Derfor mislykkes Venstre

Venstre ligger langt under sperregrensen. Årsaken kan være at Trine & Co fremstår som et sutrende forbudsparti på linje med MDG og SV

Nedover går det for Venstre og Trine Skei Grande. Partiet har ikke maktet å profilere seg på en positiv måte i kjernesaken klima

Har sabotert for regjeringen
Venstre har i utgangspunktet en klimapolitikk preget av mange positive tiltak. Fra stortingsvalgprogrammet kan vi lese:

«Venstre har klokkertro på at klimakrisen kan løses, og gjort på rette måten kan vi danne grunnlaget for ny bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser»

Man skulle tro dette førte til at partiet først og fremst var en pådriver for tiltak som vil bedre både klimaet og skape nye arbeidsplasser. Men nei! Det som har preget Venstre i stortingsperioden som har gått er at partiet har presset knallhardt på for å innføre miljøtiltak med negative virkninger for folk. Stikkord er plastposeavgift, flyseteavgift og biodrivstoff. Det har jeg skrevet om i dette blogginnlegget:

http://kjellmagnerystad.blogg.no/1489502307_trines_tre_tabber.html

Ingen av disse tiltakene ble som kjent særlig vellykkede. Det er faktisk så håpløst at det mest fremstår som sabotasje overfor regjeringen. Det er derimot få som husker noe positivt Venstre har bidratt med på klimaområdet de siste fire årene. Er det noe i det hele tatt?

"Trineposen" henger ved Trine Skei Grande etter det mislykkede forsøket på å innføre plastposeavgift

Venstre er et liberalt parti som utfra eget program burde ha mye å bidra med for å skape bærekraftig vekst i Norge. Det er derfor synd at vi etter fire år med Venstre som støtteparti først og fremst sitter igjen med inntrykket av et sutrete parti som saboterer for regjeringen. Et parti som vil innføre tiltak som først og fremst svir i folks lommebok. Dette må Venstre ta skylden for selv.

Det nytter ikke å redusere oljetilbudet
Et område hvor Venstres forbudsiver virkelig kommer til syne, er motstanden mot videre oljeutbygging. Partiet er sterk motstander av åpning av nye områder for oljeutbygging. Dette gjelder både Barentshavet og Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Oljeindustrien vil ha mye å si for Norge i mange tiår ennå. Skulle vi stoppe utbygginger, vil Norge gå glipp av store inntekter og mange arbeidsplasser. Her snakker vi om hundrevis eller tusenvis milliarder kroner. Slikt blir det velferdskutt av.

Venstre vil muligens hente støtte for sitt syn i denne rapporten som nå debatters i media:

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13125711/Bilder/Energi/Fossil%20energi/OCI%20The%20Sky%27s%20Limit%20Norway%20Report%20lavoppl%C3%B8selig.pdf

Dette er en rapport bestilt av miljøorganisasjoner og vi vet alle hvilken konklusjon de ønsker seg. Det er dessverre god grunn til å være skeptisk til rapportens konklusjon. Norge står for rundt 2% av verdens oljeproduksjon. Dersom norsk produksjon reduseres, er det mange andre land som har mulighet til å øke sin produksjon. Skulle oljeprisen øke, blir det desto mer lønnsomt for andre produsenter å gjøre nettopp det.

Det er svært naivt å tro at store oljeprodusenter som Saudi Arabia, Russland og USA vil redusere sin produksjon av klimahensyn. Det eneste som oppnås ved å redusere produksjon i Norge er at oljen blir levert fra andre land. Det er ikke mangel på olje i verden.

Ta i bruk ny teknologi
Utviklingen innen ny miljøteknologi går svært raskt. En stor del av utslippene kommer fra transportsektoren. Det er derfor gledelig at det skjer store fremskritt på kjøretøyteknologi. I Norge er en betydelig del av de nye bilene som selges nå batteridrevne elbiler. I tillegg selges det noen få hydrogenbiler. Batteridrift fungerer godt i mindre kjøretøyer som ikke skal kjøre så langt. Hydrogen vil være en god løsning særlig for tyngre kjøretøyer.

Hydrogenbiler har kommet på markedet. Hydrogenbiler har bedre rekkevidde enn vanlige elbiler og tanken kan fylles i løpet av ca. 3 minutter.

Teknologien for både batteribiler og hydrogenbiler er nå så godt utviklet at dette er fullgode alternativer for bensin- og dieseldrevne kjøretøyer. Utfordringene nå er derfor ikke i så stor grad knyttet til teknologien. Flaskehalsen er infrastruktur. Konkret snakker vi da om lademuligheter for elbiler og fyllestasjoner for hydrogen. http://e24.no/podcast/valebrokk-og-co/nakommerladerko-angstenforelbil-eierne/

Folk må få nye muligheter, ikke bare avgifter og forbud
Her er det altså ting å ta tak i for Venstre for å få fart på det grønne skiftet. Oljeforbud i Lofoten eller høyere bensinavgifter gjør det ikke lettere å få ladet elbilen eller fylt hydrogenbilen. Utbyggingen ligger langt etter salget av elbiler.

Her har virkelig Venstre muligheten til å skille seg fra de to andre miljøprofilerte partiene; SV og MDG. Velgere som er veldig opptatt av oljeforbud og høyere avgifter, har nok også en tendens til å dele venstresidens generelle reguleringsiver. Da havner mange av disse velgerne uansett ned på MDG og SV. Venstre ser ikke ut til å evne å tiltrekke seg mer liberale velgere.

Det vil selvsagt koste en del penger å bygge ut infrastrukturen for utslippsfri transport. Sammenlignet med hva det vil koste å stoppe alle oljeutbygginger, er dette likevel småpenger. Oljealderen vil neppe ta slutt om Norge skulle redusere oljeproduksjonen. Oljealderen tar slutt når bedre alternativer overtar. Derfor er det viktig å legge til rette for de nye utslippsfrie alternativene.

Jeg har tidligere skrevet om hvor destruktiv MDG sin politikk er. I Oslo, der MDG sitter i byrådet, kommer klimastrategien til å mislykkes. http://kjellmagnerystad.blogg.no/1496410939_mdg_delegger_velferden.html

Her har altså Venstre muligheten til å skille seg ut med en mer konstruktiv klimastrategi. I velgernes øyne er det lite som tyder på at Venstre lykkes med det. Dessverre!

Taxfree: Tull og tøys i Aftenposten

Aftenposten-kommentator Frank Lynum langer ut mot taxfreeordningen. Han har gjort elendig journalistisk arbeid og har ikke giddet å undersøke fakta. 

Taxfree er populært! Staten håver inn store inntekter fra taxfreebutikkene på flyplassene.

Hvorfor så dyr alkohol i Norge?
Stadig vekk kan vi lese saker i avisene der kommentatorer, politikere og andre irriterer seg over den norske taxfreeordningen. Senest ut var Aftenpostens Frank Lynum som over to sider lørdag 29. juli brettet ut alle sine argumenter mot taxfreehandel på flyplassene: https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/1LpXq/Taxfreeordningen-er-meningslos--skrot-den.

Blant argumentene som spys ut finner vi bl.a. følgende:

  • Taxfree er usunt for folkehelsen
  • Staten går glipp av inntekter
  • Reisevirksomhet med fly blir subsidiert
  • Taxfree utfordrer Vinmonopolet

Her er det mye tull og tøys, og jeg skal nedenfor vise hvorfor. Men først og fremst er debatten om taxfreeordningen symptom på noe annet: Tjener norsk alkoholpolitikk noen hensikt? Det er dette spørsmålet som burde stilles. Det er høye avgifter og begrenset tilgjengelighet pga. Vinmonopolet som er årsaken til at folk flokker til taxfree.

I tillegg er det et spørsmål om det er økt omsetning på Vinmonopolet som er alternativet til taxfreehandel. Alternativet kan like gjerne være økt smugling og organisert kriminalitet. I så fall snakker vi om virksomhet som er vesentlig mer samfunnsskadelig enn at folk kjøper noen vinflasker på taxfree.

Det er tullete at folk må ut å reise for å få kjøpt alkohol til en fornuftig pris!

Elefanten i rommet: Norsk alkoholpolitikk fungerer ikke
Ofte når taxfreeordningen diskuteres, så er det argumentet om helse som kommer først. Det er bygget opp en myte om at Norges strenge alkoholpolitikk er så vellykket. Det er den ikke!

Sammenligner vi tall for alkoholavhengighet og alkoholmisbruk i Norge med andre europeiske land er det åpenbart at Norges strenge alkoholpolitikk ikke virker. I følge tall fra Verdens Helseorganisasjon, WHO, er hyppigheten av alkoholavhengighet i Norge mer enn 20% høyere enn det europeiske gjennomsnittet. Sammenligner vi med vårt naboland Danmark, så ligger Norge hele 60% høyere. Danmark har en liberal alkoholpolitikk på linje med det som er vanlig i de fleste europeiske land.

% av befolkning 15+

Norge

Danmark

Europa

Alkoholavhengighet

4,9

2,9

4,0

Problematisk alkoholbruk

8,1

5,5

7,5

Kilde: WHO Global Alcohol Report 2014

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msb_gsr_2014_2.pdf?ua=1&ua=1

Lynum i Aftenposten kritiserer Bent Høie for å ha lagt en rapport som visstnok skal vise at taxfree truer folkehelsen i skuffen. Men hvilken tillit skal vi egentlig ha til den type rapporter? Tallene fra WHO vist over forteller altså en annen virkelighet. De forteller at Norges strenge alkoholpolitikk overhodet ikke fungerer. Er det sant at enhver liberalisering av alkoholpolitikken vil true folkehelsen?

Hvorfor tar ikke Aftenpostens kommentator tak i fakta fra Verdens Helseorganisasjon og stiller noen kritiske spørsmål til den «forskningen» som skal underbygge Norges strenge alkoholpolitikk?

