi kunne omdøpt den nedlagte flyplassen på Gardemoen til Trine Skei Grandes plass, eller hva med Lan Marie Bergs plass? Ja, det vil ikke mangle på gode alternativer med en klimavennlig MDG-politikk på riksplan, det skal være sikkert.

K S

14.03.2017 kl.20:06

Helt enig! Trine er for ensporet til at hun ser hele bildet og krever/baserer avgjørelser kun basert på følelser. Pose avgiften ville nok ha hatt noe for seg, resten er bare tull.

Hvis vi i Norge forurenset 10 ganger mer enn hva vi gjør i dag, ville det knapt ha blitt registrert globalt, og når det gjelder klimagasser så må man vel nesten tenke globalt, noe annet blir bare noe a la Keiserens nye klær!

Dan

14.03.2017 kl.20:33

Hvis Trine Skei Grande er så grønn som hun vil ha det til, bør hun tenke på fordeling av mat. Hadde alle i den rike verden hatt et så stort matforbruk, ville mange flere mennesker sultet ihjel.

Birger A Myraas

14.03.2017 kl.20:40

Slike som Trine Skei Grande har ingen ting i Regjeringa og gjøre

Karl

14.03.2017 kl.20:53

Håper Venstre og SV får maksimum 2.8% hver i Stortingsvalget 11. September 2017

Dag Norvald

14.03.2017 kl.20:57

Her ser jeg bare en ting, og det er og skylde på andre, og i dette tilfellet V, men heller ikke det klarer bloggeren, her angriper han person og ikke parti. Du kan ikke skylde på V, både H og Frp visste hva V sto for, før det innledet regjeringssamarbeid, begge de 2 partiene kunne stoppet V hvis de hadde villet. Det som også kommenteres at Norges utslipp er ubetydelig, og vi ikke bør føre en "grønnere" politikk, blir på sammen måten, som om jeg skulle si at jeg ikke bør betale skatt, avgifter, bompenge o.l., for det er jo helt ubetydelig for den norske stat.

Karl

14.03.2017 kl.21:13

SV og Venstre sier helt klart Ja til Eggdonasjon, Sæddonasjon, Søndagsåpne butikker, EU, EØS og Schengen, Aktiv dødshjelp, Surrogati, Barn kan ha flere foreldre, Alkohol kan nytes over alt og Helt klart Nei til Kongehus i Norge og Helt klart ja til tvangssammenslåing av kommuner og fylker.

Arild

14.03.2017 kl.21:42

Trine og venstreradikale har kostet over tusen arbeidsplasser allerede. Jo flere tulleavgifter som ikke virker de innfører, jo flere arbeidsledige blir det

David Justice

14.03.2017 kl.21:48

Alle forstår at Trine Schei Grandiosa lider av både fysiske og pskyiske sykdommer. Nok et tragisk tilfelle hvor norsk helsevesen svikter. I medmenneskelighetens navn får en jo håpe at hun kan bli innlagt å få behandling etter valget.

Eirik

14.03.2017 kl.22:25

Nå var ikke min karakter i sos.øk for "hundre" år siden noe å skryte av, så å diskutere har forsåvidt lite for seg...men jeg stusser litt på dette med Ryan Air og de tusen nedlagte arbeidsplassene. Dersom passasjertrafikken i lufta ikke har gått ned og alle flyselskapene måtte innføre den samme avgiften, burde ikke situasjonen da være status quo i forholdet mellom selskapene? Da burde altså Ryan Air fortsatt hatt mulighet til å være akkurat like mye billigere enn de andre selskapene etter at avgiften ble innført og dermed måtte vel Rygge ha hatt livets rett? Nei, Ryan air hadde nok kuttet ut Rygge åkkesom, dette var bare en måte å redde ansikt på.

Ørjan

15.03.2017 kl.01:15

Poseavgiften kommer etter pålegg fra EU. Og prøve og vri dette forslaget over på Venstre er vel ikke nødvendig, da dette var et forslag fra avgiftspartiet FRP og nermere bestemt Siv Jensen. Æres den som æres bør...

Tobben

15.03.2017 kl.03:31

Den vestlige verden må ganske snart ta inn over seg at forbruket av naturressursen oljebasert drivstoff må dramatisk ned. Det finnes ikke nok råstoff til dagens elleville forbruksnivå. For høyt folketall og overforbruk er de to store elefantene i rommet.

tomnico

15.03.2017 kl.09:50

Venstres politikere har tatt mål av seg til å lage mest mulig skade for land og folk før de ryker ut av Stortinget til høsten.At flere tusen-talls arbeidsplasser går med i dragsuget synes ikke å anfekte vestrelederen, som går hjem å spretter en flaske med boblevann - i pur glede.

Antisosialist

15.03.2017 kl.10:00

Et av høydepunktene i mitt liv var da VELGERNE kastet Sponheim ut av stortinget. FOLKET kastet han ut! Den brautete og bråkjekke tullingen ble plutselig redusert til en haug med flesk og tårer.