Går staten glipp av inntekter?
Frank Lynum gjør ikke det minste forsøk på å underbygge dette argumentet. For det første er dette et spørsmål om i hvilken grad kjøp av taxfreekvoten eventuelt går på bekostning av omsetning på Vinmonopolet. Er det realistisk at de som handler på taxfree ville kjøpt det samme på Vinmonopolet? Hvis så, så slår det bena under argumentet om at taxfree er skadelig for folkehelsen. For alkohol kjøpt på Vinmonopolet er vel like skadelig som den kjøpt på taxfree? Eller?

Verre er det dersom alternativet til taxfreehandel er mer illegal omsetning av alkohol. Fra illegal omsetning blir det ingen inntekter til staten i det hele tatt. I tillegg er det ingen kvalitetskontroll på illegale varer. De kan inneholde hva som helst, f.eks. metanol. Det kan være dødelig.

Endelig så må vi huske på at taxfreesalget på flyplassene gir store inntekter til staten. Disse inntektene tas ut ved at statlige Avinor håver inn gigantiske beløp i husleie for butikklokalene. Her snakker vi om flere milliarder kroner i året.

Det mest nærliggende til taxfreehandel når man lander på Gardermoen er at folk kjøper kvoten på utenlandske flyplasser og tar den med på flyet. Da blir det null inntekter til staten. Slik var det før 2005, og dette er årsaken til at taxfree ved ankomst i sin tid ble etablert. Veldig fornuftig egentlig.

Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen har som følge av sviktende inntekter de siste årene måttet foreta store kutt i den redaksjonelle staben. Hvordan har det påvirket kvaliteten på kommentarstoffet?

Ser vi disse effektene i sammenheng, er det svært tvilsomt om staten taper noen inntekter pga. taxfreesalget på flyplassene. Det er stor mulighet for at statens inntekter fra taxfreesalget er større en det staten eventuelt «går glipp av» i form av alkoholavgifter. Men dette blir kanskje for vanskelig for Aftenpostens kommentator?

Blir reisevirksomhet med fly subsidiert?
Ser vi på tallene her, så er det altså slik at Gardermoen går med store overskudd, mens det går i underskudd på de minste flyplassene. Dette har ikke så mye med taxfreehandel å gjøre, men mest med trafikkgrunnlag. Store deler av inntektene fra taxfreehandel på Gardermoen brukes til å finansiere flyplassene i distrikts-Norge.

Når det gjelder inntektene Avinor har på Gardermoen og de andre større flyplassene, så skyldes heller ikke disse bare avgiftsfri alkohol. Store deler av arealene leies ut til spisesteder, ulike typer butikker mm. Slikt vil det være behov for på en flyplass uansett, og det vil være en viktig del av særlig større flyplassers økonomi.

I den grad taxfreehandel bidrar til å subsidiere reisevirksomhet, så er det distrikts-Norge som blir subsidiert. Dersom taxfreehandel hadde blitt fjernet og hver flyplass måtte sørge for sine egne inntekter, ville det neppe blitt så store prisendringer på å fly til utlandet og mellom de største byene i Norge. Å fly til mindre flyplasser i distriktene, ville derimot bli klart dyrere.

Uansett er det stor politisk vilje til å holde liv i småflyplassene. Hadde ikke Avinor drevet med slik kryssubsidiering ved å skyfle inntekter fra Gardermoen over på småflyplassene, ville dette blitt finansiert på annet vis. Over statsbudsjettet. Faktisk så gir staten allerede betydelige beløp i direkte subsidier til flyselskaper for å opprettholde rutetilbud i distriktene. I tillegg til Avinors kryssubsidiering ble det i statsbudsjettet for 2017 bevilget hele 815 millioner kroner til kjøp av flyreiser i distriktene:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/effektiv-og-fremtidsrettet-luftfart/id2514863/

Vinmonopolets legitimitet
En fjerde bekymring hos Aftenposten-kommentator Frank Lynum er at taxfreehandelen utfordrer Vinmonopolet. Men da må man spørre: Hva er egentlig hensikten med vinmonopol? Er det folkehelsen?

I så fall er det tallene fra WHO som virkelig undergraver vinmonopolordningens legitimitet. Det faktum at alkoholavhengighet og alkoholmisbruk er mer utbredt i Norge enn i Europa, for ikke å snakke om vårt naboland Danmark, er helt ødeleggende for Vinmonopolets legitimitet. Tallene tyder faktisk på at sammenhengen er motsatt. At Norges strenge alkoholpolitikk virker mot sin hensikt.

Det er interessant å lese hva Vinmonopolet selv uttaler om egen legitimitet. På side 18 i årsrapporten for 2016 kan vi lese: «All vår kommunikasjon er rettet mot Vinmonopolets visjon om å gjøre oss fortjent til folks støtte. Vi ønsker å styrke folks oppfatning av Vinmonopolet som en konkurransedyktig og ansvarlig faghandel.» Kommunikasjonen skal altså poleres for å opprettholde legitimitet. Hverken mer eller mindre!

Dersom Vinmonopolets ledelse virkelig er opptatt av legitimitet, burde de heller interessere seg for hvordan monopolet gir dyr vin for vanlige folk mens det deles ut milde gaver til vininvestorer. Dette har jeg tidligere omhandlet i en gjesteblogg i Nettavisen: http://gjest.blogg.no/1486231631_staten_sponser_de_rikeste_med_billig_vin___vinmonopolet_m_avvikles.html

Ja virkelig! Er det der Vinmonopolets legitimitet ligger? Å fremskaffe luksusviner på billigsalg til elitene.

Hvorfor lukker man øynene?
Det verste er at hverken journalister, forskere eller politikere ønsker å snakke om at norsk alkoholpolitikk ikke fungerer. I stedet later alle som at Norges strenge alkoholpolitikk er vellykket. Hver eneste gang noen antyder liberaliserende endringer i alkoholpolitikken, slipper en eller annen forsker, samt avholdsaktivister, løs i pressen med påstander om at liberalisering skal være så ødeleggende. Ingen kritiske spørsmål stilles!

Den etablerte pressen sliter med lav tillit over hele den vestlige verden. Det er det mange grunner til. Frank Lynums journalistikk er en av disse grunnene. Det er fristende å kalle det for fake news!

Enda et idiotisk forslag fra MDG

Miljøpartiet de Grønne foreslår kjempegebyrer for lastebiler i Oslo. Det kan føre til høyere utslipp, tap av arbeidsplasser og høyere priser.

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg, er kjent for å smile bredt, uansett!

Idiotisk forslag
Bymiljøetaten i Oslo har sendt ut et forslag som innebærer at lastebiler i såkalte lavutslippsoner må betale et gebyr på hele 50 000 kroner i året. Dette kan omfatte hele 20 000 lastebiler og vil ramme bl.a. helt nødvendig varetransport til Oslos butikker. Et slikt gebyr vil selvsagt få den konsekvens at varene blir dyrere og butikkene må heve prisene ut til kundene.

Og hva gjør kundene når prisene stiger? Det ene er at de handler mindre. Det går ut over arbeidsplasser. Det andre er at kundene vil se seg om etter alternativer. Det vil si å kjøre til kjøpesentre i områder som ikke vil omfattes av den ekstra transportkostnaden. Dermed får vi handelslekkasje som rammer Oslos butikker og dermed arbeidsplasser enda mer.

Når økte priser i Oslos butikker fører til at folk kjører til andre steder for å handle, vil det skape mer biltrafikk. Mer biltrafikk skaper mer utslipp og lokal forurensning. Har MDG og miljø- og samferdselsbyråd Lan Berg tenkt på det? Når vi ser på hvilke virkninger forslaget fra MDG og Lan Berg kan få, så fremstår det som helt idiotisk. Rett og slett!

MDG innfører bare negative tiltak for veitransporten
Folk begynner å bli veldig klar over at Miljøpartiet de Grønne bare fremmer forslag som vil gjøre all transport dyrere og vanskeligere. For et par uker siden var det mopedistene som skulle tas med store avgifter. Denne uken er det altså varetransporten.

Positive tiltak for å gjøre veitransporten mer miljøvennlig er helt fraværende i MDG og Lan Bergs praktiske politikk. Målsetningen synes å være stansing av all veitransport. Da stanser samtidig samfunnet, skjønner de fleste av oss.

Byrådet i Oslo sponser elvaresykler. Er det det som skal bli løsningen for varetransporten i fremtiden?

Det eneste «positive» er symbolske tiltak som sponsing av elvaresykler. Er det slike komiske klumpete sykler som i fremtiden skal stå for transporten til Oslos butikker og annen varetransport? Hva er det egentlig MDG tenker på?

Bygg heller hydrogenfyllestasjoner
Oslo har som målsetning å halvere klimagassutslippene i løpet av de neste tre årene. Dersom det skal lykkes, er det helt nødvendig å gjøre store deler av transporten utslippsfri. Da må det legges til rette for utslippsfrie løsninger. Konkret snakker vi da om lademuligheter for elbiler og fyllemuligheter for hydrogenkjøretøy. Her er ansvarlig byråd Lan Berg fullstendig fraværende og lammet av passivitet. Jeg har tidligere intervjuet leder i elbilforeningen, Christina Bu, her på bloggen. Hun uttalte at situasjonen med hensyn til lademuligheter i Oslo nå er så ille at en del elbileiere i Oslo nå selger elbilene sine og heller kjøper seg dieselbiler igjen.

Når det gjelder varetransporten, er hydrogen en bedre løsning en batteridrift. Grunnen til det er at batterier er for tunge å dra på i store lastebiler. Hydrogenkjøretøyer finnes og kan bestilles av hvem som helst. https://www.tu.no/artikler/dette-er-bilen-som-skal-ta-tungtransporten-vekk-fra-diesel/365713

Teknologien for fyllestasjoner, lagring og utslippsfri produksjon av hydrogen er klar og kan bare bestilles. Faktisk finnes det norske selskaper som er verdensledende innen dette.

«Byregjeringssjef» Raymond Johansen går med på hva som helst
Men ingen bestiller hydrogenkjøretøyer uten å kunne fylle hydrogen. Her kunne Oslobyrådet faktisk gjøre noe. De kan bruke eiendomsskatten de drar inn til å fremme det grønne skiftet. Men i stedet vil miljøbyråd Lan Berg og resten av byrådet gjøre ting enda dyrere og vanskeligere.

Oslos "byregjeringssjef" Raymond Johansen ser ut til å gå med på hva som helst av negative miljøtiltak

Det er egentlig utrolig at Ap?s byrådsleder Raymond Johansen går med på dette. Til syvende og sist er det hans egne kjernevelgere som vil rammes hardest av dette gjennom tap av arbeidsplasser og høyere priser. Men Raymond, som helst ville kalle byrådet for byregjering, er tydeligvis villig til å strekke seg langt for å kunne regjere.

Miljøhovedstaden som vil mislykkes
Oslo er utpekt til Europas miljøhovedstad for 2019.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/klima/lan-og-raymond-jubler-vilt-oslo-blir-europas-miljoehovedstad/a/24012648/

Det løper Lan Berg rundt og skryter av. Oslo skal altså halvere klimagassutslippene innen tre år. Dersom byrådet fortsetter som nå, med bare å innføre negative tiltak, vil dette garantert mislykkes.

Det er trist at vi har et miljøparti som er så bakstreversk og lite innstilt på å finne positive bærekraftige løsninger. Det vil folk merke seg frem til valget i september. Miljøpartiet de Grønne gjør det vanskelig for seg selv!

Støre, rot og røre

Hva kan vi vente oss dersom Jonas Gahr Støre blir statsminister til høsten? Et blikk på landets tre største byer gir en pekepinn. Bildet ser ikke bare pent ut. Det er mye rødgrønt rot og røre!

Jonas Gahr Støre
Hva kan vi vente oss dersom Jonas Gahr Støre skal danne regjering til høsten?

Ideologiske kjepphester og eiendomsskatt i Oslo
I hovedstaden har det vært rødgrønt styre siden 2015 der Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne sitter i byrådet med støtte fra Rødt. Byrådet ledet av Ap's tidligere partisekretær Raymond Johansen gikk offensivt ut og kalte seg byregjering. Her skulle byen virkelig regjeres, selv om byregjering er i strid med kommuneloven. Selv etter at det ble klart at kommunalministeren ville sette foten ned, ønsket Raymond Johansen kalle byrådet for byregjering. Det pompøse byregjeringstullet endte som et pinlig personlig prestisjenederlag for Raymond.

Ville så gjerne være byregjeringssjef! Oslos byrådsleder Raymond Johansen gikk på et stygt personlig prestisjenederlag


Politikken bærer preg av støtten fra ytre venstre. Rødt har som støtteparti fått presset gjennom at det ikke lenger skal gis støtte til nye private barnehager, selv om folk jevnt over er mer fornøyd med private barnehager enn kommunale. Ideologi er altså viktigere enn folks ønsker.

Ap hadde gått til valg på innføring av eiendomsskatt. Arbeiderpartiet kan løpe fra mange valgløfter, men ikke løfter om skatteøkninger. De kommer alltid. Så her ble det levert. Skatten er utformet for å ramme borgerlige velgere på vestkanten av byen. Boligeiere som mente skatten var urettferdig utformet har trukket byrådet for retten, men har ikke nådd frem med det så langt.

De største ideologiske kjepphestene har kommet på miljøområdet. Det har MDG sørget for. MDG presser på for å fjerne alle biler fra sentrum, fjerne parkeringsplasser og øke bompengene. I følge partiprogrammet ønsker MDG elektriske biler velkommen, men slik er det ikke i praksis. Alle biler skal vekk ifølge bilhaterne i MDG. Miljøpartiet har også kjempet hardt for å hindre bygging av ny E18 vest for Oslo, men her ser det ut som de grønne går på et sviende nederlag.

Oslo har som målsetning å halvere klimagassutslippene i løpet av de neste tre årene. Det kommer ikke til å skje med mindre store deler av bilbruken blir utslippsfri. Men der skjer det altså lite. Mange elbileiere i Oslo opplever at det er vanskelig å få ladet bilene sine og noen kjøper seg heller dieselbil igjen.

Byrådets tåpeligste symbolske tiltak er sponsing av klumpete elvaresykler. Skal virkelig det erstatte behovet for bil?

MDG, som har miljøbyråden, lykkes ikke i å gjøre bilbruken mer miljøvennlig. I stedet satses det på symbolske tiltak om ikke kommer til å få noen betydning. Det latterligste tiltaket er sponsing av såkalte elvaresykler, noen klumpete elektriske sykler med en stor kasse foran. Tror MDG virkelig at noe slikt kan erstatte folks behov for bil? Men slik blir vel politikken når man sitter på Grünerløkka og drikker seg høy på økologisk caffe latte.

Monsterbompenger og bybane i Bergen
I Bergen har Arbeiderpartiet sittet i byrådet sammen med KrF og Venstre siden 2015. I forkant av siste kommunevalg var det rabalder rundt korrupsjonsanklager mot tidligere ordfører Trude Drevland og videre utbygging av bybanen som preget Bergenspolitikken. Kraftig økning i bompenger med rushtidsavgift og svært høye satser på dager med stor forurensing, har også vært et stort stridstema.

Harald Schjelderup løp glatt fra valgløfter for å innta byrådslederstolen i Bergen


Rushtidsavgift ble innført allerede før valget i 2015 med en sats på 45 kroner for små kjøretøyer og 90 kroner for tyngre kjøretøyer. I 2016 vedtok det nye byrådet å innføre femdobling av bompengene på dager med stor forurensning. Fra barnefamilier og andre som er avhengige å kjøre bil i rushtiden for å få hverdagen til å henge sammen, forsyner byrådet seg altså grådig av lommeboken. Blir det mange dager med dårlig byluft, vil monsterbompenger på hele 225 kroner gjøre dette enda mye dyrere. Skulle man betalt slike bompenger hver arbeidsdag, ville det utgjort hele 50 000 kroner for et år. Det ville drept økonomien til gjennomsnittsbergenseren.

Utbygging av bybanen har altså skapt mye strid. Mest betent har prosessen vært rundt valg av trase fra sentrum mot Sandviken. Alternativene har vært å legge banen over Bryggen eller i tunnel. Arbeiderpartiet gikk i 2015 til valg på at banen skulle legges i tunnel, men løp fra løftet like etterpå, slik at Ap's Harald Schjelderup fikk innta byrådslederstolen. Dermed ble det vedtatt at bybanen i fremtiden skal dundre over Bryggen rett foran Bergens mest kjente historiske bygninger.

Bybanen i Bergen skaper kollisjoner både i politikken og trafikken. Her har en bil fått hard medfart etter et ublidt møte med bybanen.

Prestisjeprosjektet bybanen er en litt merkelig skapning. Forkjemperne vil ikke kalle den en trikk, men effektiviteten ligger langt unna T-banen i Oslo som har metrostandard. Banen går stort sett i egen trase, men ikke inne i sentrum der det har vært mange kollisjoner mellom bybanetog og biler. Nylig åpnet forlengelse ut til Bergen Lufthavn, Flesland. Reisen fra sentrum til flyplassen tar 44 minutter, slik at det tidsmessig er ingenting å hente sammenlignet med å ta flybussen.

Kommunal gjeldsfest og samrøre i Trondheim
I Trondheim har Arbeiderpartiet styrt lenge. Rita Ottervik har vært partiets ordfører helt siden 2003. Ap styrer med støtte fra SV, MDG, Sp og KrF. Med alle disse støttespillerne, er det klart at Rita Ottervik har måttet oppfylle mange ønsker for å få bli sittende i ordførerstolen. Det har kostet.

Rita Ottervik har tømt kommunekassen og slitt ut ordførerstolen som Trondheims lengstsittende ordfører

Gjeldsoppbyggingen i Trondheim har vært større enn i noen av de andre store byene, og det er svært tvilsomt om denne lånefinansierte kommunale forbruksfesten kan fortsette særlig lenger. Kommuneøkonomien i byen er svak til tross for at kommunen krever inn eiendomsskatt på hele 5,75 promille. Under Otterviks styre har den kommunale gjelden økt fra 10 000 kroner pr. innbygger til rundt 70 000 kroner nå, altså en sjudobling.

Rita Ottervik har vært villig til å grave svært dypt i kommunekassen og innbyggernes lommebøker for å få slite ut ordførerstolen som Trondheims lengstsittende ordfører. Ingenting er lettere enn å betale for egen makt med andres penger.

Trondheim har lenge vært fremholdt som Arbeiderpartiets utstillingsvindu i kommune-Norge. Det hele er altså bygd på lånte penger. Etter den søte kløe kommer gjerne den sure svie. Slik ender det nok også for Trondheims kommuneøkonomi.

Den senere tid har Ap-styret kommet i hardt vær som følge av et omstridt eiendomsprosjekt med Ap's bystyrerepresentant Rune Olsø i sentrum for begivenhetene. Rune Olsø har, mens han er bystyrerepresentant, utført konsulentarbeid for millionbeløp for en utbygger som forsøker å få tomten unna varig vern og dermed få bygge. Saken etterforskes av Økokrim. Oppsummering av saken kan leses her: http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2017/03/17/Dette-er-Kystad-saken-i-korte-trekk-og-sakens-konsekvenser-14463144.ece?