Dette håper jeg også skjer med GRANDE Trine til høsten.

Helt forferdelig at vi må slite med politikere i Norge som vil oss BARE vondt, ingenting godt, akkurat som Støre og Arbeiderpartiet. Derfor håper jeg at de går sammen og utraderer seg selv fra det politiske landskapet.

Skvatt

15.03.2017 kl.11:38

Åt alle dei som seier at dei ynskjer detta Vinstre verte stemde ut or Stortingjet lyt eg berre seie at jau, det ynskjer eg au, av di då verte det raudgrøn regjering. Gildt og sælt at so mongjen er samde i det, at dei au ynskjer at det verte raudgrøn regjering leia or høgmoralske Støre og med sjølvaste Senterpartiet som den viktegaste bidragsytaren. Me lyt vona at nett den folkjevilja vinn fram, sann. Jau!

Karl

15.03.2017 kl.13:41

Venstre og SV vil jo også ha mer makt og tvang til Barnevernet, Psykiatri, Skole og Politikerne.

Egil Johansen

15.03.2017 kl.13:46

Det blir for dumt å skylle på V.Hvorfor kunne ikke de andre partiene i regjering bare bedd V dra til h....Nei de er for redde å miste makt å dermed for svak til å styre as Norge.

Nils

15.03.2017 kl.13:57

Ikke gi flyseteavgiften skylden for at Rygge ble lagt ned. Ryan Air ville bort derfra uansett. Hadde avgiften vært grunnen, hadde de sluttet med å fly fra Norge, noe de ikke har.

Atle

15.03.2017 kl.17:08

Flyseteavgift og annen avgift som V har åndet for,hvor blir det av denne avgifte evt hva brukes de avgiftpengene til ? tror ikke flyene slipper ut mindre med den avgifte .Tror dem blåser ut like mye om dem er tom eller fuldt der.Om poseavgiten kommer hva skal de pengene gå til ?

Mekaniker'n

15.03.2017 kl.17:18

God artikkel som tar opp flere viktige momenter. Når det gjelder innblanding av etanol i bensin mener jeg også at følgende burde vært tatt opp i artikkelen:

- dersom en blander inn 10-20% etanol i bensin, blir effekten per liter lavere enn om hele literen er 100 % bensin. Dvs. vi må fylle drivstoff oftere. Og betale mer per liter.

- etanolen kan fremstilles fra organisk avfall, og kalles "biodrivstoff". Norsk skogbruksnæring vil levere avfall fra skogsdriften for å produsere slik "bioetanol". Problemet er at produksjonen krever energi - mye energi.

- annen bioetanol kommer fra åker og mark der det produseres mat. Redusert matproduksjon driver matvareprisene opp, og de aller fattigste i verden får ikke råd til mat de tidligere hadde nok penger til å kjøpe. Flere kommer til å sulte fordi vi skal kjøre "miljøvennlig". Som artikkelen sier, slipper bensin tilsatt biodrivstoff ut mer CO2.

- kanskje det viktigste er at bensin tilsatt etanol i biler som er fra 2015 eller eldre medfører at alt av plast og gummi som drivstoffet kommer i kontakt med "morkner" og sprekker. Se for deg at du kjører bilen hjem etter helgeturen. Med barn i baksetet og masse bagasje. Så sprekker bensinledningen i motorrommet. Bensin spruter under høyt trykk utover varm motor, og bilbrannen er et faktum. Intet forvarsel. Så sitter du og hele familien i en forbrenningsovn som dundrer nedover veien i 100 km/t. Og du ser ingenting pga. flammene. Husk å sende politikerne en "varm" tanke når dette skjer.

Stein Vegar Leidal

15.03.2017 kl.17:57

For en utrolig sammensausing av faktafeil, synsing og personlige antipatier. What a waste of bandwidth!

Kester

15.03.2017 kl.18:00

Det skinner godt igjennom hvilket parti som ikke vil få din stemme. Hva dine økonomiske utregninger og kunnskaper angår skal jeg ikke trekke de i tvil, dog ville det vært interessant om du kunne gyve løs på regnestykker andre partier og ledere har satt i sving tidligere, som heller ikke kan høste de helt store gode fordelene. Håper du ikke,som privat person, finner miljøvern uviktig?! I vår opplysningstid har det vel nå blitt meget godt kjent hva forurensning, utslipp og andre overgrep på naturen har gjort av skade og vil gjøre i fremtiden. At Kyoto 1 ble en flopp sier det aller meste om holdningene blant ledere og overhoder i Vesten. Kapitalisme fungerer kun for de kyniske og griske, ikke for verdenssamfunnet forøvrig. Til slutt vil jeg nevne at Vestre (lærerpartiet) har et godt og sunt fokus på de som skal ta over etter gamle gubber og øk, nemlig barna våre. Ha en innbringende aften... Mh. Kester

Jan Rune Traa

15.03.2017 kl.18:04

Dette var en utrolig overfladisk og tabloid analyse av hva som faktisk skjer og har skjedd. Hele bloggen bygger utelukkende på rykter og ikke et eneste fakta som kan underbygges, bortsett fra at det ikke ble noen ting av plastposeavgiften!