Rune Olsø, en av kompisene til Ap-nestleder Trond Giske, er i hardt vær for sin rolle i et eiendomsprosjekt i Trondheim


Dette er ikke første gang det rettes kritisk søkelys mot Rune Olsø. I 2012 ble han kjent som kompisen til Arbeiderpartiets maktglade nestleder og den gang næringsminister Trond Giske. Etter at media satte søkelys på forholdet, gikk Olsø av som leder for det den gang helstatlige eiendomsselskapet Entra. Det ble satt store spørsmålstegn ved hvilken rolle ansvarlig statsråd Giske hadde hatt i forbindelse med Olsøs ansettelse i direktørstillingen. http://www.dagsavisen.no/innenriks/olso-gar-av-som-entra-direktor-1.476657

Det blir spennende!
Det som skjer i landets tre største byer gir en pekepinn på hva som kan skje på riksplan dersom det blir regjeringsskifte etter valget i september. I alle de tre byene har det rødgrønne styret medført en god del rot og røre. De rødgrønne liker å bruke penger og grave dypt i velgernes lommebøker.

Det er høyst uklart hvilke partier Jonas Gahr Støre trenger støtte fra for eventuelt å stable en regjering på beina etter valget. Dess flere støttespillere, dess flere ønsker må oppfylles, dess dyrere blir det. Og vi kan vente mye rot og røre, for ikke å si samrøre, med på kjøpet.

Kan vi stole på Støre når krisen kommer?

Jonas Gahr Støre kan bli landets neste statsminister. Hvilke evner har han til å lede landet når det røyner på? Tilbakeblikk på utenriksministeren Støre gir grunn til bekymring!

Jonas Gahr Søre vil gjerne bli statsminister etter valget i september

Karikaturstriden
Noen måneder etter at Jonas Gahr Støre ble utenriksminister høsten 2005 eksploderte den såkalte Karikaturstriden. Den startet med at den danske avisen Jyllandsposten høsten 2005 publiserte karikaturtegninger av profeten Mohamed. Publiseringen førte til drapstrusler og drapsforsøk mot karikaturtegnere og aviser som hadde publisert dem. Deretter fulgte voldelige opptøyer og demonstrasjoner mange steder i verden. Mer om karikaturstriden her:

https://snl.no/karikaturstriden

I Norge publiserte flere aviser tegningene, deriblant det lille kristenkonservative bladet Magazinet. Dette førte bl.a. til at den norske ambassaden i Damaskus ble angrepet og påtent samt angrep på den norske militærleiren i Meymaneh i Afghanistan. Bruk av ytringsfrihet i Norge førte altså til angrep på norske liv og eiendom i utlandet.

Kanossagang i Midtøsten
Ytringsfrihet er en grunnverdi demokratiet vårt er bygd på og helt avhengig av. Dette var Eidsvoldmennene veldig klar over da de skrev grunnloven våren 1814. Ytringsfrihet er en kjerneverdi i det demokratiet vi feirer hver 17. mai.

Man skulle tro at det var svært viktig for en norsk utenriksminister å stå opp for norske kjerneverdier når de blir truet. Det viste seg dessverre raskt at Jonas Gahr Støre langt fra var villig til å fremstå som en sterk forsvarer av ytringsfriheten da det trengtes. I stedet vred han seg som en orm og dro på reise til Midtøsten for å beklage.

Ville skjule - ble avslørt
I sin iver etter å legge seg langflat for mørke krefter i Midtøsten sørget Jonas Gahr Støre for at de norske ambassadene i området fikk en instruks for hvordan beklagelsene skulle fremføres. Av frykt for at dette ikke skulle falle i god jord i norsk opinion, ble instruksbrevet forsøkt skjult. Brevet ambassadene fikk ble avslørt av Dagbladet 26. januar 2006:

http://www.dagbladet.no/nyheter/mohammed-brevet-norge-ikke-skulle-se/66177561

I det famøse brevet til ambassadene kan vi lese:

«Jeg beklager at trykkingen av karikaturtegningene av Profeten Muhamad i det norske bladet Magazinet har skapt uro i muslimske miljøer. Jeg har stor forståelse for at disse oppleves som støtende for muslimer verden over. (...) Karikaturtegningene i det kristne bladet Magazinet er ikke konstruktive for å bygge den nødvendige bro mellom mennesker med ulik religiøs og etnisk bakgrunn. De bidrar snarere til å skape mistillit og unødig konflikt.»

Det er ikke en norsk utenriksministers oppgave å beklage hva et norsk magasin velger å trykke. Det gjelder uavhengig av om noen måtte føle seg støtt av innholdet som publiseres. Karikaturtegningene er helt klart innenfor det som omfattes av ytringsfriheten. Hadde Magazinet blitt dømt for å trykke tegningene av norsk domstol, ville Norge blitt felt i den internasjonale menneskerettsdomstolen. Retten til å trykke tegningene er altså ikke bare beskyttet av grunnloven, men også av menneskerettskonvensjoner Norge har sluttet seg til.

Dolkingen av Vebjørn Selbekk
Hverken grunnloven eller menneskerettighetenes beskyttelse av ytringsfrihet var Jonas Gahr Støres fokus i starten av 2006. I stedet dolket han redaktøren for Magazinet, Vebjørn Selbekk, kraftig i ryggen. Det gjorde han ikke bare gjennom å beklage at noen ble støtt av karikaturtegningene. I tillegg trakk han i ambassadebrevet spesifikt frem at det var Magazinet som hadde publisert dem. Dermed inviterte han alle til å rette skytset mot redaktør Vebjørn Selbekk. Uansett hva man mener om selve tegningene, er det altså hevet over enhver tvil at Selbekk hadde rett til å trykke dem. Etter å ha trykket karikaturtegningene, mottok Selbekk drapstrusler.

Vebjørn Selbekk, redaktør for Magazinet, ble dolket i ryggen av Jonas Gahr Støre i 2006

Ytringsansvar
I stedet for å beskytte ytringsfrihet, var Støre opptatt av ytringsansvar. Dette fremkommer klart fra måten han kritiserte publiseringen av karikaturtegningene. Ved å fremheve at noen blir støtt av dem, fremfor retten til å trykke, flyttes fokus. Fokuset ble flyttet fra ytringsfrihet til ansvar for at noen følte seg krenket. Men hvem skal egentlig definere hva som er krenkende, og hvem skal ha ansvaret for om noen føler seg krenket? Da er vi inne i en diskusjon om ytringsfrihetens grenser.

I spørsmålet om ytringsfrihetens grenser snubler Jonas Gahr Støre. Det sier seg selv at den som av en eller annen grunn føler seg krenket av ytringer, ikke dermed skal ha rett til å kreve ytringene forbudt. Da ville alle ytringer noen er uenig i, kunne bli forbudt. Forbud mot ytringer ut fra følelser vil altså undergrave ytringsfriheten fullstendig. Ytringsfriheten må ha sine grenser, men at noen føler seg krenket kan ikke være bestemmende for hvor grensene skal gå. Det er andre og mer objektive kriterier som må sette grensestolpene for ytringsfriheten. Akkurat det forstod ikke Støre i 2006.

Leflet med islamistiske Hamas og løy om det
Jonas Gahr Støre har gjennom hele sin karriere som utenriksminister vist stor interesse for å omgås krefter i Midtøsten med et mildest talt tvilsomt forhold til menneskerettighetene. Mest oppmerksomhet fikk hans kontakt med palestinske Hamas som han lenge benektet. Hvordan han løy om det avslørte TV2 i dette innslaget:

https://www.youtube.com/watch?v=gzdA0VWVHHY

Hamas, som styrer eneveldig på Gaza-stripen, er betraktet som terrororganisasjon av bl.a. USA. Hamas er kjent for angrep mot sivile i Israel men også klare menneskerettighetsbrudd overfor sine egne innbyggere. Det er dokumentert av Amnesty:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/gaza/amnesty-hamas-drepte-og-torturerte-sivile/a/23459838/

Mens ingen andre vestlige land vil ha noe med Hamas å gjøre, var altså dette ikke noe hinder for Jonas Gahr Støre.

Skandaløs blasfemiparagraf
Om ikke den feige håndteringen av karikaturstriden og omgangen med Hamas var nok, så viste Jonas Gahr Støre i 2009 på nytt at han ikke forstår betydningen av ytringsfrihet. Støre var en av forkjemperne i regjeringen for at den sovende blasfemiparagrafen skulle erstattes med et nytt punkt i rasismeparagrafen som eksplisitt ville gjøre angrep på religion straffbart. Hadde dette blitt vedtatt, ville offentliggjøring av karikaturtegningene blitt straffbart i Norge.

https://www.nrk.no/norge/ville-straffe-ytringer-om-religion-1.12158000

Som det fremgår av NRK-saken over: Støre var i 2015 fortsatt ikke i stand til å ta avstand fra den rødgrønne regjeringens forsøk i 2009 på å kriminalisere angrep på religion. Han vrir på det og sier han kunne leve med kompromisset. Hva mener han egentlig?

Hvilke verdier har tåkefyrsten Støre egentlig?
Ja hva forstår egentlig Jonas Gahr Støre av ytringsfrihet i forhold til religion? Milliarder av mennesker i verden får i dag sin personlige frihet begrenset av religion. Religion er en sentral maktfaktor i svært mange land. I et demokrati er det nettopp muligheten til å kritisere makten som er forutsetningen for at demokratiet kan fungere og frihet opprettholdes.

Jonas Gahr Støre er en utdannet mann. Fra det franske eliteskolen Institut d'études politiques de Paris. Han burde forstå hvilken avgjørende betydning kamp mot religiøs makt gjennom de siste 500 årene har hatt for utviklingen av vår vestlige sivilisasjon, menneskerettigheter, frihet og økonomiske utvikling. Kort og godt grunnlaget for den frihet, velstand og velferd vi nyter godt av i dag.

Og ja. Kritikk og utfordring av den religiøse makten har gjennom århundrene blitt oppfattet som blasfemi og straffeforfulgt deretter. Det er i praksis svært vanskelig å skille mellom det Støre kaller sterk religionskritikk og blasfemi.

Det er ingen grunn til å betvile at Jonas Gahr Støre har de beste intensjoner for hvordan han vil styre Norge. Like fullt er det uklart hvilke holdninger og verdier han har i vanskelige spørsmål som berører ytringsfrihet og religion. Dette er ikke detaljer. Dette dreier seg om helt grunnleggende spørsmål for demokratiet vårt. Det er ikke uten grunn at Støre omtales som en tåkefyrste.

Lederegenskaper
11. september er det stortingsvalg. Valget vil avgjøre hvem som skal lede landet de neste fire årene. Den øverste lederen av den utøvende makten er statsministeren.

Hva mener egentlig Jonas Gahr Støre og hvilken leder vil han eventuelt bli for Norge?

Når vi ser hvordan Støre har håndtert de sakene som er omtalt her, hvor godt egnet er han til å lede landet? Det er uklart hva han egentlig står for i viktige spørsmål. Ikke nok med det. Hans håndtering har blitt oppfattet som feig. Han har ikke vist stor vilje eller evne til å forsvare sentrale norske verdier når de settes under press. Dette skaper et inntrykk av Norge som svakt og ettergivende.

Dette er et spørsmål om lederegenskaper. En leder må kunne uttrykke seg klart og vise fasthet når det trengs. Lederen staker ut kursen og holder den når det blåser.

Hvordan vil Støre opptre dersom det oppstår nye kriser?

Dødelig klimatiltak

Nye energieffektive fasadeplater peker seg ut som hovedårsaken til brannkatastrofen i London denne uken. Har klimatiltak gjort husene våre til dødsfeller?

Brannen spredte seg svært raskt gjennom fasaden av Grenfell Tower


Brannen i London
Sannsynligvis startet brannen i 24 etasjer høye Grenfell Tower vest i London natt til onsdag i et defekt kjøleskap i fjerde etasje. I utgangspunktet burde dette være en avgrenset leilighetsbrann som brannvesenet greit skulle håndtere. Brannen ble katastrofal da flammene nådde bygningens fasadebekledning. Det har kommet frem at platene bygningen var dekket med inneholdt skumbasert isolasjon som er svært brannfarlig. Ytterst har platene et skall av aluminium. Det hjelper lite når brannen først tar tak og aluminiumslaget smelter bort. Hensikten med slike fasadeplater er å gi bygningen svært god isolering og dermed redusere energibruk og gi mindre klimaavtrykk.

Alle bildene og videoene som er publisert fra brannen gir svært god dokumentasjon på hvor raskt brannen spredte seg gjennom bygningsfasaden. I løpet av et kvarters tid var store deler av den store bygningen overtent. Brannmannskapene kunne ingenting gjøre. Synet er skremmende. Mødre kastet i desperasjon små barn ut av vinduene i håp om å redde dem. Beboere i de øverste etasjene hadde ingen mulighet til å unnslippe flammene. Antall omkomne ventes å øke betydelig etter hvert som bygningen blir gjennomsøkt.

Hvem har ansvaret?
Grenfell Tower ble pusset opp for et drøyt år siden for 8,6 millioner pund, dvs. nærmere 100 millioner kroner. En vesentlig del av oppussingen var å gi bygningen ny fasadebekledning som brannen altså spredte seg raskt gjennom. Denne brannen skaper raseri mot de ansvarlige. Raseriet rettet seg først mot eieren av bygningen og byggefirmaet som stod for oppussingsarbeidene. Så langt har ingenting kommet frem som tyder på at det er der ansvaret ligger. Oppussingen ser ut til å ha blitt utført i tråd med gjeldende lover og regler og med materialer som er lovlige å bruke.

Dermed rettes nå fokus mot sentrale myndigheter og deres ansvar for å utforme et regelverk som ivaretar brannsikkerhet. Statsminister Theresa May har uttalt at brannen vil bli grundig etterforsket. Det vil den selvsagt. Hennes egen stabssjef, Gavin Barwell, har allerede kommet i hardt vær fordi han som tidligere boligminister ifølge britisk presse skal ha trenert en rapport om brannsikkerhet før parlamentsvalget. Parlamentsvalget forrige uke har sterkt svekket Theresa May. Brannkatastrofen kan bidra til ytterligere problemer for henne.

Skal klimahensyn trumfe alt annet?
Om Theresa May havner ut i mer politisk trøbbel så skaper det sikkert nye overskrifter, men det er ikke det vi skal bekymre oss for. Det vi skal interessere oss for er hvilke hensyn som har fremtvunget endringer i bygningsforskrifter de siste årene og hvilke konsekvenser dette har fått.

Det er ingen tvil om at klimahensyn er en svært viktig faktor i endring av krav til bygninger. Dette handler i stor grad om energieffektivitet. Brukes det mindre energi i bygningen blir også påvirkningen på klimaet mindre. Et sentralt grep for å bedre en bygnings energieffektivitet er å isolere den bedre. Da støter vi rett på fasadeplatene som synes å stå så sentralt i katastrofebrannen i London. Hvilke krav stilles egentlig til sikkerheten ved nye materialer som skal isolere bygninger bedre? Er brannsikkerhet blitt skikkelig vurdert i iveren etter klimanøytralitet?

Problemet når hensynene skal avveies er at klima konstant har stort fokus. Sikkerhet kommer i fokus først når det skjer en stor ulykke. Forhåpentligvis vil dødsbrannen i London føre til at myndighetene får øynene opp for at klima og energieffektivitet ikke kan være for dominerende blant kravene som stilles til bygninger.

Hvordan står det til i Norge?
Klimahensyn har i dag en sentral plass i norsk bygningslovgivning. Samme type fasadeplater som i Grenfell Tower er vanlig også i Norge. Slike plater brukes i nye bygninger og kan være aktuelle når boligblokker skal pusses opp. Statlige Enova gir hvert år store beløp i støtte til klimavennlig renovering av bygninger. Sameier og borettslag kan få støtte til å pusse opp fasader. Å velge klimavennlige løsninger blir mer fristende med statlig støtte, men kan dette bidra til å gjøre boligblokker til dødsfeller også i Norge? Bor du i en høyblokk, har du i alle fall god grunn til å stille spørsmål ved hvilke konsekvenser den klimavennlige oppussingen får for brannsikkerheten.

Både nye bygninger og gamle som renoveres utrustes i dag med energieffektiv fasadebekledning. Nye Deichmanske hovedbibliotek som bygges i Oslo får med hjelp fra Enova passivhusnivå og 50% kutt i klimagasser. Hvor brannsikkert blir dette egentlig?


Passivhus
Klimatrykket på bygningsutforming kommer til å øke ytterligere. I fremtiden vil bygninger antakeligvis i stor grad bli såkalte passivhus, dvs. hus med svært lav energibruk. Isolering står som nevnt veldig sentralt i dette. Hvordan er brannsikkerheten i passivhusene ivaretatt?

Passivhus er svært tette. Dette skaper problemer for inneklimaet med påfølgende oppblomstring i luftveisinfeksjoner, astma og allergier har overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet gitt uttrykk for. Fuktighet og råte kan også bli et stort problem i så tette hus. Det er uklart om det blir lov å åpne vinduene i fremtidens passivhus. Blir det forbudt, så blir huset temmelig klaustrofobisk. Kan du stole på at ventilasjonssystemet alltid fungerer som det skal? Og ved brann? Da er det best å ha en slegge klar slik at du kan slå deg ut!

Nye klimakrav til bygninger blir selvfølgelig også svært kostbart med de følger det får for folks bokostnader. Hvordan utviklingen i byggeforskriftene har fått bygge- og bokostnader til å eksplodere skal jeg ta for meg i senere blogginnlegg.

Hvor blir det av menneskene oppe i dette?
Hele sakskomplekset rundt krav til bygninger, fra spørsmålene rundt katastrofebrannen i London til debatten om passivhus, får oss til å stille ett viktig spørsmål: Hva med menneskene som skal bruke bygningene?

Hvordan blir menneskenes sikkerhet, ønsker og behov ivaretatt opp i det hele? Blir de ofret for politikernes hårete klimamålsetninger? Skal klimahensyn virkelig trumfe alt annet?

Høyre har panikk

Endring i finsk alkohollov har skapt full panikk for at Vinmonopolet kan falle. Panikken strekker seg langt inn i regjeringspartiet Høyre. Helseminister Bent Høie har sendt et pinlig brev til EU.

Høyres helseminister Bent Høie har sendt brev til EU der han trygler om å få beholde det norske vinmonopolet

Bent Høies pinlige brev
Bent Høie har altså sendt et brev til EU for å forsøke å hindre liberalisering av alkoholpolitikken i Finland. Dette kunne Aftenposten avsløre pinseaften. Det er pinlig at Høyres helseminister sender et slikt brev til EU av to grunner. For det første at det skjer i det skjulte. Uten pressens avsløring hadde vi ikke fått vite om dette spillet i kulissene. For det andre er det pinlig fordi han legger seg langflat for avholdsaktivistene og egeninteressen til Høyres støttespillere. Hvordan dette henger sammen, kommer jeg tilbake til nedenfor.

Finsk sklitakling
Det er liberaliserende endring i det finske vinmonopolet Alko som har skapt angst i Norge, Sverige og Island for at vinmonopolene kan bli avviklet. Angsten er så stor at helseminister Bent Høie i april altså sendte brev til EU med mild bønn om at det norske vinmonopolet skal få bestå.