Helt absurd, og useriøs påstand om en klok og reflektert politiker som jobber hardt for land og folks beste. Ikke bare de som lever nå, men også kommende generasjoner.

Roy A

15.03.2017 kl.18:22

Floppe-Venstre tror jeg vi sier. De har null kontakt med miljøet, klimaet, folket, fakta eller normal vett og forstand.

"Det er bra at de er opptatt av miljøet". Nei det har du jo nettopp dokumentert at ikke er bra. Dessuten er alle partier opptatt av det samme, bare at V ikke har andre saker på blokka enn miljø og maksimal innvandring fra MENA.

Bernhard

15.03.2017 kl.20:43

Plastposeavgift er en symbol avgift.

Plastproblemet finner du i all innpakning i butikken; Is, sjokolade, ost, kjøtt, grønt etc...

Karin Virik

15.03.2017 kl.21:11

Meget useriøs blogg med usaklig person trakassering som burde vært slettet! Utrolig hva folk kan få seg til å skrive her uten at ansvarlig redaktør tar ansvar!

Lars-Jacob Hove

15.03.2017 kl.22:07

Skal du først uttale deg, hva med å sjekke fakta? Denne bloggposten er full av feil og desinformasjon.

Flyseteavgiften slik den endte opp,ble født og levert av Siv Jensen, ikke Venstre. Modellen kom fra regjeringen fordi Frp ikke ønsket økte avgifter på fossilt drivstoff. Da må vi også forvente at modellen fra regjeringen er gjennomtenkt og kvalitetssikret.

Venstre hadde selv en miljøavgift på flyreiser i deres alternative statsbudsjett, men regjeringen la fram et annet alternativ. Venstres modell ville verken ha vært potensielt konkurransevridende eller EØS-stridig, og det ville utvilsomt ha vært en miljøavgift.

Grunnen til at det ble en avgift på flyreiser, og ikke på andre betydelige forurensningskilder som utslipp fra olje- og gassproduksjon eller fra biltrafikk, er Frps motstand mot å avgiftslegge disse sektorene.

Venstres forslag måtte dessuten godkjennes av ESA, og ville ikke kunne gått inn i budsjettet for 2016. Det måtte den for at regjeringens budsjett skulle gå i balanse, IG FRP valgte derfor en løsning som var en ren fiskalavgift.

Sjekk fakta og ikke far med løgn!

Karl Henrik Laache

16.03.2017 kl.09:16

Vrøvl fra ende til annen, men det står vel Rystad fritt til å gi uttrykk for den forvirring som hersker i hans hode på hans egen blogg. Han har svake analyser og feil omgang med fakta. At han er uenig med Venstre får være så sin sak, men det er uredelig å tillegge meningsmotstandere meninger og handlinger de ikke har eller har gjort.

Frode

16.03.2017 kl.10:55

Når det kommer til miljø så er det en sak som ingen politiker tør å nevne og det er at kloden er overbefolket allerede. Ett barns politikken er det eneste som kan redde verden fra søppelberget. Det er ikke hjelp i at vi distribuerer mat til alle verdens hungerkatastrofer når det igjen på sikt vil kreve ennå mer mat når neste hungerkatastrofe kommmer som krever ennå mer mat.

16.03.2017 kl.12:12

TSG har synliggjort sin vurderingsevne . Dette har kostet tapte arbeidsplasser og store økonomiske kostnader i forhold til mislykket miljøpolitikk. La oss slippe mer av dette. Greit å huske dette ved neste valg.

Arild Omdal

16.03.2017 kl.13:40

Mye bra kommentarer....

Likevel, vi har 21 registrerte partier..kun 8 av dem , er på Stortinget...

Sperregrensen må opp, for å få et oversiktlig valg. Disse småpartiene bare skaper kaos, og unødvendig avbrytelser..

Kenneth Leiknes

29.03.2017 kl.12:15

Bra skrevet og en korrekt vurdering av politiske tabber. Det som er tragisk for Venstre er at de har ingen hjertesaker som vier opp for tabbene. Elendig politisk håndverk rett og slett. Selv om media forsøker å hjelpe de med bred mediadekning. De som synes deres miljøtiltak er bra med tanke på naturen, glemmer helt at miljøproblemer/utfordringer i dag er globale. Det har så og si null effekt å snakke om miljø kun regionalt slik Venstre gjør. Det fører kun til enda mer urettferdige konkurransevilkår og tapte arbeidsplasser uten at det hjelper for globale miljøproblemer.

Skriv en ny kommentar

hits