Den finske lovendringen innebærer at drikke med inntil 5,5% alkoholinnhold skal kunne selges fritt i handelen. Grensen økes fra dagens nivå på 4,7%, altså en ganske begrenset endring. Dersom en så begrenset liberalisering i finsk alkoholpolitikk skal true ordningene i de andre landene med vinmonopol, sier det egentlig alt om hvor skrøpelig vinmonopolet er. Dette blir som at en lett sklitakling sender motspilleren rett ut av fotballbanen på båre.

Propaganda og virkelighet
Som vanlig er når politikk skal underbygges, letes det etter forskning som kan begrunne allerede fasttømret konklusjon. Eller enda verre, nye rapporter bestilles. Avholdsorganisasjonen Actis viser i sitt siste nyhetsbrev til en rapport bestilt av det svenske vinmonopolet, Systembolaget. I den rapporten påstås det at alkoholskader vil øke betydelig dersom vinmonopolordningen skulle avvikles. Link til rapporten finnes her: http://www.uvic.ca/research/centres/carbc/about/news/current/systembolaget-report.php

Denne rapporten er et åpenbart bestillingsverk. Alle skjønner hvilken konklusjon oppdragsgiver Systembolaget ønsker seg. Bruk av den type betalt oppdragsforskning er dessverre vanlig når en bestemt politikk skal legitimeres. Den slags samrøre mellom forskning og politikk bidrar til å redusere tilliten både til forskningen og politikken.

Avholdsaktivisten Mina Gerhardsen, leder for organisasjonen Actis, formidler ukritisk Systembolagets bestilte rapport. Tall fra Verdens Helseorganisasjon er hun ikke like ivrig til å fortelle oss. De tallene passer nok ikke like godt inn i fortellingen hun vi formidle

Det finnes derimot andre fakta og statistikk som avholdsorganisasjonene og myndighetene ikke er like interessert i at vi skal få se. Den største autoriteten på helseområdet internasjonalt er Verdens Helseorganisasjon (WHO). WHO har utarbeidet omfattende statistikk for alkoholbruk og skader i alle verdens land. Leter vi i WHOs landstatistikk finner vi en annen virkelighet enn det bildet myndighetene og avholdsorganisasjonene ønsker å vise oss. Dette har jeg omtalt tidligere i blogginnlegg om Arbeiderpartiets tullete taxfreevedtak, men gjentar det igjen her.

% av befolkning 15+

Norge

Danmark

Europa

Alkoholavhengighet

4,9

2,9

4,0

Problematisk alkoholbruk

8,1

5,5

7,5

Kilde: WHO Global Alcohol Report 2014

Hele rapporten fra WHO kan leses her: http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msb_gsr_2014_2.pdf?ua=1&ua=1

Vi ser altså at hyppigheten av alkoholavhengighet og problematisk alkoholbruk i Norge ligger godt over det europeiske gjennomsnittet. Sammenligner vi med vårt naboland Danmark er hyppigheten av alkoholavhengighet i Norge hele 60% høyere. Tilsvarende er tallene for problematisk alkoholbruk. Danmark har en liberal alkoholpolitikk på linje med det som er vanlig i de aller fleste europeiske land.

Med slike tall, hvem kan ha tillit til påstander om at Norges strenge alkoholpolitikk er vellykket? Hvorfor skal vi tro på skremmebildet rundt liberalisering som myndigheter og avholdsorganisasjoner ønsker å vise oss? Ja hvilke tall skal vi egentlig tro på? Bestillingsverk fra vinmonopolene selv eller tallene fra Verdens Helseorganisasjon?

Vinfiffen på Oslo Vest
Dess mer jeg graver i tall rundt alkohol, dess mer skeptisk blir jeg til den politikken som føres. Det gjelder ikke bare i forhold til alkoholskader, men også i forhold til hvordan vinmonopolordningen favoriserer de spesielt interesserte vindrikkerne, for ikke å si vininvestorer, med solid lommebok. Dette har jeg tidligere gått igjennom i denne gjestebloggen på Nettavisen:

http://gjest.blogg.no/1486231631_staten_sponser_de_rikeste_med_billig_vin___vinmonopolet_m_avvikles.html

Det viser seg altså at de mest kostbare vinene på Vinmonopolet selges til langt under markedspris. I tillegg vil bredt utvalg og høye administrasjonskostnader medføre at vanlige folk betaler urimelig høy pris for vanlige viner. Mens vinfiffen altså blir subsidiert.

Går vi gjennom listen over Høyres viktigste økonomiske støttespillere, finner vi navn med uttalt interesse for god vin. Finansmannen Christen Sveaas ga i 2013 2,5 millioner til Høyres valgkamp og var med det partiets største bidragsyter. Sveaas er samtidig en av Norges største vininvestorer. Om Sveaas kjøper mye kostbar vin på Vinmonopolet vites ikke. Uansett er det klart at Vinmonopolet selger kostbare viner til langt under markedspris. Er man vininvestor, er det naturligvis mulig å oppnå gevinster ved å kjøpe slike dyre viner på Vinmonopolet. Vanlige folk som kjøper vanlige viner er med på å finansiere dette.

Finansmannen Christen Sveaas var Høyres viktigste bidragsyter til valgkampen i 2013. Han er også en av Norges største vininvestorer. Høster han gevinster av Vinmonopolets prispolitikk?

Jeg har litt vanskelig for å tro at det virkelig er en sammenheng, men det er jo en litt pussig tilfeldighet at Vinmonopolets prispolitikk tilsynelatende sammenfaller med egeninteressene til Høyres støttespillere. Er det derfor Bent Høie er villig til å trygle EU om at Vinmonopolet må få bestå? Høyre har jo tradisjonelt ønsket en mer liberal alkoholpolitikk. Skal vi virkelig ha et vinmonopol som ivaretar egeninteressene til vinfiffen på Oslo Vest på bekostning av vanlige folks lommebok?

Vinmonopolet må avvikles
Når vi ser det hele i sammenheng, fremstår både alkoholpolitikken og vinmonopolordningen som råtten. Vinmonopolet kan sammenlignes med tilstanden kringkastingsmonopolet var i da Kåre Willoch inntok regjeringskontorene i 1981. Den gang hadde Høyre en driftig og modig statsråd i Lars Roar Langslet. Han knuste hele NRK-monopolet.

I dag har Høyre Bent Høie til å forsvare Vinmonopolet. Han legger seg langflat for avholdsaktivistene og egeninteressene til vinfiffen på Oslo Vest når han sender tryglende brev til EU. Hverken anerkjent alkoholstatistikk eller vanlige folks lommebok tillegges noen vekt.

MDG ødelegger velferden

Ideologisk basert hat mot forbruk og privatbilisme er kjernen i Miljøpartiet de Grønnes ideologi. Gjennomføring av politikken vil rasere velferden uten å hjelpe miljøet.

MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson


Antiforbruk er kjernen
Når vi skal forstå hvorfor et parti mener det det mener, er det alltid nyttig å se litt nærmere på de ledende personene i partiet og hvor de kommer ifra. Så også for MDG. Det er ingen hemmelighet at MDG har sitt opphav i kretsen rundt organisasjonen Fremtiden i Våre Hender (FiVH). Dette ser vi også på stortingslistene. I Hordaland stiller tidligere leder i FiVH Arild Hermstad som førstekandidat. Leder i FiVH, Anja Bakken Riise, kom rett fra stilling som byrådssekretær for MDGs miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg i Oslo.

FiVH er ingen vanlig miljøorganisasjon. Hos FiVH er det ikke primært miljøvern, men bekjempelse av forbruk som står i fokus. Eller som det heter på organisasjonens hjemmeside: «Vi arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk»

Ser vi på MDGs program, fremgår det klart at partiet ønsker redusert forbruk. I prinsipprogrammet kan vi lese: «Dagens økonomi bygger på forholdet mellom produksjon og forbruk, drevet av ønske om materialistisk velstand. Vi ønsker en systemendring der menneskets grunnleggende behov er utgangspunkt for økonomien. Ved å se forbruk og produksjon som felles systemer kan vi lettere redusere det totale forbruket og effektivisere ressursbruken i hele produktets livsløp».

Ser vi hva MDG og FiVH står for, er det altså antiforbruk som er kjernen hos dem begge. Nye teknologiske løsninger for å løse miljøproblemene kommer i beste fall i annen rekke.

Hatet mot privatbilismen
I bilpolitikken blir MDGs bekjempelse av forbruk særlig tydelig. Partiet vil forby biler i sentrum av byer, stoppe bygging av nye riksveier og ellers motarbeide bilbruk mest mulig. Også bruk av nullutslippsbiler. Det ser vi i Oslo der partiet har politisk makt.

Miljøpartiet de Grønne viser i praktisk politikk at de også vil bekjempe elbilene

I stedet er det sykkel partiet vil satse på. Helst elsykkel. I Oslo sponser byrådet latterlige elvaresykler, akkurat som det skulle erstatte familiers bruk for bil. Vilje til å bygge ut lademuligheter for elbiler finnes bare i partiprogrammet, ikke i praktisk politikk. Leder i Norsk Elbilforening, Christina Bu, har tidligere uttalt her på bloggen at i Oslo er situasjonen nå så ille at elbileiere må selge bilene sine igjen fordi de ikke får ladet dem. Så da blir det heller dieselbil da.

Miljøaktivister omtales av og til som vannmeloner. Grønne utenpå og kommunistrøde inni. Slik er det også med MDG, selv om partiet hevder å være blokkuavhengig. Privatbilismens individuelle karakter har alltid frontkollidert med sosialismens kollektivistiske tankegods. Det er der MDGs bilhat kommer fra.

Vi vet hva forbrukssvikt fører til
Forbruk er helt avgjørende for å opprettholde aktivitet, arbeidsplasser og velferd. Det har vært erkjennelsen hos de aller fleste økonomer siden mellomkrigstiden, da økonomisk nedgang på starten av 1930-årene kastet verden ut i dyp krise. Siden den gang har stimulanse av forbruk og investeringer vært sentral del av økonomisk politikk for å opprettholde økonomisk aktivitet og arbeidsplasser i de fleste land. Denne økonomiske retningen, som altså er dominerende, kalles keynesianisme etter den britiske økonomen John Maynard Keynes.

I nyere tid har vi fått demonstrert konsekvensene av forbruksnedgang under finanskrisen i 2008. I ukene og månedene etter at investeringsbanken Lehman Brothers gikk konkurs i 15. september 2008, kollapset investeringer og forbruk. Konsekvensen ble at mange millioner mennesker de påfølgende månedene ble kastet ut i arbeidsledighet.

Etter konkursen i investeringsbanken Lehman Brothers i 2008 fikk vi sett virkningene av forbruksfall. Mange millioner mennesker ble arbeidsledige

Høsten 2008 ble forurensning redusert for en periode. Verdens oljeforbruk falt med ca. 5%. Det var det ikke så mange som la merke til. Av de som la merke til det, var det enda færre som brydde seg. De dramatiske konsekvensene forbrukssvikt fikk på menneskers liv overskygget miljøvirkningene fullstendig. Etter finanskrisen har myndigheter og sentralbanker i mange land vært nærmest desperate etter å gjennomføre tiltak for å opprettholde forbruk.

Hva forbruksfall fører til, skjønner ikke MDG noe av. Partiet skjønner ingenting av hvordan økonomien fungerer heller.

MDG er ikke bærekraftig
Den eneste bærekraftige måten for å bekjempe miljøproblemer er ny teknologi. I dag finnes det allerede mye nullutslippsteknologi som vil løse utslippsproblemene. Men da må det vises vilje til å ta den i bruk. Både batterier og hydrogenteknologi kan erstatte bruk av forurensende olje og gass. For å få fart på det, må myndighetene gå foran. Det har så langt ikke skjedd der MDG har politisk makt.

Forbruksbekjempelse vil bare føre til arbeidsledighet og tap av velferd. Ny teknologi gir bærekraftig vekst. Det burde være innlysende hvilken fot et fremtidsrettet miljøparti bør stå på. Manglende satsning på fremtidsrettede teknologiske løsninger vil føre til at gammel forurensende teknologi vil fortsette å bli brukt samtidig som folk får det trangere. Velferden taper uten at miljøet vinner.

Det er trist at vi har et så lite fremtidsrettet miljøparti som MDG. Partiet mangler rett og slett bærekraft.

Senterpartiet ødelegger landbruket

Bøndenes eget parti har tilraning av skattebetalernes og forbrukernes midler som eneste strategi. Det er ikke bærekraftig!

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er bøndenes fremste representant på Stortinget, men fører en landbrukspolitikk som kan ødelegge landbruket

Landbruksoppgjøret
Det er brudd i forhandlingene på mellom landbruksorganisasjonene og staten i årets landbruksoppgjør. Bøndene aksjonerer. Oppgjøret ender nå i Stortinget. Der sitter bøndenes eget parti, Senterpartiet, fulle av selvtillit etter å ha doblet oppslutningen det siste året. Sjefen sjøl, Trygve Slagsvold Vedum, smiler fra øre til øre og kan meget vel ende opp som landbruksminister etter valget til høsten.

Skape noe eller bare tilrane seg ressurser
Landbrukspolitikken har fire overordnede mål. Disse er:

  • matsikkerhet
  • landbruk over hele landet
  • økt verdiskaping
  • bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

Problemet er at dette ikke henger i hop. Matsikkerhet har blitt tolket som at mest mulig av maten vi spiser skal produseres i Norge. For å få dette til, har det blitt bygget opp store hindre for matimport og tung subsidiering over statsbudsjettet til hele landbruksnæringen. Dermed er det punktet om økt verdiskaping som har måttet vike her. Landbruket har blitt klienter av staten der inntekten først og fremst avhenger av hvor mye næringen klarer å karre til seg av støtte fra skattebetalerne gjennom overføringer og fra forbrukerne gjennom økte priser. Senterpartiet er spydspissen i denne politikken.

Norge er mer enn selvforsynt med mat
Uansett hva landbruksinteressene hevder, så er faktum at Norge er selvforsynt med mat. Mer enn selvforsynt. Det sørger fiskerinæringen for. Fisk er vårt nest største eksportprodukt etter olje og gass. I 2016 eksporterte Norge 980 000 tonn laks ifølge Norsk Sjømatråd. Det utgjør 186 kilo pr innbygger. Er det noen som orker å spise så mye laks?

Totalt eksporterte Norge sjømat for 91,6 milliarder kroner i 2016. Gode priser de siste årene har gjort dette til en svært lønnsom næring som bidrar godt til verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten. Næringen har blitt både svært effektiv og innovativ med evne til å tilby attraktive produkter i et voksende internasjonalt marked.

I tillegg har dette altså resultert i at Norge er mer enn selvforsynt med mat.

Tines katastrofale osteeksport
Også landbruket har prøvd seg med eksport, men her er dessverre resultatet helt annerledes enn for sjømateksporten. Det fremste eksportproduktet fra landbruket har vært Jarlsbergost. Selv om Tine skryter av en unik «hemmelig ingrediens» i reklamen, klarer ikke denne osten å oppnå en pris i eksportmarkedene som forsvarer kostnadene. Osten minner litt om det svenske bilmerket SAAB. «Mange» mener det var en god bil, men få var villige til å betale noe ekstra. SAAB gikk konkurs i 2011.

I Sverige selges Jarlsbergost billig! Her fra Maximat på Nordby kjøpesenter like ved Svinesund


Faktisk har eksporten av Jarlsbergost kostet norske skattebetalere hundrevis av millioner kroner årlig. I norske butikker koster en kilo Jarlsbergost vanligvis mellom 120 og 150 kroner. Drar vi på harryhandel rett over svenskegrensen, kan vi få kjøpt Jarlsberg for under 80 svenske kroner pr. kilo, dvs. rundt 75 norske kroner. De siste årene har Tine startet produksjon av osten i Irland og USA. Pga. nye handelsregler blir det, til glede for norske skattebetalere, vanskeligere å drive subsidiert eksport fra Norge. Jarlsberg-eksporten går derfor mot slutten.

Lokal luksusmat
De siste årene har det blitt startet opp en god del lokal småskala matproduksjon i Norge. Det gjelder bl.a. ost. Felles for det meste av dette er at kiloprisen er høy, gjerne 400-500 kroner kiloen eller mer. Dermed er dette luksusvarer som uansett ikke kan utgjøre grunnstammen i matforrådet til den jevne forbruker. Produksjon i liten skala tilsier at kostnaden blir høy, uansett hvor godt man lykkes med kvaliteten. Utsøkt kvalitet er en forutsetning for å forsvare slike kilopriser, og det ligger i sakens natur at ikke alle produsentene vil lykkes. De som lykkes, trenger derimot å finne et kjøpesterkt publikum som vil kjøpe produktene i tilstrekkelige mengder til at det blir lønnsomt. I Norge vil dette utgjøre en ganske begrenset del av forbrukerne.

Lokal mat er dyrt. Her prises en ost til 699 kroner pr. kilo.

Verdens beste ost
Verdens beste ost er norsk. Det er helt fantastisk. Det er osten Kraftkar fra det lille gårdsysteriet Tingvollost på Nordmøre som har fått denne ekslusive utmerkelsen. En slik utmerkelse gir store muligheter. Tingvollost har ingen muligheter til å dekke etterspørselen og osten er vanskelig å få tak i. Tingvollost kunne nok ha bruk for all melk på hele Nordmøre, dersom ysteriet hadde hatt kapasitet. Markedet for en verdensmester ligger ikke i Norge, men i verden. Globalt er kjøpergruppen som kan tenkes å kjøpe verdens beste ost, og betale godt for den, stor. Noen burde derfor hjelpe Tingvollost med å øke produksjonen og nå ut i verden med verdens beste ost.

Tenk om vi kunne skape lønnsom landbrukseksport
Der meierigiganten Tine har mislyktes i eksportmarkedet, finnes det altså små tilbydere med produkter som har gode muligheter for å lykkes.

For å lykkes må man ha produkter som markedet er villige til å betale for. Norge er et høykostland, slik at å konkurrere på pris ikke er veien å gå. Det viser Tines eksport av Jarlsberg. For å få dette til, må det utvikles produkter som utmerker seg, slik Tingvollost har gjort. I tillegg må produsentene hjelpes ut i markedet. Her har Innovasjon Norge en åpenbar rolle å spille.

Selv om kostnadsnivået er høyt, har likevel Norge en del fordeler innen landbruksproduksjon. I Norge er det ren natur og relativt lite antibiotikabruk. Det gir høy kvalitet på råvarene. Det er godt med nedbør i Norge, slik at forholdene for gressproduksjon og melkeproduksjon er ganske gode. Dette gir mulighet til å skape produkter av ypperste kvalitet, men ikke til laveste pris. Skal norsk landbruk nå ut i verden, er det derfor luksusmarkedet det må satses på.

Senterpartiet ødelegger for landbruket
Norges proteksjonistiske landbrukspolitikk, en politikk Senterpartiet er sterkeste forkjemper for, er ødeleggende for norsk landbruk. Ostetollen, som den rødgrønne regjeringen fikk innført i 2013, ødelegger for norsk eksport av ost. Dersom Norge ikke vil importere fra andre land, kan vi heller ikke regne med at norske produkter får slippe til i utlandet.

Jarlsbergost får vi altså kjøpt rett over svenskegrensen for rundt 75 norske kroner kiloen. Nå er det snart valgkamp. Da kan jo Slagsvold Vedum & Co fortelle minstepensjonister og andre velgere med dårlig økonomi at de heller bør kjøpe ost fra gårdsysterier som koster 400 kroner kiloen eller mer. Så får vi se hvor mange av dem som legger Senterpartiets stemmeseddel i valgurnen.

Løsningen på dette er å liberalisere landbrukspolitikken. Norske forbrukere må få tilgang til rimelig mat fra utlandet. Samtidig må det tilrettelegges for at norske produsenter av høykvalitetsprodukter, slik som Tingvollost, lykkes med å eksportere sine produkter til utlandet.

Hvis det er mulig å få til en slik endring, kan målene for landbrukspolitikken nås. Det blir opprettholdt landbruksproduksjon i Norge og matsikkerheten ivaretas gjennom det. Subsidieavhengigheten går ned fordi man satser på høykvalitetsprodukter det går an å ta seg godt betalt for internasjonalt, samtidig som norske forbrukere får tilgang til importert mat til rimelig pris.

Dessverre ønsker Senterpartiet en politikk som er stikk motsatt av dette. I stedet for å tilrettelegge for verdiskaping, ønsker Vedum & Co å grave dypest mulig i skattebetalernes og forbrukernes lommer. Resultatet er et landbruk som lulles inn i subsidieavhengighet og uten incentiver til å utvikle seg.

På kort sikt er det sikkert behagelig for mange bønder å være klienter av staten. På lengre sikt er det slett ikke sikkert at Norge har råd til å opprettholde denne politikken. Den dagen kuttene i overføringer kommer, risikerer vi å stå med et landbruk ute av stand til å hjelpe seg selv.

Det er trist. Senterpartiets landbrukspolitikk mangler bærekraft og kan på sikt bli mest ødeleggende for bøndene selv.

Sykkelbøllene

Våren er her. Like sikkert som lyse kvelder og varme i luften, kommer den evinnelige debatten om konflikten mellom bilister og syklister.

Smalt sykkelfelt inntil kjørebanen: Ingen ideell løsning

Opphetet debatt
Nettavisen har den siste tiden brakt en rekke saker og blogginnlegg om dette temaet. Stort sett med fokus på syklister som ikke overholder trafikkreglene. Noen viser med tydelighet at de ikke aksepterer syklister i trafikkbildet i det hele tatt. Bloggeren Bente Lund representerer i så måte et lavmål når hun med kunnskapsløshet og forakt raljerer med syklister som sykler langs veien http://bentelund.blogg.no/1494282174_nr_syklister_blir_et_folkehelseproblem.html

Det er selvsagt den letteste sak i verden å latterliggjøre spreke menn på sykkel med klare symptomer på 40-årskrise. Men spesielt opplysende for debatten er det ikke. Kanskje det heller hadde vært nyttig å se nærmere på hvorfor mange syklister sykler i kjørebanen sammen med bilene. Noe syklistene faktisk har full rett til. Jeg har selv syklet til jobb daglig i Oslo sentrum de siste 8 årene. Jeg skal her fortelle litt om hvordan dette ser ut fra syklistens ståsted.

Hvorfor sykler mange i kjørebanen?
Det enkle svaret er at det er det beste alternativet. Syklister ønsker naturligvis, som alle andre trafikanter, å komme seg raskt og effektivt frem. Jeg skal forklare hvorfor alternativene ofte er dårlige. Det har mye med infrastrukturen å gjøre, men også en god del med hvordan andre trafikanter opptrer. Og her er det ikke bilistene, men faktisk fotgjengerne, som er verst.

Sykkelveier finnes det veldig lite av i Norge. Det har begynt å komme noen i de største byene, men selv på de mest trafikkerte strekningene, er det mye som mangler. Det vi derimot har mye av, er kombinerte gang- og sykkelveier. Det er ikke det samme. Her blir konflikten mellom syklister og fotgjengere ofte så stor, at det er langt bedre å sykle i veibanen. I alle fall hvis man skal rekke jobben innen rimelig tid.

Sykkelvei er sjeldent i Norge. Her den beryktede "Tour de Finance" i Oslo

I byene har det de siste årene blitt anlagt ganske smale sykkelfelt i høyre kant av kjørebanen. Heller ikke dette er en god løsning for syklistene. For det første er disse smale, bare litt over en meter brede. Det gir ikke mye plass til syklisten. Ofte ligger sykkelfeltet helt inn til parkeringsplasser for biler langs gaten. Det utgjør en fare. Jeg har sett for mange bildører plutselig åpne seg, og sykler derfor ikke tett forbi parkerte biler.

Et annet forhold er at tilstanden og føreforholdene i sykkelfeltet ofte er langt dårligere enn i kjørebanen for bilene. Fartsvinden fra trafikken gjør at alt støv, sand og annet løst som måtte finnes på veien, blåser bort fra kjørebanen og over i sykkelfeltet. Mens kjørebanen forblir ganske ren, dannes gjerne et lag av glatt gjørme i sykkelfeltet. Om høsten fylles ofte sykkelfeltene av sleipt løv. Om vinteren er dette enda verre. Mens kjørebanen stort sett er isfri og god å sykle på, fylles sykkelfeltet av sørpe og issvuller.

Et tredje forhold er at andre trafikanter som skal krysse veien eller svinge ut på den, ikke bryr seg så mye om hverken sykkelfelt eller sykkelveier. Biler overholder vikeplikten for biltrafikken, men stanser ofte først når de har fronten ute i sykkelveien eller sykkelfeltet. Fotgjengere tar gjerne et steg ned i sykkelfeltet uten å se seg for. Sykler man i det smale sykkelfeltet, er det også veldig begrenset mulighet til unnamanøver.

Alt dette bidrar til at det ofte er mer attraktivt å sykle ute i kjørebanen sammen med bilene, enn i sykkelfelt eller kombinerte gang- og sykkelveier. Ute i kjørebanen fungerer dessuten ting langt bedre. Der er alle trafikantene mer oppmerksomme og trafikkreglene overholdes i langt større grad.

Bilistene den stygge ulven?
Det er politisk korrekt å legge skylden for det meste som er galt på bilistene. En del politikere er veldig ivrige i så måte, ikke minst byrådet i Oslo. Som jeg har skrevet tidligere her på bloggen, så er byrådet i Oslo egentlig ikke så veldig opptatt av miljø og klima. De er mest opptatt av å bekjempe bilbruk som sådan. http://kjellmagnerystad.blogg.no/1489141683_oslos_klimastrategi_raymond_johansen_og_lan_berg_feiler.html

Jeg for min del vil heller fremheve at de aller fleste bilistene opptrer hensynsfullt overfor syklistene i veien. Og dette har blitt bedre de siste årene. Noen unntak er det selvsagt. Blant unntakene finnes en del yrkessjåfører. Tilårskomne taxisjåfører for eksempel, liker ofte ikke syklister i veien. Det er mitt inntrykk i alle fall.

Fotgjengerne er verst
Min erfaring som syklist er at fotgjengerne er langt verre enn bilistene i trafikken. Mange fotgjengere oppfører seg som om de har 100% rettigheter og 0% plikter i trafikken. Og da snakker jeg ikke om fotgjengere på fortau og kombinerte gang- og sykkelveier, der syklistene uansett må vike.

Nei, problemet er fotgjengere som vimser seg ut i veibanen eller sykkelveien uten å se seg for. Går på rødt lys uten å se seg for. Med stor utbredelse av smarttelefoner, beveger de seg med nesen godt plantet ned i Facebook, Instagram eller jeg vet ikke hva. Med Pokeman Go hysteriet i fjor sommer, ble det enda verre.

Ofte må jeg rope ut til fotgjengere som er på vei ut i gaten eller over veien på rød mann. Uten å se seg for. Da snur de seg med et undrende blikk og lurer på hva ropingen er godt for. Ropingen er sikkert irriterende, men hadde jeg ikke gjort det, ville det skjedd ulykker.

Amsterdam og København
I etablerte sykkelbyer som Amsterdam og København fungerer dette helt annerledes. Der er det mange syklister som kommer i stor fart på sykkelveiene. Fotgjengere forventes å se seg godt for og holde seg unna. Norske helgeturister i disse byene oppdager svært fort at det ikke går an å oppføre seg på samme måte som fotgjengerne gjør i Norge.

Og slik må det være, hvis bruk av sykkel i trafikken skal fungere. Både i Nederland og Danmark har myndighetene skjønt at det er viktigere å skille fotgjengere og syklister, enn det er å skille bilister og syklister. Og fotgjengernes ansvar i trafikken er totalt forsømt i Norge.

Bussasfalt
Til slutt litt om sykkelfeller i trafikken. Jeg har allerede vært innom problemene med sykkelfelt inntil kjørebanen. Utover dette er dårlig underlag, sprekker i asfalten, brostein og trikkeskinner potensiell fare for syklister. Her kan myndighetene gjøre en god del, uten at det trenger å koste all verden.

Spor og langsgående kanter er farlige for syklister. Her ved Oslo Rådhus ble det raskt klart at asfalten ikke tålte vekten av bussene

Et sted jeg alltid er oppmerksom, er på bussholdeplasser. Der bussene stopper, har det en tendens til å danne seg dype spor i asfalten. I alle fall er det slik mange steder i Oslo, og sikkert i andre byer også. Jeg vil tro at for myk asfaltkvalitet er problemet her. Rett utenfor Oslo Rådhus ble dette så ille, at en del av asfalten raskt måtte erstattes med betong. Langsgående spor og kanter er skummelt for alle som ferdes på to hjul.

Infrastruktur og samarbeid
En god del kan altså gjøres med infrastrukturen for å bedre syklistenes hverdag og dempe konfliktene mellom trafikkantgruppene. Mye dreier seg også om trafikkultur og evne til å ta hensyn til hverandre i trafikken. Både syklister og bilister har med rette fått en del kritikk her. Men slik jeg ser det, er det faktisk vel så viktig å få gjort noe med hvordan fotgjengerne oppfører seg i trafikken.

hits